Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νευροπαρακολούθηση του πολυτραυματία με ΚΕΚ στα ΤΕΠ Α.Καραμπίνης Δ/τής ΜΕΘ ΠΓΝΑ ¨Γ.Γεννηματάς¨

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νευροπαρακολούθηση του πολυτραυματία με ΚΕΚ στα ΤΕΠ Α.Καραμπίνης Δ/τής ΜΕΘ ΠΓΝΑ ¨Γ.Γεννηματάς¨"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νευροπαρακολούθηση του πολυτραυματία με ΚΕΚ στα ΤΕΠ Α.Καραμπίνης Δ/τής ΜΕΘ ΠΓΝΑ ¨Γ.Γεννηματάς¨

2 Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Πρωτογενείς εγκεφαλικές βλάβες –Εγκεφαλική θλάση –Διάσχιση –Αιμορραγία –Εγκεφαλική διάσειση Δευτερογενείς εγκεφαλικές βλάβες –Εγκεφαλικό οίδημα –Ισχαιμία –Ενδοκράνια αιμορραγία

3 Μέχρι και κατά την μεταφορά σε ειδικό κέντρο πρέπει να προστατεύσουμε τον τραυματισμένο εγκέφαλο από την : Ανοξαιμία Ισχαιμία Υπόταση

4 –Προστασία του τραυματισμένου εγκεφάλου από την αιματική υποάρδευση (χαμηλή αρτηριακή πίεση)

5

6  Ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας  Καρδιοπνευμονική παράκαμψη  Αγγειοπλαστική καρωτίδας  Αγγειογραφία εγκεφάλου, καρδιάς  Νευροχειρουργικές επεμβάσεις  Μεταμοσχεύσεις ήπατος, καρδιάς κ.α. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ MONITORING

7 ΔΙΑΚΡΑΝΙΟΣ DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (TCD) Aaslid R, Markwalder TM, Nornes H: Non- invasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocity in basal cerebral arteries J. Neurosurg, 57: 769, 1982 ΔΙΑΚΡΑΝΙΟΣ DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (TCD) Aaslid R, Markwalder TM, Nornes H: Non- invasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocity in basal cerebral arteries J. Neurosurg, 57: 769, 1982

8 Ιστορική ανασκόπηση 20 χρόνια πέρασαν μεταξύ της κατασκευής των πρώτων μηχανημάτων doppler και της δημιουργίας του TCD 1842 “Φαινόμενο Doppler” Christian Doppler 1965 “Συνεχές Doppler” 1969 “Παλμικό Doppler” Τα οστά του κρανίου αδιαπέραστο τείχος στους υπερήχους 1982 “Transcranial doppler” Rune Aaslid

9 Παλμικό κύμα (2Mhz) Εκπεμπόμενη ενέργεια (100mW/cm2) Αναζήτηση ειδικόυ ακουστικού παραθύρου Διακρανιακό doppler Τεχνικές ιδιαιτερότητες

10

11 Πρόσθια εγκεφαλική αρτ. Πρόσθια αναστομωτική Οπίσθια αναστομωτική Μέση εγκεφαλική Οπίσθια εγκεφαλική Ανατομία του Willis

12 Τμήματα των ενδοκρανιακών αγγείων που είναι προσεγγίσιμα με το TCD Πρόσθια αναστομωτική Οπίσθια αναστομωτική Μέση εγκεφαλική Οπίσθια εγκεφαλική Πρόσθια εγκεφαλική

13 Στη κλινική πράξη ΚροταφικόΔιακόγχιοΥπινιακόΚροταφικόΔιακόγχιοΥπινιακό Ακουστικά παράθυρα

14 Διακρανιακό Doppler 0-10° Arnolds BJ Ultrasound n°2 1986

15 Πρόσθιο(Α) Μέσο (Μ) Οπίσθιο (P) A M P 3 παράθυρα : Πρόσθια εγκφαλική Μέση εγκεφαλική Οπίσθια εγκεφαλική 3 αρτηρίες: Κροταφική προσπέλαση

16 IP >10 IP = 5.6 IP<1,3 IP < 1.0 Βραχιόνιος αρτ. Έξω καρωτίδα Έσω καρωτίδα Μέση εγκεφαλική Καταγραφή των κυμάτων

17 Βάθος (mm) του δείγματος Βάθος (mm) του δείγματος Κατεύθυνση της ροής του αίματος σε σχέση με τον ηχοβολέα Κατεύθυνση της ροής του αίματος σε σχέση με τον ηχοβολέα Ταχύτητα της ροής doppler Ταχύτητα της ροής doppler Χαρακτηριστικός ήχος Χαρακτηριστικός ήχος Ομόπλευρη καρωτιδική συμπίεση Ομόπλευρη καρωτιδική συμπίεση Τρισδιάστατη σχέση των ενδοκρανιακών αγγείων Τρισδιάστατη σχέση των ενδοκρανιακών αγγείων Βάθος (mm) του δείγματος Βάθος (mm) του δείγματος Κατεύθυνση της ροής του αίματος σε σχέση με τον ηχοβολέα Κατεύθυνση της ροής του αίματος σε σχέση με τον ηχοβολέα Ταχύτητα της ροής doppler Ταχύτητα της ροής doppler Χαρακτηριστικός ήχος Χαρακτηριστικός ήχος Ομόπλευρη καρωτιδική συμπίεση Ομόπλευρη καρωτιδική συμπίεση Τρισδιάστατη σχέση των ενδοκρανιακών αγγείων Τρισδιάστατη σχέση των ενδοκρανιακών αγγείων 6 κριτήρια αναγνώρισης : Αναγνώριση του αγγείου

18 Πρόσθια εγκεφαλική A m P Μέση εγκεφαλική Κατεύθυνση της ροής + βάθος

19 Φυσιολογικές ταχύτητες βάθος(mm)Vmcm/sVscm/sVdcm/s Μ.Ε 45 - 6060 ± 1090 ± 1540 ± 10 Π.Ε 60 - 7050 ± 1375 ± 2035 ± 10 Ο.Ε 60 - 7040 ± 1055 ± 1226 ± 7 Σ.Α 60 – 8535 ± 860 ± 1525 ± 6 Σ.Β 75 – 11040 ± 1060 ± 1525 ± 6 ΜΕ : Μέση εγκεφαλική ΠΕ : Πρόσθια ¨ ΟΕ : Οπίσθια ¨ ΣΑ : Σπονδυλική αρτ. ΣΒ : Σπονδυλο βασικό σύστημα

20 2 cm κάτω του ινιακού ογκώματος Βασική αρτηρία Σπονδυλικές αρτηρίες Διακόγχια πρόσβαση Καρωτιδικό σιφώνιο Καρωτιδικό σιφώνιο Οφθαλμική αρτηρία Οφθαλμική αρτηρία Υπινιακή πρόσβαση Υπινιακό και διακόγχια ακουστικά παράθυρα

21 4-Οφθαλμική αρτηρία 1-Εγγύς τμήμα Πλάγια όψη καρωτιδικού σιφωνίου - οφθαλμικής αρτηρίας 2-Γόνυ 3-Υπερκλινοειδές τμήμα Οφθαλμικό παράθυρο

22 % λανθασμένων εκτιμήσεων = 2-13% % λανθασμένων εκτιμήσεων = 2-13% 0-10° Μεταβολή του  Μεταβολή του  : 10° Granry JC. Afar 10;1991 30° Bernhardt JA. Ultrasound v12n°2 1986 Angle 0 10 20 30 q Cos q 10.980.940.87 Μεταβολή του  Μεταβολή του  : 10° Granry JC. Afar 10;1991 30° Bernhardt JA. Ultrasound v12n°2 1986 Angle 0 10 20 30 q Cos q 10.980.940.87 Reproductibility Μεγαλύτερη ακρίβεια στα παιδιά : Winberg P. Acta pediatric Scand suppl 329 1986 Cos  90-95% Επαναληπτικότητα της μεθόδου

23 PSVPSV VmVm EDVEDV Κατεύθυνση της ροής Βάθος Curseur Μέση ταχύτητα Δείκτης σφυγμικότητας PSV =Μεγίστη συστολική ταχ. Vm=Μέση ταχύτητα EDV=Ελάχιστη διαστολική ταχ. EDV=Ελάχιστη διαστολική ταχ. Cm/s Παράμετροι

24 Ταχύτητα και εγκεφαλική αιματική ροή ροή Διάμετρος του αγγείου V V V Εγκεφαλική αιματική ροή =Cerebral Blood Flow (CBF)

25 Δείκτης σφυγμικότητας (index de Gosling ) IP = VS -VD VM IR = VS-VD VS Δείκτης αντίστασης (index de Pourcelot) Φ.Τ= 0.5 – 1.1 Φ.Τ= 0.4 – 0.7 Δείκτης σφυγμικότητας

26 Διακρανιακό Doppler:Monitoring

27 Ερμηνεία των μετρήσεων

28 ηλικία ηλικία Αιματοκρίτης ++ Αιματοκρίτης ++ PCO2 ++++ PCO2 ++++ ηλικία ηλικία Αιματοκρίτης ++ Αιματοκρίτης ++ PCO2 ++++ PCO2 ++++ Φυσιολογικοί παράγοντες

29 ΜΕΑ : Μέση Εγκεφαλική Αρτηρία Βάθος Vm (cm/s) Μεταβολές της ταχύτητας στην ΜΕΑ σε σχέση με την ηλικία

30 Μεταβολές του aιματοκρίτη και Vm 30 35 40 45 50 55 60 Πριν την αιμοαραίωση Μετά την αιμοαραίωση Hte Vm N Bruder et coll. Anesth Analg 1998

31 86 cm/s 58 cm/s 120 cm/s PCO 2 = 31 mmHg PCO 2 = 21 mmHg PCO 2 = 43mmHg Επίδραση της PaCO 2

32 Oscillations Artefacts Επίδραση της μηχανικής αναπνοής

33 Άτυπες μετρήσεις Ενδοαορτικό μπαλόνι Τεχνητή καρδία (Novacor) Αναξιόπιστες μετρήσεις κατά την ΕΣΚ

34 Ecran Doppler

35 Διακρανιακό Doppler Καθημερινή πρακτική εξάσκηση!!!!

36 Τα διάφορα μηχανήματα

37 Κλινικές εφαρμογές της διακρανιακής doppler υπερηχοτομογραφίας Ανδρέας Καραμπίνης Δ/της ΜΕΘ ΠΓΝ ¨Γ.Γεννηματάς¨

38 200 - 160 - 120 - 80 - 40 - 0 - 40 - Ημέρα 0 Ημέρα 3Ημέρα 7 CPPCPP PI=0,9 PI=1,6PI= 9 Ενδοκράνια υπέρταση (CPP =πίεση εγκεφαλικής άρδευσης (ΜΑΠ-ΙCP)

39 Εγκεφαλικός θάνατος

40 Μεταβολές της ενδοκράνιας πίεσης και των ροών στο TCD

41 71 46 51 22 96 61 ICP CCP SjO 2 mm Hg mm Hg % 71 46 51 22 96 61 ICP CCP SjO 2 mm Hg mm Hg % Πριν Mannitol Μετά Mannitol Πριν Mannitol Μετά Mannitol Θεραπευτική αντιμετώπιση της ενδοκράνιας υπέρτασης : IV Mannitol

42 Monitoring της CPP ICP= 200/90 mm Hg ICP= 160/80 mm Hg

43 Εκτίμηση της ICP με TCD

44 Ελεγχόμενη υπόταση 110/60 mm Hg 85/37 mm Hg 68/35 mm Hg 115/58 mm Hg Vmca = 61 cm/s Vmca = 60 cm/s Vmca = 34 cm/s Vmca = 46 cm/s A Lam. Br J Anaesth; 1992, 68:424-428

45 Ταχύτητα ροής και πρόγνωση. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 HOH6H12H24H48 GOS 3-4-5 GOS 1-2 Vd cm/s * % επιβίωση 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 00,10,20,30,40,50,60,70,80,91 90 ασθενείς με ΚΕΚ

46 ΜΕΑ ++ ( 70% της εγκεφαλικής αιματικής ροής) ΜΕΑ ++ ( 70% της εγκεφαλικής αιματικής ροής) Χαμηλές ροές = εγκεφαλική υποάρδευση Χαμηλές ροές = εγκεφαλική υποάρδευση Υψηλές ροές = υποάρδευση ή υπεραιμία Υψηλές ροές = υποάρδευση ή υπεραιμία Εκτίμηση των ρυθμιστικών μηχανισμών Εκτίμηση των ρυθμιστικών μηχανισμών Iδανική CPP = 70 mmHg ?? (Εξατομίκευση ++) Iδανική CPP = 70 mmHg ?? (Εξατομίκευση ++) Προσαρμογή της CPP +++ με το TCD Προσαρμογή της CPP +++ με το TCD ΜΕΑ ++ ( 70% της εγκεφαλικής αιματικής ροής) ΜΕΑ ++ ( 70% της εγκεφαλικής αιματικής ροής) Χαμηλές ροές = εγκεφαλική υποάρδευση Χαμηλές ροές = εγκεφαλική υποάρδευση Υψηλές ροές = υποάρδευση ή υπεραιμία Υψηλές ροές = υποάρδευση ή υπεραιμία Εκτίμηση των ρυθμιστικών μηχανισμών Εκτίμηση των ρυθμιστικών μηχανισμών Iδανική CPP = 70 mmHg ?? (Εξατομίκευση ++) Iδανική CPP = 70 mmHg ?? (Εξατομίκευση ++) Προσαρμογή της CPP +++ με το TCD Προσαρμογή της CPP +++ με το TCD Κρανιοεγκεφαλική κάκωση

47 ΚΕΚ και υπερκαπνία

48 Δεξιά ΜΕΑ Αριστερή ΜΕΑ Πρόσθια αναστομωτική αρτηρία Διαχωρισμός της καρωτίδας

49 Διεγχειρητικός αποκλεισμός(clamping) καρωτίδας

50 Χειρουργική των καρωτίδων

51 Αγγειόσπασμος Σοβαρός σπασμός της Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

52 MΕA > 120cm/s MΕA > 120cm/s ΠΕΑ > 100cm/s ΠΕΑ > 100cm/sή 50cm/s των ταχυτήτων / ο μόπλευρα ή ετερόπλευρα 50cm/s των ταχυτήτων / ο μόπλευρα ή ετερόπλευρα >200 Κλινικά έκδηλος αγγειόσπασμος 150-200 Εν αναμονή αγγειόσπασμος 120-150 Μέτριος αγγειόσπασμος Αγγειόσπασμος Ευαισ.=84%- Ειδ.=89% Doppler Αρτηριακή διάμετρος με σταθερή αιματική παροχή Ροών

53 Ισχαιμία της προσθίας εγκεφαλικής αρτηρίας

54 Αρτηριακή πίεση και αγγειόσπασμος

55 Εφαρμογές του TCD στην καθημερινή κλινική πράξη(2004) 55% Διάγνωση και αντιμετώπιση ΑΕΕ 25% Διεγχειρητικό / μετεγχειτητικό monitoring 15% ΜΕΘ-TEΠ: εγκεφαλικός θάνατος monitoring KEK

56 Μείωση της διαστολικής ταχύτητας στην MCA Μείωση της διαστολικής ταχύτητας στην MCA Φυσιολογική κυματομορφή FV στην MCA

57 HOME HOME | SEARCH | CURRENT ISSUE | PAST ISSUES | COLLECTIONS | HELP SEARCH CURRENT ISSUE PAST ISSUES COLLECTIONS HELP Please sign in for full text and personal servicessign in Pre viouse vious Volume 351:2170-2178 November 18, 2004 Number 21

58 Volume 351:2170-2178 November 18, 2004 Number 21 Ne xt Ne xt Ultrasound-Enhanced Systemic Thrombolysis for Acute Ischemic Stroke Andrei V. Alexandrov, M.D., Carlos A. Molina, M.D., James C. Grotta, M.D., Zsolt Garami, M.D., Shiela R. Ford, R.N., Jose Alvarez-Sabin, M.D., Joan Montaner, M.D., Maher Saqqur, M.D., Andrew M. Demchuk, M.D., Lemuel A. Moyé, M.D., Ph.D., Michael D. Hill, M.D., Anne W. Wojner, Ph.D., for the CLOTBUST Investigators

59 In this issue of the Journal, Alexandrov et al. (pages 2170–2178) introduce practicing physicians to a new and exciting use of diagnostic ultrasonography. The authors show that ultrasound energy, used in combination with tissue plasminogen activator (t-PA), has a beneficial effect in patients with acute ischemic stroke. The type of stroke treated by the authors is due primarily to thromboembolism, and the source of the thrombus is often the carotid bifurcation, although the heart and even the ascending aorta and proximal aortic arch can serve as sources of embolic material. The results of prospective randomized trials, summarized in a meta-analysis... [Full Text of this Article]Full Text of this Article


Κατέβασμα ppt "Νευροπαρακολούθηση του πολυτραυματία με ΚΕΚ στα ΤΕΠ Α.Καραμπίνης Δ/τής ΜΕΘ ΠΓΝΑ ¨Γ.Γεννηματάς¨"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google