Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΟΛΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ “KOLIOS CONSULTING CO” www.taxadvisors.gr Αθήνα 15 Μαρτίου 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΟΛΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ “KOLIOS CONSULTING CO” www.taxadvisors.gr Αθήνα 15 Μαρτίου 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΟΛΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ “KOLIOS CONSULTING CO” www.taxadvisors.gr Αθήνα 15 Μαρτίου 2011

2 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ατομική επιχείρηση Προσωπικές εταιρείες ΟΕ-ΕΕ Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ Κεφαλαιουχικές εταιρείες- ΑΕ

3 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ατομικές Επιχειρήσεις Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντ. % Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου 12,000€ 0% 0€12,000€0€ 4,000€18%720€16,000€720€ 6,000€24%1,440€22,000€2,160€ 4,000€26%1,040€26,000€3,200€ 6,000€32%1,920€32,000€5,120€ 8,000€36%2,880€40,000€8,000€ 20,000€38%7,600€60,000€15,600€ 40,000€40%16,000€100,000€31,600€ Υπερβάλλον45%

4 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Προσωπικές Εταιρείες 20% φόρος στο 50% των κερδών Στους Ομόρρυθμους Εταίρους επιχειρηματική αμοιβή (επί του ποσοστού τους) η οποία φορολογείται στην ατομική τους δήλωση αθροιστικά με υπόλοιπα εισοδήματα τους 25% αυτοτελή φορολόγιση στους ετερρόρυθμους εταίρους * επιχ/κη αμοιβή λαμβάνουμε από όλες τις εταιρίες που συμμετέχουμε

5 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 23% - 20% στα καθαρά κέρδη της εταιρείας 25% στην διανομή των μερισμάτων προσοχή όταν συμμετέχουν νομικά πρόσωπα αλλοδαπής δεν ισχύει το 25% στην διανομή

6 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΑΕ) 23% - 20% στα καθαρά κέρδη της εταιρείας 25% στην διανομή των μερισμάτων προσοχή όταν συμμετέχουν νομικά πρόσωπα αλλοδαπής δεν ισχύει το 25% στην διανομή

7 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σημαντικές Ενημερώσεις και Διαφορές με το Παρελθόν

8 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΝ Λαμβάνουμε επιχειρηματική αμοιβή από όλες τις εταιρείες που συμμετέχουμε ως ομόρρυθμοι εταίροι ΠΑΡΕΛΘΟΝ Λαμβάναμε επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρεία με τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη

9 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΝ Υποχρεωτική αναμόρφωση κερδών στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες όπως έξοδα μεταφοράς, φιλοξενείας, κινητής τηλεφωνείας και διάφορες άλλες μη λειτουργικές δαπάνες ΠΑΡΕΛΘΟΝ Δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση

10 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΝ Οι αμοιβές Προσωπικού πρέπει να είναι εξοφλημένες και πληρωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ) μέσω ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ για να εκπίπτουν φορολογικά ΠΑΡΕΛΘΟΝ Δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση

11 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιλέγουμε νομική μορφή πολλές φορές ώστε να καλυφθούμε από την αστική ευθύνη ατυχημάτων από την δραστηριότητα. Ειδικά οι τεχνικές Εταιρείες πρέπει να λάβουν υπόψη τα ''εικονικά'' συμβάντα που δημιουργούνται.

12 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσοχή στις συναλλαγές διότι η μη απόδοση ΦΠΑ ή Φόρου του εκδότη επιβαρύνει φορολογικά τον λήπτη.

13 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πέραν του τεκμηρίου διαβίωσης, τα εταιρικά ΙΧΕ αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τα στελέχη των επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών προσδιορίζουν τεκμαρτό εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών που προστίθεται στο συνολικό εισόδημα.

14 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Εργοστασιακή Τιμολογιακή ΑξίαΠοσοστό 15,000 - 22,00015% 22,001 – 30,00025% 30,001 - άνω30% Μείωση λόγω Παλαιότητας% Μείωσης 1ος χρόνος κυκλοφορίας1,30 2ος χρόνος κυκλοφορίας0,70 3ος χρόνος κυκλοφορίας0,50 4ος εώς 8ος χρόνος0,40 9ος εώς 11ος χρόνος0,30 12ος εώς 13ος χρόνος0,20 Για τα επόμενα χρόνια0,10

15 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΔΑΠΑΝΕΣΕΙΣΟΔΗΜΑΔΑΠΑΝΕΣ 6,000018,0003,000 7,00070019,0003,300 8,00080020,0003,600 9,00090021,0003,900 10,000100022,0004,200 12,0001,20023,0004,500 13,0001,50024,0004,800 14,0001,80025,0005,100 15,0002,10026,0005,400 16,0002,40027,0005,700 17,0002,70028,0006,000 ΕΙΣΟΔΗΜΑΔΑΠΑΝΕΣΕΙΣΟΔΗΜΑΔΑΠΑΝΕΣ 29,0006,30040,0009,600 30,0006,60041,0009,900 31,0006,90042,00010,200 32,0007,20043,00010,500 33,0007,50044,00010,800 34,0007,80045,00011,100 35,0008,10046,00011,400 36,0008,40047,00011,700 37,0008,70048,00012,000 38,0009,000 39,0009,300

16 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σταθερό φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα Αναπτυξιακή πολιτική στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει τις ''επιταγές'' και γενικότερα αναδόμηση του τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες πρέπει να είναι συμπαραστάτες των επιχειρήσεων και όχι εκμεταλλευτές αυτών.

17 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Να σταματήσει η ''δίωξη'' των επιχειρήσεων ΣΔΟΕ, ΔΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΙΚΑ, ΥΠΕΕ ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΕΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΑΕΕ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ET. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.τ.λ. Είναι ορισμένες από τις αρχές που ασκούν ''δίωξη'' με αποτέλεσμα να συρρικνώνουν την αγορά

18 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 100€ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ 2010 (εκτίμηση) 2011 (στόχος) Επιχορήγηση προς ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και άλλους φορείς 24€23€ Αποδοχές και πρόσθετες παροχές δημοσίων υπαλλήλων 20€19€ Τόκοι17€19€ Πληρωμές που αντικρίζονται με έσοδα ( π.χ. Πόροι ΟΤΑ κ.τ.λ.) 12€11€ Πρόγραμμα Δημοσίων Υπαλλήλων11€ Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων8€ Καταναλωτικές δαπάνες4€3€ Εξοπλιστικά αμυντικά προγράμματα2€ Καταπτώσεις εγγυήσεων και άλλες δαπάνες χρέους 1€2€ Απαλλοτριώσεις, αγορές ακινήτων, κατασκευές κ.τ.λ. 1€ Αποθεματικό έκτακτων αναγκών0€1€

19 Ζώης Κολιός & Σια ΟΕ -www.taxadvisors.gr τηλ. κέντρο 20109717200 κιν. 6975903309 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΟΛΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ “KOLIOS CONSULTING CO” www.taxadvisors.gr Αθήνα 15 Μαρτίου 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google