Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα Δ/ντης BIC Ηπείρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα Δ/ντης BIC Ηπείρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα Δ/ντης BIC Ηπείρου
EN.T.I. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ENtrepreneurship Through Innovation in Epirus) Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα Δ/ντης BIC Ηπείρου Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγράμματος

2 «Ανοικτά Μυαλά» σε αντιπαράθεση «Ανοικτών Δρόμων»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθώντας την εγκαθίδρυση της Καινοτομίας σε αντίθεση των παραδοσιακών πολιτικών που επικεντρώνονται μόνο στις φυσικές υποδομές, και σε συνέχεια των προγραμμάτων RIS, RIS+, προκήρυξε ανοικτή ανταγωνιστική πρόσκληση ενδιαφέροντος στα πλαίσια των Καινοτόμων Δράσεων.

3 Σε σύνολο: 2001: 103 υποβολές 81 επιλέχθηκαν. 2002: 53 υποβολές,
45 επιλέχθηκαν. 2003: 16 υποβολές, Σε σύνολο: 143 διαφορετικές Ευρωπαϊκές Περιφέρειες συμμετείχαν (από τις 156 περιφέρειες που διατηρούσαν το δικαίωμα - 92%) 126 έχουν ήδη επιλεγεί (80%)

4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΜΜΕ Η Ε.Ε αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης της καινοτομίας από τις ΜΜΕ, προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμας κουλτούρας μέσω : Της ευαισθητοποίησης σχετικά με την καινοτομία Την δημιουργία περιφερειακών δικτύων επιχ/σεων Την χρηματοδότηση της καινοτομίας «Μαθαίνοντας από άλλους» Της χρήσης ευρωπαϊκών δικτύων

5 Ε.Ε.: Καινοτομία για τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος
Συνολικό κόστος : 474,5 εκ. Ευρώ Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 340,8 εκ. Ευρώ Συνολική περιφερειακή συμμετοχή : 255,6 εκ. Ευρώ Συνολική Εθνική συμμετοχή : 85 εκ. Ευρώ Συνολική Ιδιωτική συμμετοχή : 133,7 εκ. Ευρώ Εγκεκριμένες Δράσεις : 83,5 εκ. Ευρώ (24% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης) Εγκεκριμένα Προγράμματα : 19,3 εκ. Ευρώ (6% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης)

6 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τεχνολογική Καινοτομία E-europeRegio Περιφερειακή Ταυτότητα & αειφόρος Ανάπτυξη

7 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
ΣΤΟΧΟΣ του Προγράμματος Η Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της αναγνώρισης καινοτόμων ευκαιριών και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών.

8 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
Πρόγραμμα: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ERDF Τίτλος: “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ” Συνχρηματοδότηση: 1,380 MEURO (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΥΠ.ΕΘ.Ο) Διάρκεια: 1/6/2003 – 31/5/2005 Φορέας Πρότασης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Φορέας Διαχείρισης & Υλοποίησης: BIC ΗΠΕΙΡΟΥ Φορέας Πληρωμής: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου Σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ηπείρου, Τοπικά Επιμελητήρια, Αναπτυξιακές Εταιρείες, κτλ.

9 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Η γεωγραφική θέση της Ηπείρου και οι δυνατότητες ανάπτυξης Η γεωγραφική απομόνωση της περιοχής από την υπόλοιπη χώρα Η συμβολή της περιοχής ως η νέα Δυτική Πύλη της Ευρώπης προς την Βόρεια Ελλάδα Τα αστικά κέντρα της Ηπείρου Οι χαμηλοί δείκτες ανάπτυξης και η πιθανή έλλειψη εργασιακών ευκαιριών για τους νέους Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες Ο αναπτυσσόμενος τουριστικός τομέας Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον Η έλλειψη Διεθνών & Διαπεριφερειακών συνδέσεων Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Ηπείρου, το Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το νέο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

10 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ανάπτυξη της περιοχής, ως την Νέα Δυτική Πύλη της Ελλάδας προς την Βόρεια Ελλάδα και την Ευρώπη, μέσω της χρήσης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που δημιουργούνται από την νέα υποδομή συγκοινωνιών Η ανάπτυξη του Τουρισμού – η προστασία και ανάπτυξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής Η βιώσιμη ανάπτυξη των μη αστικών περιοχών Η ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού

11 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ του προγράμματος είναι: Η αναγνώριση και η προώθηση νέων επενδυτικών ευκαιριών για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών Η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την δημιουργία και την υποστήριξη καινοτόμας Επιχειρηματικότητας Η προώθηση και διάχυση ιδιωτικού κεφαλαίου στην περιοχή Η πιλοτική προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών στις τοπικές επιχειρήσεις Η εφαρμογή μιας περιφερειακής πρακτικής πρόβλεψης Η δημιουργία μιας Επιτροπής Διαμεσολάβησης για την άσκηση Πολιτικής Καινοτομίας Η εφαρμογή καμπάνιας ευαισθητοποίησης

12 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
Δράση 1 (Νέες επενδυτικές ευκαιρίες για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών ως αποτέλεσμα των νέων υποδομών μεταφοράς που δημιουργούνται στην περιφέρεια). Νέες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας επιχειρήσεων Πιλοτικές δράσεις στα τρία θεματικά πεδία: Μεταφορές- Τουρισμός-Τηλεπικοινωνίες & Πληροφορική Υποστήριξη επιχειρηματιών (60) Εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης ανθρώπινων πόρων Ενδοπεριφερειακή και έξω περιφερειακή συνεργασία

13 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
Δράση 2 (Καινοτόμα και ευέλικτη εκπαίδευση) Σχεδιασμός νέων εκπαιδευτικών πρακτικών βασιζόμενες στην εμπειρία των επιχειρηματιών Ολοκληρωμένα πιλοτικά και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα Δημιουργία νέων εκπαιδευμένων επιχειρηματιών (120) Ανάπτυξη εξωτερικευμένης στρατηγικής για τις ΜΜΕ Βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ να συνεργάζονται και να δικτυώνονται μεταξύ τους.

14 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
Δράση 3 (Αποτελεσματική διάχυση ιδιωτικού κεφαλαίου) Αναγνώριση επενδυτικών ευκαιριών (ομάδες εργασίας) Δικτύωση Προσέλκυση Business Angels Συνδυασμός επαφών (ομάδες εργασίας) Παρουσίαση σε επενδυτές Σεμινάρια σε μηχανισμούς ιδιωτικής χρηματοδότησης

15 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
Δράση 4 (Ηλεκτρονικό εμπόριο και διαχείριση πληροφοριών) Εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου Συμμετοχή 35 – 40 επιχειρήσεων στα προεπιλεγμένα θεματικά πεδία και σε νέους τομείς υπηρεσιών. Ανάπτυξη υποδομής ηλεκτρονικού εμπορίου Χρήση εθνικών προγραμμάτων για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης ιστοσελίδων (35-40 εταιρείες) Δράσεις ευαισθητοποίησης - εκπαίδευση Οδηγός καλής πρακτικής

16 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
Δράση 5 (Επιτροπή διαμεσολάβησης για την εδραίωση πολιτικής καινοτομίας) Δράση 6 (Περιφερειακή άσκηση πρόβλεψης) Εντοπισμός κινδύνων και ευκαιριών (χρονικό ορίζοντα δεκαετίας) Προσδιορισμός εναλλακτικών επιλογών μελλοντικής ανάπτυξης. Έμφαση στα τρία προαναφερόμενα θεματικά πεδία λαμβάνοντας υπόψη τα εξής δεδομένα: Η Ήπειρος ως η νέα Πύλη σύνδεσης με την Δυτική Ευρώπη και ο ρόλος των μεταφορών Η επίδραση της διεύρυνσης της Ευρώπης στα διαρθρωτικά ταμεία και στα ταμεία συνοχής που αποτελούν την κύρια πηγή υποστήριξης της ανάπτυξης της περιοχής.

17 “Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο”
Δράση 7 (Καμπάνια Ευαισθητοποίησης) Εκθέσεις, ομάδες εργασίας, εβδομάδα καινοτομίας, εκπαιδευτικά σεμινάρια, επισκέψεις, διαφημιστικά έντυπα Δράση 8 (Αξιολόγηση προγράμματος) Συνεχής αξιολόγηση (on going evaluation) Τελική αξιολόγηση (ex-post evaluation)


Κατέβασμα ppt "Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα Δ/ντης BIC Ηπείρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google