Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Π «ΤΖΑΝΕΙΟ» Σταματοπούλου Ελένη RN, BSC, MSc Public health, Α.Τ.Ε.Ι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Π «ΤΖΑΝΕΙΟ» Σταματοπούλου Ελένη RN, BSC, MSc Public health, Α.Τ.Ε.Ι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Π «ΤΖΑΝΕΙΟ» Σταματοπούλου Ελένη RN, BSC, MSc Public health, Α.Τ.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟΝ» Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

2 ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ-LUMBAGO LOW BACK PAIN Αποτελεί Κοινωνικό πρόβλημα Λόγω της αρνητικής επίδρασης Στην επαγγελματική καθημερινή ζωή Στο κόστος Στη ψυχική & σωματική υγεία του ατόμου Αιφνίδια εγκατάσταση του άλγους στην περιοχή της οσφύος ανεξάρτητα από την υποκείμενη νόσο που την προκαλεί

3 Το Κόστος Υγείας διακρίνεται Οικονομικό κόστος Κοινωνικό κόστος Το Οικονομικό κόστος υγείας περιλαμβάνει Α) Την άμεση δαπάνη νοσοκομειακής, έξω-νοσοκομειακής & φαρμακευτικής περίθαλψης, των θεραπευτικών παρεμβάσεων, της επιμόρφωσης στελεχών, της εκπαίδευσης (Κυριόπουλος Γ., Λασπά Χ., 2011) Β) Την έμμεση δαπάνη η οποία εμφανίζεται στα ποσοστά νοσηρότητας, αναπηρίας, θνησιμότητας Το Κοινωνικό κόστος υγείας αποτελείται από το κόστος της μειωμένης παραγωγικότητας η οποία οφείλεται σε απουσία από την απασχόληση ή την μειωμένη ικανότητα για εργασία (Κυριόπουλος Γ., Λασπά Χ., 2011)  Η συχνότητά της οσφυαλγίας αυξάνει σημαντικά με την πάροδο της ηλικίας  Έχει υπολογιστεί ότι το 50% έως και 80% του ενήλικου πληθυσμού θα υποφέρει κάποια στιγμή στη ζωή του από οσφυαλγία (McKinnon M, Vickers M, Ruddock V, et al 1997), (Lawrence RC, Helmick C et al 1998)

4 Η εκτίμηση του κόστους αναφέρεται Α) Την κατανάλωση υγειονομικών πόρων (π.χ νοσηλείας, ιατρικών επισκέψεων, τη φαρμακευτική περίθαλψη) Β) Την κατανάλωση πόρων από πλευράς ασθενούς & της οικογένειάς του (π.χ κόστος μετακίνησης, την απώλεια εισοδήματος, & τη της ποιότητας ζωής) Γ) Την κατανάλωση πόρων σε άλλες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (π.χ αποκατάστασης, φροντίδας υπερηλίκων & νοσηλευτικής φροντίδας) Το άθροισμα του υπολογισμού ΑΜΕΣΟΥ κόστους ιατρικής περίθαλψης (direct cost) + ΕΜΜΕΣΟΥ κόστους (indirect cost) + = ΑΟΡΑΤΟΥ ή κρυφού κόστους (intangible cost) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ το οποίο επιβάλλεται σε μια κοινωνία από ιατρικές παρεμβάσεις ή συμπεριφορές υγείας (Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ., 2007)

5 Επιδημιολογικές μελέτες κόστους οσφυαλγίας  Οι έρευνες στις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι το κόστος από την απώλεια εργατοωρών, της φαρμακευτικής αγωγής, της φυσιοθεραπείας & της νοσηλείας, όταν είναι απαραίτητη, φτάνει τα 24 δισ. δολάρια ετησίως  Κάθε χρόνο το 14% των Αμερικανών χάνει έστω & μια ημέρα εργασίας λόγω οσφυαλγίας  Το 10% των ασθενών με οσφυαλγία, που πιθανόν αποτελούν & τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, προκαλούν το 86% των δαπανών υγείας που σχετίζονται με τον πόνο στη μέση ( Alcouffe J, Manillier P. et al 1999, Macfarlane GJ, Thomas E. et al 1999, Hashemi L, Webster B. et al 1997)  Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης & Βόρειας Αμερικής, το ποσοστό των ατόμων που αδυνατούν να εργαστούν εξαιτίας της οσφυαλγίας κυμαίνεται από 2% έως & 8% (Faas A, van Eijk JT. et al 1995, Nachemson AL. 1992)

6 Επιδημιολογικές μελέτες κόστους οσφυαλγίας  Στην Ολλανδία το συνολικό κόστος που αφορούσε στην οσφυαλγία το έτος 1991 είχε εκτιμηθεί ως το 1,7% του ΑΕΠ με άμεσο κόστος στα $367,6 εκακ. δολάρια από τα οποία το συνολικό κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης ανερχόταν στα $200 εκατομμύρια δολάρια  Το κόστος λόγω απουσιών από την εργασία ήταν στα $3,1 δισεκατομμύρια δολάρια  Το κόστος λόγω αναπηρίας και ανικανότητας έφτανε τα $1,5 δισεκατομμύρια δολάρια (Van Tulder MW, Koes BW. 1995, Van Tulder MW, Koes BW. 1996 )

7 ΚΟΣΤΟΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ  Άμεσα κόστη συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών δαπανών, όπως τα κόστη πρόληψης, διάγνωσης, αγωγής, αποκατάστασης, μακροχρόνιας θεραπείας και συνεχιζόμενων ιατρικών και ιδιωτικών εξόδων  Έμμεσα κόστη συμπεριλαμβανομένης της χαμένης παραγωγής ως αποτέλεσμα της μειωμένης ικανότητας εργασίας, χαμένη παραγωγικότητα, χαμένα κέρδη, χαμένα έσοδα των μελών της οικογένειας και χαμένα έσοδα από φόρους  Άυλα κόστη συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης που έχει ως αποτέλεσμα τη χειρότερη ποιότητα ζωής, όπως επαγγελματικό, οικονομικό ή και οικογενειακό άγχος και δυστυχία (WHO Scientific Group,2003) Στην Αμερική Στην Αμερική υπολογίζεται το ετήσιο κόστος που δαπανάται συνολικά κατα προσέγγιση 50δισ. $ στα 50δισ. $ !!! Η οσφυαλγία είναι το δεύτερο αίτιο προσέλευσης στον γενικό ιατρό στις ΗΠΑ, μετά τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού (Schneider P., Andrew J., 2004 ) (Luijsterburg A.J., – Lamers L., 2007)

8 ΣΚΟΠΟΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  Διανεμήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο σε Ν = 300 εργαζόμενους κατά την περίοδο του 2012, στο Γ.Ν. Πειραιά “ΤΖΑΝΕΙΟ”  Ως μέθοδος στατιστικής ανάλυσης, (πέραν της περιγραφής των δεδομένων) χρησιμοποιήθηκε ο Χ 2 -έλεγχος για πιθανές διαφοροποιήσεις της ανικανότητας των ατόμων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών & ανάλυση συσχέτισης Αξιολόγηση της ανικανότητας & του κόστους λόγω οσφυαλγίας σε εργαζόμενους στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο (Κτενάς Ε., 2003)

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (1/5)  Από απόψεως φύλου οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 39% ήταν άνδρες και το υπόλοιπο γυναίκες Κατανομή των συμμετεχόντων από απόψεως ειδικότητας α) Γενικά στοιχεία  Το επίπεδο μέσης εκπαίδευσης ανέρχεται στο 29%, το 35 % ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ και ισόποσο ποσοστό ΑΕΙ ενώ μικρό ποσοστό είχε βασική εκπαίδευση

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (2/5)  Στο ερώτημα αν έχουν εκπαιδευτεί για τη σωστή στάση του σώματος κατά την εργασία απάντησε καταφατικά μόνο το 8,4%  Το 25,8% έχει διαγνωστεί με χρόνια οσφυαλγία Από τους πάσχοντες από χρόνια οσφυαλγία  Το 44,2% αναφέρει ότι η πάθησή του περιόρισε την επαγγελματική δραστηριότητα  Το 50,6% περιόρισε την ποιότητα της καθημερινότητας Κατανομή των μέτρων προφύλαξης που έλαβαν οι εργαζόμενοι Σχεδόν ένας στους πέντε δεν λαμβάνει κανένα μέτρο

11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (3/5) Βαθμός πόνουΑριθμόςΑναλογία % 0140 46,7 1299,7 23612,0 33311,0 4165,3 532 10,7 631,0 751,7 85 91,3 Σύνολο300100,0 Αυτοεκτίμηση του πόνου διαγραμματικά σε 10βαθμη κλίμακα VAS (visual analogue scale) Β) Οπτική Αναλογική Κλίμακα VAS Καθόλου πόνο Ήπιος πόνο Μέτριο πόνο Έντονο πόνο Πολύ έντονο πόνο Πολύ ισχυρό πόνο

12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4/5) γ) Παραμονή στο κρεβάτι και απουσία από την εργασία Κατανομή των εξετάσεων που συστήθηκαν από το γιατρό, στους εργαζόμενους λόγω οσφυαλγίας 51,5% (69) άτομα 14,9% (20) άτομα 27,6% (37) άτομα  Το 72,65% αναφέρει ότι παρουσίασε οσφυαλγία τους τελευταίους 12 μήνες  Το 27,2% παρέμεινε στο κρεβάτι  Το 39,8% επισκέφτηκε το γιατρό μέσα στους τελευταίους 12 μήνες (2) άτομα(4) άτομα(2) άτομα

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(5/5) δ) Χρήση υπηρεσιών υγείας και κατανάλωση φαρμάκων 27,8% Φαρμακευτική αγωγή που συστήθηκε από το γιατρό στους εργαζόμενους λόγω οσφυαλγίας (σύνολο 50,9% ) 42% 15,4% Υπό μέτρηση ιδιότητες Αριθμός Συνολικό Κόστος Μέση τιμή Τυπ. απόκλιση Πόσες μέρες απουσιάσατε από την εργασία σας του τελευταίους 12 μήνες 291 1254 ημέρες 4,309325,01863 Πόσο σας κόστισε η φαρμακευτική αγωγή ; (χρηματικό ποσό) 16024,752154,70001215,99437 Αν ναι πόσες συνεδρίες- φυσικοθεραπείες ;. 3946111,82058,85816 Πόσο σας κόστισαν οι συνεδρίες ; (χρηματικό ποσό) 444,06692,4091132,58526 Κόστος για φαρμακευτική αγωγή & αριθμός συνεδρίων φυσικοθεραπειών

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1/6) Κατανομή των ερωτηθέντων ανάλογα του βαθμού ανικανότητας, λόγω οσφυαλγίας Κατανομή των ερωτηθέντων ανά επίπεδο ανικανότητας λόγω οσφυαλγίας 0-4 βαθμούς 'καμία ανικανότητα‘ 5-14 'απλή ανικανότητα‘ 15-24 'μέτρια ανικανότητα‘ από 25-34 'σοβαρή ανικανότητα‘- από 35 βαθμούς 'τέλεια ανικανότητα‘ (Fairbank, 1980)

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2/6) Από την εφαρμογή του χ 2 -ελέγχου λάβαμε τα παρακάτω αποτελέσματα για το επίπεδο ανικανότητας ανάλογα με ειδικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων Φύλο Σύνολο ΆνδραςΓυναίκα Επίπεδο ανικανότητας Καμία ανικανότητα Αριθμός6456120 %56,1%31,5%41,1% Απλή ανικανότητα Αριθμός4795142 %41,2%53,4%48,6% Μέτρια ανικανότητα Αριθμός32730 %2,6%15,2%10,3% Σύνολο Αριθμός114178292 % Φύλο100,0% Επίπεδα ανικανότητας λόγω οσφυαλγίας ανάλογα του φύλου  Το επίπεδο ανικανότητας λόγω οσφυαλγίας διαφοροποιείται μεταξύ ανδρών και γυναικών με p=0,001  Οι γυναίκες βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση συγκριτικά με τους άνδρες

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3/6) Επίπεδο Ανικανότ ητας Ειδικότητα Σύνολο Νοσηλευτ ής/α ΜαίαΙατρός Διοικητι κός Άλλο Καμία ανικανό τητα 32161224120 24,4%33,3%68,5%37,3%40,0%41,1% Απλή Ανικανό τητα 82226275142 62,6%66,7%29,2%45,8%50,0%48,6% Μέτρια ανικανό τητα 170210130 13,0%,0%2,2%16,9%10,0%10,3% Σύνολο 1313895910292 100,0% Επίπεδα ανικανότητας λόγω οσφυαλγίας ανάλογα της ειδικότητας Επίπεδο Ανικανό τητας Σε τι βάρδια εργάζεστε εβδομαδιαίως ; Σύνολο Πρωινή Απογευ - ματινή Βραδινή Εναλλα κτική / όχι νυκτερι νό Εναλλα κτική με νυχτερι νό Καμία ανικαν ότητα 2820585120 40,6%22,2%,0%29,4%43,6%41,2% Απλή ανικαν ότητα 3061896141 43,5%66,7%100,0%47,1%49,2%48,5% Μέτρια ανικαν ότητα 111041430 15,9%11,1%,0%23,5%7,2%10,3% Σύνολο 699117195291 100,0% Επίπεδα ανικανότητας λόγω οσφυαλγίας ανάλογα της βάρδιας

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (4/6) Παραμείνατε κλινήρης Σύνολο ΝαιΌχι Επίπεδο ανικανότητας Καμία ανικανότητα 15100115 18,8%48,5%40,2% Απλή ανικανότητα 4893141 60,0%45,1%49,3% Μέτρια ανικανότητα 171330 21,3%6,3%10,5% Σύνολο 80206286 100,0% Επίπεδα ανικανότητας λόγω οσφυαλγίας & κλινήρης παραμονή

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (5/6) Επισκεφτήκατε τον γιατρό τους τελευταίους 12 μήνες ; Σύνολο ΝαιΌχι Επίπεδο ανικανότητας Καμία ανικανότητα 2298120 19,5%55,1%41,2% Απλή ανικανότητα 6972141 61,1%40,4%48,5% Μέτρια ανικανότητα 22830 19,5%4,5%10,3% Σύνολο 113178291 100,0% Σας συνέστησε φαρμακευτική αγωγή ; Σύνολο ΝαιΌχι Επίπεδο ανικανότητας Καμία ανικανότητα 3181112 22,0%57,9%39,9% Απλή ανικανότητα 8356139 58,9%40,0%49,5% Μέτρια ανικανότητα 27330 19,1%2,1%10,7% Σύνολο 141140281 100,0% Επίπεδα ανικανότητας λόγω οσφυαλγίας & επίσκεψη στο γιατρό Επίπεδα ανικανότητας λόγω οσφυαλγίας & φαρμακευτική αγωγή

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (6/6) Κάνατε φυσικοθεραπεία τους τελευταίους 12 μήνες ; Σύνολο ΝαιΌχι Επίπεδο ανικανότητας Καμία ανικανότητα 5112117 15,6%43,9%40,8% Απλή ανικανότητα 18122140 56,3%47,8%48,8% Μέτρια ανικανότητα. 92130 28,1%8,2%10,5% Σύνολο 32255287 100,0% Επίπεδο ανικανότητας Τι είδος αποκατάστασης χρησιμοποιήσατε ; Σύνολο ΤίποταΘερμοφόρα Ειδική ζώνη ΓερανάκιΑλλο Καμία ανικανότητα 56115032104 51,9%25,6%20,0%,0%33,7%38,2% Απλή ανικανότητα 432117156138 39,8%48,8%68,0%100,0%58,9%50,7% Μέτρια ανικανότητα 91130730 8,3%25,6%12,0%,0%7,4%11,0% Σύνολο 1084325195272 100,0% Επίπεδα ανικανότητας λόγω οσφυαλγίας & φυσικοθεραπεία Επίπεδα ανικανότητας λόγω οσφυαλγίας & είδος αποκατάστασης

20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Μεταξύ εργαζομένων σε δημόσιο νοσοκομείο, το ιστορικό οσφυαλγίας κατά το προηγούμενο έτος, ιδιαίτερα σε γυναίκες, συνδέεται με αυξημένη ανικανότητα  Η διάρκεια της οσφυαλγίας των παραπάνω εργαζόμενων συνδέεται με αύξηση της απουσία τους από την εργασία καθώς και του κόστους αποκατάστασης της υγείας τους

21 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Κρίνεται από την παρούσα έρευνα απαραίτητο να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού (πχ η τήρηση της σωστής στάσης του σώματος για να μειωθεί το ποσοστό με οσφυαλγία ή & να προληφθεί, & κατ' επέκταση να διευκολυνθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η επαγγελματική ζωή)  Η πρόληψη της οσφυαλγίας Μέσω της εκπαίδευσης Χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού θα συμβάλει στο να περιοριστεί ο επιβαρυντικός παράγοντας του κόστους τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο & σε κοινωνικό επίπεδο δεν θα επιβαρύνεται το υγειονομικό σύστημα, από πλευράς σπατάλης χρημάτων για διάφορες θεραπευτικές αγωγές & εξετάσεις

22 «Νους υγιής εν σώματι υγιή» Σας Ευχαριστώ Πολύ Για Την Προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Π «ΤΖΑΝΕΙΟ» Σταματοπούλου Ελένη RN, BSC, MSc Public health, Α.Τ.Ε.Ι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google