Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επισκόπηση Δεδομένων Βασικού Αρχείου Υπηρεσιών SAP Best Practices Baseline V1.604.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επισκόπηση Δεδομένων Βασικού Αρχείου Υπηρεσιών SAP Best Practices Baseline V1.604."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επισκόπηση Δεδομένων Βασικού Αρχείου Υπηρεσιών SAP Best Practices Baseline V1.604

2 Ιεραρχία Προϊόντος Εφοδιαστική 00001 Ανώτερο Επίπεδο 00001B0001 Προϊόντα A (Παραγωγή/Εμπόριο) 00001B0002 Προϊόντα B (Υπηρεσίες) 00001B000100000001 Προϊόν A.01 (MTO) 00001B000100000002 Προϊόν A.02 (MTS) 00001B000100000003 Εξαρτήματα A.03 00001B000200000001 Προϊόντα Β.01 00001B000200000002 Προϊόντα Β.02 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ιεραρχία Προϊόντος Επίπεδο 3 Ομάδα Προϊόντων Επίπεδο 2 CO-PA Διασύνδεση SOP Όλα τα βασικά αρχεία υλικού που αντιστοιχίστηκαν στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας προϊόντος Αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν στο BB 104

3 Ομάδα Προϊόντων Υπηρεσίες Ομάδα Υλικών YBSV01 Υλικά ΥπηρεσίαςΒασικό Αρχείο Υπηρεσιών Ανταλλακτικά Υλικό*: D100 S300 Υλικό*: 4000000 Υλικό*: H100 H200 * Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν αντιστοιχίζονται με ομάδα υλικών Εγκατ. 1000 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν στο BB 192 Ομάδα Υλικών YBSVM1

4 Υλικό Υπηρεσίας Δομή Προϊόντος D300 Υλικό Υπηρεσίας, (DIEN) D102 Υλικό Υπηρεσίας, (DIEN) D103 Υλικό Υπηρεσίας, (DIEN) D200 Υλικό Υπηρεσίας, (DIEN) Χρησιμοπ.σ ε Σενάρια Υπηρεσίας για Επίπ.2 Αυτά τα δεδομ.βασ.αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 192 & 213 Χρησιμοπ.σ ε Σενάριο Συμβουλευτ.για Επίπ.1 D101 Υλικό Υπηρεσίας, (DIEN) Χρησιμοπ.σ ε Σενάρια Συμβουλευτ.για Επίπ.2 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 D201 Υλικό Υπηρεσίας, (DIEN) D301 Υλικό Υπηρεσίας, (DIEN) D403 Υπηρεσία Υλικού, (DIEN) D303 Υλικό Υπηρεσίας, (DIEN) D304 Υλικό Υπηρεσίας, (DIEN) D402 Υλικό Υπηρεσίας, (DIEN)

5 Εργαζόμενος/Αντιπρόσωπος Πωλήσεων Υπηρεσίες & Παραγωγή 999101 – 999103 Εργαζόμενος Τύπος Δραστηρ.8 (Συμβουλευτική) Κέντρο Κόστους 1321 Χρησιμοπ.σε όλα τα Σενάρια Συμβουλ.Υπηρεσιών : 194 Επίπ.1 195-197 Επίπ.2 999201 – 999203 Εργαζόμενος Τύπος Δραστηρ.101 (Πρότυπο Υπηρεσίας) Κέντρο Κόστους 1321 Χρησιμοπ.σε όλα τα Σενάρια Υπηρεσιών (ΙΤ): 193 Επίπ.1 198-200, 212, 217 Επίπ.2 999401 Εργαζόμενος κανένας Τύπος Δραστηρ. Κέντρο Κόστους 1101 (γεν.) Χρησιμοπ.σε Σενάριο Διαχείρ.Ταξιδιού: 191 Επίπ.1 (όλα τα υπόλ.EmplNb μπορούν να χρησιμοπ.επίσης) 999301 Εργαζόμενος Τύπος Δραστηρ.9 (Ανάπτυξη) Κέντρο Κόστους 1602 Χρησιμοπ.σε Σενάριο Παραγωγής: Ανάκληση Παρτίδας 122 Επίπ.2 999301 Αντιπρόσ. Πωλήσεων Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ 122 – Επίπεδ ο 2 Δημιουργήθηκε σε BB 192 – Επίπ.1 Ίδρυμα SRV 999302 Τύπος Δραστηρ.9 (Ανάπτυξη) Κέντρο Κόστους 1501 Χρησιμοπ.σε Σενάριο Παραγωγής: PLM - Ανάπτυξη Εσωτερικού Προϊόντος 210 Επίπ.2 Δημιουργήθηκε σε BB 192 – Επίπ.1 Ίδρυμα SRV Χρησιμ.σε BB 191 – Επίπ.1 Ίδρυμα SRV & Βιβλιοθ.για MF Δημιουργήθηκε σε BB 122 – Επίπ.2 Βιβλιοθήκη για MF Δημιουργήθηκε σε BB 210 – Επίπ.2 Βιβλιοθήκη για MF

6 Δεδομ.Βασ.Αρχ.Συστήματος Έργου Δομή Στοιχείου WBS S-EXT Πρότυπο Στοιχείο WBS, Έργο Εξωτερικής Υπηρεσίας Αυτά τα δεδομ.βασ.αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 196 & 197 S-EXT-10 Φάση 1, Μελέτη Έργου S-EXT-20 Φάση 2, Ανάπτυξη S-INT Πρότυπο Στοιχείο WBS, Έργο Εσωτερικής Υπηρεσίας S-INT-10 Φάση 1, Μελέτη Έργου S-INT-20 Φάση 2, Ανάπτυξη Χρησιμοπ.σε Σενάριο Συμβουλευτικής Υπηρεσίας: 196 Layer 2 Χρησιμοπ.σε Σενάριο Συμβουλευτικής Υπηρεσίας: 197 Layer 2

7 Δεδομ.Βασ.Αρχ.Συστήματος Έργου Πρότυπα Δίκτυα Πρότυπο Δίκτυο S-10 Φάση 1, Μελέτη Έργου Πρότυπο Δίκτυο S-20 Φάση 2, Ανάπτυξη Χρησιμοπ.σε Σενάριο Συμβουλευτικής Υπηρεσίας: 196 Layer 2 Αυτά τα δεδομ.βασ.αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 196

8 Δεδομ.Βασ.Αρχ.Συσ΄τηματος Έργου Κατανομή Υλικού σε Πρότυπο Δίκτυο S-EXT Πρότυπο Στοιχείο WBS, Έργο Εξωτερικ;ής Υπηρεσίας Αυτά τα δεδομ.βασ.αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 196 S-EXT-10 Φάση 1, Μελέτη Έργου S-EXT-20 Φάση 2, Ανάπτυξη S-10 Πρότυπο Δίκτυο Φάση 1, Μελέτη Έργου D303 Υλικό (DIEN) D304 Υλικό (DIEN) S-20 Πρότυπο Δίκτυο Φάφση 2, Ανάπτυξη Χρησιμοπ. σε Σενάριο Συμβουλευτ ικής Υπηρεσίας: 196 Επίπ.2

9 Υπηρεσίες Εμπορεύσιμων Αγαθών Δομή Προϊόντος H100 Εμπορεύσιμο Αγαθό, Αγορασμένο (HAWA) Χρησιμοπ.σε Σενάρια Υπηρεσίας με Τρίτο για Επίπ.2 Αυτά τα δεδομ.βασ. αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 213 – Επίπ.2 Χρησιμοπ.σ ε Σενάρια Υπηρεσίας για Επίπ.2 H200 Εμπορεύσιμο Αγαθό, Τρίτος (HAWA)

10 Υπηρεσίες Ημικατεργ.Προϊόντος Δομή Προϊόντος S300 Ημικατεργασμένο Προϊόν, (SEMI) Αυτά τα δεδομ.βασ. αρχ. Δημιουργήθηκαν στο BB 217 – Επίπ.2 Χρησιμοπ.σ ε Σενάριο Υπηρεσίας 217 για Επίπ.2 SN Σειριακοί αριθμοί

11 Βασικό Αρχείο Υπηρεσίας Δομή Προϊόντος 4000000 Βασικό Αρχείο Υπηρεσίας, (SERV Υπηρεσία: προμήθεια) Αυτά τα δεδομ.βασ.αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 215 – Επίπ.2 Χρησιμοπ.σ ε Σενάριο Υπηρεσίας 212 για Επίπ.2

12 Λίστα Εργασιών Δομή Λίστας Εργασιών 100000 Λίστα Εργασιών, Γενική Συντήρηση Αυτά τα δεδομ.βασ.αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 215 – Επίπ.2 Χρησιμοπ.σ ε Σενάρια Υπηρεσίας για Επίπ.2 1 Καταμέτρηση Ομάδων 2 Καταμέτρηση Ομάδων 3 Καταμέτρηση Ομάδων 100000 Λίστα Εργασιών, Γενική Συντήρηση 100000 Λίστα Εργασιών, Γενική Συντήρηση

13 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στ ο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

14 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Επισκόπηση Δεδομένων Βασικού Αρχείου Υπηρεσιών SAP Best Practices Baseline V1.604."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google