Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Beta English: Δραστηριότητες για τη Β΄ Δημοτικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Beta English: Δραστηριότητες για τη Β΄ Δημοτικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Beta English: Δραστηριότητες για τη Β΄ Δημοτικού
Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής. Beta English: Δραστηριότητες για τη Β΄ Δημοτικού Ευαγγελία Καραγιάννη, M. Ed. Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Επιστημονική συνεργάτιδα ΠΕΑΠ 22 Οκτωβρίου 2012

2 Τα περιεχόμενα του κάθε κύκλου
Beta English Τι πρέπει να γνωρίζω: Τα περιεχόμενα του κάθε κύκλου γλωσσικούς στόχους παιδαγωγικούς στόχους προτεινόμενο διδακτικό χρόνο υλικά και μέσα

3 Beta English ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Α 6 4 10 Β
14 24 Γ 9 13 Δ 2 11 Ε 8 46 26 72

4 Τι πρέπει να κάνω: Beta English Προγραμματισμό της διδασκαλίας με βάση
τους μαθητές μου το διαθέσιμο χρόνο τις δραστηριότητες Πώς; Επιλογή δραστηριοτήτων από κάθε κύκλο Οργάνωση της ύλης με χρονοδιάγραμμα τα τρία τρίμηνα

5 Πρόταση χρονο-οργάνωσης ύλης:
Beta English Πρόταση χρονο-οργάνωσης ύλης: ΚΥΚΛΟΙ ΤΡΙΜΗΝΑ Α α΄ τρίμηνο Β α΄ τρίμηνο & β΄ τρίμηνο Γ β΄ τρίμηνο & γ΄ τρίμηνο Δ α’, β΄, γ’, δ΄, ε΄ τρίμηνο Ε

6 Νέα χαρακτηριστικά στο υλικό της Β΄ τάξης
Beta English Νέα χαρακτηριστικά στο υλικό της Β΄ τάξης Στοιχεία Γλωσσικού Γραμματισμού Γνωριμία με το γραπτό λόγο Ευαισθητοποίηση στο φωνημικό και γραφημικό σύστημα της αγγλικής με ολιστική απεικόνιση (αρχικά γράμματα λέξεων ή σύνολο φθόγγων & γραμμάτων) Άντληση του γράμματος / φθόγγου από τη θεματική μιας δραστηριότητας Η ευαισθητοποίηση εξαντλείται στο επίπεδο της αναγνώρισης κατά την ανάγνωση και της ιχνηλάτησης κατά τη γραφή

7 Νέα χαρακτηριστικά στο υλικό της Β΄ τάξης
Beta English Νέα χαρακτηριστικά στο υλικό της Β΄ τάξης Πώς εισάγονται τα γράμματα; Ρίμες & τραγουδάκια Εικόνες Ο ρυθμός βοηθά στις μνημονικές αναπαραστάσεις Τι επιδιώκουμε; Ευαισθητοποίηση Με ποιο τρόπο; Αναγνώριση μέσω ανάγνωσης Ιχνηλάτηση μέσω γραφής Παιχνίδια (Δραστηριότητα Α3: ΝΑΜΕ Α ΝΑΜΕ)

8 Παρουσίαση γραμμάτων / φθόγγων
Beta English Παρουσίαση γραμμάτων / φθόγγων Χρόνος δραστηριότητας + 20 λεπτά Αξιοποιούμε την προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση μόνο για ευαισθητοποίηση στο φθογγολογικό και γραφημικό σύστημα της αγγλικής γλώσσας Η συστηματική διδασκαλία της αλφαβήτου ακολουθεί στη Γ΄ τάξη Ένδειξη ABC Τραγουδάκι Κάρτα παρουσίασης Φύλλο εργασίας

9 Δραστηριότητα A2: Our class tree
Beta English Δραστηριότητα A2: Our class tree ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να επαναλάβουν τα χρώματα Να επαναλάβουν λεξιλόγιο σχετικό με ζώα Να εξοικειωθούν οπτικά με τη γραπτή μορφή των ονομάτων τους στα Αγγλικά Να επαναλάβουν τις δομές ‘I’m Petros/Maria, etc.’, ‘Is it...?’ ‘Yes, it is./ No, it isn't.’ Να εξοικειωθούν με τη φράση ‘There he is.’ ‘There she is.’ Να ρωτούν ‘Who are you?’ Anna Petros Maria Jim

10 Beta English Κάρτα παρουσίασης Τραγουδάκι Φύλλο εργασίας A cat, a cat,
a cat with a hat, a cat with a coloured hat. The cat with the coloured hat is sleeping on the mat!

11 Δραστηριότητα B13: Let’s eat healthy food
Beta English Δραστηριότητα B13: Let’s eat healthy food ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με τις διάφορες κατηγορίες τροφών, π.χ. milk, sweets, bread, vegetables, fruit, cereals, fish Να επαναλάβουν τα χρώματα και τις φράσεις healthy /junk food Να κατανοούν ερωτήσεις σχετικές με τις διατροφικές συνήθειες, π.χ. Do you eat/like meat/ fish/ cereals/ fruit? και να δίνουν τις ανάλογες απαντήσεις, π.χ. I eat/like meat/fish. Nα χρησιμοποιούν τα Αγγλικά για να αξιολογήσουν διατροφικές συνήθειες, π.χ. This is not a good habit./ This is a very good habit.

12 Δραστηριότητα B13: Let’s eat healthy food
Beta English Δραστηριότητα B13: Let’s eat healthy food

13 Beta English Κάρτα παρουσίασης Τραγουδάκι Φύλλο εργασίας
Dan loves apples. Apples are nice. Maria loves apples with sugar and spice!

14 Δραστηριότητα Γ7: What are you doing? I’m playing in the playground
Beta English Δραστηριότητα Γ7: What are you doing? I’m playing in the playground ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να επαναλάβουν φράσεις, όπως: What are you doing?/I’m skating/playing football/running/dancing/playing rackets/chess Να μάθουν νέο λεξιλόγιο σχετικό με την παιδική χαρά, όπως: slide, spin, swing, roundabout, sunshine, laugh Να περιγράφουν τι κάνει κάποιος άλλος, όπως s/he is swinging/ we are playing tennis Να μάθουν νέο λεξιλόγιο σχετικό με αθλήματα, όπως: football, basketball, tennis, volleyball, ballet, go swimming, do tae kwon do, play chess

15 Δραστηριότητα Γ7: What are you doing? I’m playing in the playground
Beta English Δραστηριότητα Γ7: What are you doing? I’m playing in the playground

16 Δραστηριότητα Δ2: Why are you happy?
Beta English Δραστηριότητα Δ2: Why are you happy? ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να επαναλάβουν τα επίθετα που δηλώνουν (συν)αισθήματα: happy, tired, hungry (Δραστηριότητα Α4) Να μάθουν καινούρια επίθετα που δηλώνουν (συν)αισθήματα: sad, sick, thirsty, angry, sleepy Να εξοικειωθούν με την ερώτηση: ‘Why?’ και την απάντηση: ‘Because…’ Να εξοικειωθούν με τη γραπτή μορφή της αγγλικής γλώσσας Να αναπτύξουν ικανότητα αναγνώρισης γραπτού λόγου Να συμμετέχουν με βοήθεια στην αφήγηση μια ιστορίας Να παίξουν ρόλους και να χρησιμοποιήσουν το διάλογο που έμαθαν

17 Δραστηριότητα Δ2: Why are you happy?
Beta English Δραστηριότητα Δ2: Why are you happy?

18 Δραστηριότητα Δ2: Why are you happy?
Beta English Δραστηριότητα Δ2: Why are you happy?

19 Δραστηριότητα Ε6: Easter Egg Hunt
Beta English Δραστηριότητα Ε6: Easter Egg Hunt ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με το Πάσχα, π.χ. an Easter bunny, an Easter egg, a basket, Happy Easter και να επαναλάβουν λέξεις που ξέρουν (χρώματα, ρούχα, τοποθεσίες, κλπ.) Να επαναλάβουν και να μάθουν τοπικές προθέσεις, π.χ. near/ in/ on/ behind/ in front of Να αφηγηθούν μια ιστορία Να τραγουδήσουν ένα τραγούδι για το πασχαλινό λαγουδάκι

20 Δραστηριότητα Ε6: Easter Egg Hunt
Beta English Δραστηριότητα Ε6: Easter Egg Hunt

21 Ευαγγελία Καραγιάννη Εισηγητής/ρια της παρούσας:
Την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της εισήγησης έχει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΕΑΠ. Εισηγητής/ρια της παρούσας: Ευαγγελία Καραγιάννη Επιστημονικός συνεργάτης


Κατέβασμα ppt "Beta English: Δραστηριότητες για τη Β΄ Δημοτικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google