Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 22/05/2013Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών2 Eκπαίδευση αξιόλογων ερευνητών - υψηλού επιπέδου ερευνητικά αποτελέσματα. Ερευνητική αυτοδυναμία των διδακτόρων. Ικανότητα διεκδίκησης ακαδημαϊκών θέσεων. Ικανότητα διεκδίκησης θέσεων σε Ερευνητικά Ιδρύματα, Δημόσιους Φορείς, επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα. Στόχοι: 22/05/2013

3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δομή του ΠΔΣ 3Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Παρακολούθηση 2 μαθημάτων διδακτορικού κύκλου (έως 6 για πτυχιούχους θετικών επιστημών). Δεν προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας. Προτάσεις περεταίρω συστηματοποίησης των μαθημάτων (διεξάγονται με μικρό αριθμό διαλέξεων και εργασιών). Προτάσεις ενδεχόμενης αύξησης του αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων του ΠΔΣ, με σκοπό τη σφαιρικότερη εκπαίδευση. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 22/05/2013

4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εξεταστικό σύστημα του ΠΔΣ 4Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τελική έκθεση προόδου από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Έγκριση από ΓΣΕΣ - έναρξη συγγραφής της διατριβής (~έξι μήνες). Καθορισμός από τη ΓΣΕΣ της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Επιδιώκεται συμμετοχή μελών ΔΕΠ και ερευνητών εκτός Τμήματος. Κατάθεση διατριβής. Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση. Υποστήριξη, προφορική εξέταση, απόφαση της Επιτροπής για το αποτέλεσμα και τον βαθμό (λίαν καλώς ή άριστα). Διαδικασία 22/05/2013

5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αιτήσεις & προσφερόμενες θέσεις Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών522/05/2013

6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Διδακτορική Διατριβή Παρακολούθηση πορείας εκπόνησης Κατάθεση ετήσιας έκθεσης προόδου - συνοδεύεται από υπόμνημα του Υ.Δ. Έγκριση από τη ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής προόδου διακόπτεται η εκπόνηση της διατριβής. Περιπτώσεις παραίτησης από το ΠΔΣ με πρωτοβουλία του Υ.Δ. Διαδικασίες ελέγχου της αξιολόγησης των Υ.Δ. Απουσιάζουν συστηματικές διαδικασίες. Διαρκής προβληματισμός σχετικά με τη μεθοδολογία παρακολούθησης. Προβληματισμός σε περιπτώσεις στασιμότητας και αδιεξόδων. Διστακτικότητα διαγραφής Υ.Δ., ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει έργο. Έλλειψη από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απονομής εναλλακτικού τίτλου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών622/05/2013

7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κατανομή διάρκειας σπουδών διδακτόρων 2005-2011 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών7 Μέση διάρκεια σπουδών 6.03 έτη 22/05/2013

8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Διδάκτορες του ΤΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών8 Σύνολο διδακτόρων (2005-σήμερα): 99 22/05/2013

9 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) Οργάνωση Σεμιναρίων και Ομιλιών Με ευθύνη των μελών ΔΕΠ και των ερευνητικών τους ομάδων. Δεν υπήρχε, έως τώρα κεντρικός σχεδιασμός. Προγραμματισμός σειράς σεμιναρίων για το θερινό εξάμηνο του 2012 Σεμινάρια (2007-2008) από το Σύλλογο Μ.Φ-Υ.Δ. «Ο Απειρέσιος». Διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές Περιορισμένη λόγω στενότητας πόρων και γεωγραφικής απόστασης. ΙΕΕΕ Student Branch Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών922/05/2013

10 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Διεθνής διάσταση του ΠΔΣ Συμμετοχή αλλοδαπών Υ.Δ. 6 άτομα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών10 Απόλυτος αριθμός και ποσοστό (%) σε σχέση με τις συνολικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των Τομέων Τομέας Δημοσιεύσεις (με ΜΦ-ΥΔ) Ανακοινώσεις (με ΜΦ-ΥΔ) Ηλεκτρικής Ενέργειας 73 (60.83%)120 (62.18%) Ηλεκτρονικής/Υπολογιστών141 (72.31%)250 (71.02%) Τηλεπικοινωνιών216 (64.86%)178 (61.81%) 22/05/2013

11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Διεθνής διάσταση του ΠΔΣ Συμφωνίες συνεργασίας Universiteit Gent, Gent, Belgium Πανεπιστήμιο Κύπρου, Nicosia, Cyprus Université Joseph Fourier Grenoble 1, Grenoble, France Politechnika Lodzka, Lódz, Poland Politechnika Warszawska, Warszawa, Poland Politechnika Gdanska, Poland Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Netherlands Universitatea 'Politehnica' din Bucuresti (UPB), Bucureşti, Romania Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών1122/05/2013

12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Απασχόληση διδακτόρων 2005-2011 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών12 Σύνολο διδακτόρων (2005-σήμερα): 99 22/05/2013

13 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» 13 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών22/05/2013

14 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών1422/05/2013

15 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών1522/05/2013

16 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Κατανομή βαθμολογιών αποφοίτων Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών1622/05/2013

17 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών17 Τμήματα που συμμετέχουν : 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.), 2) Γενικό, 3) Ιατρικής, 4) Ψυχολογίας, 5) Μουσικών Σπουδών και 6) Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), σε συνεργασία με τα Τμήματα 7) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 8) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ο τελικός αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 45 και κατανέμεται στις ακόλουθες τρείς κατευθύνσεις: Α. Δικτυακή υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β. Νοήμονα συστήματα Γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή. 22/05/2013

18 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών18 Για την επιλογή των υποψηφίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του νόμου 2083/92, του άρθρου 6 της Υ.Α.11116459/137/3-12-2003 και τα συμπληρωματικά κριτήρια που ορίζονται στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού και είναι τα εξής: Ο γενικός βαθμός του πτυχίου Η επίδοση του υποψηφίου ή της υποψήφιας σε συναφή προς το ΔΔΜΠΣ προπτυχιακά μαθήματα Η επίδοση του υποψηφίου ή υποψήφιας στη διπλωματική ή πτυχιακή εργασία Η τυχόν υπάρχουσα σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΜΠΣ επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων Τα αποτελέσματα συνεντεύξεων η εξετάσεων που ενδέχεται να ορίσει η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων κάθε κατεύθυνσης. Η πολύ καλή και τεκμηριωμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων ολοκληρώνεται η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος, ενώ το τρίτο αφιερώνεται κυρίως στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων 22/05/2013

19 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών19 Υπόδειγμα τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος του ΔΔΠΜΣ

20 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών20 Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2ου ( εαρινού) εξαμήνου ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-7 μ.μ. Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (αιθ.8) Κατεύθυνση 1η Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (αίθ. 8) Κατεύθυνση 1η Νοήμονα και Αυτόνομα Συστ.- Αυτόματα (αίθ. 8) Κατευθύνσεις 1η&2η Ρομποτική Κατεύθυνση 2η Δικτυακή Υπολογιστική και Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών (αιθ. 8) Κατευθύνσεις 1η&2η Εργαστήριο μουσικής παραγωγής (Εργ.Ηλεκτρακουστικής) Κατεύθυνση 3η Σχεδίαση περιβαλλόντων GUI/WEB (Εργαστ. Ηλεκ/κης) – τα υπόλοιπα μαθήματα Κατεύθυνση 3η Εργαστήριο ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής (Εργ.Ηλεκτρακουστικ ής + Εργ. Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Τμ. Δημοσ/φίας και ΜΜΕ) Κατεύθυνση 3η 7-9 μ.μ. Ηλεκτρονικές πληρωμές και Ασφάλεια (αιθ.8) Κατεύθυνση 1η Διοικητική Λογιστική & Νομικά θέματα ηλεκτρ. Συναλλαγών (αιθ.2) Κατεύθυνση 1η Βάσεις Δεδομένων και εξόρυξη γνώσης (αίθ. 8) Κατευθύνσεις 1η&2η Εργαστήριο πολυμεσικής παραγωγής (Αιθ. 4 + Εργ. Ηλεκτρακουστικής) Κατευθύνσεις 1η&2η&3η Μηχανική Μάθηση (αιθ. 8) Κατεύθυνση 2η Σχεδίαση περιβαλλόντων GUI/WEB (Εργαστ. Ηλεκ/κης) – 4 πρώτα μαθήματα Κατεύθυνση 3η Ιστορία σύγχρονης τέχνης και οπτικοακουστικών μέσων (αιθ.2) Κατεύθυνση 3η 8-9:30 Δομή και λειτουργική οργάνωση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ( αιθ. Διδασκαλίας ΑΧΕΠΑ) Κατεύθυνση 2η 22/05/2013

21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών21 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΕΜΥΠΟΓΡΑΦΗ 3 η Κατεύθυνση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Β’ Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………. ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ Ή ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΟΝΟΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ……………………………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………….. 22/05/2013

22 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ 22 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 22/05/2013Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

23 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

24 www.ee.auth.gr Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 24 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών22/05/2013

25 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Διδακτορική Διατριβή Διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης Ανοιχτή προκήρυξη δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο και Σεπτέμβριο). Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Επιλογή με βάση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (βαθμός, ερευνητική εμπειρία, μεταπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές). Συνέντευξη (συντονιστική επιτροπή ΠΔΣ) και έγκριση από ΓΣΕΣ. Διαφάνεια της διαδικασίας εξέτασης Επίσημη ανακοίνωση της παρουσίασης/υποστήριξης της Διατριβής. Δημόσια υποστήριξη με παρουσία κοινού. Συζήτηση και ερωτήσεις από την επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης/βαθμολογίας. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών2522/05/2013

26 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εξέλιξη του αριθμού θέσεων/αποφοίτων του ΠΔΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών26 2010- 2011 2009- 2010 2008- 2009 2007- 2008 2006- 2007 2005- 2006 Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 192033221932 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 17182319191325 (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 2210367 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων 231932282327 Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων 21182720132727 Απόφοιτοι 19162310 13 Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 6 χρόνια5.9 χρόνια4.9 χρόνια6 χρόνια 5.1 χρόνια * Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 22/05/2013

27 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Διδακτορική Διατριβή Προδιαγραφές ποιότητας Κρίνονται ως ιδιαίτερα αυστηρές. Απαίτηση πρωτότυπου δημοσιευμένου ερευνητικού έργου, Απαίτηση ερευνητικής ωριμότητας και αυτονομίας του Υ.Δ. Δεν έχει κριθεί σκόπιμο, έως τώρα, να τεθούν μετρήσιμα κριτήρια. Έχει διαμορφωθεί συναντίληψη για τουλάχιστον δύο εργασίες σε διεθνή περιοδικά με διαδικασία κρίσης (peer review). Συνήθως η απαίτηση αναφέρεται σε περιοδικά ISI. Είναι ιδιαίτερα συνήθης η υποστήριξη της διατριβής από υποψηφίους με αρκετά μεγαλύτερο αριθμό εργασιών (πέντε και άνω). Έχει διατυπωθεί ο προβληματισμός εάν οι δημοσιεύσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται πριν ή μετά την υποστήριξη της διατριβής. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών2722/05/2013

28 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) Έλεγχος ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινωνίας Πραγματοποιείται αυτόνομα από τα μέλη ΔΕΠ - απουσιάζουν θεσμοθετημένες διαδικασίες. Η επάρκεια των διδακτόρων και η έως τώρα επαγγελματική απορρόφηση κρίνεται ικανοποιητική. Με την επιδείνωση των επαγγελματικών προοπτικών, κρίνεται αναγκαία μια επαναξιολόγηση. Αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΠΔΣ Διαρκής και δυναμική διαδικασία, με βάση την εξέλιξη των ερευνητικών αντικειμένων. Επικαιροποίηση του καταλόγου μαθημάτων του ΠΔΣ (προσθήκη νέων, αλλαγές στο περιεχόμενο). Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών2822/05/2013


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google