Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 1

2 Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE Μέσω του LIFE χρηματοδοτούνται έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη - μέλη, έργα καινοτομίας, επίδειξης & βέλτιστης πρακτικής. Το LIFE είναι ανοικτό σε όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα που έχουν ιδρυθεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικαιούχοι των έργων είναι κυρίως: τοπικές και περιφερειακές αρχές, Πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, αναπτυξιακοί φορείς, Μ.Κ.Ο, δημόσιες επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργανώσεις.

3 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006 ) LIFE + (2007-2013) Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 3 και χρηματοδότησε 4.170 έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, με 3,4 δις €.

4 LIFE & ΕΛΛΑΔΑ Από το 1992 μέχρι και το 2013, στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 213 προγράμματα που αφορούν: 144 περιβαλλοντική καινοτομία, 65 προστασία της φύσης ή βιοποικιλότητα, 4 ενημέρωση και επικοινωνία. Τα έργα αυτά αντιστοιχούν σε συνολικές επενδύσεις ύψους 284 εκατ. €, όπου τα 149 εκατ. € συνεισέφερε η Ε.Ε. Λιγότερα από 20 έργα σχετικά με το κλίμα. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 4

5 LIFE+ 2007-2013 Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 5 έτος Υποβλήθηκαν: 460 Εγκρίθηκαν: 73 ENV: 47 NAT/BIO: 20 INF: 6 20075110 64 20086614 1121 20095516 1042 20105410 82 2011878 62 20127010 451 2013775 212

6 LIFE+ 2013 1.468 Proposals submitted by Member States 225 εντάχθηκαν Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 6

7 LIFE+ Compliance N. A. over 7 years Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 7

8 TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 με 2 υποπρογράμματα: Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα 1. Περιβάλλον με 3 τομείς προτεραιότητας: – Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων – Φύση & Βιοποικιλότητα – Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 8 2. Δράση για το κλίμα με 3 τομείς προτεραιότητας: – Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής – Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα Ο συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε : 3.456.655.000 € 75% στο Περιβάλλον: 2.592.491.250 € (min 55% για Φύση και Βιοποικιλότητα) 25% στη Δράση για το κλίμα: 864.163.750 €. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 9

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα Οι κατηγορίες των έργων που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα είναι: Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 10 παραδοσιακά έργα: πιλοτικά έργα (καινοτομία) έργα επίδειξης έργα βέλτιστων πρακτικών έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και διάδοσης ολοκληρωμένα έργα έργα τεχνικής βοήθειας έργα οικοδόμησης δυναμικού προπαρασκευαστικά έργα

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα Σημαντικά στο νέο πρόγραμμα είναι τα Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects) που υλοποιούν στρατηγικές και έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, στους τομείς: της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή (για το 2015) Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 11

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για όλα τα «παραδοσιακά έργα» την πρώτη διάρκεια του προγράμματος (2014-2017) ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και για τη δεύτερη περίοδο (2018-2020) έως το 55%. Για όλη τη διάρκεια του προγράμματος (2014-2020) για τα ολοκληρωμένα έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας, τα προπαρασκευαστικά έργα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στον τομέα προτεραιότητας «Φύση και Βιοποικιλότητα» ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και έως το 75 % των επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που αφορούν σε οικοτόπους και είδη προτεραιότητας. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 12

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα Επιλέξιμες δαπάνες για την συγχρηματοδότηση: Σε γενικές γραμμές όλες οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τους στόχους του προγράμματος. - Οι δαπάνες προσωπικού (εάν η δημόσια αρχή: κανόνας 102%) - Εξωτερική βοήθεια (έως 35% του προϋπολογισμού) - Εξοπλισμός (ειδικές διατάξεις για τις αποσβέσεις) - Αναλώσιμα / Λοιπές δαπάνες - Τα γενικά έξοδα ( στο 7%) - Αγορά γης για έργα φύσης (ή με στόχο τη κλιματική αλλαγή) και μόνο για τους σκοπούς προστασίας της φύσης. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 13

14 Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 14. Traditional projects Preparatory projects Integrated projects Technical Assistance projects Capacity Building projects LIFE CALL 2014: 16 June 2014

15 Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 15. Project typeDeadlineFormat Technical assistance projects (ENV)15 September 2014paper Integrated projects - phase I, concept note (ENV) 15 October 2014paper Traditional projects October 2014 (tbc) eProposal Preparatory projects29 October 2014paper Integrated projects - phase II, full proposal (ENV) April 2015 (tbc)paper Capacity Building projectson a rolling basis until 30 September 2015 paper

16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Πληροφορίες: ιστοσελίδα του LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/ http://ec.europa.eu/environment/life/ Πρόσκληση Κανονισμό Κοινές Διατάξεις Οδηγό Υποβολής Προτάσεων Οδηγό Αξιολόγησης Προτάσεων αρμόδια εθνική αρχή (national contact point): ΥΠΕΚΑ για το Περιβάλλον - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: Γιώργος Πρωτόπαπας για την Κλιματική Δράση -ΔΕΑΡΘ/ΓΕΔΕ: Δημήτρης Νιαβής Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 16


Κατέβασμα ppt "LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google