Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής. Beta English: Δραστηριότητες για τη Β΄ Δημοτικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής. Beta English: Δραστηριότητες για τη Β΄ Δημοτικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής. Beta English: Δραστηριότητες για τη Β΄ Δημοτικού Ευαγγελία Καραγιάννη, M. Ed. Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Επιστημονική συνεργάτιδα ΠΕΑΠ 22 Οκτωβρίου 2012

2 Τι πρέπει να γνωρίζω: ● Τα περιεχόμενα του κάθε κύκλουπεριεχόμενα ● γλωσσικούς στόχους ● παιδαγωγικούς στόχους ● προτεινόμενο διδακτικό χρόνο ● υλικά και μέσα Beta English

3 ΚΥΚΛΟΣΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Α6410 Β141024 Γ9413 Δ9211 Ε8614 462672 Beta English

4 Τι πρέπει να κάνω: ● Προγραμματισμό της διδασκαλίας με βάση ● τους μαθητές μου ● το διαθέσιμο χρόνο ● τις δραστηριότητες ● Πώς; ● Επιλογή δραστηριοτήτων από κάθε κύκλο ● Οργάνωση της ύλης με χρονοδιάγραμμα τα τρία τρίμηνα Beta English

5 Πρόταση χρονο-οργάνωσης ύλης: ΚΥΚΛΟΙΤΡΙΜΗΝΑ Αα΄ τρίμηνο Βα΄ τρίμηνο & β΄ τρίμηνο Γβ΄ τρίμηνο & γ΄ τρίμηνο Δα’, β΄, γ’, δ΄, ε΄ τρίμηνο Ε Beta English

6 6 Νέα χαρακτηριστικά στο υλικό της Β ΄ τάξης Στοιχεία Γλωσσικού Γ ραμματισμού ● Γνωριμία με το γραπτό λόγο ● Ευαισθητοποίηση στο φωνημικό και γραφημικό σύστημα της αγγλικής με ολιστική απεικόνιση (αρχικά γράμματα λέξεων ή σύνολο φθόγγων & γραμμάτων) ● Άντληση του γράμματος / φθόγγου από τη θεματική μιας δραστηριότητας Η ευαισθητοποίηση εξαντλείται στο επίπεδο της αναγνώρισης κατά την ανάγνωση και της ιχνηλάτησης κατά τη γραφή Beta English

7 7 Νέα χαρακτηριστικά στο υλικό της Β ΄ τάξης Beta English Πώς εισάγονται τα γράμματα; ● Ρίμες & τραγουδάκια ● Εικόνες ● Ο ρυθμός βοηθά στις μνημονικές αναπαραστάσεις Τι επιδιώκουμε; ● Ευαισθητοποίηση Με ποιο τρόπο; ● Αναγνώριση μέσω ανάγνωσης ● Ιχνηλάτηση μέσω γραφής ● Παιχνίδια (Δραστηριότητα Α3: ΝΑΜΕ Α ΝΑΜΕ)

8 8 Παρουσίαση γραμμάτων / φθόγγων Χρόνος δραστηριότητας + 20 λεπτά ● Αξιοποιούμε την προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση μόνο για ευαισθητοποίηση στο φθογγολογικό και γραφημικό σύστημα της αγγλικής γλώσσας ● Η συστηματική διδασκαλία της αλφαβήτου ακολουθεί στη Γ΄ τάξη Ένδειξη ABC ● Τραγουδάκι ● Κάρτα παρουσίασης ● Φύλλο εργασίας Beta English

9 Δραστηριότητα A2: Our class tree ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ● Να επαναλάβουν τα χρώματα ● Να επαναλάβουν λεξιλόγιο σχετικό με ζώα ● Να εξοικειωθούν οπτικά με τη γραπτή μορφή των ονομάτων τους στα Αγγλικά ● Να επαναλάβουν τις δομές ‘I’m Petros/Maria, etc.’, ‘Is it...?’ ‘Yes, it is./ No, it isn't.’ ● Να εξοικειωθούν με τη φράση ‘There he is.’ ‘There she is.’ ● Να ρωτούν ‘Who are you?’ Beta English

10 10 Beta English Κάρτα παρουσίασηςΤραγουδάκιΦύλλο εργασίας A cat, a cat, a cat with a hat, a cat with a coloured hat. The cat with the coloured hat is sleeping on the mat!

11 Δραστηριότητα B13: Let’s eat healthy food ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ● Να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με τις διάφορες κατηγορίες τροφών, π.χ. milk, sweets, bread, vegetables, fruit, cereals, fish ● Να επαναλάβουν τα χρώματα και τις φράσεις healthy /junk food ● Να κατανοούν ερωτήσεις σχετικές με τις διατροφικές συνήθειες, π.χ. Do you eat/like meat/ fish/ cereals/ fruit? και να δίνουν τις ανάλογες απαντήσεις, π.χ. I eat/like meat/fish. ● Nα χρησιμοποιούν τα Αγγλικά για να αξιολογήσουν διατροφικές συνήθειες, π.χ. This is not a good habit./ This is a very good habit. Beta English

12 Δραστηριότητα B13: Let’s eat healthy food 12 Beta English

13 13 Beta English Κάρτα παρουσίασηςΤραγουδάκιΦύλλο εργασίας Dan loves apples. Apples are nice. Maria loves apples with sugar and spice!

14 Δραστηριότητα Γ7: What are you doing? I’m playing in the playground ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ● Να επαναλάβουν φράσεις, όπως: What are you doing?/I’m skating/playing football/running/dancing/playing rackets/chess ● Να μάθουν νέο λεξιλόγιο σχετικό με την παιδική χαρά, όπως: slide, spin, swing, roundabout, sunshine, laugh ● Να περιγράφουν τι κάνει κάποιος άλλος, όπως s/he is swinging/ we are playing tennis ● Να μάθουν νέο λεξιλόγιο σχετικό με αθλήματα, όπως: football, basketball, tennis, volleyball, ballet, go swimming, do tae kwon do, play chess 14 Beta English

15 Δραστηριότητα Γ7: What are you doing? I’m playing in the playground 15 Beta English

16 Δραστηριότητα Δ2: Why are you happy? 16 Beta English ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ● Να επαναλάβουν τα επίθετα που δηλώνουν (συν)αισθήματα: happy, tired, hungry (Δραστηριότητα Α4) ● Να μάθουν καινούρια επίθετα που δηλώνουν (συν)αισθήματα: sad, sick, thirsty, angry, sleepy ● Να εξοικειωθούν με την ερώτηση: ‘Why?’ και την απάντηση: ‘Because…’ ● Να εξοικειωθούν με τη γραπτή μορφή της αγγλικής γλώσσας ● Να αναπτύξουν ικανότητα αναγνώρισης γραπτού λόγου ● Να συμμετέχουν με βοήθεια στην αφήγηση μια ιστορίας ● Να παίξουν ρόλους και να χρησιμοποιήσουν το διάλογο που έμαθαν

17 Δραστηριότητα Δ2: Why are you happy? 17 Beta English

18 Δραστηριότητα Δ2: Why are you happy? 18 Beta English

19 Δραστηριότητα Ε6: Easter Egg Hunt ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ● Να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με το Πάσχα, π.χ. an Easter bunny, an Easter egg, a basket, Happy Easter και να επαναλάβουν λέξεις που ξέρουν (χρώματα, ρούχα, τοποθεσίες, κλπ.) ● Να επαναλάβουν και να μάθουν τοπικές προθέσεις, π.χ. near/ in/ on/ behind/ in front of ● Να αφηγηθούν μια ιστορία ● Να τραγουδήσουν ένα τραγούδι για το πασχαλινό λαγουδάκι 19 Beta English

20 Δραστηριότητα Ε6: Easter Egg Hunt 20 Beta English

21 http://rcel.enl.uoa.gr rcel@enl.uoa.gr Το έργο υλοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της εισήγησης έχει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΕΑΠ. Εισηγητής/ρια της παρούσας: Ευαγγελία Καραγιάννη Επιστημονικός συνεργάτης


Κατέβασμα ppt "Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής. Beta English: Δραστηριότητες για τη Β΄ Δημοτικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google