Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΖΩΗΣ ΚΟΛΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ “KOLIOS CONSULTING CO” Αθήνα 15 Μαρτίου 2011

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ατομική επιχείρηση Προσωπικές εταιρείες ΟΕ-ΕΕ Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ Κεφαλαιουχικές εταιρείες- ΑΕ Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ατομικές Επιχειρήσεις Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντ. % Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου 12,000€ 0% 0€ 4,000€ 18% 720€ 16,000€ 6,000€ 24% 1,440€ 22,000€ 2,160€ 26% 1,040€ 26,000€ 3,200€ 32% 1,920€ 32,000€ 5,120€ 8,000€ 36% 2,880€ 40,000€ 20,000€ 38% 7,600€ 60,000€ 15,600€ 40% 100,000€ 31,600€ Υπερβάλλον 45% Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Προσωπικές Εταιρείες 20% φόρος στο 50% των κερδών Στους Ομόρρυθμους Εταίρους επιχειρηματική αμοιβή (επί του ποσοστού τους) η οποία φορολογείται στην ατομική τους δήλωση αθροιστικά με υπόλοιπα εισοδήματα τους 25% αυτοτελή φορολόγιση στους ετερρόρυθμους εταίρους * επιχ/κη αμοιβή λαμβάνουμε από όλες τις εταιρίες που συμμετέχουμε Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 23% - 20% στα καθαρά κέρδη της εταιρείας 25% στην διανομή των μερισμάτων προσοχή όταν συμμετέχουν νομικά πρόσωπα αλλοδαπής δεν ισχύει το 25% στην διανομή Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΑΕ) 23% - 20% στα καθαρά κέρδη της εταιρείας 25% στην διανομή των μερισμάτων προσοχή όταν συμμετέχουν νομικά πρόσωπα αλλοδαπής δεν ισχύει το 25% στην διανομή Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

7 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σημαντικές Ενημερώσεις και Διαφορές με το Παρελθόν Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΝ Λαμβάνουμε επιχειρηματική αμοιβή από όλες τις εταιρείες που συμμετέχουμε ως ομόρρυθμοι εταίροι ΠΑΡΕΛΘΟΝ Λαμβάναμε επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρεία με τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΝ Υποχρεωτική αναμόρφωση κερδών στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες όπως έξοδα μεταφοράς, φιλοξενείας, κινητής τηλεφωνείας και διάφορες άλλες μη λειτουργικές δαπάνες ΠΑΡΕΛΘΟΝ Δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΝ Οι αμοιβές Προσωπικού πρέπει να είναι εξοφλημένες και πληρωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ) μέσω ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ για να εκπίπτουν φορολογικά ΠΑΡΕΛΘΟΝ Δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιλέγουμε νομική μορφή πολλές φορές ώστε να καλυφθούμε από την αστική ευθύνη ατυχημάτων από την δραστηριότητα. Ειδικά οι τεχνικές Εταιρείες πρέπει να λάβουν υπόψη τα ''εικονικά'' συμβάντα που δημιουργούνται. Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσοχή στις συναλλαγές διότι η μη απόδοση ΦΠΑ ή Φόρου του εκδότη επιβαρύνει φορολογικά τον λήπτη. Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

13 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πέραν του τεκμηρίου διαβίωσης, τα εταιρικά ΙΧΕ αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τα στελέχη των επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών προσδιορίζουν τεκμαρτό εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών που προστίθεται στο συνολικό εισόδημα. Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Μείωση λόγω Παλαιότητας % Μείωσης 1ος χρόνος κυκλοφορίας 1,30 2ος χρόνος κυκλοφορίας 0,70 3ος χρόνος κυκλοφορίας 0,50 4ος εώς 8ος χρόνος 0,40 9ος εώς 11ος χρόνος 0,30 12ος εώς 13ος χρόνος 0,20 Για τα επόμενα χρόνια 0,10 Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία Ποσοστό 15, ,000 15% 22,001 – 30,000 25% 30,001 - άνω 30% Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 6,000 18,000 3,000 7,000 700 19,000 3,300 8,000 800 20,000 3,600 9,000 900 21,000 3,900 10,000 1000 22,000 4,200 12,000 1,200 23,000 4,500 13,000 1,500 24,000 4,800 14,000 1,800 25,000 5,100 15,000 2,100 26,000 5,400 16,000 2,400 27,000 5,700 17,000 2,700 28,000 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 29,000 6,300 40,000 9,600 30,000 6,600 41,000 9,900 31,000 6,900 42,000 10,200 32,000 7,200 43,000 10,500 33,000 7,500 44,000 10,800 34,000 7,800 45,000 11,100 35,000 8,100 46,000 11,400 36,000 8,400 47,000 11,700 37,000 8,700 48,000 12,000 38,000 9,000 39,000 9,300 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

16 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σταθερό φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα Αναπτυξιακή πολιτική στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει τις ''επιταγές'' και γενικότερα αναδόμηση του τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες πρέπει να είναι συμπαραστάτες των επιχειρήσεων και όχι εκμεταλλευτές αυτών. Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Να σταματήσει η ''δίωξη'' των επιχειρήσεων ΣΔΟΕ, ΔΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΙΚΑ, ΥΠΕΕ ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΕΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΑΕΕ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ET. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.τ.λ. Είναι ορισμένες από τις αρχές που ασκούν ''δίωξη'' με αποτέλεσμα να συρρικνώνουν την αγορά Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

18 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ 100€ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ 2010 (εκτίμηση) 2011 (στόχος) Επιχορήγηση προς ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και άλλους φορείς 24€ 23€ Αποδοχές και πρόσθετες παροχές δημοσίων υπαλλήλων 20€ 19€ Τόκοι 17€ Πληρωμές που αντικρίζονται με έσοδα ( π.χ. Πόροι ΟΤΑ κ.τ.λ.) 12€ 11€ Πρόγραμμα Δημοσίων Υπαλλήλων Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων 8€ Καταναλωτικές δαπάνες 4€ 3€ Εξοπλιστικά αμυντικά προγράμματα 2€ Καταπτώσεις εγγυήσεων και άλλες δαπάνες χρέους 1€ Απαλλοτριώσεις, αγορές ακινήτων, κατασκευές κ.τ.λ. Αποθεματικό έκτακτων αναγκών 0€ Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν

19 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ - τηλ. κέντρο κιν


Κατέβασμα ppt "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google