Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 1 COINE Cultural Objects in Networked Environments Ανθή Μπάλιου – Φίλιππος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 1 COINE Cultural Objects in Networked Environments Ανθή Μπάλιου – Φίλιππος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 1 COINE Cultural Objects in Networked Environments Ανθή Μπάλιου – Φίλιππος Κολοβός Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βιβλιοθήκη

2 2 Εισαγωγή Στην Ευρώπη υπάρχουν διάσπαρτες πολλές μικρές κοινότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις δικές τους πολιτιστικές παραδόσεις και δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές συχνά εκφράζονται μέσω επίσημων φορέων, όπως : – Βιβλιοθήκες – Μουσεία – Μικροί πολιτιστικοί οργανισμοί (π.χ ομάδες καλλιτεχνών κλπ.)

3 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 3 Εισαγωγή – Το Παρελθόν Πριν από την εμφάνιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT): – Οι πολιτιστικές συλλογές αυτών των κοινοτήτων εκθέτονταν μόνο σε τοπικό επίπεδο Παρέμεναν άγνωστες στο ευρύ κοινό. – Εκθέτονταν στο κοινό σε συγκεκριμένους εκθεσιακούς χώρους Κάποιος έπρεπε να παραβρίσκεται στο χώρο της έκθεσης για να περιηγηθεί στην συλλογή – Πολλές προσωπικές συλλογές (π.χ προσωπικά αρχεία κλπ.) παρέμεναν αδημοσίευτες και άγνωστες στο κοινό Δεν υπήρχε τρόπος προβολής των συλλογών αυτών

4 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 4 Εισαγωγή - Το Παρόν Η εξέλιξη των ΤΠΕ, προσέφερε στις τοπικές κοινότητες την δυνατότητα: – Να συγκεντρώσουν και να παρουσιάσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά πιο αποτελεσματικά – Να μοιραστούν την κληρονομιά τους με άλλες κοινότητες σε τοπικό, εθνικό και ακόμη και διεθνές επίπεδο μέσω του Παγκόσμιου Ιστού – Να ενισχύσουν τη σχέση του κοινού με τους ‘εκθεσιακούς οργανισμούς’ (μουσεία, βιβλιοθήκες, κλπ)

5 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 5 Εισαγωγή -Το Παρόν (…συνέχεια) Οι τρέχουσες εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων : – Εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του Παγκόσμιου Ιστού προκειμένου να διαμοιράσουν και να εκθέσουν τις συλλογές τους, αλλά συχνά στερούνται: Δομής Συνέπειας Διαλειτουργικότητας

6 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 6 Εισαγωγή -Το Παρόν (…συνέχεια) Αυτές οι εφαρμογές είναι συνήθως απλοί ιστότοποι, οι οποίοι προσφέρουν περιορισμένες υπηρεσίες στους χρήστες, όπως : – απλές λίστες με συνδέσμους σε εξωτερικές πηγές πληροφοριών – περιορισμένες λειτουργίες αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών από (μικρές) βάσεις δεδομένων

7 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 7 COINE - Σκοπός Η ανάπτυξη ενός δικτυωμένου περιβάλλοντος, ικανού να επιτρέπει στα άτομα να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για πολιτιστικούς σκοπούς.

8 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 8 COINE – Βασικές Υπηρεσίες Το COINE έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τις παρακάτω βασικές υπηρεσίες : – Να παρέχει στον κόσμο τη δυνατότητα να συνεισφέρει τις δικές του ιστορίες, εμπειρίες και γνώσεις για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του μέσα από εξελιγμένα επίπεδα αλληλεπίδρασης και διεπαφής – Να τους παρέχει τη δυνατότητα να μοιράζονται το υλικό αυτό με άλλα άτομα μέσα από δια-κοινοτικά πολιτιστικά δίκτυα

9 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 9 Στόχοι του COINE Γενικός Στόχος Η δημιουργία ενός βασικού συστήματος διαχείρισης ελεγχόμενων ψηφιακών πολιτιστικών πηγών που θα μπορεί να αξιοποιηθεί είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο κοινότητας.

10 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 10 Στόχοι του COINE Επιμέρους Στόχοι: Να διευρυνθούν τα ενδιαφέροντα διαφορετικών ομάδων και ατόμων για ψηφιακούς πολιτιστικούς χώρους. Να αναπτυχθεί ένα λογισμικό που θα επιτρέπει τη σύλληψη, αποθήκευση, περιγραφή, εύρεση, διασύνδεση και διαχείριση των ψηφιακών πηγών πολιτιστικού περιεχομένου.

11 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 11 Στόχοι του COINE Να αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων (λογισμικό και τεχνικές), τα οποία θα επιτρέπουν τη δημιουργία, τον εμπλουτισμό και τη διαχείριση ψηφιακών πολιτιστικών δικτυακών τομέων. Να ελεγχθεί το λογισμικό σε ένα σύνολο περιβαλλόντων με αυξημένες ιδιαιτερότητες και ταυτόχρονα να αξιολογηθεί κατάλληλα, ώστε να εξασφαλιστεί ο επαρκής ποιοτικός έλεγχος του περιεχομένου και της περιγραφής του.

12 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 12 Στόχοι του COINE Να αναπτυχθεί ένα εφικτό σχέδιο και να διαμορφωθούν μηχανισμοί εκμετάλλευσης της ιδέας και των αποτελεσμάτων του COINE Να διαδοθούν τα αποτελέσματα του έργου σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και ευρύτερο επίπεδο. Να συμβάλλει το έργο στην ανάπτυξη και την αποδοχή κατάλληλων προτύπων.

13 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 13 COINE - Εταίροι – CERLIM (Manchester Metropolitan University), Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με το Armitt Museum & Library, Ambleside, Cumbria (UK) – Fretwell Downing Informatics (UK) – The National Microelectronics Application Centre Ltd (Ireland)

14 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 14 COINE – Εταίροι (…συνέχεια) – Ennis Information Age Town Ltd (Ireland) – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ελλάδα) – Universita Oberta de Catalunya (Spain) – The Jagiellonian University, Krakow (Poland)

15 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 15 Συμβολή του κοινού Τα άτομα δεν θα λειτουργούν ως «πελάτες» και αποδέκτες των υπηρεσιών, αλλά θα κάνουν χρήση των πληροφοριών και των τεχνολογιών πληροφόρησης για να ενισχύσουν και να καταστήσουν ικανές τις προσωπικές τους δραστηριότητες και μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους, να αλληλεπιδρούν με άλλους μέσα από το Διαδίκτυο.

16 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 16 Οι πολιτικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προάγονται από το πρόγραμμα COINE με διάφορους τρόπους:  Συμβάλλοντας στην φιλική προς τον χρήστη Κοινωνία της Πληροφορίας κάνοντας δυνατό στους χρήστες (τους απλούς πολίτες της Ευρώπης) να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στη δημιουργία, διαχείριση και στην προσιτότητα του πολιτιστικού περιεχομένου που είναι σημαντικό γι’ αυτούς προσωπικά.  Εξετάζοντας άμεσα την ποιότητα των υπηρεσιών, παρέχοντας ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να δημιουργηθούν και κατάλληλα να διατηρηθούν καλά δομημένες συλλογές και οι περιγραφές τους.

17 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 17  Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη νέων οργανωτικών δομών μέσα στις οποίες οι πολίτες μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους πολιτιστικές συλλογές.  Ενισχύοντας την δυνατότητα των πολιτών να εμπλακούν στα πολιτιστικά δρώμενα και να συνδεθούν με άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη.  Καταδεικνύοντας ρεαλιστικές εφαρμογές ολοκληρωμένων τεχνολογιών συνδέοντας εκδόσεις πολυμέσων με την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη της έννοια. Οι πολιτικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προάγονται από το πρόγραμμα COINE με διάφορους τρόπους: (…συνέχεια)

18 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 18 Διάδοση- Dissemination Σε τελικούς χρήστες των τοπικών κοινωνιών: αυτό θα επιτευχθεί, με δελτία τύπου, έντυπο πληροφοριακό υλικό όπως επίσης και με σχετικές ιστοσελίδες. Σε πολιτιστικά και ιστορικά ιδρύματα, με υποβολή άρθρων σε περιοδικά που αυτά εκδίδουν και γενικότερα με την ενημέρωσή τους για τους στόχους και τις δυνατότητες του COINE, όπως επίσης και για το ίδιο το COINE σαν προϊόν.

19 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 19 Σε παροχείς δικτυακών υπηρεσιών, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες εκμετάλλευσης του COINE. Σε αυτούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη δικτυακών πληροφοριακών προϊόντων, με σκοπό να αναπτύξουν συμπράξεις με άλλα προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με το COINE. Διάδοση- Dissemination (…συνέχεια)

20 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 20 COINE – Ιστορίες Ο βασικός στόχος του COINE είναι να δώσει στα άτομα και τις μικρές κοινότητες τη δυνατότητα: – Να μοιραστούν την πολιτιστική τους κληρονομιά μέσα από ιστορίες – Να ολοκληρώσουν τις ιστορίες αυτές με άλλα αντικείμενα Φωτογραφίες Μουσική Βίντεο

21 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 21 COINE – Ιστορίες (συνέχεια...) Για το σκοπό αυτό: – Η ιστορία ως βασικό αντικείμενο – Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα αντικείμενα Εικόνες Μουσική Βίντεο Άλλες Ιστορίες

22 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 22 COINE – Ιστορίες (συνέχεια...) Για να βοηθήσει τον απλό χρήστη στη συγγραφή, επεξεργασία και εμπλουτισμό των ιστοριών του θα παρέχει: – Ένα Πρότυπο Ιστοριών (Narrative Template) Μέσω ειδικά διαμορφωμένων οθονών χρήστη το Πρότυπο Ιστοριών του συστήματος COINE θα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής – Μεταδεδομένων (metadata) – Αφηγηματικού Κειμένου – Άλλων αντικειμένων (εικόνα, ήχο, κλπ)

23 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 23 COINE – Πρότυπο Ιστοριών Τίτλος: Δημιουργός: Θέμα: Εκδότης: Ημερομηνία Δημιουργίας: Προσδιοριστικός Κωδικός: Αρ. Έκδοσης: Γλώσσα: Σχήμα: Σχέση: Αποτελεί Έκδοση του: Κάλυψη: Χωρική: Χρονική: Δικαιώματα Χρήσης: ΑΡΧΗ της ιστορίας Κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο Κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο Τέλος Της Ιστορίας Περιοχή κειμένου Περιοχή μεταδεδομένων

24 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 24 COINE – Πρότυπο Ιστοριών (...παράδειγμα) Τίτλος: Το γενεαλογικό δέντρο της Αθηνάς Κεσίδου Δημιουργός: Αθηνά Κεσίδου Θέμα: Γενεαλογία, τοπική ιστορία Εκδότης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ημερομηνία Δημιουργίας: 02-09-2002 Προσδιοριστικός Κωδικός: UM:002632 Αρ. Έκδοσης: 1.0 Γλώσσα: gr Σχήμα: ISO8859-7 Σχέση: Αποτελεί Έκδοση του: Κάλυψη: Χωρική: Ασία, Πόντος Χρονική: 1695 - 1967 Δικαιώματα Χρήσης: [Δήλωση Πνευματικών δικαιωμάτων] Αυτό το γ ενεαλογικό δέντρο δημιουργήθηκε από την προγιαγιά της Αθηνάς, Κατερίνα, η οποία ήταν μια δασκάλα στην πόλη Σουρμέν της Τουρκίας..................................................................................... Η Σωτηρία ήρθε να ζήσει με το γιο της Γιώργο το 1862, μαζί με την οικογένεια του Ονούφριου Ζαχάρωφ. Η κόρη της παντρεύτηκε τον πατέρα της Αθηνάς, Δαμιανό. Παρακάτω φαίνονται δύο φωτογραφίες: της οικογένειας Ζαχάρωφ και του Δαμιανού. Μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο κείμενο στη Ρωσική γλώσσα στο παρακάτω σημείο:

25 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 25 Τεχνικές Προκλήσεις Ενιαία πρόσβαση σε ιδιαίτερα κατανεμημένες πηγές – Πλοήγηση σε αποθήκες δεδομένων (repository navigation) – Έρευνα σε κατανεμημένες βάσεις μεταδεδομένων (metadata). – Έξυπνη Δρομολόγηση Ερωτημάτων – Επέκταση των ερωτημάτων των χρηστών με τη χρήση κατανεμημένων θησαυρών

26 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 26 Τεχνικές Προκλήσεις Τεχνικές Προκλήσεις (συνέχεια...) Παροχή μιας ιδιαίτερα κατανεμημένης πλατφόρμας έκδοσης δεδομένων και μεταδεδομένων – Σχήμα XML (XML Schema) για ψηφιακές πηγές πληροφόρησης – Σχήμα XML για αποθήκες δεδομένων – Συγκέντρωση των μεταδεδομένων των ψηφιακών πηγών και των αποθηκών δεδομένων σε εξερευνήσιμες βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα διαμορφώσουν τη βάση της παροχής υπηρεσιών του COINE – Πρωτόκολλο αναζήτησης – Ελεγχόμενη επέκταση ερωτημάτων

27 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 27 COINE – Πλατφόρμες Από τεχνική σκοπιά το COINE προσεγγίζει τις προκλήσεις αυτές με την ανάπτυξη: – Πλατφόρμας Έκδοσης Για την παροχή της δυνατότητας δημιουργίας ψηφιακών πηγών – Πλατφόρμας πρόσβασης στις πηγές δεδομένων του COINE Για την πρόσβαση στις ψηφιακές πηγές

28 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 28 COINE – Πλατφόρμα Έκδοσης Η πλατφόρμα έκδοσης του COINE θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: – Δημιουργία μεταδεδομένων για ψηφιακές πηγές και συλλογές ψηφιακών πηγών – Δημοσίευση των δεδομένων σε μια μηχανή αναζήτησης – Ένα περιβάλλον διασύνδεσης με το πρωτοκόλλο αναζήτησης για την έκδοση των δεδομένων στο κατανεμημένο περιβάλλον του COINE. – Επέκταση ερωτημάτων μέσω κατανεμημένης έρευνας με τη βοήθεια κατανεμημένων θησαυρών

29 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 29 COINE – Πλατφόρμα Έκδοσης

30 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 30 COINE – Πλατφόρμα Πρόσβασης στις πηγές δεδομένων του COINE Η πλατφόρμα πρόσβασης στις πηγές δεδομένων θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: – Δυνατότητα αναζήτησης σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων και ενοποίησης των αποτελεσμάτων – Επέκταση των ερωτημάτων των χρηστών με τη βοήθεια κατανεμημένων θυσαυρών – Δυνατότητα πλοήγησης και έρευνας σε περιγραφές συλλογών, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, επιτρέποντας έτσι την «έξυπνη» δρομολόγηση των ερωτημάτων προς τις διάφορες πηγές δεδομένων του COINE

31 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 31 COINE – Πλατφόρμα πρόσβασης στις πηγές δεδομένων του COINE

32 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 32 COINE – Σενάρια Κατά τη ανάλυση των αναγκών των χρηστών, όλοι οι εταίροι του έργου συνεισφέρανε με σενάρια - χρήσης, με παράδειγμα: – “A Town's History (ENNIS)” – Ιρλανδία http://gallery.ennis.ie – “Το κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης”– Ελλάδα http://www.thessalonikicity.gr/Ypiresies/Libraries/kentro- istorias.htm – “LLETRA (Virtual Space for Catalan literature)” – Ισπανία http://campus.uoc.es/lletra/

33 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 33 COINE – Web Site http://www.coine.org


Κατέβασμα ppt "11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Λάρισα, Ελλάδα 1 COINE Cultural Objects in Networked Environments Ανθή Μπάλιου – Φίλιππος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google