Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τομέας Γενετικής Ανά π τυξης και Μοριακής Βιολογίας Έτος Ίδρυσης: 1982.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τομέας Γενετικής Ανά π τυξης και Μοριακής Βιολογίας Έτος Ίδρυσης: 1982."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τομέας Γενετικής Ανά π τυξης και Μοριακής Βιολογίας Έτος Ίδρυσης: 1982

2 Κωνσταντίνο Καστρίτση (1 ος Δ/ντής) Ομότιμοι Καθηγητές Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη Λυγερή Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη

3 Ν. Καραϊσκου Α. Μπαξεβάνης Ε. Ραφτοπούλου Μαυραγάνη-Τσιπ. Π. Κουβάτση Α. Μόσιαλος Γ Γιάγκου Μ. Φουντούλη Α. Σιβροπούλου Α. Τριανταφυλλίδης Α. Τουράκη Μ. Δροσοπούλου Ε. Κολιάης Σ. Σκούρας Ζ. Αρσενάκης Μ. Θωμόπουλος Ζ. Χατζοπούλου Μ. Αμπατζόπουλος Θ. Δημητριάδης Β. Στελέχωση του Τομέα Καθηγητές ΑναπληρωτέςΚαθηγητές ΕπίκουροιΚαθηγητές Λέκτορες ΙΔΑΧ Καππάς Η. Καραμανλίδου Ε. ΕΕΔΙΠ Α. Σαμαρά Γραμματεία Εργολαβία Ε. Κωτέφα Επιστ. Συνεργάτης Νεοφύτου Ε.

4 1939ΕργαστήριοΓενικήςΒιολογίας 1990 Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας 1976ΕργαστήριοΒιολογίας Ανά π τυξης Μέλη Καθηγητές Γ. Θωμό π ουλος Β. Δημητριάδης Θ. Αμ π ατζό π ουλος Αν. Καθηγητές Π. Μαυραγάνη - Τσι π ίδου Α. Κουβάτση Μ. Γιάγκου Ε π ικ. Καθηγητές Α. Τριανταφυλλίδης Λέκτορες Μ. Τουράκη Ε. Δροσο π ούλου Ε π ιστ. Συνεργάτες Ε. Νεοφύτου Μέλη Αν. Καθηγητές Γ. Μόσιαλος Ε π ικ. Καθηγητές Α. Φουντούλη Μέλη Καθηγητής Σ. Κολιάης Ε π ικ. Καθηγητής Α. Σιβρο π ούλου ΕΕΔΙΠ Ε. Καραμανλίδου Δ/νής Καθηγητής Ζ. Σκούρας Δ/ντρια Καθηγήτρια Μ Χατζοπούλου-Κλαδαρά Δ/νής Καθηγητής Μ. Αρσενάκης

5 Υποδομές Εγκαταστάσεις : 7, 8 &10ος Όροφος – Ισόγειο – Υπόγειο (αποθηκευτικοί χώροι) κτιρίου Βιολογίας Γραμματεία – Γραφεία Προσωπικού 2 θάλαμοι ανάπτυξης εντόμων 1 θάλαμος καλ/γειας πειραματόζωων (EL 54 BIO 02) 1 θάλαμος καλ/γειας πειραματόζωων (EL 54 BIO 02) 2 θάλαμοι κυτταροκαλλιεργειών 2 θάλαμοι ραδιενεργών υλικών 2 θάλαμοι ραδιενεργών υλικών 1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας 10 Εργαστηριακοί-Ερευνητικοί χώροι εξοπλισμένοι για εφαρμογή μεθόδων μοριακής και κυτταρικής βιολογίας 10 Εργαστηριακοί-Ερευνητικοί χώροι εξοπλισμένοι για εφαρμογή μεθόδων μοριακής και κυτταρικής βιολογίας 1 Αίθουσα «Ιωάννης Καρακούσης» (Συνεδριάσεις – Διαλέξεις (ΠΜΣ)-Παρουσιάσεις

6 Εξοπλισμός Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών Biolog Κυτταρομετρητής ροής HPLC PhosphoImage analyser

7 Στόχοι Εκπαίδευση Σύγχρονη γνώση-δεξιότητες Εξειδίκευση-Πνευματική ολοκλήρωση Αυτένεργεια-κριτική σκέψη Εξοικείωση με την έρευνα Επαγγελματικός προσανατολισμός Δυνατότητες Προσαρμογής- Ανταγωνιστικότητα Έρευνα Κίνητρα για υψηλής ποιότητας έρευνα Σύνδεση με κοινωνικές ανάγκες Διευκόλυνση Διεπιστημονικών & Διαπανεπιστημιακών συνεργασιών Σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας Κοινωνία

8 Κυτταρική Βιολογία Μοριακή Βιολογία Γενετική ΜικροβιολογίαΒιοχημείαΒιολογίαΑνάπτυξης Ανοσοβιολογία Ανθρωπολογία Βιοτεχνολογία Βιοπληροφορική ΓενετικήΠληθυσμών ΓενετικήΑνθρώπου

9 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 20042005200620072008 Δαπάνη (Ευρώ-€) 20042005200620072008200420052006200720082004200520062007200820042005200620072008 Σύνολο Εκπ/ση Φοιτητών Βιβλία Έρευνα Ενίσχυση φοιτητών 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Σύνολο Εκπ/ση Φοιτ. Βιβλία Έρευνα Ενισχ. Φοιτ. Δαπάνη (Ευρώ-€) Οικονομικά - Δαπάνες Συνολικές Δαπάνες Κατά Κατηγορία την περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Ετήσιων Δαπανών Κατά Κατηγορία την περίοδο 2004-2008

10 Εκπαιδευτικό Έργο

11 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 8/20 Κορμού (1 ο -4 ο εξάμηνο) 1/20 Κορμού (Ανατίθεται στο Τμήμα Χημείας) 12/25 υποχρεωτικής επιλογής (Μοριακή Βιολογία, Γενετική & Βιοτεχνολογία) 2/20 επιλογής 2/20 επιλογής (Ανατίθενται στο Τμήμα Χημείας) 1/20 επιλογής (συμμετοχή) Ανάθεση Μαθημάτων

12 1o1o1o1o Φυσικοχημεία Γενετική Μοριακή Βιολογία Βιολογία Κυττάρου Βιολογία Ανάπτυξης Βιοχημεία Εξέλιξη &Στοιχεία Γενετικής Πληθυσμών Φιλοσοφία & Σύγχρονες Τάσεις της Βιολογίας Μικροβιολογία 2o2o2o2o 3o3o3o3o 4o4o4o4o Βιοπληροφορική Βιοτεχνολογία Ζώων & Φυτών Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας Μηχανισμοί Διαφοροποίησης Οικονομία-Δίκαιο στη Βιολογία 6o6o6o6o Ανοσοβιολογία Γενετική Ανθρώπου Γενετική Μηχανική Ειδικά Θέματα Βιολογίας Κυττάρου Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας Ειδικά Θέματα Γενετικής 5o5o5o5o Βιολογική Ανθρωπολογία Χημεία Τροφίμων Υδατοκαλλιέργειες 7o7o7o7o Ενζυμολογία Οικοτοξικολογία 8o8o8o8o ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

13 Στοιχεία Ένα μάθημα κορμού/Φροντιστήριο Όλα τα μαθήματα κορμού (εκτός από 2), όλα τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής και επιλογής (εκτός από 2) περιέχουν Εργαστηριακές Ασκήσεις. Μαθήματα κατεύθυνσης: Έχει οργανωθεί άτυπη ομαδοποίηση μαθημάτων στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών Δύο μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής και επιλογής συμπεριλαμβάνουν υπαίθριες ασκήσεις. Οργάνωση-Διδασκαλία

14 Γενετική Μοριακή Βιολογία Βιολογία Κυττάρου Βιολογία Ανάπτυξης Βιοχημεία Εξέλιξη &Στοιχεία Γενετικής Πληθυσμών Ανοσοβιολογία Γενετική Ανθρώπου Γενετική Μηχανική Βιολογική Ανθρωπολογία Βιοπληροφορική Βιοτεχνολογία Ζώων & Φυτών Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών Ειδικά Θέματα Βιολογίας Κυττάρου Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας Ειδικά Θέματα Γενετικής Ενζυμολογία Μηχανισμοί Διαφοροποίησης Φυσικοχημεία Οικονομία-Δίκαιο στη Βιολογία Οικοτοξικολογία Φιλοσοφία & Σύγχρονες Τάσεις της Βιολογίας Χημεία Τροφίμων Μικροβιολογία Υδατοκαλλιέργειες Κολιάης Σ. Σκούρας Ζ. Αρσενάκης Μ. Θωμόπουλος Ζ. Χατζοπούλου Μ. Αμπατζόπουλος Θ. Μαυραγάνη-Τσιπ. Π. Κουβάτση Α. Μόσιαλος Γ Γιάγκου Μ. Φουντούλη Α. Σιβροπούλου. Τριανταφυλλίδης Α. Τουράκη Μ. Δροσοπούλου Ε. Δημητριάδης Β.

15 Εκπαίδευση Έρευνα Επαγγελματικό προσανατολισμό Διπλωματική Εργασία (1989-σήμερα) Πρακτική Άσκηση (1999-σήμερα) 450510

16 Στοιχεία: Αριθμός Φοιτητών & Ενδεικτικές Ώρες Εκπαίδευσής τους στον Τομέα Διάρκεια εκπ/σης φοιτητή /4 έτη Σπουδών : 1187 ώρες 84/145 Δ.Μ. 1395 ώρες 93/145 Δ.Μ. 1655 ώρες 108/145 Δ.Μ. Συνολική διάρκεια Εκπ/σης του Τομέα Γ.Α.Μ.Β. : 3049 ώρες Συνολική Δαπάνη Εκπαίδευσης 2004-2008:272.727,27 € (81% Τακτ. Πιστ) Αριθμός Φοιτητών 1 ο &3 ο ή 2 ο &4 ο εξ. 5 ο ή 6 ο εξ. 0 50 100 150 200 250 300 350 20032004200520062007 2008 200520062007 2008 7 ο -8 ο εξάμηνο 2 μαθήματα επιλογής = 150-170 φοιτητές Διπλωματική εργασία 2003-2008 = 196 Πρακτική Άσκηση 2003-2008 = 380

17 Συνολική Αξιολόγηση Μαθημάτων του Τομέα από τους Φοιτητές

18 Μεταπτυχιακές σπουδές Συμμετέχει και στις 3 κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας Συμμετέχει στα Διατμηματικά ΠΜΣ Νανοτεχνολογίας & Νανοεπιστημών Έχουν εκπονηθεί-εκπονούνται περισσότερες από 60 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες Έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 70 διδακτορικές διατριβές (20 τα τελευταία 5 χρόνια) Εκπονούνται 52 διδακτορικές διατριβές

19 Ερευνητικό Έργο

20 Αρχές Πληθυσμιακής Γενετικής-Προστασία Γενετική ποικιλότητα & Διαχείριση Ιχθυοπληθυσμών Γενετικός έλεγχος & Είδη προς απελευθέρωση Εξελικτική Ιστορία ειδών στην Ελλάδα Μοριακοί Μηχανισμοί Ογκογένεσης Ρύθμιση του NFkB (υγιή και παθολογική) Γενετική & Κυτταρογενετική στα Δίπτερα Βιολογικός Έλεγχος Εντόμων Τοξικολογία - Μεταλλαξιγένεση Ομοιόσταση & Μηχανισμοί Επαγωγής Stress σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο (Θερμοεπαγώμενα γονίδια Γονίδια απόκρισης οξείας φάσης) Πειραματικά Μοντέλα Αυτοανοσίας (αρθρίτιδα-κοιλιοκάκη) Μηχανισμοί Παθογένειας (κυτταρική & γονιδιακή θεραπεία) Μονοπάτια μεταγωγής σήματος- Κυτταρικοί υποδοχείς MicroRNA-Καρκίνος Έκφραση Λιποπρωτεϊνών Υπολιπιδαιμία-Φυτ. παράγωγα Γενετική Ανάλυση ελληνικού Πληθυσμού Πολυμορφικοί Δείκτες Γονίδια-Νοσήματα (Σακχ. Διαβ./υπέρταση) Ρύθμιση Γονιδίων ΕρπητοΙών Αλληλεπιδράσεις νανοσωματίων και κυττάρων Αλληλεπίδραση Μικροοργανισμών-κύτταρα ξενιστές Αντιμικροβιακή δράση φυσικών ουσιών Προβιοτικοί Μικροοργανισμοί Βιοπαρακολούθηση/ Βιοδείκτες&Βιομάρτυρες Στην Υγεία και το περιβάλλον Οικοτοξικολογία

21 Στοιχεία Υλοποίηση Έρευνας-Χρηματοδότηση Τακτικός προϋπολογισμός [α =337,057 € (β Έρευνα 2004-2008= 48.515 €) ] Ερευνητικά Προγράμματα Εθνικά & ΕΕ 2004-2008, γ= 1.620.293 € Λόγος α:γ= 1/5 και β:γ=1/33 Ύψος Χρηματοδότησης ( € ) 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2004200520062007200820092003 0 5 10 15 20 25 20032004200520062007200820092003 Πλήθος Έργων 70% των μελών ΔΕΠ ήταν Ε.Υ. ενώ το 88% συμμετείχε σε Ερευνητικά Προγράμματα Τα προγράμματα 2004-2008 από την ΕΕ ήταν 401.380 €

22 Στοιχεία-Συνεργασίες Συνεργασίες με εργαστήρια σε περισσότερα από 30 πανεπιστήμια & Ινστιτούτα Harvard University, USA University of Chicago, Chicago, USA Columbia University, USA University of Texas Medical Branch Galveston,USA Max-Blanck Institute, Germany University of Birmingham University of Turin, Italy University of Ghent, Belgium University of La Sapienza, Italy Bodega Bay Marine Lab. Univ. of Davis, USA,

23 Στοιχεία-Δίκτυα Μέλη σε ερευνητικά Δίκτυα Μέλη σε ερευνητικά Δίκτυα CAREX (Life in extreme environ ments) INCA (Infection and Cancer) HELBIONET (Network of Biodiversity Research) Γονιδιωματική Βιοποικιλότ. & Βιοτεχνολογία ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ

24 Στοιχεία-Δημοσιεύσεις Αριθμός Δημοσιεύσεων 2003-2007 = 70 Αριθμός Δημοσιεύσεων 2008-σήμερα = 41 (συμπ. οι υπό δημοσίευση) Αναγνώριση Ερευνητικού έργου των μελών (ενδεικτικά 8) του Τομέα Αριθμός αναφορών 2003-2007 = 2632 Αριθμός αναφορών 2003-2007 = 1279

25 Συμπεράσματα-Προτάσεις - Προοπτικές Διοίκηση Ελλι π ής διοικητική - τεχνική υ π οστήριξη Βελτίωση μέσω αναδιαμόρφωσης του διοικητικού ιστού του Τμήματος Οι υ π οδομές δεν είναι ικανο π οιητικές και ο εξο π λισμός α π αρχαιωμένος α. Αναζήτηση κονδυλίων και υ π οβολή π ροτάσεων στο π λαίσιο του ΕΣΠΑ β. Μεταφορά π αλαιών και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων στις νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος ( Μηχανιώνα ).

26 Συμπεράσματα-Προτάσεις - Προοπτικές Προ π τυχιακό Προγραμμα Σ π ουδών : Υ π ερβολικός εκ π αιδευτικός φόρτος και π οιότητα εκ π αίδευσης α. Προσαρμογή του προγράμματος με το Ευρωπαϊκό σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) β. Βελτίωση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και μείωση του όγκου πληροφοριών. γ. Βελτίωση & ενίσχυση της πρακτικής εξάσκησης και των δεξιοτήτων. δ. Μέριμνα αντιμετώπισης της υπερκόπωσης των πρωτοετών φοιτητών. ε. Τροποποίηση-Αναμόρφωση του γνωστικού αντικειμένου των μελών ΔΕΠ. στ. Διεκδίκηση νέων θέσεων με γνωστικό αντικείμενο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις της βιολογίας. Εκπαίδευση

27 Συμπεράσματα-Προτάσεις - Προοπτικές Μη θεσμοθετημένη στρατηγική Έρευνας α. Υποστήριξη της Ερευνητικής Στρατηγικής που έχει αναπτύξει το Τμήμα. β. Να αυξηθεί ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τομέα που διεκδικούν ερευνητικά προγράμματα από την ΕΕ Υποστήριξη και ενίσχυση των 2 νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Τομέα και στοχεύουν στη δημιουργία τόσο αξιόπιστου ερευνητικού δυναμικού όσο και έρευνας στο πεδίο των εφαρμογών. Υποστήριξη και ενίσχυση των 2 νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Τομέα και στοχεύουν στη δημιουργία τόσο αξιόπιστου ερευνητικού δυναμικού όσο και έρευνας στο πεδίο των εφαρμογών. Με εργαλείο τις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βασική έρευνα σε τομείς αιχμής της Βιολογίας Με εργαλείο τις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βασική έρευνα σε τομείς αιχμής της Βιολογίας Να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις συνεργασίες του με τοπικά και διεθνή Ερευνητικά Κέντρα. Να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις συνεργασίες του με τοπικά και διεθνή Ερευνητικά Κέντρα. Έρευνα

28 Προοπτικές-Προσδοκίες Η αξιολόγηση του Τμήματος να συμβάλει ώστε να υπάρξει αυξημένη Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η αξιολόγηση του Τμήματος να συμβάλει ώστε να υπάρξει αυξημένη Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Το Τμήμα και μέλη του Τομέα προσπαθούν να εξασφαλίσουν την παραχώρηση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμό (βιοαντιδραστήρες κ.α.) για την οργάνωση ενός σύγχρονου εργαστηρίου βιοτεχνολογίας Το Τμήμα και μέλη του Τομέα προσπαθούν να εξασφαλίσουν την παραχώρηση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμό (βιοαντιδραστήρες κ.α.) για την οργάνωση ενός σύγχρονου εργαστηρίου βιοτεχνολογίας

29 Δεν υπάρχουν απραγματοποίητα όνειρα μόνο η πεπερασμένη μας αντίληψη για το τι είναι πραγματοποιήσιμο BETH MENDE CONNY

30 Κάποτε!! στον Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας


Κατέβασμα ppt "Τομέας Γενετικής Ανά π τυξης και Μοριακής Βιολογίας Έτος Ίδρυσης: 1982."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google