Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Chapter 10 - Bad Debts - Bad Debts Recovered - Provision for Bad Debts.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Chapter 10 - Bad Debts - Bad Debts Recovered - Provision for Bad Debts."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Chapter 10 - Bad Debts - Bad Debts Recovered - Provision for Bad Debts

2 Bad Debts (Απώλειες από Χρεώστες) Στην περίπτωση όπου ένας από τους Χρεώστες (Debtors) μας δεν μπορεί να μας πληρώσει ολόκληρο το ποσό ή μέρος του ποσού που μας χρωστά, τότε χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτος είσπραξης. Ένας Χρεώστης (Debtor) μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτος είσπραξης είτε στο τέλος της λογιστικής περιόδου είτε κατά τη διάρκεια της. Η αποτυχία είσπραξης του χρέους από ένα χρεώστη ζημιώνει την επιχείρηση, έτσι ο λογαριασμός «Απώλειες από χρεώστες» λειτουργεί σαν τα έξοδα και μεταφέρεται στο τέλος της λογιστικής περιόδου στη χρέωση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» (Profit and Loss Account).

3 Bad Debts (Απώλειες από Χρεώστες) Λογιστικές Εγγραφές Διαγραφή απαίτησης από ένα Χρεώστη X Dr: Bad Debts A/c Cr: Debtor X A/c Μεταφορά υπολοίπου λογαριασμού Bad Debts στο Profit and Loss Dr: Profit and Loss A/c Cr: Bad Debts A/c

4 Bad Debts Recovered (Είσπραξη Διαγραφεισών Απαιτήσεων) Ο λογαριασμός «Bad Debts Recovered» χρησιμοποιείται στην περίπτωση όπου ένας πελάτης μας, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτος είσπραξης, έρχεται και μας καταβάλλει ολόκληρο το ποσό που μας χρωστά είτε μέρος του. Η είσπραξη μιας τέτοιας απαίτησης θεωρείται ως έκτακτο έσοδο για την επιχείρηση και έτσι ο λογαριασμός «Bad Debts Recovered» λειτουργεί σαν όλα τα έσοδα της επιχείρησης και μεταφέρεται στο λογαριασμό «Profit and Loss» στο τέλος της λογιστικής περιόδου.

5 Bad Debts Recovered (Είσπραξη Διαγραφεισών Απαιτήσεων) Λογιστικές Εγγραφές Είσπραξη Διαγραφεισών Απαιτήσεων Dr: Cash A/c or Bank A/c Cr: Bad Debts Recovered A/c Μεταφορά Λογαριασμού «Bad Debts Recovered» στο λογαριασμό «Profit and Loss» Dr: Bad Debts Recovered A/c Cr: Profit and Loss A/c

6 Provision for Bad Debts (Προβλέψεις για απώλειες από Χρεώστες) Ο πιθανός κίνδυνος που υπάρχει για απώλεια μιας απαίτησης της επιχείρησης οδήγησε στη δημιουργία του λογαριασμού «Provision for Bad Debts». Ο λογαριασμός «Provision for Bad Debts» δημιουργείται από την κατακράτηση μέρους των κερδών της επιχείρησης και είτε θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ολόκληρη τη ζημιά είτε για να την κατανέμει στο χρόνο. Ο λογαριασμός αυτός έχει πάντοτε ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ υπόλοιπο και μεταφέρεται στο τέλος της λογιστικής περιόδου στο Balance Sheet στην πλευρά του Ενεργητικού αφαιρετικά από τους χρεώστες. Το λογαριασμό αυτό το συναντάμε και στο Profit and Loss είτε με το ποσό της δημιουργίας του είτε με το ποσό της αύξησης ή της μείωσης του.

7 Provision for Bad Debts Λογιστικές Εγγραφές 1. Δημιουργία Λογαριασμού Provision for Bad Debts Dr: Profit and Loss A/c Cr: Provision for Bad Debts A/c

8 2012 Dec 31Balance c/d € 5 200 2012 Dec 31Profit and Loss € 5 200 2013 Jan 1Balance b/d5 200 Provision for Bad Debts A/c Profit and Loss A/c (extract) for the year ended 31 st December 2012 Provision for Bad Debts €€ 5 200 €€ BALANCE SHEET (extract) as at 31 st December 2012 CURRENT ASSETS€€ Debtors45 200 Less: Provision for Bad Debts5 20040 000

9 Provision for Bad Debts Λογιστικές Εγγραφές 2. Αύξηση κράτησης κερδών στο Λογαριασμό Provision for Bad Debts. Dr: Profit and Loss A/c Cr: Provision for Bad Debts A/c

10 Provision for Bad Debts A/c 2012 Dec 31Balance c/d € 3 500 2012 Dec 31 Balance b/d Profit and Loss € 2 000 1 500 3 500 2013 Jan 1Balance b/d3 500 Profit and Loss A/c (extract) for the year ended 31 st December 2012 Provision for Bad Debts €€ 1 500 €€ BALANCE SHEET (extract) as at 31 st December 2012 CURRENT ASSETS€€ Debtors45 200 Less: Provision for Bad Debts3 50041 700

11 Provision for Bad Debts Λογιστικές Εγγραφές 3. Μείωση κράτησης κερδών στο Λογαριασμό Provision for Bad Debts. Dr: Provision for Bad Debts A/c Cr: Profit and Loss A/c

12 Provision for Bad Debts A/c 2012 Dec 31 Profit and Loss Balance c/d € 2 000 2 500 2012 Dec 31Balance b/d € 4 500 2013 Jan 1Balance b/d2 500 Profit and Loss A/c (extract) for the year ended 31 st December 2012 €€ Provision for Bad Debts €€ 2 000 BALANCE SHEET (extract) as at 31 st December 2012 CURRENT ASSETS€€ Debtors45 200 Less: Provision for Bad Debts2 50042 700


Κατέβασμα ppt "Chapter 10 - Bad Debts - Bad Debts Recovered - Provision for Bad Debts."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google