Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Alpha English: Δραστηριότητες για την A΄ Δημοτικού Το ΠΕΑΠ πάει Α΄Δημοτικού Αικατερίνη Νικολάκη M. Ed. Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Επιστημονική συνεργάτιδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Alpha English: Δραστηριότητες για την A΄ Δημοτικού Το ΠΕΑΠ πάει Α΄Δημοτικού Αικατερίνη Νικολάκη M. Ed. Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Επιστημονική συνεργάτιδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Alpha English: Δραστηριότητες για την A΄ Δημοτικού Το ΠΕΑΠ πάει Α΄Δημοτικού Αικατερίνη Νικολάκη M. Ed. Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Επιστημονική συνεργάτιδα ΠΕΑΠ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2012 1

2 Τρία χρόνια…ΠΕΑΠ  Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικού Υλικού  Ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ: κύριο εργαλείο του εκπαιδευτικού  Εμπειρία στη διαχείριση της τάξης & στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων 2

3 Θέματα εισήγησης  Πλοήγηση στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ  Κύρια χαρακτηριστικά των 5 κύκλων δραστηριοτήτων  Συμπληρωματικές δραστηριότητες  Προγραμματισμός διδακτικού υλικού μέσα στη σχολική χρονιά  Διαχείριση τάξης 3

4 Πλοήγηση στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ http://rcel.enl.uoa.gr/peap/taksi 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Γλωσσικοί στόχοι Να ακούσουν γνωστές λέξεις στα Αγγλικά και να τις συνδέσουν με τους λογότυπους που συναντούν στην καθημερινότητά τους όπως puzzle, no smoking, mini market, STOP, EXIT, hotel, parking, etc. Να μάθουν να χαιρετούν και να αποχαιρετούν στα Αγγλικά (Hello / Hi!, Good morning! Goodbye / Bye-bye) Να μάθουν να συστήνονται (I’m …) Να μάθουν να ρωτούν και να απαντούν: “How are you?” “I’m fine, thank you” Να μάθουν να ρωτούν το όνομα κάποιου: “What’s your name?” Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή και να μάθουν να αναγνωρίζουν ακουστικά κάποιες αγγλικές λέξεις, π.χ. cake, pizza, banana, sandwich Να αρχίσουν να ευαισθητοποιούνται στο φωνημικό σύστημα της αγγλικής γλώσσας Να εξοικειωθούν με την ερώτηση, “ Is it Maria / Nikos, etc?” και την απάντηση “ Yes, it is.” και “ No, it isn’t.” Δραστηριότητες Α΄ κύκλου 13

14  Βασικός κύκλος  Θεματικές ενότητες  αριθμοί 1-5 & αργότερα 1-10 (Β3, Β8, Β10)  ζώα (Β1, Β3, Β5, Β6, Β10)  χρώματα (Β4, Β6, Β10)  διατροφή (Β7, Β10)  ρήματα δράσης (Β8, Β9, Β10)  Εξοικείωση με βασικές δομές (π.χ. What’s this? It’s a… / regular plural of nouns / How old are you? I’m…/ I can…) 14 Δραστηριότητες Β΄ κύκλου

15  Πιο σύνθετες δραστηριότητες  Εκθέτουν τα παιδιά σε περισσότερο αυθεντικό υλικό  Διευρύνουν το θεματικό άξονα & το λεξιλογικό syllabus  Γνωστά παραμύθια (και όχι μόνο)  Θεματικές:  μέρη προσώπου – σώματος  οικογένεια  σπίτι  εποχές – καιρός  περισσότερα ρήματα δράσης  παιχνίδια  Εξοικειώνουν τα παιδιά με πιο σύνθετες δομές (π.χ. have got, I’m riding my bike, I go to the park κλπ.) 15 Δραστηριότητες Γ΄ & Δ΄κύκλων

16 Κοινά στοιχεία των 4 κύκλων  Οι θεματικές ενότητες:  αντλούν από την καθημερινή & τη σχολική ζωή των παιδιών  ξεκινούν από το παιδί και τον κόσμο του και «ανοίγονται» προς τον έξω κόσμο  Διαθεματικότητα  Διαπολιτισμικότητα  Ενίσχυση κοινωνικών γραμματισμών  Συνεχής ανακύκλωση λεξιλογίου, δομών & παιδαγωγικών στόχων 16

17 Δραστηριότητες Α΄ τάξης ● Συνεχής ανακύκλωση λεξιλογίου και δομών ● Δραστηριότητες ‘άγκυρες’ (επανάληψη, εμπέδωση, επέκταση σε καινούριο επικοινωνιακό πλαίσιο) ● Παραδείγματα επαναληπτικών δραστηριοτήτων:  Β6 “A party in the jungle”  Β10 “Nelly the small caterpillar”  Γ 10 “Goldilocks and the three bears” 17

18 18 story A party in the jungle

19 19 Φύλλο εργασίας 1Φύλλο εργασίας 2Φύλλο εργασίας 3 A party in the jungle

20 20 Εικόνα 1Εικόνα 2Εικόνα 3 Nelly the small caterpillar

21 Συμπληρωματικές δραστηριότητες για την Α΄ Δημοτικού Λόγοι σχεδιασμού συμπληρωματικών δραστηριοτήτων ● Ενίσχυση στόχων βασικού υλικού ● Εμπέδωση λεξιλογίου ● Διεύρυνση λεξιλογικού syllabus ● Ενίσχυση διαφοροποιημένης παιδαγωγικής ● Ενίσχυση χρήσης υλικού βασικών κύκλων ● Ενίσχυση διαθεματικότητας ● Ευελιξία εκπαιδευτικού 21

22 Είδη extra διδακτικού υλικού ● Δραστηριότητες (τραγούδια, ιστορίες, παιχνίδια) ● Playtime (φύλλα εργασίας) ● Υλικό από την ιστοσελίδα του Βρετανικού Συμβουλίου 22

23 Παιχνίδια (playtime) ● Memo game ● Bingo game ● Trace the way in the labyrinth ● Join the dots. Find what the picture shows ● Spot differences and similarities ● Board game (Snakes and ladders) ● Mathematical additions ● Spot the objects ● Listen, draw and colour 23

24 Playtime 24

25 Playtime 25

26 Playtime 26

27 Δραστηριότητες Α΄ τάξης ΚΥΚΛΟΣΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ PLAYTIME ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Α5229 Β1010 10 424 Γ1010 8 523 Δ6 5 415 Ε6 END-OF-YEAR PLAY 310 3737261680 27

28  Πρέπει να κάνω όλες τις δραστηριότητες;  Α΄ κύκλος: εισαγωγικός  Β΄ κύκλος: βασικό λεξιλόγιο, βασικές δομές  Γ΄ & Δ’ κύκλος: επιλογή  Ε΄ κύκλος: εποχιακές δραστηριότητες – επιλογή (Χριστουγεννιάτικη – Πασχαλινή) 28 Προγραμματισμός – Βασικά ερωτήματα

29  Πρέπει να ακολουθώ όλα τα βήματα που προτείνονται;  Έχω τη δυνατότητα επιλογής με πολλούς τρόπους  επιλέγω βήματα  επιλέγω από τα επιπλέον προαιρετικά βήματα  χρησιμοποιώ το προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο  εμπλουτίζω με δικές μου ιδέες (π.χ. μια άλλη κατασκευή, ρίμα, ένα άλλο παιχνίδι κλπ.) 29 Προγραμματισμός – Βασικά ερωτήματα

30  Πρέπει να κάνω τις δραστηριότητες με τη σειρά που προτείνεται;  Όχι απαραίτητα  Ελέγχω γλωσσικούς στόχους και διαδικασία πριν αποφασίσω 30 Προγραμματισμός – Βασικά ερωτήματα

31  Πώς εντάσσω τις εποχιακές δραστηριότητες στο πρόγραμμά μου; Θα πρέπει να έχω «καλύψει συγκεκριμένη ύλη»;  Εποχιακές δραστηριότητες, σχεδιασμένες ειδικά:  να έχουν αναφορές σ την «ύλη» που αναμένεται να έχουν καλύψει οι εκπαιδευτικοί  να λειτουργούν ως ανεξάρτητες δραστηριότητες 31 Προγραμματισμός – Βασικά ερωτήματα

32 Περιεχόµενο Τα παιδιά μαθαίνουν για τη γιορτή του Halloween και λεξιλόγιο που έχει σχέση με τη γιορτή αυτή. Γλωσσικοί στόχοι Να μάθουν λεξιλόγιο και φράσεις που σχετίζονται με το Halloween, π.χ. I’m a witch / wizard, spider, bat, owl, skeleton, pumpkin, etc. Να παράγουν ολόκληρες φράσεις και να κατανοούν τη σημασία τους, π.χ. Abracadabra, you’re a cat! / Black cat, black cat, what do you see? I see a brown spider looking at me! Να επαναλάβουν φράσεις χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1-10 και λέξεις στον πληθυντικό Παιδαγωγικοί στόχοι Να εξοικειωθούν με τα έθιμα άλλων λαών και να τα συγκρίνουν με τα δικά τους Να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από παντομίμα 32 Halloween

33  Τι χρειάζεται να ξέρουν τα παιδιά για να κάνω τη δραστηριότητα Halloween;  αριθμούς, ομαλό πληθυντικό, χρώματα ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  μπορούν να εξοικειωθούν με τα παραπάνω μέσω της δραστηριότητας HALLOWEEN 33 Προγραμματισμός – Βασικά ερωτήματα

34 34 Καρτέλες παρουσίασηςFlashcards Halloween

35 35 Halloween

36 36 Φύλλα Εργασίας Halloween

37 Διαχείριση τάξης Οι μικροί μαθητές …  χαρακτηρίζονται από περιορισμένο εύρος προσοχής  μαθαίνουν κυρίως μέσω του προφορικού λόγου  δυσκολεύονται να συνεργαστούν σε ομάδες  «όσο εύκολα μαθαίνουν τόσο εύκολα ξεχνούν»

38 Διαχείριση τάξης  Οι διασκεδαστικές δραστηριότητες μπορούν να επεκτείνουν το εύρος της προσοχής τους  Τα παιχνίδια διευκολύνουν την ένταξ ή τους στην ομάδα  Τα παραμύθια και οι ιστορίες βοηθούν σημαντικά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας  Η κίνηση και το τραγούδι βοηθούν τους μικρούς μαθητές στην κατανόηση αλλά και στην παραγωγή της ξένης γλώσσας 38

39 Διαχείριση τάξης ● Ο ρόλος της μασκότ ● Σενάρια (έναρξη θεματικής) ● Κανόνες τάξης ● Συνεργασία με εκπαιδευτικό τμήματος ● Συνεργασία με γονείς ● Ενασχόληση με τα παιδιά ατομικά ● Στιγμές χαλάρωσης με μουσική επένδυση 39

40 Αξέχαστες εμπειρίες ● Miss Kafrin, I’m fine, fank you. ● Sit properly είπα! ● Χεράκια «σμιχτά» ● Μην ανοίξε ις τον ανεμιστήρα ● Ταξίδι στην Αγγλία 40


Κατέβασμα ppt "Alpha English: Δραστηριότητες για την A΄ Δημοτικού Το ΠΕΑΠ πάει Α΄Δημοτικού Αικατερίνη Νικολάκη M. Ed. Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Επιστημονική συνεργάτιδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google