Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αποτελέσματα Ομίλου Α’ Τρίμηνο 2003. 2 Α’ Τρίμηνο: Κύρια Σημεία & Εξελίξεις Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών Ομίλου - Συνολικός κύκλος εργασιών +20,1% στα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αποτελέσματα Ομίλου Α’ Τρίμηνο 2003. 2 Α’ Τρίμηνο: Κύρια Σημεία & Εξελίξεις Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών Ομίλου - Συνολικός κύκλος εργασιών +20,1% στα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αποτελέσματα Ομίλου Α’ Τρίμηνο 2003

2 2 Α’ Τρίμηνο: Κύρια Σημεία & Εξελίξεις Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών Ομίλου - Συνολικός κύκλος εργασιών +20,1% στα €111,54 εκ - EBITDA +36,3% στα €16,77 εκ - Κέρδη π.φόρων & μετά δικ.μειοψ. +38,3% στα €13,40εκ Βελτίωση περιθωρίων κέρδους Ομίλου - Μικτό περιθώριο 16,3% έναντι 15,6% στο α’ τριμ 2002 - Περιθώριο EBITDA 15,0% (έναντι 13,2%) - Καθαρό περιθώριο 12,0% (έναντι 10,4%) Συμπίεση εξόδων διοίκησης & διάθεσης (3,8% του κύκλου εργασιών στο α’ τρίμηνο 2003, έναντι 5,2%) Διατήρηση υψηλού ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων (€800 εκ) παρά την σημαντική άνοδο του κύκλου εργασιών Βελτίωση εμπορευσιμότητας μετοχής μετά την δωρεάν διανομή μετοχών (1ν/1π)

3 3 Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εμφαση στην ολοκλήρωση των εκτελούμενων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 Αναμενόμενη ώθηση στην επιλογή της αυτοχρηματοδότησης για την υλοποίηση μεγάλων έργων λόγω δημοσιονομικής στενότητας Κοινωνική και πολιτική πίεση για επιτάχυνση απαραίτητων έργων οδοποιίας & συγκοινωνιών για την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής του πολίτη Στασιμότητα στην ανάπτυξη επαγγελματικών ακινήτων και την ενέργεια Ισχυρές προοπτικές για την εκτέλεση μικρότερων έργων τοπικής αυτοδιοίκησης με αυτοχρηματοδότηση

4 Αποτελέσματα Ομίλου – Α’ τρίμηνο 4 ποσά σε € εκΙαν-Μαρ 2002 Ιαν-Μαρ 2003 Μεταβολή 03 / 02 Σύνολο Κύκλου Εργασιών92,89111,5420,1% Μικτά Αποτελέσματα14,4918,1325,1% Λοιπά Εσοδα0,090,1116,6% Εξοδα Διοίκησης & Διάθεσης4,844,19-13,4% Χρημ/κά Αποτελέσματα-0,11-0,25126,8% Εκτακτα Αποτελέσματα0,030,0413,9% Αποσβέσεις2,503,12 *24,7% -ενσ. στο λειτ.κόστος2,502,583,0% Δικαιώματα Μειοψηφίας-0,02-0,10340,0% Κέρδη πρό Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 9,6913,4038,3% EBITDA12,3016,7736,3% Κέρδη Περιόδου Ανά Μετοχή€0,13€0,1838,3% * Αποσβέσεις ύψους €0,54 εκ αφορούν σε αποσβέσεις απαιτήσεων από Κ/Ξ

5 Ισολογισμός Ομίλου – Α’ τρίμηνο ποσά σε € εκ03/2002 12/2002 03/2003 Εξοδα Εγκατάστασης1,82 1,85 1,99 Πάγιο Ενεργητικό140,74 168,25 169,37 Κυκλοφορούν Ενεργητικό145,95 142,49 139,37 Μεταβατικοί Λογ/μοί2,63 1,43 15,56 Σύνολο Ενεργητικού291,14 314,02 326,29 Ιδια Κεφάλαια211,31 203,66 217,20 Προβλέψεις0,55 1,29 Υποχρεώσεις79,17 108,58 107,76 Μεταβατικοί Λογ/μοί0,11 0,49 0,04 Σύνολο Παθητικού291,14 314,02 326,29 Καθαρός Δανεισμός-5,65 3,45 20,09 Επενδύσεις σε Πάγια2,80 7,49 3,52 5

6 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ


Κατέβασμα ppt "Αποτελέσματα Ομίλου Α’ Τρίμηνο 2003. 2 Α’ Τρίμηνο: Κύρια Σημεία & Εξελίξεις Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών Ομίλου - Συνολικός κύκλος εργασιών +20,1% στα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google