Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθησης», Leonardo Da Vinci, Δράση «Μεταφορά Καινοτομίας» Τι είναι ολοκλήρωση. Ανάλυση των διαφορετικών μορφών ολοκλήρωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθησης», Leonardo Da Vinci, Δράση «Μεταφορά Καινοτομίας» Τι είναι ολοκλήρωση. Ανάλυση των διαφορετικών μορφών ολοκλήρωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθησης», Leonardo Da Vinci, Δράση «Μεταφορά Καινοτομίας»
Τι είναι ολοκλήρωση. Ανάλυση των διαφορετικών μορφών ολοκλήρωσης και παρουσίαση των χαρακτηριστικών τους Καραμπέρη Χριστίνα, EU Project Management (e-Trikala SA) “PRISSM” 1ο Workshop, Trikala February 2014

2 Τι είναι ολοκλήρωση Το σύνολο προσεγγίσεων και μεθόδων που αποσκοπεί στον καλύτερο συντονισμό και στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών Βασικός στόχος: H επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων Ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται Μείωση του κόστους στο επίπεδο του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών Η ολοκλήρωση δύναται να είναι μερική ή ολική.

3 Διαφορετικοί βαθμοί ολοκλήρωσης
Διαφορετικοί βαθμοί ολοκλήρωσης Κατακερματισμός των υπηρεσιών (αυτονομία) Συντονισμός υπηρεσιών Ολοκληρωμένο μοντέλο δομικής ολοκλήρωσης Κάθε βαθμίδα έχει εσωτερικές διαβαθμίσεις Η δομική ολοκλήρωση δεν είναι πάντα η βέλτιστη Κανένας βαθμός δεν είναι ανώτερος από τους άλλους Η επιλογή εξαρτάται από την κατάσταση της υπηρεσίας, τον στόχο και τις θεσμικές πρακτικές

4 Κάθετη και Οριζόντια Ολοκλήρωση
«ένα ενιαίο σύστημα σχεδιασμού και/ή παροχής υπηρεσιών που υλοποιείται και τελεί υπό την από κοινού διαχείριση μεταξύ εταίρων (συγγενικών οργανισμών), οι οποίοι, είτε παραμένουν ανεξάρτητοι σε νομικό επίπεδο είτε αλληλοεξαρτώνται νομικά.» η κάθετη ολοκλήρωση στη μακροοικονομική κλίμακα, αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για έναν πιο στενό συντονισμό ανάμεσα στους οργανισμούς και στη διαχείριση των υπηρεσιών στα διαφορετικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) Η οριζόντια ολοκλήρωση: πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν στη συγκέντρωση υπό την ίδια σκέπη μεγάλων δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες ήταν μέχρι πρότινος χωρισμένες

5 Αμφίπλευρο κέρδος μέσω της ολοκλήρωσης
Γιατί ολοκλήρωση; Άμεσα Οφέλη: Μείωση κόστους, συντονισμός παραγωγής δεδομένων, κοινή χρήση δεξιοτήτων και μέσων Έμμεσα Οφέλη: ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανταλλαγή εμπειριών, εξοικονόμηση χρόνου, μεγαλύτερη ακρίβεια, ποιοτική προπαρασκευαστική διεργασία Αμφίπλευρο κέρδος μέσω της ολοκλήρωσης

6 Τα διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης
Αυτονομία Συντονισμός Ολοκλήρωση 9. Case management 8. Δομική ολοκλήρωση 7. εταιρική σχέση 6. κέντρο εξυπηρέτησης μίας στάσης 5. δίκτυο 4. Ad hoc συνεργασία 3. Διατμηματική εργασία 2. Σύνδεση 1. Κατακερματισμός υπηρεσιών

7 Αυτονομία 1. κατακερματισμός/ διαχωρισμός των υπηρεσιών
- Δεν μεταφέρεται ο έλεγχος μίας υπηρεσίας σε μία άλλη - Δεν αφομοιώνονται οι ειδικές αρμοδιότητες μίας υπηρεσίας από μία άλλη υπηρεσία - Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ανεξάρτητη -παντελής έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες - Τα συστήματα είναι άτεγκτα, επέρχεται διαχωρισμός σε όλα τα επίπεδα, η προσέγγιση είναι αμιγώς τυποποιημένη - Στερείται καθολικής προσέγγισης των αναγκών των χρηστών

8 Αυτονομία 2. Σύνδεση μεταξύ υπηρεσιών
Αυτονομία 2. Σύνδεση μεταξύ υπηρεσιών - Οι οργανισμοί έρχονται σε συμφωνίες - Δημιουργούν διαύλους για τη διάχυση πληροφοριών - Υιοθετούν πρωτόκολλα για τη διευκόλυνση των μελλοντικών συνεργασιών, για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών - Ο οργανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί αυτόνομα: έχει τους δικούς του κανόνες αποδοχής, αξιολόγησης, διοίκησης και διαδικασίας λήψης αποφάσεων

9 Τα διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης
Αυτονομία Συντονισμός Ολοκλήρωση 9. Case management 8. Δομική ολοκλήρωση 7. εταιρική σχέση 6. κέντρο εξυπηρέτησης μίας στάσης 5. δίκτυο 4. Ad hoc συνεργασία 3. Διατμηματική εργασία

10 Συντονισμός 3. Διατμηματική ομάδα/ εργασία
- Μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα σε τοπικό επίπεδο - Επικεντρώνεται κυρίως στη διαδικασία/ αποστολή και όχι στη δομική ολοκλήρωση οργανισμών επιφορτισμένων με διαφορετικές υπηρεσίες - Πολύ περιορισμένη (τοπική εμβέλεια) - Πολύ ασθενής φορμαλισμός: απαιτείται σχεδιασμός , διαβούλευση και προετοιμασία του προσωπικού και τον σχεδιασμό της αποστολής εμπειρικά

11 Συντονισμός 4. Ad hoc συνεργασία
- Διάχυση της πληροφορίας - Η δραστηριότητα (συνδεδεμένη με το περιβάλλον - Πιθανή συνειδητοποίηση της ανάγκης για υιοθέτηση υψηλότερου βαθμού ολοκλήρωσης - Περιορισμένης εμβέλειας: δεδομένου ότι συνδέεται με μία κατάσταση κρίσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επίσημη δέσμευση για υλοποίηση μεγαλύτερη ολοκλήρωση των διάφορων υπηρεσιών

12 Συντονισμός 5. Δίκτυο - Συμβουλευτική διαδικασία λήψης αποφάσεων
Συντονισμός 5. Δίκτυο - Εθελοντική οργάνωση επαγγελματιών, που μοιράζονται τα μέσα και τους πόρους για την ίδια ομάδα χρηστών - Σχεδιασμένη προσέγγιση - Διατήρηση δομής των οργανισμών - Έντονη διάχυση της πληροφορίας -μέτρα για την ενδυνάμωση της συνεργασίας - Βήμα προς ένα ολοκληρωμένο σύστημα - Χαμηλό κόστος και λιγότερο σημαντικές αλλαγές - Συμβουλευτική διαδικασία λήψης αποφάσεων - Αβεβαιότητα για το βαθμό οργανωτικής δέσμευσης

13 Συντονισμός 6. Υπηρεσία ή κέντρο εξυπηρέτησης μιας στάσης
- Πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες σε ένα κτήριο - Προοπτική στενής συνεργασίας - Καλύτερη ανταλλαγή των πληροφοριών και από κοινού εργασία του προσωπικού διαφορετικών υπηρεσιών - Έντονη προβολή στην τοπική κοινωνία - Απλοποίηση της διαδικασίας για τους χρήστες - Έντονος βαθμός οργανωτικής δέσμευσης - Διαμόρφωση υπηρεσιών σε πρότυπα σούπερ-μάρκετ - Δυσκολία προσανατολισμού σε περίπτωση απουσίας υπηρεσίας υποδοχής

14 Συντονισμός 7. Εταιρικές Σχέσεις
Συντονισμός 7. Εταιρικές Σχέσεις Η ανάπτυξη μιας τυπικής/άτυπης εταιρικής σχέσης έχει τρεις βασικούς σκοπούς: να παράσχει συντονισμένες υπηρεσίες στους χρήστες, να ικανοποιήσει το γενικό συμφέρον/να επιλύσει προβλήματα που ξεπερνούν τα στεγανά των παραδοσιακών υπηρεσιών και τα επαγγελματικά όρια να μετριάσει τις συνέπειες του οργανωτικού κατακερματισμού, απορροφώντας τους αρνητικούς κραδασμούς που συνεπάγεται Το μοντέλο εταιρικής σχέσης θα επιλεχθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τοπικές ιδιαιτερότητες, προτιμήσεις των εταίρων και θέματα που σχετίζονται με το κόστος.

15 Συντονισμός 7. Εταιρικές Σχέσεις
- Καλύτερη προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των χρηστών - Καλύτερη χρήση των πόρων (διαδικασία πλαισίωσης) - Καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών (κοινή χρήση) - Υιοθέτηση δημιουργικών προσεγγίσεων, πειραματισμός, καινοτόμες βελτιώσεις των υπηρεσιών - Καλύτερη προβολή και θέση στο ανταγωνιστικό σύστημα, οικονομίες κλίμακας - Δυσκολία στην εκτίμηση του κόστους των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τις εταιρικές σχέσεις

16 Τα διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης
Αυτονομία Συντονισμός Ολοκλήρωση 9. Case management 8. Δομική ολοκλήρωση

17 Ολοκλήρωση 8. Δομική Ολοκλήρωση (συγχώνευση)
- Οι χρήστες ξέρουν που να απευθυνθούν - Απλοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (μείωση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, μείωση των προβλημάτων επικοινωνίας, δυνατότητα γρήγορης αντιμετώπισης συγκεκριμένων αναγκών) Θετική σχέση κόστους/ αποτελεσματικότητας (οικονομίες κλίμακα) - Ανάγκη για έγκριση μέσω αποφάσεων ανασύστασης - Αποκλίσεις στην κουλτούρα των διαφορετικών υπηρεσιών που συγχωνεύονται - Έλλειψη ικανής ή άμεσης δημόσιας χρηματοδότησης των υπηρεσιών - Πολυπλοκότητα του συστήματος - έλλειψη/ εξασθένηση ευθύνης - Η ολοκλήρωση γίνεται αυτοσκοπός και οι ανάγκες των χρηστών περνάνε σε δεύτερη μοίρα

18 Ολοκλήρωση 9. Εξατομικευμένη διαχείριση/ case management
Η εξατομικευμένη διαχείριση (η οποία ενίοτε αποκαλείται και «διαχείριση φροντίδας» ή συστηματική παρακολούθηση του ασθενή) αποτελεί ένα μοντέλο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σε επίπεδο μεμονωμένου χρήστη. Η έννοια της «συνεχούς φροντίδας» («seamless care») καταδεικνύει το πώς θα έπρεπε ο χρήστης, υπό ιδανικές συνθήκες, να αντιλαμβάνεται την παροχή των υπηρεσιών – για παράδειγμα κοινωνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών υγείας – οι οποίες ανταποκρίνονται στις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες.

19 Ολοκλήρωση 9. Εξατομικευμένη διαχείριση/ case management
η παροχή τέτοιων συντονισμένων υπηρεσιών, επιτρέπει στους πιο ευάλωτους να παραμείνουν στην οικία τους: οι εν λόγω υπηρεσίες θεωρούνται πράγματι πιο σίγουρες, πιο αποτελεσματικές και πιο ενδεδειγμένες σε σχέση με άλλες λύσεις.  Επίσης, συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στα κοινωνικά δικαιώματα και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, στη μείωση του κόστους της παροχής των υπηρεσιών για τον οργανισμό

20 Τα διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης
Αυτονομία Συντονισμός Ολοκλήρωση 9. Case management 8. Δομική ολοκλήρωση 7. εταιρική σχέση 6. κέντρο εξυπηρέτησης μίας στάσης 5. δίκτυο 4. Ad hoc συνεργασία Η δομική ολοκλήρωση δεν είναι πάντα η βέλτιστη Κανένας βαθμός δεν είναι ανώτερος από τους άλλους Η επιλογή εξαρτάται από την κατάσταση της υπηρεσίας, τον στόχο και τις θεσμικές πρακτικές 3. Διατμηματική εργασία 2. Σύνδεση 1. Κατακερματισμός υπηρεσιών

21 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθησης», Leonardo Da Vinci, Δράση «Μεταφορά Καινοτομίας» Τι είναι ολοκλήρωση. Ανάλυση των διαφορετικών μορφών ολοκλήρωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google