Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

F O S F O R P F O S F O R P P – 0,11 % P – 0,11 % 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 · Ca(OH) 2 fosforit 3 Ca 3 (PO 4 ) 2 · Ca(F, Cl) 2 apatit Ca 5 (PO 4 ) 3 F organismus.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "F O S F O R P F O S F O R P P – 0,11 % P – 0,11 % 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 · Ca(OH) 2 fosforit 3 Ca 3 (PO 4 ) 2 · Ca(F, Cl) 2 apatit Ca 5 (PO 4 ) 3 F organismus."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 F O S F O R P F O S F O R P P – 0,11 % P – 0,11 % 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 · Ca(OH) 2 fosforit 3 Ca 3 (PO 4 ) 2 · Ca(F, Cl) 2 apatit Ca 5 (PO 4 ) 3 F organismus organismus Ca 3 (PO 4 ) 2,estery kyseliny fosforečné Výroba Výroba : 4 Ca 5 (PO 4 ) 3 F + 12 SiO 2 + 30 C  P  6 Ca 3 Si 2 O 7 + 2 CaF 2 + 30 CO + 3 P 4. Ca 3 (PO 4 ) 2 + SiO 2  Ca 3 Si 2 O 7 + P 2 O 5 2 P 2 O 5 + 10 CO  P 4 + 10 CO 4

2 Elementární fosfor – modifikace bílý P – bílý P – b. t. 44,1 °C b. v. 280,5 °C úhel P–P–P 60° černý P fosfor červený P 2,21 P P P 60°

3 223 pm Modifikace fosforu – černý P 1 (1) část jedné vrstvy orthorombického P 2kubická (2) kubická forma, forma, 4 elementární buňky 3distorze 1 (3) distorze (1) na kubickou formu 238 pm

4 Modifikace fosforu – černý P romboedrická forma romboedrická forma, část hexagonální vrstvy distorze na kubickou formu 213 pm

5 Modifikace fosforu – fialový (k sousední vrstvě)

6 Hydridy fosforu NH 3  PH 3 pokles bazicity. PH 4 Cl + H 2 O  PH 3 + H 3 O + + Cl – PH 4 I + KOH  PH 3 + KI + H 2 O Ca 3 P 2 + 3 H 2 O  3 Ca(OH) 2 + 2 PH 3 2 AlP + 3 H 2 SO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + 2 PH 3 P 4 + 3 KOH + 3 H 2 O  PH 3 + 3 KH 2 PO 2 P 2 H 4 ; PH 3 P 2 H 4 PH 3 ; P 2 H 4 Fosfidy – Fosfidy – Na 3 P, Ca 3 P 2 iontové Zn 3 P 2, AlPpolymerní FeP, MnP, TiP intermetalické

7 Halogenidy fosforu PF 3 PF 3 (g) PF 5 PF 5 (g) PCl 3 PCl 3 (l) PCl 5 PCl 5 (s) P 2 Cl 4 P 2 Cl 4 ( l ) PBr 3 PBr 3 (l) PBr 5 PBr 5 (s) PI 3 PI 3 (s) P 2 I 4 P 2 I 4 (s) PCl 5 PCl 5 = [PCl 4 ] + [PCl 6 ] –... PBr 5 PBr 5 = [PBr 4 ] + Br – Cl P + Cl P – P

8 Halogenidy fosforu PX 3 P 4 + 6 X 2  4 PX 3 2 PCl 3 + 3 F 2  3 PF 3 + 3 Cl 2 PX 5 PX 3 + X 2  PX 5 H 2 O 2 PX 3 + 3 H 2 O  2 H 3 PO 3 + 6 HX PX 5 + H 2 O  POX 3 + 2 HX 2 POX 3 + 3 H 2 O  2 H 3 PO 4 + 6 HX

9 Reakce halogenidů fosforu PCl 3 PCl 3 + H 2 O  H 3 PO 3 + HCl + CH 3 COOH  CH 3 COCl + H 3 PO 3 + O 2  POCl 3 + S  PSCl 3 + Br 2  PCl 3 Br 2 + I 2  P 2 I 4 + ICl + Me 2 Zn  Me 3 P + ZnCl 2 PCl 5 PCl 5 + H 2 O  H 3 PO 4 + HCl + H 2 SO 4  HSO 3 Cl + POCl 3 + SO 2  SOCl 2 + POCl 3 + H 2 S  P 2 S 5 + Cd  PCl 3 + CdCl 2 + Na  Na 3 P + NaCl

10 Oxidy fosforu P 4 O 6 P 4 + 3 O 2  P 4 O 6 H 3 PO 3 P 4 O 6 + H 2 O  H 3 PO 3 P 4 O 10 + H 2 O  H 3 PO 4 P 4 O 10 (sušidlo) P4O6P4O6P4O6P4O6 P 4 O 10 (PO 2 ) x P 4 O 6  (PO 2 ) x t > 480 (PO 2 ) x + H 2 O  H 3 PO 3 + H 3 PO 4 motiv tetraedru P4 (PO 2 ) x polymerní

11 Oxidy fosforu P4O6P4O6P4O6P4O6 P4O7P4O7P4O7P4O7 P4O8P4O8P4O8P4O8 P4O9P4O9P4O9P4O9 P 4 O 10

12 (P 2 O 5 ) x Oxidy fosforu

13 Sloučeniny fosforu se sírou P4S3P4S3P4S3P4S3 P4S4P4S4P4S4P4S4 P4S7P4S7P4S7P4S7 α-P 4 S 5 β-P 4 S 5 P4S9P4S9P4S9P4S9 P 4 S 10

14 Oxokyseliny fosforu KH 2 PO 2 P 4 + 3 KOH + 3 H 2 O  PH 3 + KH 2 PO 2. NaH 2 PO 2, Ba(H 2 PO 2 ) 2 H 3 PO 2 Ba(H 2 PO 2 ) 2 + H 2 SO 4  H 3 PO 2 + BaSO 4 H 3 PO 2 HP(H 2 )O 2 2 tetraedr H 3 PO 2 HP(H 2 )O 2 pK A ~ 2 tetraedr

15 Oxokyseliny fosforu PCl 3 + 3 H 2 O  H 3 PO 3 + 3 HCl Na 2 HPO 3 · 5 H 2 O ; NaH 2 PO 3 ; H 4 P 2 O 5 H 3 PO 3 H 2 P(H)O 3

16 Kyselina difosforičitá H4P2O6H4P2O6H4P2O6H4P2O6

17 Kyseliny fosforečné (NH 4 ) 2 HPO 4 ; Ca(H 2 PO 4 ) 2 ; KH 2 PO 4 výroba výroba: extrakční, termická H 3 PO 4 H 3 PO 4 NaH 2 PO 4 Na 2 HPO 4 Na 3 PO 4 (HPO3)x x = 3,4

18 Kyseliny fosforečné 8 H 3 PO 4 + P 4 O 10  6 H 4 P 2 O 7 2 Na 2 HPO 4  Na 4 P 2 O 7 H4P2O7H4P2O7H4P2O7H4P2O7 H 5 P 3 O 10 2 NaHPO 4 + NaH 2 PO 4  Na 5 P 3 O 10. P 10 – P 12 c y k l i c k é c y k l i c k é c y k l i c k é c y k l i c k é

19 A T PA T PA T PA T P Fosfor v organismu

20 Sloučeniny fosforu a dusíku P 4 (NMe) 6 velké množství organofosforových sloučenin P P P P N NMe N MeN P N Me P N N N N N 144 pm 168 pm 117 ° 100 ° P 2 (NMe) 6

21 Další sloučeniny fosforu P + N P + NP, N, S n PCl 5 + n NH 4 Cl  (PNCl 2 ) n + 4n HCl fosfazen (NPF 2 ) 3 příklady reakcí příklady reakcí + NH 3  amidy + EtOH  estery O – Et P Cl P P P N N N

22 Další sloučeniny fosforu (NPCl 2 ) 3 (NPCl 2 ) 5 P 6 N 7 Cl 9

23 Další sloučeniny fosforu (NPCl 2 ) 4 židličková stabilní židličková T konformace T vaničková metastabilní vaničková K konformace K

24 (NPCl 2 ) 4 stabilní forma T (židličková konformace) metastabilní forma K (vaničková konformace) (NPCl 2 ) 5

25 Arsen Antimon Bismut Arsen, Antimon a Bismut As (10 –4 ) ;Sb (10 –5 ) ;Bi (10 –5 )....... As 4 As As 4 žlutý, As – kov kovalentní vazba v rovině Sb 4 Sb Sb 4 t < 190 K, SbBi FeAsS 2 argenopyrit FeAsS 2 As 4 S 6 As auripigment As 4 S 6 As – insekticidy As 4 S 4 Sb + Pb realgar As 4 S 4 Sb + Pb – liteřina Sb 2 S 3 Bi antimonit Sb 2 S 3 Bi – slitiny Bi 2 S 3 bismutit Bi 2 S 3 Woodova slitina Woodova slitina Bi, Pb, Sn, Cd = 4, 2, 1, 1

26 Reakce As, Sb, Bi společné reakce. M 4 O 6 4 M + 3 O 2  M 4 O 6 (2 Bi 2 O 3 ) M 2 S 3 2 M + 3 S  M 2 S 3 2 MX 3 2 M + 3 X 2  2 MX 3 AsH 3 AsO 4 3 As + 5 HNO 3 + 2 H 2 O  3 H 3 AsO 4 + 5 NO AsH 3 AsO 3 2 As + 3 H 2 SO 4  2 H 3 AsO 3 + 3 SO 2. Sb(Sb 2 O 5 ) · x H 2 O 6 Sb + 10 HNO 3  3 (Sb 2 O 5 ) · x H 2 O + 10 NO SbSb 2 (SO 4 ) 3 2 Sb + 6 H 2 SO 4  Sb 2 (SO 4 ) 3 + 3 SO 2 + 6 H 2 O. BiBi(NO 3 ) 3 Bi + 4 HNO 3  Bi(NO 3 ) 3 + NO + 2 H 2 O BiBi 2 (SO 4 ) 3 2 Bi + 6 H 2 SO 4  Bi 2 (SO 4 ) 3 + 3 SO 2 + 6 H 2 O

27 Sloučeniny As, Sb, Bi AsF 5, SbF 5, SbCl 5 AsX 3 AsO 3 3- AsX 3 + H 2 O  AsOX  H 3 AsO 3  AsO 3 3- SbX 3 SbO 3 3- SbX 3 + H 2 O  SbOX  H 3 SbO 3  SbO 3 3- BiCl 3 BiCl 3 + H 2 O  BiOCl Hydridy AsH 3, AsH 3, SbH 3 Marsch-Liebig Halogenidy

28 Halogenidy As, Sb, Bi [Sb 3 F 16 ] –

29 Oxidy As, Sb, Bi As 4 O 6 + 12 H +  4 As 3+ + 6 H 2 O As 4 O 6 + 12 OH –  4 AsO 3 3– + 6 H 2 O Cu(AsO 2 ) 2 Cu(AsO 2 ) 2 Scheeleova zeleň As 2 O 5  AsO 4 3– Sb 2 O 3  Sb 2 (SO 4 ) 3 Sb 2 O 5 + 2 NaOH + 5 H 2 O  2 Na[Sb(OH) 6 ]. Bi 2 O 3  Bi(OH) 3 BiCl 3 + H 2 O  BiOCl Bi(OH) 3 + 3 NaOH + Cl 2  NaBiO 3 + 2 NaCl + 3 H 2 O

30 Sulfidy As, Sb, Bi As 4 S 6 4 As + 6 S  As 4 S 6 As 4 S 4 As 2 S 3 As 2 S 3 + 3 Na 2 S  Na 3 AsS 3 As 2 S 5 As 2 S 5  Na 3 AsS 4. Sb 2 S 5 Na 3 SbS 4 · 9 H 2 O As 4 S 4 O = C – O Sb H – C – O – Sb – OH 2 H – C – O O = C – O

31 Sulfidy Arsenu As 4 páry As 4 (T d ) As 4 S 3  - (a  -) As 4 S 3 (C 3v ) As 4 S 6 páry As 4 S 6 (T d )  -As 4 S 4 realgar  -As 4 S 4 (D 2d ) As 4 S 4 As 4 S 4 (II) (C S ) As 4 S 5 As 4 S 5 (C 2v )  -As 4 S 4  -As 4 S 4 (D 2d )

32 Organické sloučeniny arsenu Arsphenamin Arsphenamin (obchodní název Salvarsan) – lék na syfilis, První „organometalická“ sloučenina použitá v medicíně Paul Erlich – objevil Paul Erlich v roce 1909 As As HO OH H N 2 NH 2


Κατέβασμα ppt "F O S F O R P F O S F O R P P – 0,11 % P – 0,11 % 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 · Ca(OH) 2 fosforit 3 Ca 3 (PO 4 ) 2 · Ca(F, Cl) 2 apatit Ca 5 (PO 4 ) 3 F organismus."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google