Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Δημιουργία ομάδων στην εκπαιδευτική –Επαγγελματική Ζωή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Δημιουργία ομάδων στην εκπαιδευτική –Επαγγελματική Ζωή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Δημιουργία ομάδων στην εκπαιδευτική –Επαγγελματική Ζωή
Η Δημιουργία ομάδων στην εκπαιδευτική –Επαγγελματική Ζωή Ο επιτυχημένος εκπαιδευτικός Η Διαχείριση των συγκρούσεων και η επικοινωνία Η λειτουργία της ομάδας Φτιάχνοντας το συμβόλαιο επικοινωνίας Τα project, η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση Σκούφη Δήμητρα Επ. Προϊσταμένη Δ.Ε. επιμορφώτρια Β. Επιπέδου Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών Συντονίστρια Ο.C.E.A.N N.G.O

2 Το σχολείο σαν ανοικτό κοινωνικό σύστημα
Οικονομικό Κοινωνικό γονείς Εξωτερικό περιβάλλον βοηθητικό κηδεμόνες Εσωτερικό περιβάλλον πολιτικό Ειδικό περιβάλλον καθηγητές εισροές μαθητές εκροές πολιτιστικό Κτίριο μέσα εξοπλ. ΟΤΑ Ανατροφοδότηση

3 Δημιουργία κουλτούρας Σχολείο με όραμα
Εξοπλισμένο Πολυδύναμο Επικοινωνιακό Ανοικτό Σχολείο Δημιουργία κουλτούρας Σχολείο με όραμα Σχολικό κτίριο Κέντρο κοινωνικής δραστηριότητας Στη γειτονιά Στην πόλη Στην κοινότητα Σχολείο χωρίς σύνορα Αποδοχή της διαφορετικότητας

4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κλασσικός ρόλος Σύγχρονος ρόλος (Προληπτικός, διαγνωστικός, συμβουλευτικός) Σημερινό σχολείο: Ψυχολογικό Κέντρο Ο παιδαγωγός: καθοδηγητής - σύμβουλος ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ: Γνώσεις Συναισθηματική στήριξη Επιτυχημένες ανθρώπινες σχέσεις

5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (MASLOW – ROGERS) Αποτελεσματική κοινωνική αλληλεπίδραση – κοινωνικοποίηση Αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία Απόκτηση θετικών αξιών Βελτίωση της αυτοαντίληψης & αυτοεκτίμησης μαθητών Κριτική σκέψη-ψυχική υγεία

6 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το Άτομο που παρέχει Ψυχολογική στήριξη, η οποία συμβάλλει στην Προσωπική και Κοινωνική εξέλιξη των μαθητών. (Επικοινωνιακές & Συμβουλευτικές δεξιότητες - Βιωματικές & Ενεργητικές μεθόδους μάθησης)

7 Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια Ψυχολογική διαδικασία Οι εκπ/κοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του Παιδαγωγού-Ψυχολόγου (επίλυση προβλημάτων σε κοινωνικό, συναισθηματικό, προσωπικό & μαθησιακό τομέα)

8 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Αναγκαία η Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη Συμβουλευτική. Η συμβουλευτική διάσταση, η ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση, η ψυχολογική ανάπτυξη της προσωπικότητας (αποδοχή, γνησιότητα, ενσυναίσθηση)

9 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ-HARDY Ο εκπ/κός Σύμβουλος & «θεραπευτής» στην παιδαγωγική συνάντηση Ο επιτυχημένος εκπ/κός δίνει έμφαση στην ανθρώπινη συνάντηση και την επικοινωνία Αναπτύσσει την κριτική αυτογνωσία & κοινωνιογνωσία (γνήσιος, ανοιχτός, ζεστός & ανθρώπινος).

10 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ:
Επικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Δεξιότητες Συμβουλευτική Γονέων Επαγγελματισμός Δια βίου μάθηση

11 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Προσανατολισμός της Εκπ/σης (Γνώσεις, ακαδημαϊκές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, ψυχική & συναισθηματική ανάπτυξη μαθητών) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: συνεχής διεύρυνση γνώσεων, συνεχής ανάπτυξη αυτογνωσίας, συνεχής βελτίωση επικοινωνιακών &συμβουλευτικών δεξιοτήτων

12 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αντιμετώπιση της κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής ποικιλότητας των μαθητών. Οργάνωση δυναμικών μαθησιακών περιβαλλόντων και διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας. Εισαγωγή των ΤΠΕ σε μαθησιακές και σε όλες τις επαγγελματικές πρακτικές.

13 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συνεργασία με τους γονείς και του άλλους κοινωνικούς εταίρους Δράση που στηρίζεται σε ερευνητική ή επίλυσης προβλήματος μεθοδολογία Κατεύθυνση και προαγωγή της επαγγελματικής τους ανάπτυξης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

14 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συμβολή στην εκπαίδευση των μαθητών για τα πολιτικά καθήκοντα και δικαιώματά τους Προαγωγή της ανάπτυξης ικανοτήτων των μαθητών για την κοινωνία της γνώσης Σύνδεση των ικανοτήτων για την ανάπτυξη νέου Α.Π. με το γνωστικό αντικείμενο Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην εκπαίδευση

15 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ομαδική δουλειά με τους συναδέλφους τους και με άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία των ίδιων μαθητών Ενασχόληση με το Α.Π., την οργανωτική ανάπτυξη και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

16 Καλός επαγγελματίας δάσκαλος είναι ο ερευνητής δάσκαλος
Καλός επαγγελματίας δάσκαλος είναι ο ερευνητής δάσκαλος Ο Hoyle προβαίνει στη διάκριση ανάμεσα στον: περιορισμένο, με περιορισμένο ορίζοντα επαγγελματία αναπτυγμένο επαγγελματία, με τους ευρύτερους ορίζοντες

17 Περιορισμένος επαγγελματίας
Επικεντρώνεται στο παιδί (ή μερικές φορές στο μάθημα) Είναι επιδέξιος στο να κατανοεί και να χειρίζεται τα παιδιά Αντλεί μεγάλη ικανοποίηση από τις προσωπικές του σχέσεις με τους μαθητές Αξιολογεί το έργο του σύμφωνα με τις αντιλήψεις του που σχετίζονται με την αλλαγή της συμπεριφοράς και της επίδοσης των μαθητών Παρακολουθεί σύντομα προγράμματα σπουδών πρακτικού χαρακτήρα Έχει γενικά μεγάλη ικανότητα στην τάξη

18 Αναπτυγμένος επαγγελματίας
Έχει τις ιδιότητες του προηγούμενου, αλλά και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως: τοποθετεί και εξετάζει την εργασία του στο ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου, της κοινότητας και της κοινωνίας συμμετέχει σε ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες, π.χ. σε συνέδρια, σε ομάδες συζήτησης επιστημονικών θεμάτων, κτλ. ενδιαφέρεται για τη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής αποδέχεται και υποστηρίζει κάποια θεωρία αναλυτικού προγράμματος καθώς και ορισμένο τρόπο αξιολόγησης

19 O επιτυχημένος εκπαιδευτικός:
Έχει μεράκι και πάθος για τη δουλειά του Είναι ευέλικτος, επινοητικός και γνήσιος Είναι δραστήριος και ριψοκίνδυνος Είναι συνεργατικός και αποθαρρύνει τον ατομικισμό Έχει προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες Κάνει αυτοκριτική και αναγνωρίζει τα λάθη του Δεν δέχεται τίποτα ως δεδομένο και αναλλοίωτο χωρίς προβληματισμό Αναλύει σε βάθος την πραγματικότητα την οποία επιθυμεί να αλλάξει Προσεγγίζει τα πράγματα με τρόπο σφαιρικό, πολύπλευρο και όχι μονοδιάστατο Υπερβαίνει και προεκτείνει το αναλυτικό πρόγραμμα

20 Ομάδα Στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης που αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης και της λειτουργίας της σχολικής τάξης ως ομάδας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρέχει τα κατάλληλα ερεθίσματα και να καθοδηγεί έμμεσα την ομάδα προς τον εκπαιδευτικό στόχο. Για να λειτουργήσει όμως μια ομάδα εκπαιδευτικά, θα πρέπει πρώτ’ απ’ όλα να έχει επιτευχθεί ένας βαθμός συνοχής, δηλ. να αρχίσει η τάξη να μετουσιώνεται σε ομάδα.

21 Συνθήκες μετουσίωσης της τάξης σε ομάδα
Η αποδοχή: η αίσθηση ότι ανήκω και είμαι αποδεκτός από την ομάδα Ο αλτρουισμός: η αίσθηση ότι είμαι σημαντικός για τους άλλους και ότι μπορώ κι εγώ να βοηθήσω τους άλλους Η παγκοσμιότητα: η συνειδητοποίηση του ότι δεν είμαι ο μοναδικός που αντιμετωπίζω προβλήματα Η διανοητικοποίηση: δηλ. η διαδικασία απόκτησης γνώσης Ο έλεγχος της πραγματικότητας: δοκιμάζω τις αξίες μου, τις άμυνές μου, τα πιστεύω μου, κτλ. κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της ομάδας Η μεταβίβαση: η ανάπτυξη δυνατών δεσμών με τον εκπαιδευτικό – διευκολυντή ή και με τα άλλα μέλη της ομάδας Η αλληλεπίδραση: η ευκαιρία να σχετιστώ με άλλους συνομηλίκους Η παρατήρηση: κερδίζω παρατηρώντας τους άλλους και μιμούμενος συμπεριφορές Ο «ελεύθερος αέρας»: η απελευθέρωση συναισθημάτων και ιδεών που σε ένα άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί να είχαν καταπιεστεί (Reid, 1991)

22 Τυπικά εμπόδια επικοινωνίας - αποφυγή
Εντολή – Οδηγία – Διαταγή Προειδοποίηση – Υπόμνηση – Απειλή Παραίνεση – Ηθικολογία – Διδαχή Συμβουλή – Προσφορά λύσεων Διάλεξη – Διδασκαλία – Επιχειρηματολογία Κριτική – Διαφωνία – Κατηγορία Έπαινος – Συμφωνία Χαρακτηρισμός – Γελοιοποίηση – Ταπείνωση Ερμηνεία – Ανάλυση – Διάγνωση Καθησυχασμός – Συμπάθεια – Παρηγοριά – Υποστήριξη Διερεύνηση – Ερώτηση – Ανάκριση Απομάκρυνση – Απόσπαση – Προσοχή Κολακεία - Αποπροσανατολισμός

23 Εντολή – Οδηγία – Διαταγή
Τέτοια μηνύματα λένε στον συνομιλητή ότι οι ανάγκες ή τα συναισθήματά του δεν είναι σημαντικά. Πρέπει να συμμορφωθεί με αυτό που ο γονέας ή ο σύμβουλος αισθάνεται ή χρειάζεται. Εκφράζουν μη αποδοχή Προκαλούν φόβο για τη δύναμη του γονέα ή του όποιου προσώπου τα εκφράζει. Ενδεχομένως να κάνουν το άτομο που ανήκει σε κάποια αδύναμη ομάδα (παιδί, ηλικιωμένος, ΑΜΕΑ, κτλ.) να νιώσει αγανάκτηση ή θυμό.

24 Κριτική – Διαφωνία – Κατηγορία
Τέτοια μηνύματα κάνουν τα ευπαθή άτομα να αισθάνονται ανεπαρκή, κατώτερα, ανόητα, ανάξια, κακά. Η αυτοαντίληψη του ατόμου διαμορφώνεται και από την κριτική και την αξιολόγηση των άλλων, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά. Η αρνητική κριτική προκαλεί αντι-κριτική. Η αξιολόγηση οδηγεί συχνά το αδύναμο άτομο να κρατά τα συναισθήματά του για τον εαυτό του και να τα κρύβει από τους άλλους.

25 Προειδοποίηση – Υπόμνηση – Απειλή
Τέτοια μηνύματα κάνουν το αδύναμο άτομο να νιώσει φόβο και υποταγή. Ενδεχομένως να προκαλέσουν αγανάκτηση και εχθρότητα, όπως η εντολή ή η διαταγή. Μερικές φορές τα παιδιά έχουν την τάση να κάνουν κάτι για το οποίο έχουν προειδοποιηθεί, απλώς και μόνο για να δουν τα ίδια αν θα υπάρξουν πραγματικά οι συνέπειες που ανέφερε ο ενήλικας.

26 Παραίνεση – Ηθικολογία – Διδαχή
Τέτοια μηνύματα οδηγούν το παιδί σε θέση άμυνας. Μπορεί να οδηγήσουν στη σκέψη ότι δεν εμπιστεύεται την κρίση του παιδιού. Ενδεχομένως να προκαλέσουν αισθήματα ενοχής. Το παιδί μπορεί να νιώσει ότι δεν εμπιστεύεται την ικανότητά του να αξιολογεί τους άλλους.

27 Διερεύνηση – Ερώτηση – Ανάκριση
Η υποβολή ερωτήσεων μπορεί να δείξει στα παιδιά έλλειψη εμπιστοσύνης, καχυποψία ή αμφιβολία

28 Συνοχή  Σχολική επίδοση
Η συνοχή ορίζεται ως το είδος / βαθμός των συναισθηματικών σχέσεων που βιώνονται από τα μέλη της οικογένειας, της ομάδας στο σχολείο, στην δουλειά Συνοχή  Σχολική επίδοση

29 1.Διαδικασία συγκρότησης ομάδας
Φροντίζουμε αρχικά την διαμόρφωση της ομάδας και του καλού συναισθηματικού κλίματος

30 2.Συνδέουμε τους λιγότερο συνδεδεμένους
Άγνωστοι μεταξύ τους Αυτοί που έχουν έναν ρόλο διαφορετικό Κάποιος που έλειπε με κάποιον που ήταν παρών Το λιγότερο με τον περισσότερο έμπειρο Αυτούς που δεν έχουν μιλήσει ποτέ μεταξύ τους

31 3. Δίνουμε χρόνο να μοιραστούν κάτι θετικό
Που θα βοηθήσει να χτίσουν την σχέση σε ένα πρώτο επίπεδο με «υλικά» από θετική εμπειρία Δε βασίζουμε αρχικά τη σχέση σε δυσκολία

32 4.Φτιάχνουμε πλαίσιο βοηθητικό
Μέσα από οδηγίες ή δομή Οδηγηθείτε από το συναίσθημα εκεί που θέλετε να συνεργαστείτε Καθίστε απέναντι Γνωριστείτε ως άνθρωποι… έξω από το ‘ρόλο’ Με ποια εικόνα της καθημερινότητάς μου θα ήθελα να με γνωρίσει ο άλλος

33 Σύνδεση δίνουμε χρόνο ως δάσκαλοι (παρέχοντας την ευκαιρία και στα μέλη) να συνδέσουμε: εμάς με ομάδα πλαίσιο με στόχο πριν με τώρα αλλού με εδώ μέσα (τάξη) με έξω(κοινωνία)…

34 5. Καλλιεργούμε «το συνδέεσθαι» σε ένα ανώτερο επίπεδο
Η ολομέλεια διαμορφώνει έναν ευρύτερο καμβά που αντέχει και εμπεριέχει τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα Επικεντρώνουμε σε ό,τι νοιώθουμε ότι συνδέεται καλύτερα με το σκοπό της συγκεκριμένης ομάδας στη συγκεκριμένη φάση στο εδώ και τώρα

35 6.Δημιουργία Συμβολαίου
Η διεργασία συμβολαίου για τις σχέσεις στη σχολική τάξη είναι μια συμφωνία αφενός μεταξύ του δασκάλου και μαθητών, και αφετέρου των μαθητών μεταξύ τους. Απαιτεί πλαίσιο που ευνοεί την δημιουργία ενός συγκινησιακού κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στο δάσκαλο και τους μαθητές.

36 Το συμβόλαιο σχέσεων αξιοποιείται
για την ανάπτυξη της υπευθυνότητας των μαθητών και την κατανόηση της αξίας της δέσμευσης σε συμφωνημένους κανόνες συμπεριφοράς. Εκπαιδεύει στην διαπραγμάτευση, στην επίλυση συγκρούσεων και στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων σε ένα πλαίσιο αποτελεσματικής επικοινωνίας. Βοηθά τους μαθητές να προετοιμάζονται για την εργασιακή και κοινωνική προσαρμογή τους

37 Διαχείριση συγκρούσεων και επικοινωνία
Στο πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης μιας σύγκρουσης, χρειάζεται να λαμβάνει κανείς υπόψη τρία στοιχεία: το γνωστικό στοιχείο: απόψεις, ιδέες, αξίες, προκαταλήψεις και στερεότυπα που οδηγούν σε προβληματική επικοινωνία, σε παρεξηγήσεις και σε συγκρούσεις, καθώς και το κοινωνικό πλαίσιο της εξωτερικής πραγματικότητας και τους θεσμούς, οι οποίοι επηρεάζουν τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων το συναισθηματικό στοιχείο: συναισθήματα που σχετίζονται με τη γνωστική αντιμετώπιση των πραγμάτων το συμπεριφορικό στοιχείο: αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ή εκδηλώνεται μία σύγκρουση μέσα από τη συμπεριφορά μας, καθώς και στον τρόπο που την προσεγγίζουμε και τη διαχειριζόμαστε με στόχο την επίλυσή της

38 Σχολική φοβία: Πιθανή αιτιολογία – Μαθησιακή ερμηνεία
ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΟΒΙΑ Οικογένεια: Οικογενειακές κρίσεις Σφάλματα διαπαιδαγώγησης  ελλείψεις κοινωνικών δεξιοτήτων (άγχος του αποχωρισμού, κτλ.) Βιολογικές παράμετροι Ασθένειες Ορμονικές αλλαγές (ήβη, κτλ.) Προδιαθεσικοί παράγοντες (ιδιοσυγκρασία) Σχολείο Αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο Στάσεις σημαντικών άλλων για το σχολείο / την επίδοση, κτλ. Τραυματικά γεγονότα (προσβολή, άδικη τιμωρία, κτλ.  κλασική εξάρτηση Δυσλεξία, σχολική ανωριμότητα  συνεχιζόμενες εντάσεις

39 Αποφύγετε … Να φωνάζετε στα παιδιά Να απειλείτε
Να συγκρίνετε τα παιδιά μεταξύ τους Να τάζετε λαγούς με πετραχήλια Να τρομάζετε τα παιδιά Να μπερδεύετε τα παιδιά Να δημιουργείτε ενοχές στα παιδιά Να τα παρακαλάτε Να τα κατασκοπεύετε Να κάνετε για τα παιδιά πράγματα που μπορούν να κάνουν μόνα τους Να τα απορρίπτετε

40 Απλές συμβουλές που φέρνουν αποτελέσματα
ακούστε το παιδί προσεκτικά μην το διακόπτετε και μην αλλάζετε θέμα να είστε ειλικρινείς να συζητάτε όταν είστε ήρεμοι και έχετε χρόνο να διαθέσετε στο παιδί, αποφεύγοντας να κάνετε παράλληλα και άλλα πράγματα η παρουσία σας από μόνη της λειτουργεί ενθαρρυντικά μη βομβαρδίζετε το παιδί με ερωτήσεις μη σπεύδετε σε κριτική της συμπεριφοράς του τονίζετε πάντα τα θετικά στοιχεία του παιδιού, τα προτερήματα και τις ικανότητές του προσπαθήστε να μπείτε στη θέση του και να καταλάβετε τα πραγματικά συναισθήματα που κρύβονται κάτω από τα λόγια του

41

42 Μέθοδος των βιωμάτων (PROJECT)
Α΄ ΦΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ ΦΑΣΗ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ Δ΄ ΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ - ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ Ε΄ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤ΄ ΦΑΣΗ (Α’ ΒΗΜΑ) ΣΥΝΘΕΣΗ (Β’ ΒΗΜΑ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Γ’ ΒΗΜΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μέθοδος των βιωμάτων (PROJECT)

43 Κι ακόμη … δώστε απλόχερα το μήνυμα της αγάπης
να κρατάτε το λόγο σας και να τηρείτε τις υποσχέσεις που δίνετε στα παιδιά δώστε ενθαρρυντικά μηνύματα χωρίς «αλλά» βρείτε το χρόνο να χαλαρώσετε μαζί με τa παιδιά σας δώστε απλόχερα το μήνυμα της αγάπης


Κατέβασμα ppt "Η Δημιουργία ομάδων στην εκπαιδευτική –Επαγγελματική Ζωή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google