Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TABLE 16: Chronology of pesticide development (Stephenson and Solomon, 1993) ExampleSourceCharacteristics Early organics, nitro-phenols Organic chemistry,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TABLE 16: Chronology of pesticide development (Stephenson and Solomon, 1993) ExampleSourceCharacteristics Early organics, nitro-phenols Organic chemistry,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 TABLE 16: Chronology of pesticide development (Stephenson and Solomon, 1993) ExampleSourceCharacteristics Early organics, nitro-phenols Organic chemistry, by-products of coal gas production, etc. Often lack specificity and were toxic to user Chlorinated organics, DDT, Organic synthesisPersistent, good selectivity, good agricultural properties, Cholinesterase inhibitors, Organic synthesis, good use of structure-activity relationships Lower persistence, some user toxicity, some environmental problems Synthetic mimics, Refinement of structure activity relationships, new target systems Some lack of selectivity, resistance, costs and variable persistence Genetically engineered organisms Transfer of genes for biological pesticides to other organisms Possible problems with mutations and escapes, disruption

3

4

5

6

7

8

9 Relationship between trophic levels and lake characteristics (Adapted from Janus and Vollenweider, 1981) statusOrganic matter Mean total phosphorus Chloroph. Secchi m Oligolow8.04.29.9 Mesomedium26.716.14.2 Euhigh84.442.62.45 Hypervery high750-1200 - 0.4- 0.5

10

11 Relative leaching losses of nitrogen and phosphorus (% change between no fertilizer and with fertilizer) ManagementCropPercent change PN RotationMaize+10+65 Oats, alfalfa- 05+33 Alfalfa 1st year+17- 08 Alfalfa 2nd yr+59+09 ContinuousMaize+12+102 Bluegrass sod+12- 69 Average +17+27

12  Λίπανση επιφανειακών υδάτων είτε από απορροή είτε από νιτρικά και φωσφορικά που διηθούνται από το έδαφος.  Ρύπανση υπόγειου νερού από διήθηση κυρίως νιτρικών. Τα φωσφορικά είναι πιο δυσκίνητα, αλλά θα εκπλυθούν υπό κάποιες προϋποθέσεις.

13  Αύξηση φυτοπλαγκτόν.  Αλλαγή χαρακτηριστικών ενδιαιτήματος, λόγω της αύξησης των φυτών του υδατικού Ο/Σ.  Αντικατάσταση επιθυμητών ψαριών (οικονομικά) από λιγότερο επιθυμητά.  Παραγωγή τοξινών από συγκεκριμένα φύκη.  Αύξηση εξόδων επεξεργασίας υδάτων για οσμή και γεύση, ιδίως σε περιόδους έντονης παραγωγής των φυκών.

14  Απο-οξυγόνωση Υδ. Ο/Σ, ιδίως μετά το ‘θάνατο’ των φυκών που προκαλεί θάνατο ψαριών.  Πρόβλημα στην άρδευση από γέμισμα των αρδευτικών καναλιών με ζιζάνια.  Υποβάθμιση της ‘ποιοτικής’ χρήσης των Υδ. Ο/Σ.  Εμπόδια στη ναυσιπλοΐα από την πυκνή ανάπτυξη φυκών.  Οικονομικά προβλήματα από υποβάθμιση αλιείας.

15 Επιφανειακά και υπόγεια νερά ρυπαίνονται και από βαρέα μέταλλα, ως αποτέλεσμα της λίπανσης (πχ. Ρ-λιπάσματα περιέχουν Cd, η ΛΕΑ περιέχει ισχυρό φορτίο βαρέων μετάλλων). Οξίνιση εδαφών από αμμωνιοποίηση, ως αποτέλεσμα εντατικής κτηνοτροφίας.

16

17 WIND EROSION WIND CREEP SUSPENSION SALTATION  SALTATION DETACHES PARTICLES  SMALLER PARTICLES SUSPENDED  LARGER PARTICLES CREEP  SANDY AND SILTY SOILS MOST SUSCEPTIBLE  SOIL ACCUMULATION IN DITCHES AND FENCE ROWS

18

19

20

21

22

23

24


Κατέβασμα ppt "TABLE 16: Chronology of pesticide development (Stephenson and Solomon, 1993) ExampleSourceCharacteristics Early organics, nitro-phenols Organic chemistry,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google