Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

2 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)
Στόχοι: Eκπαίδευση αξιόλογων ερευνητών - υψηλού επιπέδου ερευνητικά αποτελέσματα. Ερευνητική αυτοδυναμία των διδακτόρων. Ικανότητα διεκδίκησης ακαδημαϊκών θέσεων. Ικανότητα διεκδίκησης θέσεων σε Ερευνητικά Ιδρύματα, Δημόσιους Φορείς, επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα. 22/05/2013 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

3 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Δομή του ΠΔΣ Παρακολούθηση 2 μαθημάτων διδακτορικού κύκλου (έως 6 για πτυχιούχους θετικών επιστημών). Δεν προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας. Προτάσεις περεταίρω συστηματοποίησης των μαθημάτων (διεξάγονται με μικρό αριθμό διαλέξεων και εργασιών). Προτάσεις ενδεχόμενης αύξησης του αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων του ΠΔΣ, με σκοπό τη σφαιρικότερη εκπαίδευση. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

4 Εξεταστικό σύστημα του ΠΔΣ
Διαδικασία Τελική έκθεση προόδου από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Έγκριση από ΓΣΕΣ - έναρξη συγγραφής της διατριβής (~έξι μήνες). Καθορισμός από τη ΓΣΕΣ της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Επιδιώκεται συμμετοχή μελών ΔΕΠ και ερευνητών εκτός Τμήματος. Κατάθεση διατριβής. Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση. Υποστήριξη, προφορική εξέταση, απόφαση της Επιτροπής για το αποτέλεσμα και τον βαθμό (λίαν καλώς ή άριστα). 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

5 Αιτήσεις & προσφερόμενες θέσεις
Στοιχεία έκθεσης 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

6 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διδακτορική Διατριβή Παρακολούθηση πορείας εκπόνησης Κατάθεση ετήσιας έκθεσης προόδου - συνοδεύεται από υπόμνημα του Υ.Δ. Έγκριση από τη ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής προόδου διακόπτεται η εκπόνηση της διατριβής. Περιπτώσεις παραίτησης από το ΠΔΣ με πρωτοβουλία του Υ.Δ. Διαδικασίες ελέγχου της αξιολόγησης των Υ.Δ. Απουσιάζουν συστηματικές διαδικασίες. Διαρκής προβληματισμός σχετικά με τη μεθοδολογία παρακολούθησης. Προβληματισμός σε περιπτώσεις στασιμότητας και αδιεξόδων. Διστακτικότητα διαγραφής Υ.Δ., ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει έργο. Έλλειψη από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απονομής εναλλακτικού τίτλου. 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

7 Κατανομή διάρκειας σπουδών διδακτόρων 2005-2011
Μέση διάρκεια σπουδών 6.03 έτη Στοιχεία από το excel όπου συμπληρώσαμε και την απασχόληση 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

8 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διδάκτορες του ΤΗΜΜΥ Σύνολο διδακτόρων (2005-σήμερα): 99 Στοιχεία από το excel όπου συμπληρώσαμε και την απασχόληση 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

9 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)
Οργάνωση Σεμιναρίων και Ομιλιών Με ευθύνη των μελών ΔΕΠ και των ερευνητικών τους ομάδων. Δεν υπήρχε, έως τώρα κεντρικός σχεδιασμός. Προγραμματισμός σειράς σεμιναρίων για το θερινό εξάμηνο του 2012 Σεμινάρια ( ) από το Σύλλογο Μ.Φ-Υ.Δ. «Ο Απειρέσιος». Διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές Περιορισμένη λόγω στενότητας πόρων και γεωγραφικής απόστασης. ΙΕΕΕ Student Branch 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

10 Διεθνής διάσταση του ΠΔΣ
Απόλυτος αριθμός και ποσοστό (%) σε σχέση με τις συνολικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των Τομέων Τομέας Δημοσιεύσεις (με ΜΦ-ΥΔ) Ανακοινώσεις (με ΜΦ-ΥΔ) Ηλεκτρικής Ενέργειας 73 (60.83%) 120 (62.18%) Ηλεκτρονικής/Υπολογιστών 141 (72.31%) 250 (71.02%) Τηλεπικοινωνιών 216 (64.86%) 178 (61.81%) Συμμετοχή αλλοδαπών Υ.Δ. 6 άτομα, 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

11 Διεθνής διάσταση του ΠΔΣ
Συμφωνίες συνεργασίας Universiteit Gent, Gent, Belgium Πανεπιστήμιο Κύπρου, Nicosia, Cyprus Université Joseph Fourier Grenoble 1, Grenoble, France Politechnika Lodzka, Lódz, Poland Politechnika Warszawska, Warszawa, Poland Politechnika Gdanska, Poland Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Netherlands Universitatea 'Politehnica' din Bucuresti (UPB), Bucureşti, Romania Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

12 Απασχόληση διδακτόρων 2005-2011
Σύνολο διδακτόρων (2005-σήμερα): 99 Στοιχεία από το excel όπου συμπληρώσαμε και την απασχόληση. 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

13 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

14 Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Παρουσίαση του ΤΗΜΜΥ 19/3/2012 Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Στοιχεία έκθεσης 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περικλής Α. Μήτκας

15 Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Παρουσίαση του ΤΗΜΜΥ 19/3/2012 Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Στοιχεία έκθεσης 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περικλής Α. Μήτκας

16 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρουσίαση του ΤΗΜΜΥ 19/3/2012 Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Κατανομή βαθμολογιών αποφοίτων Στοιχεία έκθεσης 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περικλής Α. Μήτκας

17 Τμήματα που συμμετέχουν:
1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.), 2) Γενικό, 3) Ιατρικής, 4) Ψυχολογίας, 5) Μουσικών Σπουδών και 6) Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), σε συνεργασία με τα Τμήματα 7) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 8) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Στοιχεία έκθεσης Ο τελικός αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 45 και κατανέμεται στις ακόλουθες τρείς κατευθύνσεις: Α. Δικτυακή υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β. Νοήμονα συστήματα Γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή. 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

18 Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Για την επιλογή των υποψηφίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του νόμου 2083/92, του άρθρου 6 της Υ.Α /137/ και τα συμπληρωματικά κριτήρια που ορίζονται στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού και είναι τα εξής: Ο γενικός βαθμός του πτυχίου Η επίδοση του υποψηφίου ή της υποψήφιας σε συναφή προς το ΔΔΜΠΣ προπτυχιακά μαθήματα Η επίδοση του υποψηφίου ή υποψήφιας στη διπλωματική ή πτυχιακή εργασία Η τυχόν υπάρχουσα σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΜΠΣ επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων Τα αποτελέσματα συνεντεύξεων η εξετάσεων που ενδέχεται να ορίσει η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων κάθε κατεύθυνσης. Η πολύ καλή και τεκμηριωμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας Στοιχεία έκθεσης Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων ολοκληρώνεται η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος, ενώ το τρίτο αφιερώνεται κυρίως στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής. 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

19 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Υπόδειγμα τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος του ΔΔΠΜΣ Στοιχεία έκθεσης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

20 Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2ου ( εαρινού) εξαμήνου
Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2ου ( εαρινού) εξαμήνου ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-7 μ.μ. Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (αιθ.8) Κατεύθυνση 1η Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (αίθ. 8) Νοήμονα και Αυτόνομα Συστ.- Αυτόματα (αίθ. 8) Κατευθύνσεις 1η&2η Ρομποτική Κατεύθυνση 2η Δικτυακή Υπολογιστική και Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών (αιθ. 8) Εργαστήριο μουσικής παραγωγής (Εργ.Ηλεκτρακουστικής) Κατεύθυνση 3η Σχεδίαση περιβαλλόντων GUI/WEB (Εργαστ. Ηλεκ/κης) – τα υπόλοιπα μαθήματα Εργαστήριο ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής (Εργ.Ηλεκτρακουστικής + Εργ. Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Τμ. Δημοσ/φίας και ΜΜΕ) Κατεύθυνση 3η 7-9 μ.μ. Ηλεκτρονικές πληρωμές και Ασφάλεια (αιθ.8) Διοικητική Λογιστική & Νομικά θέματα ηλεκτρ. Συναλλαγών (αιθ.2) Βάσεις Δεδομένων και εξόρυξη γνώσης (αίθ. 8) Εργαστήριο πολυμεσικής παραγωγής (Αιθ. 4 + Εργ. Ηλεκτρακουστικής) Κατευθύνσεις 1η&2η&3η Μηχανική Μάθηση (αιθ. 8)  Σχεδίαση περιβαλλόντων GUI/WEB (Εργαστ. Ηλεκ/κης) – 4 πρώτα μαθήματα Ιστορία σύγχρονης τέχνης και οπτικοακουστικών μέσων (αιθ.2) 8-9:30 Δομή και λειτουργική οργάνωση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ( αιθ. Διδασκαλίας ΑΧΕΠΑ) Στοιχεία έκθεσης 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

21 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Β’ Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΕΜ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 3η Κατεύθυνση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Στοιχεία έκθεσης ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ Ή ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΟΝΟΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ……………………………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………….. 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

22 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

23

24 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

25 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διδακτορική Διατριβή Διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης Ανοιχτή προκήρυξη δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο και Σεπτέμβριο). Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Επιλογή με βάση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (βαθμός, ερευνητική εμπειρία, μεταπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές). Συνέντευξη (συντονιστική επιτροπή ΠΔΣ) και έγκριση από ΓΣΕΣ. Διαφάνεια της διαδικασίας εξέτασης Επίσημη ανακοίνωση της παρουσίασης/υποστήριξης της Διατριβής. Δημόσια υποστήριξη με παρουσία κοινού. Συζήτηση και ερωτήσεις από την επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης/βαθμολογίας. 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

26 Εξέλιξη του αριθμού θέσεων/αποφοίτων του ΠΔΣ
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 19 20 33 22 32 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 17 18 23 13 25 (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 2 10 3 6 7 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων 28 27 Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων 21 Απόφοιτοι 16 Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 6 χρόνια 5.9 χρόνια 4.9 χρόνια 6 χρόνια 5.1 χρόνια * Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

27 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διδακτορική Διατριβή Προδιαγραφές ποιότητας Κρίνονται ως ιδιαίτερα αυστηρές. Απαίτηση πρωτότυπου δημοσιευμένου ερευνητικού έργου, Απαίτηση ερευνητικής ωριμότητας και αυτονομίας του Υ.Δ. Δεν έχει κριθεί σκόπιμο, έως τώρα, να τεθούν μετρήσιμα κριτήρια. Έχει διαμορφωθεί συναντίληψη για τουλάχιστον δύο εργασίες σε διεθνή περιοδικά με διαδικασία κρίσης (peer review). Συνήθως η απαίτηση αναφέρεται σε περιοδικά ISI. Είναι ιδιαίτερα συνήθης η υποστήριξη της διατριβής από υποψηφίους με αρκετά μεγαλύτερο αριθμό εργασιών (πέντε και άνω). Έχει διατυπωθεί ο προβληματισμός εάν οι δημοσιεύσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται πριν ή μετά την υποστήριξη της διατριβής. 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

28 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)
Έλεγχος ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινωνίας Πραγματοποιείται αυτόνομα από τα μέλη ΔΕΠ - απουσιάζουν θεσμοθετημένες διαδικασίες. Η επάρκεια των διδακτόρων και η έως τώρα επαγγελματική απορρόφηση κρίνεται ικανοποιητική. Με την επιδείνωση των επαγγελματικών προοπτικών, κρίνεται αναγκαία μια επαναξιολόγηση. Αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΠΔΣ Διαρκής και δυναμική διαδικασία, με βάση την εξέλιξη των ερευνητικών αντικειμένων. Επικαιροποίηση του καταλόγου μαθημάτων του ΠΔΣ (προσθήκη νέων, αλλαγές στο περιεχόμενο). 22/05/2013 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google