Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 25/10/ 2011 Αναντιστοιχία δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 25/10/ 2011 Αναντιστοιχία δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 25/10/ 2011 Αναντιστοιχία δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Γ ΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

2 2 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Δομή παρουσίασης 1.Δεξιότητες: Το νόμισμα του 21 ου αιώνα. 2.Αναντιστοιχία προσόντων ή δεξιοτήτων. 3.Βελτιώνοντας την σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης. Δομή παρουσίασης

3 3 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Ανοδική τάση για υψηλή εκπαίδευση Ενεργός πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης, EL & EΕ, 2000-2020 Πηγή: Cedefop forecast model Προσφορά δεξιοτήτων

4 4 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Δεξιότητες: Το «νόμισμα» του 21 ου αιώνα Ανισότητες σε δεξιότητες Πηγή: PIACC field trial

5 5 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Οι 8 βασικές ικανότητες Ο ευέλικτος επαγγελματίας του 21 ου αιώνα Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη Πρωτοβουλία και επιχειρηματικό- τητα Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες Επικοινωνία στην μητρική γλώσσα Ψηφιακή ικανότητα Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και τεχνολογία Μεταγνωστικές ικανότητες Οι βασικές ικανότητες

6 6 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Δομή παρουσίασης 1.Δεξιότητες: Το νόμισμα του 21 ου αιώνα. 2.Αναντιστοιχία προσόντων ή δεξιοτήτων. 3.Βελτιώνοντας την σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης. Δομή παρουσίασης

7 7 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Πόλωση και χαμηλή παραγωγικότητα? Ζήτηση για δεξιότητες στην Ελλάδα Τάσεις απασχόλησης ανά επάγγελμα, EL, 2000-2010 & 2010-2020 Source: Cedefop forecast model

8 8 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Αυξανόμενη αναντιστοιχία προσόντων; Αναντιστοιχία προσόντων σε περιόδο κρίσης Τάσεις απασχόλησης ανά επάγγελμα και επίπεδο εκπαίδευσης, EU & EL, 2007-2011 Πηγή: Eurostat

9 9 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Πηγή: EULFS & EWCS (2010) Αναντιστοιχία προσόντων & δεξιότητων Αναντιστοιχία και σε προσόντα και σε δεξιότητες Αντιστοιχία τόσο σε προσόντα όσο και σε δεξιότητες Η αναντιστοιχία προσόντων δεν συνεπάγεται και αναντιστοιχία δεξιοτήτων Ποσοστό over-qualified vs. overskilled, ΕΕ27, 2010

10 10 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Αναντιστοιχία προσόντων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Πηγή: EULFS (2009) Αναντιστοιχία προσόντων  23% OQ  12% “σοβαρό” ΟQ  16% UQ

11 11 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Αναντιστοιχία προσόντων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2009 Πηγή: EULFS (2009) Αναντιστοιχία προσόντων Αναντιστοιχία προσόντων ανά πεδίο εκπαίδευσηςΑναντιστοιχία προσόντων ανά επάγγελμα

12 12 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Η αναντιστοιχία προσόντων είναι αποτέλεσμα ενός μείγματος πολιτικών Indicators of qualification mismatch, 2001-2009 Υψηλή αναντιστοιχία στον Ευρωπαϊκό Νότο: 1)Χαμηλότερη επένδυση σε εκπαίδευση/κατάρτιση. 2)Χαμηλότερη επένδυση σε ενεργητικές πολιτικές. 3)Σκληρωτικές αγορές. 4)Υψηλή ανεργία των νέων. 5)Μη επαρκής δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας. Πολιτικές για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας

13 13 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Ευρωπαϊκές πρακτικές προγνώσεων προσόντων σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο  Πολωνία: Περιφέρειες Podlasie και Malopolska  Ανάγκες εργοδοτών για δεξιότητες και ικανότητες  Πορεία/καριέρα νέων αποφοίτων  Αυστρία-Σλοβακία: Βιέννη – Μπρατισλάβα  Γερμανία: Βρέμη/περιφέρεια Rhine-Main (Frankfurt, Offenbach, Gross-Gerau)/Παρατηρητήριο περιφερειακής αγοράς εργασίας  «ποιοτικές» ή βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για μεγάλες επιχειρήσεις της περιφέρειας (1-2 χρόνια);  Μεσοπρόθεσμες προβλέψεις προσφοράς-ζήτησης απασχόλησης (5 χρόνια)  Ολλανδία (Limburg, Gelderland, Overijssel)  προβλέψεις απασχόλησης ανά επάγγελμα (127) και επίπεδο εκπαίδευσης (104)  Ρουμανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Τσεχία, Φινλανδία κτλ. Πρόγνωση δεξιοτήτων στην Ευρώπη

14 14 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Μια νέα πρωτοβουλία o Στόχος: Καλύτερη σύνδεση της τοπικής προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης. o Ενέργειες: 1. Σύσταση επιτροπής αρμόδιων φορέων (εργοδότες, εργαζόμενοι, επιμελητήρια, φορείς εκπαίδευσης). 2. Στήριξη του Δήμου/ τεχνογνωσία του Cedefop. 3. Συνεργασίες με άλλους Ευρωπαϊκούς δήμους. 4. Καταγραφή φορέων σχετιζόμενοι με αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. 5. Δημιουργία στατιστικού υποδείγματος πρόβλεψης των τοπικών αναγκών σε δεξιότητες. Πρόγνωση δεξιοτήτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

15 15 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Δομή παρουσίασης 1.Δεξιότητες: Το νόμισμα του 21 ου αιώνα. 2.Αναντιστοιχία προσόντων ή δεξιοτήτων. 3.Βελτιώνοντας την σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης. Δομή παρουσίασης

16 16 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Έρευνα εργατικού δυναμικού 2009 ΑΗΜ “Η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας” EΕ27, Ελβετία και Ισλανδία Εξαιρείται η Νορβηγία και η Γερμανία και Ελβετία για ορισμένους δείκτες Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ISCED 3 & 4) Η επαγγελματική κατάρτιση ως διαβατήριο στην αγορά εργασίας Η επαγγελματική κατάρτιση ως διαβατήριο

17 17 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών ως προς την κατεύθυνση των συστημάτων VET Κατεύθυνση και ποσοστό αποφοίτων VET (%, ηλικία 25-34) Πηγή: Υπολογισμοί του Cedefop, Eurostat, EULFS 2009 Ad Hoc Module. Η επαγγελματική κατάρτιση ως διαβατήριο

18 18 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Η επαγγελματική κατάρτιση μας αφορά Οι περισσότεροι νέοι απόφοιτοι ISCED 3-4 στην ΕΕ (ηλικίας 25-34) έχουν επαγγελματική κατεύθυνση (VET) στις σπουδές τους (EU, 2009) EL: 46.5% : ΕΕ: 48% των νέων ήταν απόφοιτοι ISCED 3-4 το 2009 EL: 46% : EΕ: 72% εκ των οποίων έχουν επαγγελματική κατεύθυνση Αντιστοιχεί σε EL: 340k EΕ: 23 εκ νέους ηλικίας 25-34 Cyprus Presidency Conference Πηγή: Υπολογισμοί του Cedefop, Eurostat, EULFS 2009 Ad Hoc Module. Η επαγγελματική κατάρτιση ως διαβατήριο

19 19 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Τυπικές πορείες νέων ανθρώπων Απόφοιτοι με γενική κατεύθυνση τείνουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους Απόφοιτοι με επαγγελματική κατεύθυνση εισέρχονται στην αγορά εργασίας Πορείες για νέους απόφοιτους ηλικίας 18-24 επίπεδο ISCED 3-4, EL & EΕ27, 2009 Cyprus Presidency Conference Πηγή: Υπολογισμοί του Cedefop, Eurostat, EULFS 2009 Ad Hoc Module. Η επαγγελματική κατάρτιση ως διαβατήριο

20 20 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Θετικές επαγγελματικές προοπτικές για VET Οι νέοι απόφοιτοι με επαγγελματική κατεύθυνση είναι πιο πιθανό να έχουν στενότερη σχέση με την αγορά εργασίας Οι νέοι απόφοιτοι VET είναι πιο πιθανό να εργάζονται… …και λιγότερο πιθανό να είναι μη οικονομικά ενεργοί εν συγκρίσει με τους απόφοιτους GEN Cyprus Presidency Conference Πηγή: Υπολογισμοί του Cedefop, Eurostat, EULFS 2009 Ad Hoc Module. Η επαγγελματική κατάρτιση ως διαβατήριο

21 21 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Ταχύτερη είσοδος των απόφοιτων VET στην εργασία Διάρκεια μεταξύ τέλος σπουδών και εύρεση της πρώτης σημαντικής εργασίας (>3 μηνών, ηλικία 25-29) Cyprus Presidency Conference Πηγή: Υπολογισμοί του Cedefop, Eurostat, EULFS 2009 Ad Hoc Module. Η επαγγελματική κατάρτιση ως διαβατήριο

22 22 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Οι απόφοιτοι γενικής κατεύθυνσης περνούν μεγάλες περιόδους εκτός της αγοράς εργασίας Συνολική διάρκεια μη οικονομικά ενεργής απασχόλησης μετά το πέρας των σπουδών (ηλικία 25-29) Cyprus Presidency Conference Πηγή: Υπολογισμοί του Cedefop, Eurostat, EULFS 2009 Ad Hoc Module. Η επαγγελματική κατάρτιση ως διαβατήριο

23 23 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Συμπεράσματα Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας  απαιτούμενες επαγγελματικές όσο και εγκάρσιες δεξιότητες; Ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης ως πυλώνας του εκπαιδευτικού συστήματος; Εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων μέσω της περαιτέρω δημιουργίας καλύτερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας; Ενεργή συμμετοχή των εργοδοτών στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ιδιαίτερα για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες; Απαιτείται η πρόγνωση δεξιοτήτων και αναντιστοιχιών. Συμπεράσματα

24 24 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 Konstantinos.Pouliakas@cedefop.europa.eu


Κατέβασμα ppt "1 Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας22/11/2012 25/10/ 2011 Αναντιστοιχία δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google