Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιστημονική Εκδήλωση Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος - ΙΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιστημονική Εκδήλωση Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος - ΙΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιστημονική Εκδήλωση Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος - ΙΙ
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θράκης Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ Κομοτηνής Επιστημονική Εκδήλωση Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος - ΙΙ Εφαρμογή Πλασμαφαίρεσης σε Αιματολογικά Νοσήματα Κ. Μ. Κανταρτζή Επιμελήτρια Β΄ Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θ.

2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

3 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

4 Σταθμοί Ανταλλαγή ολικού αίματος 1900 Αιμοκάθαρση 1940
Αιμοδιήθηση 1970 Αιμοπροσρόφηση 1960 Πλασμαφαίρεση 1970 Διπλού φίλτρου πλασμαφαίρεση 1980 Προσρόφηση πλάσματος1980 Κυτταφαίρεση

5 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
ΟΡΙΣΜΟΣ Η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος αναφέρεται σε μια εξωσωματική διαδικασία διαχωρισμού του αίματος με σκοπό την απομάκρυνση παθολογικών παραγόντων από το πλάσμα

6 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Θεραπευτικές Δράσεις Απομάκρυνση παθολογικών κυκλοφορούντων παραγόντων: Αντισώματα (νόσος anti-GBM, βαριά μυασθένεια, σύνδρομο Gullain-Barre) Μονοκλωνική πρωτεΐνη (μακροσφαιριναιμία Waldestrom, πρωτεΐνη μυελώματος) Κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα (κρυοσφαιριναιμία, ΣΕΛ) Αλλοαντισώματα (Rh αλλοανοσοποίηση στην κύηση) Τοξικοί παράγοντες

7 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Θεραπευτικές Δράσεις Επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα: Μεταβολές στην ισορροπία ιδιοτυπικών-αντιιδιοτυπικών αντισωμάτων Μεταβολή αναλογίας αντισώματος-αντιγόνου Διέγερση λεμφοκυττάρων για την ενίσχυση της κυτταροτοξικής θεραπείας

8 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Θεραπευτικές Δράσεις Επιτρέπει τη χορήγηση φυσιολογικού πλάσματος που μπορεί να αντικαταστήσει ένα συστατικό του αίματος που βρίσκεται σε έλλειψη: ΤΤΡ

9 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Συμπληρωματική θεραπεία Ταυτόχρονη χορήγηση ανοσοκαταστολής: Κορτικοστεροειδή Κυτταροτοξικοί παράγοντες Χημειοθεραπευτικά Πρώιμη αντιμετώπιση

10 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Φαρμακοκινητική απομάκρυνσης ανοσοσφαιρινών Χρόνος ημίσειας ζωής ανοσοσφαιρινών στο πλάσμα Όγκος κατατανομής – Ρυθμός εξισορρόπησης ΟΓΚΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΟΥΣΙΑ ΜΒ %ΕΝΔ/ΚΑ ΧΡ.ΗΜ.ΖΩΗΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ 69000 40 19 D IgG 180000 50 21D IgA 150000 6D IgM 900000 80 5D

11 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Φαρμακοκινητική απομάκρυνσης ανοσοσφαιρινών ΟΓΚΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (x) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 0% 0.5 39.3% 1.0 63.2% 1.5 77.7% 2.0 86.5% 2.5 91.8% 3.0 95.0% Ρυθμός μείωσης μακρομορίων Λόγος ανταλλασσόμενου πλάσματος προς υπολογιζόμενο όγκο πλάσματος

12 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Υπολογισμός του όγκου του πλάσματος Νορμογράμματα και εξισώσεις με βάση το ύψος, το βάρος και τον Hct του ασθενή Όγκος πλάσματος ml/kg: Το 35 για ασθενείς με φυσιολογικό Hct Το 40 για ασθενείς με χαμηλότερο Hct Vp = [0.065xΒΣ (kg)] x (1- Hct) Kaplan 1992 Τύπος υπολογισμού όγκου πλάσματος:

13 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Τεχνικές πλασμαφαίρεσης Διαχωρισμός πλάσματος με φυγοκέντρηση Διαχωρισμός πλάσματος μέσω μεμβράνης

14 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Τεχνικές πλασμαφαίρεσης Διαχωρισμός πλάσματος με φυγοκέντρηση: Συσκευές διαλείπουσας ή ασυνεχούς ροής Συσκευές συνεχούς ροής

15 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Τεχνικές πλασμαφαίρεσης Διαχωρισμός πλάσματος μέσω μεμβράνης Χρησιμοποιεί φίλτρα τριχοειδικών ινών υψηλής διαπερατότητας και μηχανήματα ΑΚ τροποποιημένα

16 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Σύγκριση των δύο τεχνικών πλεονεκτήματα μειονεκτήματα 1. Ταχεία και αποδοτική 2. Δε χρειάζονται κιτρικά 3. Μπορεί να επιτευχθεί διπλή διήθηση 1. Η απομάκρυνση των ουσιών περιορίζεται από το συντελεστή διήθησης της μεμβράνης 2. Δεν μπορεί να γίνει κυτταραφαίρεση 3. Απαιτεί χορήγηση ηπαρίνης 1. Μπορεί να γίνει κυτταραφαίρεση 2. Δεν απαιτεί ηπαρίνη 3. Αποτελεσματικότερη απομάκρυνση όλων των συστατικών του πλάσματος 1. Μεγαλύτερο κόστος 2. Απαιτεί αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά 3. Απώλεια αιμοπεταλίων Αφαίρεση μέσω μεμβράνης Αφαίρεση με φυγοκέντρηση

17 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Προϋποθέσεις Αγγειακή προσπέλαση Κεντρικοί καθετήρες (πλασμαφαίρεση μέσω φίλτρου) Μεγάλη περιφερική φλέβα (πλασμαφαίρεση με φυγοκέντρηση) Αντιπηκτική αγωγή Ηπαρίνη (πλασμαφαίρεση μέσω φίλτρου) Κιτρικά (πλασμαφαίρεση με φυγοκέντρηση) Διάλυμα αναπλήρωσης

18 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Διάλυμα αναπλήρωσης Αλβουμίνη Αλβουμίνη – φυσιολογικός ορός 60-80% % Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα FFP CRYOSUPERNATANT= κατεψυγμένο πλάσμα που έχει αφαιρεθεί ένα προϊόν του (cryoprecipitate) κι έχει μειωμένα επίπεδα FVIII, VWF, FXIII, φιμπρονεκτίνη, ινωδογόνο

19 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Διάλυμα αναπλήρωσης ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ FFP 1. Δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης νοσημάτων 2. Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι σπάνιες 3. Αδιάφορη η ασυμβατότητα ΑΒΟ 1. Παράγοντες πήξης 2. Ανοσοσφαιρίνες 3. Ωφέλιμοι παράγοντες 1. Δεν περιέχει παράγοντες πήξης 2. Δεν περιέχει ανοσοσφαιρίνες 3 .Στερείται τροποποιητών της φλεγμονής 1. Κίνδυνος μετάδοσης νοσημάτων 2. Αλλεργικές αντιδράσεις 3. Αιμολυτικές αντιδράσεις 4. Αναμονή προετοιμασίας 5. Συμβατότητα ΑΒΟ 6. Φορτίο κιτρικών Μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα

20 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Επιπλοκές Αιμάτωμα Πνευμοθώρακας Οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία Λοιμώξεις Αγγειακή προσπέλαση Υπόταση (μετακίνηση-μείωση ενδαγγειακής ωσμωτικής πίεσης) Αιμορραγία (μείωση παραγόντων πήξης) Οίδημα (μειωμένη ωσμωτική πίεση) Απώλεια κυτταρικών στοιχείων (αιμοπεταλίων) Αντιδράσεις υπερευσθησίας Διαδικασία Αιμορραγία (κυρίως στη χρήση ηπαρίνης) Υπασβεστιαιμία (όταν χορηγούνται κιτρικά) Αρρυθμίες Υπόταση Μεταβολική αλκάλωση (όταν χορηγούνται κιτρικά) Αντιπηκτική αγωγή

21 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Ενδείξεις

22 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II. Γενικά αποδεκτή σε υποστηρικτικό ρόλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III. Χωρίς σαφή ένδειξη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV. Χωρίς αποτέλεσμα

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα Σύνδρομο υπεργλοιότητας ΟΝΒ –Πολλαπλούν Μυέλωμα

24 ΟΧΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: ΟΧΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV: ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

25 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

26 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ
Είναι μια σπάνια αλλά απειλητική για τη ζωή διαταραχή που χαρακτηρίζεται: μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία προοδευτική θρομβοπενία ποικίλου βαθμού διαταραχών άλλων οργάνων, κυρίως του ΚΝΣ και των νεφρών

27 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ
Η ΤΤΡ ανήκει στα νοσήματα εκείνα που η πλασμαφαίρεση αποτελεί θεραπεία εκλογής Συστήνονται καθημερινές συνεδρίες, άμεσα με τη διάγνωση της νόσου Το ιδανικό σχήμα θεραπείας δεν είναι τεκμηριωμένο ως προς τον αριθμό των συνεδριών και τον όγκο του υποκατάστατου

28 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ
Fresh Frozen Plasma = φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα CRYOSUPERNATANT Υγρό αναπλήρωσης???? Zeigler ZR, Shadduck RK, Gryn JF, et al. Cryoprecipitate poor plasma does not improve early response in primary adult thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). Rock G, Anderson D, Clark W, et al. Does cryosupernatant plasma improve outcome in thrombotic thrombocytopenic purpura? No answer yet. J Clin Apheresis 2001; 16:19–22 Br J Haematol 2005; 129:79–86.

29 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ
ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ Αριθμός συνεδριών πλασμαφαίρεσης

30 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ
ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ Καθημερινές συνεδρίες Συνέχιση για 2 ημέρες μετά την ύφεση AABB extracorporeal therapy committee: καθημερινές συνεδρίες έως PLT > για 2-3 ημέρες American Society for Apheresis: καθημερινές συνεδρίες PLT > , επάνοδος της LDH σε φυσιολογικά επίπεδα Πιθανόν tappering των συνεδριών με ΜΠΜ συνεδρίες

31

32 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ
ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ Σταθερή κλινική εικόνα Αποκατάσταση του αριθμού των PLT στο φυσιολογικό Αποκατάσταση της LDH Τάση αύξησης της Hb ΥΦΕΣΗ Allford SL, Hunt BJ, Rose P, Machin SJ. Guidelines on the diagnosis and management of the thrombotic microangiopathic haemolytic anaemias. Br J.Haematol 2003; 120:556–573 Μετρήσεις των σχιστοκυττάρων σε περιφερικό επίχρισμα δεν αποτελούν δείκτη διατήρησης ύφεσης μετά τη διακοπή της ΤΡΕ Egan JA, Hay SN, Brecher ME. Frequency and significance of shistocytes in TTP/HUS patients at the discontinuation of plasma exchange therapy. J Clin Apher. 2004;19(4):165–7.

33 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ
ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ Ως ανθεκτική στην πλασμαφαίρεση ΤΤΡ ορίζεται η εμμένουσα θρομβοπενία με αυξημένη LDH μετά από 7 καθημερινές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης Εντατικοποίηση του θεραπευτικού σχήματος: πλασμαφαιρέσεις και ανοσοκαταστολή 1.5-2πλάσιος όγκος πλάσματος Δύο συνεδρίες ανά ημέρα (12h) Allford SL, Hunt BJ, Rose P, Machin SJ. Guidelines on the diagnosis and management of the thrombotic microangiopathic haemolytic anaemias. Br J.Haematol 2003; 120:556–573

34 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ
Yποτροπή ορίζεται η επανεμφάνιση της νόσου μετά από 30 ημέρες από την ύφεση Thrombotic thrombocytopenic purpura: recognition and management Joseph E. Kiss Int J Hematol (2010) 91:36–45 Συχνή : 35-50% Θεραπεία : πλασμαφαιρέσεις Αναφορές για 3 – 145 συνεδρίες

35

36 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Μη αντιμετώπιση της TTP έχει θνητότητα 80-90% Η έγκαιρη και σωστή χρήση της πλασμαφαίρεσης μειώνει τη θνητότητα κατά 15-20% Έγκαιρη

37 ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ Νεοπλασματική νόσος του αίματος
Νεοπλασματική νόσος του αίματος   Πολλαπλασιασμός και άθροιση πλασματοκυττάρων στο  μυελό των οστών Υπερπαραγωγή της ίδιας ανοσοσφαιρίνης, μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη ή παραπρωτεΐνη Ανευρίσκεται στο αίμα και στα ούρα Επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία του μυελού των οστών, προκαλούν βλάβες στα οστά και επηρεάζουν τη νεφρική λειτουργία

38 ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Υποστηρικτική αγωγή όταν συνυπάρχει ΟΝΒ που δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη μέτρα Συστήνονται 5 συνεχείς καθημερινές συνεδρίες και 2 ΜΠΜ Έγκαιρη έναρξη

39 ΜΥΕΛΩΜΑΤΩΔΗΣ ΝΕΦΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Η TPE σε συνδυασμό με κατάλληλους αντινεοπλασματικούς παράγοντες ίσως έχει θετική δράση στην επάνοδο της νεφρικής λειτουργίας

40

41 ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Dexamethasone and Chemotherapy with or without Plasma Exchange in Patients with Newly Diagnosed Multiple Myeloma and Acute Kidney Failure Available from (accessed December 6, 2010)

42 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Προκαλείται από κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι των ερυθροκυττάρων Πολλές αιτίες Η πλασμαφαίρεση έχει χρησιμοποιηθεί σποραδικά Μεμονωμένες περιπτώσεις Κυτταροτοξικοί παράγοντες Bruce C. McLeod . Evidence based therapeutic apheresis in autoimmune and other hemolytic anemias . Current Opinion in Hematology 2007, 14:647–654

43 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Ενδείξεις πλασμαφαίρεσης σε ΑΑΑ: Βελτίωση της αιμόλυσης Προετοιμασία ασθενούς προς χειρ/ο Όταν η ακροκυάνωση είναι σοβαρή – ανακούφιση συμπτωμάτων Νευρολογικά συμπτώματα - πολυνευροπάθεια

44 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΓΛΟΙΟΤΗΤΟΣ
Η αύξηση των επιπέδων των πρωτεϊνών του ορού που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ιξώδους του, αποτελεί το σύνδρομο υπεργλοιότητας: Τυπικά IgM : Waldenstrom IgA, IgG, ελαφρές κ άλυσοι : σύνδρομο υπεργλοιότητας σε πολλαπλούν μυέλωμα

45 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΓΛΟΙΟΤΗΤΟΣ
Διαταραχές από: ΚΝΣ Αιμορραγίες από βλεννογόνους Μείωση του αριθμού των PLT Καρδιακή ανεπάρκεια Οξεία νεφρική βλάβη

46 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΓΛΟΙΟΤΗΤΟΣ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Η πλασμαφαίρεση δεν επηρεάζει την πορεία της νόσου, αλλά βελτιώνει την κλινική εικόνα Διακοπή των συνεδριών, χωρίς άλλη ειδική αγωγή (ΧΜΘ), οδηγεί σε επανεμφάνιση των συμπτωμάτων μετά 2-3 εβδομάδες Επί σοβαρών συμπτωμάτων-σε επείγουσα βάση 1x όγκος πλάσματος Αντικατάσταση με αλβουμίνη Καθημερινά Όταν IgA ή IgG απαιτούνται περισσότερες συνεδρίες Πλασμαφαίρεση με διπλό φίλτρο

47 Η εμπειρία του κέντρου μας
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

48

49

50

51 Συνεδρία Πλασμαφαίρεσης
Υπολογισμός όγκου πλάσματος Προσδιορισμός PT, PTT, PLT, LDH Προσδιορισμός παραγόντων πλάσματος που θέλουμε να απομακρυνθούν Χορήγηση αντιπηκτικών Χορήγηση Ca2+ όπου απαιτείται Καρδιολογική παρακολούθηση Χορήγηση φαρμάκων μετά τη συνεδρία

52 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ=ΣΥΝΟΛΟ 35 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ=ΣΥΝΟΛΟ 345

53 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

54 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ / ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ

55 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

56

57

58

59

60

61 Διπλή πλαμαφαίρεση Υπερχοληστερολαιμία Κρυοσφαιριναιμία
Σύνδρομο Υπεργλοιότητας Μικροαγγειακές διαταραχές και αντισωματικές νόσοι

62 Double filtration DFPP effectively and safely eliminated anti-ABO antibodies from ABO-incompatible kidney transplantation recipients and contributed to successful ABO-ILKT.

63 Πιθανές εξαιρέσεις από ΤΡΕ
HUS από αιμορραγική διάρροια στα παιδιά E. coli 0157:H7 Shigella Strep Pneumoniae Φάρμακα Mitomycin C Αιματολογικά νεοπλάσματα


Κατέβασμα ppt "Επιστημονική Εκδήλωση Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος - ΙΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google