Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιωάννινα 19/05/2010 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος « Αξιοποίηση του Regional Marketing για απόκτηση Νέας Εξαγωγικής Δυναμικής των Ηπειρωτικών επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιωάννινα 19/05/2010 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος « Αξιοποίηση του Regional Marketing για απόκτηση Νέας Εξαγωγικής Δυναμικής των Ηπειρωτικών επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιωάννινα 19/05/2010 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος « Αξιοποίηση του Regional Marketing για απόκτηση Νέας Εξαγωγικής Δυναμικής των Ηπειρωτικών επιχειρήσεων » Δρ. Τάσος Αλεξανδρίδης Εντεταλμένος Σύμβουλος

2 Πρόταση του ΣΕΒΕ για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των ΜΜΕ & των Συλλογικών Εξαγωγικών Φορέων σε εθνικό επίπεδο 1 Επιμέρους Ενότητες 2 Στοιχεία για τις Εξαγωγές της Ηπείρου 3 Πρόγραμμα Regional Marketing για τη στήριξη των Εξαγωγών της Περιφέρειας Ηπείρου

3 Χρηματοδότηση Δράσεων Προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη: 100 εκ. € Πρόταση Ενίσχυσης Εξωστρέφειας ΜΜΕ & Συλλογικών Εξαγωγικών Φορέων Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι Απασχόληση Κατάρτιση Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΠΑΝ ΙΙ Τόνωση Εξωστρέφειας Παροχή Κινήτρων Αξιοποίηση Χρημ/δοτικών εργαλείων Υποστήριξη Συλλογικών φορέων εξαγωγών Εκπόνηση Μελετών εξαγωγικής στρατηγικής Πρόγραμμα “ΕΞΑΓΩ” 1

4 Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Ενίσχυση/ Δημιουργία Νέων εξαγωγικών επιχειρήσεων Ενίσχυση Υφιστάμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων Νέα Προϊόντα Νέες Αγορές Ενίσχυση Εξωστρέφειας Ενίσχυση Συλλογικών Φορέων Χρηματοδότηση Δράσεων Συλλογικών Φορέων 1.Υπηρεσίες Coaching, Μελετών και Business Plans 2.Δημιουργία εξωστρέφειας – δράσεις συνεργασίας 3.Προβολή 4.Branding 5.Κατάρτιση Δομή Προγράμματος 1

5 Α.1.1 Πιστοποίηση Συμβούλων Εξαγωγικού Προσανατολισμού Α.1.3. Διεθνής Επιχείρηση Α.1.3.1 Νέα Διεθνής Επιχείρηση Α.1.3.2 Ανάπτυξη Υφιστάμενης Διεθνούς Επιχείρησης Α.1.5. Κουπόνια Εξωστρέφειας για ΜΜΕ Α.1.2 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού Α.1.4. e – Διεθνής Επιχείρηση (1) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πράξεις ενίσχυσης μέσω Χρηματοδότησης Α.2.2. Ενίσχυση Συλλογικών Φορέων για την Προώθηση της εξωστρέφειας Α.2.1. e – Διεθνής Συλλογικός Φορέας Εξαγωγών (2) ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1

6 Α.1.1. Πιστοποίηση Συμβούλων Εξαγωγικού Προσανατολισμού Σκοποί – Στόχοι Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων εξαγωγών μέσω διαδικασιών συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την υποστήριξη ΜΜΕ σε ενέργειες εξωστρέφειας. Τιμή - Στόχος: Πιστοποίηση 100 συμβούλων εξαγωγών Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 1 εκατ.€ δημόσια δαπάνη, μέσω της ρήτρας ευελιξίας 10% για δράσεις ΕΚΤ Φορείς Υλοποίησης Συλλογικός/ οί Φορέας/είς που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια, σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΑΝ και εκπαιδευτικούς φορείς. Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες Ενοίκια Αιθουσών εκπαίδευσης Προβολή και δημοσιότητα προγράμματος Έκδοση σημειώσεων, συγγραμμάτων, αγορά βιβλίων, κ.λ.π. Αναλώσιμα Αμοιβές εκπαιδευτών Παρελκυόμενα έξοδα διοργάνωσης κύκλων σεμιναρίων (catering κλπ) 1

7 Στόχοι Απόκτηση διεθνούς εργασιακής εμπειρίας από ελληνικά στελέχη εξαγωγικών επιχ/σεων Χρήση ΤΠΕ για μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης Φορείς Υλοποίησης Συλλογικός/ οί Φορέας/είς εξαγωγικών επιχειρήσεων που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια Α.1.2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εξαγωγών και επιχειρηματικής διεθνοποίησης Σκοποί Δημιουργία μίας κρίσιμης μάζας στελεχών και νέων επιστημόνων σε θέματα εξαγωγών Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων και στελεχών εξαγωγών Προϋπολογισμός 1 εκατ.€ δημόσια δαπάνη. Πιλοτική αξιοποίηση αποτελεσμάτων σε 400 άτομα και επιχ/σεις Επιλέξιμες Ενέργειες – Διαδικασία Υλοποίησης Courses σε θέματα διεθνούς διαχείρισης από καθηγητές και experts Ελλάδας και εξωτερικού Τοποθέτηση των εκπαιδευομένων για 4 μήνες σε ελληνικές εταιρίες Τοποθέτηση των εκπαιδευομένων για 8-12 μήνες σε εταιρίες του εξωτερικού Ανταλλαγή στελεχών με επιχειρήσεις του εξωτερικού για 12-18 μήνες Η επιλογή ατόμων και επιχειρήσεων γίνεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης και αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 1

8 Α.1.5. Κουπόνια Εξωστρέφειας για ΜΜΕ Σκοποί – Στόχοι Η επιχορήγηση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, σε ΜΜΕ, από συμβούλους οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από Συλλογικό Φορέα Εξαγωγικών Επιχειρήσεων για τη συμβουλευτική τους επάρκεια σε θέματα εξαγωγών. Δικαιούχοι Υφιστάμενες ΜΜΕ που ήδη εξάγουν και αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στην εξαγωγική τους δραστηριότητα, για το οποίο χρειάζονται συμβουλευτική στήριξη. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 2 εκατ.€ δημόσια δαπάνη, που δύναται να ταξινομηθεί αναλόγως του μεγέθους της επιχ/σης Μέχρι 20.000€ ανά επιχείρηση, αναλόγως του μεγέθους της. Υποχρεώσεις Ο σύμβουλος υποβάλει τεκμηριωμένη μελέτη προβλημάτων και προτεινόμενων λύσεων Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε συνεργασία για 2 χρόνια με πιστοποιημένο σύμβουλο εξαγωγών. Στο τέλος των 2 ετών ο σύμβουλος υποβάλει αναφορά προόδου σχετικά με το αρχικό πρόβλημα Φορείς Υλοποίησης Συλλογικός/ οί Φορέας/είς που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια 1

9 Φορείς Υλοποίησης ΥΠΟΙΑΝ μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Α.2.1. e – Διεθνής Συλλογικός Φορέας Εξαγωγών Σκοποί - Στόχοι Ενίσχυση συλλογικών φορέων στήριξης των εξαγωγών για τη δημιουργία υποδομών και την υιοθέτηση ενεργειών στήριξης της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Ενδεικτικές επιλέξιμες ενέργειες Αξιοποίηση και Επέκταση της βάσης δεδομένων των ΟΕΥ Συμπράξεις οργανισμών για τη δημιουργία πληροφοριακών κέντρων στο διαδίκτυο Συμπράξεις συλλογικών φορέων για την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης εξαγωγικής δραστηριότητας ΜΜΕ Ηλεκτρονικό εργαλείο προσομοίωσης στρατηγικών επιλογών επιχειρήσεων Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δημιουργία επιχειρηματικών εξαγωγικών πλάνων Προβολή μέσω διαδικτύου των προτύπων για ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα Συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού που αφορούν σε νέες τεχνολογίες και ΤΠΕ Δημιουργία δικτύων συνεργασίας ομοειδών κλάδων Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προώθησης εξαγωγών και διεθνοποίησης ΜΜΕ μέσω Internet Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 30 εκατ.€ Δημόσια Δαπάνη 100.000€ - 700.000€ ανά Συλλογικό Φορέα, 50 ωφελούμενοι συλλογικοί φορείς 50% για δράσεις εντός ΕΕ-27 και 70% για δράσεις εκτός ΕΕ-27 1

10 Α.2.2. Ενίσχυση Συλλογικών Φορέων για την προώθηση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ΜΜΕ Σκοποί – Στόχοι Ενίσχυση της συνεργασίας συλλογικών φορέων με φορείς και επιχειρήσεις του εξωτερικού σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες εξαγωγικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Δικαιούχοι Συλλογικοί Φορείς υποστήριξης της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός 10 εκατ.€ δημόσια δαπάνη Υλοποίηση Εκπόνηση συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης με μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Υποβολή του σχεδίου στο ΥΠΟΙΑΝ για έγκριση Εξέταση του Επιχ/κού σχεδίου ως προς την αποτελεσματικότητα και εφικτότητα στόχων Απόφαση ένταξης του επιχ/κού σχεδίου από το ΥΠΟΙΑΝ 1

11 Εξωτερικό Εμπόριο Ηπείρου (σε χιλ. €) Υφιστάμενη Κατάσταση Εξαγωγών 2

12 Εξαγωγές Ηπείρου ανά Νομό (σε χιλ. €) Υφιστάμενη Κατάσταση Εξαγωγών 2

13 Κυριότερα Προϊόντα & Αγορές (σε χιλ.€) 2004 1 η Αλβανία: 48.853 2 η Γερμανία: 17.036 3 η Ιταλία: 16.623 1 η Τρόφιμα: 64.766 2 η Χημικά & Πλαστικά: 18.083 3 η Μηχανές&Συσκευές: 10.169 2008 1 η Αλβανία: 54.622 2 η Ιταλία: 31.611 3 η Γερμανία: 12.608 1 η Τρόφιμα: 73.861 2 η Χημικά & Πλαστικά: 26.561 3 η Μηχανές & Συσκευές: 9.490 Υφιστάμενη Κατάσταση Εξαγωγών (Περιφέρεια Ηπείρου) 2

14 Ν. Άρτας: Τρόφιμα – Μερίδιο 79.8% 1 ος προορισμός : Ιταλία – 14.9% Ν. Θεσπρωτίας: Τρόφιμα – Μερίδιο 77.0% 1 ος προορισμός : Ιταλία – 69.3% Ν. Ιωαννίνων: Τρόφιμα - Μερίδιο 35.0% 1 ος προορισμός : Αλβανία – 45.9% Ν. Πρεβέζης: Τρόφιμα – Μερίδιο 88.2% 1 ος προορισμός : Ιταλία – 52.5% Πρώτος Εξαγωγικός Κλάδος & Προορισμός ανά Νομό (2008) 2

15 Οι Νομοί ανά ποσοστό εξαγωγικών επιχειρήσεων στο σύνολο των εγγεγραμένων 2

16 2

17 Οι Νομοί ανά ποσοστό εξαγωγικών επιχειρήσεων στο σύνολο των εγγεγραμένων (Περιφέρεια Ηπείρου) 2

18 Εξαγωγές (σε χιλ. €) Έτος 20082014 152,8 χιλ. 305,6 χιλ. Νέες Αγορές, Νέα Προϊόντα, Νέες Επιχειρήσεις Στην επόμενη 5ετία: Αύξηση των Εξαγωγών 100% Αύξηση εξαγωγικών επιχειρήσεων 200% 1.Τρόφιμα & Ποτά 2.Αγροτικά Προϊόντα 3.Τουρισμός 4.Τοπικά Προϊόντα 5.Μέταλλα 6.Χημικά & Πλαστικά 7.Πετρελαιοειδή 8.Μηχανές & Συσκευές 9.Μη Μεταλλικά Ορυκτά 10.Ποτά & Καπνός Ενδεικτικά Προϊόντα - Στόχοι 1.Ιταλία 2.Γερμανία 3.Βουλγαρία 4.Κύπρος 5.ΗΠΑ 6.Ηνωμένο Βασίλειο 7.Ρουμανία 8.Σλοβενία 9.Ελβετία 10. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ενδεικτικές Αγορές - Στόχοι Εξαγωγικές Επιχ. (%) Έτος 20082014 1,5% 4,5% Στόχοι Εξαγωγών 2

19 To Πρόγραμμα Regional Marketing Αντικείμενο Η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου διετούς Στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο στη συνέχεια θα αναπτυχθεί και θα υποβληθεί προς υλοποίηση μέσα από το εξειδικευμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου (ΕΠ ΧΕ ΘΣΗ). Προϊόντα/ Υπηρεσίες ενδιαφέροντος Αγροτικά προϊόντα Τρόφιμα & Ποτά Τουρισμός και Εναλλακτικός τουρισμός Προϊόντα Ασημουργίας και Παραδοσιακής τέχνης 3

20 Στόχοι του Προγράμματος Στρατηγικοί Στόχοι Δημιουργία στρατηγικής εξαγωγών της Περιφέρειας Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας και των προϊόντων/ υπηρεσιών συγκεκριμένων τοπικών κλάδων – κλειδιά. Εκμετάλλευση Υφιστάμενων & Ανάπτυξη Νέων εργαλείων ΤΠΕ για την συλλογική προβολή της Περιφέρειας και των προϊόντων/ υπηρεσιών. Επιμέρους Στόχοι Αξιοποίηση υφιστάμενων και ανάδειξη νέων αγορών. Αύξηση των εξαγωγών και της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. Ανάδειξη υφιστάμενων και δημιουργία Νέων προϊόντων και υπηρεσιών με χαρακτήρα – brand “ΗΠΕΙΡΟΣ”. Εκπαίδευση/ Κατάρτιση των επιχειρήσεων και των στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος 3

21 Ομάδες Στόχοι ΝομόςΕπιχειρήσεις Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Ιωαννίνων1206 Θεσπρωτίας603 Άρτας603 Πρεβέζης603 Σύνολο30015 3

22 Ομάδα Έργου 1.Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Συντονιστής εταίρος) 2.Περιφέρεια Ηπείρου 3.Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων 4.Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Άρτας 5.Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πρέβεζας 6.Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 3

23 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) Π.Ε. 1: Διαχείριση προγράμματος – Μεθοδολογική προσέγγιση Π.Ε. 2: Προβολή Προϊόντων/ Υπηρεσιών της Περιφέρειας Π.Ε. 3: Παροχή υπηρεσιών με τη χρήση ΤΠΕ στους κλάδους – κλειδιά για την προώθηση/ προβολή των προϊόντων τους 3

24 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Ανάλυση δυνατών και αδυνάτων σημείων (SWOT ANALYSIS) Προσδιορισμός Στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Προσδιορισμός κυριότερων ομάδων στόχευσης. Προσδιορισμός, Ανάλυση & Εξειδίκευση των στρατηγικών προώθησης και Σύνταξη marketing plans για κάθε αγορά-στόχο Ανάλυση, και ιεράρχηση, των στόχων και δράσεων. Επαναπροσδιορισμός ενεργειών / εξειδίκευση στόχων. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Ενδεικτικός προϋπολογισμός / εναλλακτικές προτάσεις. Αξιολόγηση – Επικαιροποίηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων. Προτεινόμενες Δράσεις (1) Π.Ε. 1: Διαχείριση προγράμματος – Μεθοδολογική προσέγγιση 3

25 Οργάνωση συμμετοχής των επιχειρήσεων σε εκθέσεις Διοργάνωση ημερίδων Διοργάνωση σεμιναρίων – ενημερώσεων των επιχειρηματιών Διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών – πιστοποιημένων εξαγωγικών συμβούλων. Μελέτες – έρευνες αγοράς. Δημιουργία έντυπου προωθητικού – διαφημιστικού υλικού Διαδικτυακή Προώθηση/ Προβολή της Περιφέρειας σε ξένες ιστοσελίδες και πρακτορεία. Συνεργασία συλλογικών φορέων με ελληνικά γραφεία ΟΕΥ Συνεργασία των συλλογικών φορέων με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανάπτυξη κοινών δράσεων συνεργασίας και νέων καινοτόμων προϊόντων. Προτεινόμενες Δράσεις (2) Π.Ε. 2: Προβολή Προϊόντων/ Υπηρεσιών της Περιφέρειας 3

26 Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής Χαρτογράφησης και Αξιολόγησης εξαγωγικής δυναμικότητας κλάδων – κλειδιά με τη χρήση ΤΠΕ. Δημιουργία ενιαίου δικτύου επαγγελματικών επαφών (ξένων και ελληνικών) στηριζόμενου στις βάσεις δεδομένων των συλλογικών φορέων υποστήριξης ΜΜΕ της περιφέρειας. Επέκταση/ Αναβάθμιση/ Βελτίωση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας ώστε να διατίθεται αφενός μεν και στα Αγγλικά, αφετέρου να εστιάζει στην προώθηση των κλάδων – κλειδιά και των προϊόντων τους. Προτεινόμενες Δράσεις (3) Π.Ε. 3: Παροχή υπηρεσιών με τη χρήση ΤΠΕ σε κλάδους – κλειδιά για την προώθηση των προϊόντων 3

27 Εργαλεία Υλοποίησης Λεπτομερής έρευνα και αξιολόγηση διαθέσιμων στοιχείων και σχετικών πληροφοριών (υφιστάμενες μελέτες, εθνική και διεθνή βιβλιογραφία, και αρθρογραφία,) στατιστικά στοιχεία κ.α. Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς για τεκμηρίωση αναγκών και προοπτικών Επιτόπιες έρευνες στις αγορές – στόχους. 3

28 Παραδοτέα Επιχειρησιακό Σχέδιο υλοποίησης του έργου. Marketing plans για κάθε αγορά – στόχο. Δράσης προώθησης – προβολής. Εκπαιδευτικό περιεχόμενο και προγράμματα κατάρτισης στελεχών – πιστοποιημένων συμβούλων εξαγωγών. Ανανεωμένη ιστοσελίδα της περιφέρειας και των Νομών της. Πληροφοριακό Σύστημα χαρτογράφησης και δεικτών εξαγωγιμότητας. Ενιαία και διαλειτουργική βάση δεδομένων επαγγελματικών επαφών των συλλογικών φορέων της περιφέρειας. 3


Κατέβασμα ppt "Ιωάννινα 19/05/2010 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος « Αξιοποίηση του Regional Marketing για απόκτηση Νέας Εξαγωγικής Δυναμικής των Ηπειρωτικών επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google