Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε ΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καθηγήτρια: Σολάκη Μελίνα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε ΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καθηγήτρια: Σολάκη Μελίνα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε ΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καθηγήτρια: Σολάκη Μελίνα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014

2 Τ Ι ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ; Τη ζωτικότερη σημασία για τον άνθρωπο την έχει το φυσικό περιβάλλον, γιατί μέσα σε αυτό γεννιέται, ζει, διπλασιάζεται και εργάζεται ο άνθρωπος. Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν θεμελιώδη σημασία για την ζωή μας, ο αέρας, ο ήλιος, το νερό, ο χώρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το φυσικό περιβάλλον και ως πηγή από την οποία ο άνθρωπος παίρνει πόρους για να συνεχίζει την ζωή. Η καλλιεργήσιμη γη, οι πρώτες ύλες οι υδατοπτώσεις, οι θαλάσσιες ακτές, τα καρποφόρα δέντρα, προσφέρουν στον άνθρωπο βασικά μέσα για την επιβίωση και την πρόοδο του. Οι γεωργοί δε θα μπορούσαν να προσφέρουν τα πολύτιμα προϊόντα τους από τα οποία εξαρτάται η ζωή μας, αν δεν υπήρχαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η βιομηχανία δε θα μπορούσε να αναπτυχθεί αν δεν υπήρχαν οι πρώτες ύλες και οι ενεργειακοί πόροι που μας δίνει η φύση. Η ανάπτυξη του τουρισμού θα ήταν αδύνατη, αν η χώρα μας δεν είχε υψηλή ηλιοφάνεια, καθαρές ακτές και ωραίες ακρογιαλιές.( φυσικό περιβάλλον - Åñãáóßåò Ìáèçôþí) φυσικό περιβάλλον - Åñãáóßåò Ìáèçôþí

3 Επίσης το περιβάλλον χωρίζεται σε Φυσικό και Ανθρωπογενές. Φυσικό: Με τον όρο «φύση» εννοούμε τον οργανικό και ανόργανο κόσμο που περιβάλλει τον άνθρωπο, τη βιόσφαιρα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να επιζήσει. Στη φύση τίποτα δεν είναι τυχαίο, τα πάντα βρίσκονται σε σχέση άμεσης ή έμμεσης αναγκαιότητας. Η φύση λειτουργεί καθοριστικά και αποφασιστικά για κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής. Ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστα δεμένος μαζί της, απ’ αυτήν αντλεί τις πρώτες ύλες για την τροφή, την ενδυμασία, την κατοικία και την υγεία του. Πέρα απ’ αυτό η φύση στήριξε τη ζωή του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ν’ αποτελέσει και αφετηρία στοχασμού.( ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανθρωπογενές: Ως «περιβάλλον» νοείται «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες». Το περιβάλλον χωρίζεται σε φυσικό και ανθρωπογενές. Από την ανάλυση της έννοιας προκύπτει ότι ως περιβάλλον νοείται το φυσικό, και το ανθρωπογενές, στο οποίο περιλαμβάνεται το δομημένο και το πολιτιστικό περιβάλλον.

4 Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

5 Δ ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφόρηση του κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών δεικτών και μετρήσεων. Ενίσχυση ευαισθητοποίησης πολιτών και ειδικών ομάδων – στόχων (π.χ. μαθητών κλπ.) σε θέματα περιβάλλοντος, χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης. Υιοθέτηση προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας (π.χ. προσβάσιμες ιστοσελίδες, έντυπα σε γραφή Braille ή με μεγάλους χαρακτήρες κλπ.) στα θέματα πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης για τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρίες.( Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός - Αρχική Σελίδα) Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός - Αρχική Σελίδα

6 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Στόχος μας η Αειφόρος Ανάπτυξη αλλά και η Βιώσιμη Ανάπτυξη για τις επόμενες γενιές!

7 Σ ΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Ματτές Χριστόφορος Παπαστρατή Κων/να Μιχαλιτσιάνος Χάρης Πετρολέκας Κων/νος Μοίρας Παναγιώτης Πετρόπουλος Παναγιώτης Μπογιατζής Παύλος Πηλάκης Κων/νος Μπουγάς Παναγιώτης Πιτσινός Σταμάτης Μπούλκου Τέα Πλάκα Κατερίνα Μπουτσελάκου Πετρίνα Πραγκαστής Γιώργος Μπριλάκης Παναγιώτης Ράντζου Έλλη Νίκα Εύα Ρέσκα Εσμεράλντα Νίκολλα Παύλος Ρουμάνης Ανδρέας Νικόλλα Αλάξανδρος Σαραντάρη Κάτια Ξερακιάς Γιάννης Παλληκαράς Κων/νος Παπαθανασίου Κων/να Παπαμιχαήλ Ευθυμία

8 Ευχαριστούμε για την φιλική συμμετοχή την κα Αλεξανδρίδου!


Κατέβασμα ppt "Ε ΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καθηγήτρια: Σολάκη Μελίνα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google