Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα «Η εμπειρία της εξωτερικής αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών», 12 Φεβρουαρίου 2013 Η εμπειρία του Τμήματος Φιλολογίας από την εξωτερική αξιολόγηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα «Η εμπειρία της εξωτερικής αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών», 12 Φεβρουαρίου 2013 Η εμπειρία του Τμήματος Φιλολογίας από την εξωτερική αξιολόγηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα «Η εμπειρία της εξωτερικής αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών», 12 Φεβρουαρίου 2013 Η εμπειρία του Τμήματος Φιλολογίας από την εξωτερική αξιολόγηση Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Συντονιστής ΟΜΕΑ

2 Κύρια Σημεία ✤ Ποιο είναι το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. ✤ Η άποψή μας για την ακαδημαϊκή ποιότητα. ✤ Η προετοιμασία μας για την εξωτερική αξιολόγηση. ✤ Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας. ✤ Τα αποτελέσματα. ✤ Οι ενέργειες μετά την εξωτερική αξιολόγηση.

3 Το Τμήμα μας... ✤ Είναι ένα από τα νεώτερα τμήματα Φιλολογίας στην Ελλάδα. ✤ Είναι στελεχωμένο με μέλη ΔΕΠ: - με μεγάλη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πείρα, - με διδακτορικά από μεγάλα ΑΕΙ της Ευρώπης και της Αμερικής, - με ευρεία ερευνητική δραστηριότητα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, - με υψηλή διδακτική ικανότητα και αποτελεσματικότητα που εκτιμάται θετικά από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες μας. ✤ Απομακρύνεται από την παραδοσιακή δομή και λειτουργία των φιλολογικών τμημάτων στην Ελλάδα. ✤ Χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία στην έρευνα και τη διδασκαλία και στην επικοινωνία, αφενός, μεταξύ των μελών του και, αφετέρου, με την τοπική κοινωνία και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

4 Το Τμήμα μας... ✤ Προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, συγκρίσιμα με ανάλογα προγράμματα φημισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού. ✤ Συνδέει συστηματικά την επιστημονική θεωρία και έρευνα με την εφαρμογή. ✤ Προσανατολίζει τους τελειόφοιτους και απόφοιτους προς σύγχρονες επαγγελματικές διεξόδους, που σχετίζονται άμεσα ή και έμμεσα με τις προσφερόμενες ειδικεύσεις. ✤ Πιστεύει στη συνέργεια μεταξύ των μελών του σε ερευνητικό, διδακτικό και διοικητικό επίπεδο. ✤ Πιστεύει στην αντικειμενική καταγραφή των ερευνητικών και διδακτικών αποτελεσμάτων, στη βελτίωση των όποιων αδυναμιών και στη διάχυση των επιτευγμάτων στο εθνικό και το διεθνές περιβάλλον.

5 Ακαδημαϊκή ποιότητα ✤ Πιστεύουμε ότι η έρευνα που παράγεται και η διδασκαλία που προσφέρεται στο Τμήμα μας πρέπει να είναι ανάλογου επιπέδου με εκείνες που ισχύουν διεθνώς. ✤ Στο πλαίσιο του συστήματος δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούμε, πιστεύουμε ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας πρέπει να έχουν λόγο για την ποιότητα των υπηρεσιών που τούς προσφέρουμε. ✤ Πιστεύουμε ότι η αποστολή του Τμήματός μας είναι να εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες στους τομείς της Κλασικής, της Νεοελληνικής και Βυζαντινής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας. ✤ Πιστεύουμε ότι οι απόφοιτοι ενός τμήματος φιλολογίας έχουν ιδιαίτερες ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αναγνωρίζονται και να ανταμείβονται στην αγορά εργασίας.

6 Ακαδημαϊκή ποιότητα ✤ Στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική δυσχέρεια στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος μας, οφείλουμε ως ακαδημαϊκή κοινότητα να αντιδρούμε θετικά και να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. ✤ Το Τμήμα μας θέλουμε να να παράγει υψηλού επιπέδου έρευνα και να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες. ✤ Το Τμήμα μας θέλουμε να συνεχίσει να υφίσταται με τη μορφή που προβλέπει ο γενικότερος σχεδιασμός της Πολιτείας και απαιτεί η οντότητα του Πανεπιστημίου μας. ✤ Το Τμήμα μας θέλουμε να συνεχίσει να επιλέγεται από τους πιο καλούς φοιτητές λόγω της ποιότητάς του και όχι λόγω της γεωγραφικής του θέσης.

7 Ακαδημαϊκή ποιότητα ✤ Πιστεύουμε ότι η ποιότητα που προσφέρουμε πρέπει να καταγράφεται, να εκτιμάται ποσοτικά και ποιοτικά και να ανταμείβεται, προς όφελος όλων των μελών του Τμήματος. ✤ Έτσι, παρά τις αντικρουόμενες θέσεις και στάσεις σχετικά με την “αξιολόγηση”, εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε το επίπεδο του διδακτικού έργου, της έρευνας, της διοικητικής υποστήριξης και των υποδομών μας. ✤ Το Τμήμα μας διαθέτει ήδη αρκετή εμπειρία και εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, παρά το νεαρό της ηλικίας του. ✤ Το Τμήμα μας: - ήταν από τα πρώτα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που εφάρμοσαν πλήρες σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο των οδηγιών της ΑΔΙΠ - ήταν το δεύτερο τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και από τα πρώτα τμήματα φιλολογίας πανελληνίως που αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων.

8 Η προετοιμασία... ✤ Μελετήθηκε το σχετικό ενημερωτικό υλικό της ΑΔΙΠ καθώς και οι Εκθέσεις Εξωτερικών Αξιολογήσεων (ΕΕξΑ) άλλων τμημάτων/ΑΕΙ. ✤ Μελετήθηκαν με προσοχή τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του Τμήματος όπως είχαν αποτυπωθεί στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕσΑ) για την περίοδο 2006-2010. ✤ Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία: - σχεδιάστηκε το πρόγραμμα προετοιμασίας με λεπτομερή σχέδια δράσης - ενημερώθηκαν τα Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό και οι φοιτητές/ριες - συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας για την προετοιμασία της ΕξΑ από κάθε ειδίκευση και κάθε διοικητική μονάδα

9 Η προετοιμασία... ✤ Καταρτίστηκε το πρόγραμμα επίσκεψης των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), σε συνεννόηση με τη ΜΟΔΙΠ και την ΑΔΙΠ. ✤ Προετοιμάστηκε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για ενημέρωση των μελών της ΕΕΑ από τις ειδικεύσεις και τις μονάδες του Τμήματος. ✤ Συγκροτήθηκαν ομάδες εκπροσώπων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. ✤ Ανατέθηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε μέλη ΔΕΠ και υπόλοιπο προσωπικό για τη υποδοχή, ξενάγηση, ενημέρωση των μελών της ΕΕΑ κ.τ.ό. και προσκλήθηκαν εκπρόσωποι της ΜΟΔΙΠ.

10 Η διαδικασία... ✤ Χρόνος επίσκεψης: 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2011. ✤ Μέλη της επιτροπής: - Αναστ. Γιαννακίδου (Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, University of Chicago), - Ευσταθ. Γουργουρής (Καθηγητής Συγκριτικής Φιλολογίας & Νεοελληνικών Σπουδών, Columbia University), - Γεώργ. Ξενής (Αν. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Κύπρου).

11 Η διαδικασία... ✤ Πρόγραμμα επίσκεψης: - Δευτέρα, 12/12/2011: > Άφιξη, Υποδοχή, Ενημέρωση από ΜΟΔΙΠ - Τρίτη, 13/12/2011: > Ενημέρωση για τη Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία του Τμήματος > Επίσκεψη και ενημέρωση για τις ερευνητικές υποδομές > Συναντήσεις με μέλη ΔΕΠ

12 Η διαδικασία... ✤ Πρόγραμμα επίσκεψης: - Τετάρτη, 14/12/2011: > Επίσκεψη και ενημέρωση στη Γραμματεία > Συναντήσεις με προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές > Επίσκεψη κεντρικών υποδομών Πανεπιστημίου Πατρών Καταληκτήρια συνάντηση με εκπροσώπους ΟΜΕΑ και ΜΟΔΙΠ

13 Τα αποτελέσματα... ✤ Η ΕΕΑ αξιολόγησε ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΑ το Τμήμα Φιλολογίας σημειώνοντας στην έκθεσή της ότι: - το προσωπικό στο σύνολό του συνεργάστηκε άψογα με την ΕΕΑ και επέδειξε τον απαιτούμενο ζήλο και την προθυμία να παρουσιάσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να συζητήσει όλα τα ζητήματα που ετέθησαν από την Επιτροπή - το Τμήμα Φιλολογίας, παρά του ότι είναι ένα νέο τμήμα, έχει καταφέρει πάρα πολλά και συνιστά πολύτιμη μονάδα για το Πανεπιστήμιο Πατρών και γενικότερα το ελληνικό πανεπιστήμιο και πρέπει να υποστηριχθεί με κάθε τρόπο - τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, παρά τα διαφορετικά γνωστικά τους αντικείμενα, συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους με εξαιρετικά αποτελέσματα σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο, υπό αντίξοες συνθήκες

14 Τα αποτελέσματα... - τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, παρά τον συγκριτικά μικρό αριθμό τους, υποστηρίζουν με διάφορους τρόπους τους/τις φοιτητές/ριες, με απώτερο σκοπό την άριστη εκπαίδευσή τους και την απόκτηση ευελιξίας στην αγορά εργασίας - τα ερευνητικά επιτεύγματα των μελών ΔΕΠ στο σύνολό τους είναι πράγματι εξαιρετικά, με τις αναμενόμενες ποσοτικές διαφορές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ειδίκευσης και του διαφορετικού αντικειμένου έρευνας (π.χ. γλωσσολογία vs. κλασική - νεοελληνική φιλολογία)

15 Τα αποτελέσματα... ✤ Η ΕΕΑ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις στα ακόλουθα: Με μέριμνα/ευθύνη της Πολιτείας: (α) η υποχρηματοδότηση, (β) ο πολύ υψηλός αριθμός εισακτέων, (γ) ο μικρός αριθμός των Μελών ΔΕΠ Με μέριμνα/ευθύνη του Ιδρύματος: (δ) οι ελλείψεις στην κτηριακή υποδομή (ε) οι ελλείψεις στη μηχανοργάνωση των μητρώων φοιτητών (στ) οι ελλείψεις στους βιβλιογραφικούς πόρους

16 Τα αποτελέσματα... Με μέριμνα/ευθύνη του Τμήματος: (ζ) πλήθος και κατανομή προπτυχιακών μαθημάτων (η) συντονισμός του μεταπτυχιακού προγράμματος (θ) προσφορά φροντιστηριακών/ενισχυτικών μαθημάτων (ι) ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση της ΕΕ (ια) προσανατολισμός της φιλολογικής έρευνας (ιβ) διοικητική υποστήριξη

17 Οι ενέργειες... Τα αρμόδια όργανα του Τμήματος Φιλολογίας, αφού μελέτησαν τις συστάσεις για βελτίωση που διατυπώθηκαν από την ΕΕΑ στην ΕΕξΑ, αποφάσισαν να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες: Πολιτεία (α) Υποχρηματοδότηση: --- (β) Αριθμός εισακτέων: έχει ζητηθεί μείωση (γ) Αριθμός Μελών ΔΕΠ: έχει ζητηθεί ο διορισμός των ήδη εκλεγμένων

18 Οι ενέργειες... Ίδρυμα (δ) Κτηριακή υποδομή: αναμονή για πρόσθετα κτήρια (ε) Μηχανοργάνωση: υπό διευθέτηση μέσω του Ψηφιακού ¨Αλματος (στ) Βιβλιογραφικοί πόροι: συνεχής εμπλουτισμός Τμήμα (ζ) Προπτυχιακά μαθήματα: υπό αναθεώρηση (βλ. νέος νόμος) (η) Μεταπτυχιακού προγράμματος: υπό αναθεώρηση (βλ. νέος νόμος) (θ) Φροντιστηριακά/ενισχυτικά μαθήματα: αναμονή (βλ. νέος νόμος) (ι) ερευνητικά προγράμματα: υπό εξέταση (ια) προσανατολισμός έρευνας: υπό εξέταση (ιβ) διοικητική υποστήριξη: έχει ήδη γίνει αναδιοργάνωση με μετακίνηση προσωπικού


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα «Η εμπειρία της εξωτερικής αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών», 12 Φεβρουαρίου 2013 Η εμπειρία του Τμήματος Φιλολογίας από την εξωτερική αξιολόγηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google