Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θράκης Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ Κομοτηνής Επιστημονική Εκδήλωση Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος - ΙΙ Εφαρμογή Πλασμαφαίρεσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θράκης Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ Κομοτηνής Επιστημονική Εκδήλωση Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος - ΙΙ Εφαρμογή Πλασμαφαίρεσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θράκης Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ Κομοτηνής Επιστημονική Εκδήλωση Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος - ΙΙ Εφαρμογή Πλασμαφαίρεσης σε Αιματολογικά Νοσήματα Κ. Μ. Κανταρτζή Επιμελήτρια Β΄ Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θ.

2 l ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ l ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ l Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

3 l ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ l ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ l Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

4 Σταθμοί Ανταλλαγή ολικού αίματος 1900 Αιμοκάθαρση 1940 Αιμοδιήθηση 1970 Αιμοπροσρόφηση 1960 Πλασμαφαίρεση 1970 Διπλού φίλτρου πλασμαφαίρεση 1980 Προσρόφηση πλάσματος1980 Κυτταφαίρεση 1990

5 Η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος αναφέρεται σε μια εξωσωματική διαδικασία διαχωρισμού του αίματος με σκοπό την απομάκρυνση παθολογικών παραγόντων από το πλάσμα ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE

6 Θεραπευτικές Δράσεις l Απομάκρυνση παθολογικών κυκλοφορούντων παραγόντων:  Αντισώματα (νόσος anti-GBM, βαριά μυασθένεια, σύνδρομο Gullain-Barre)  Μονοκλωνική πρωτεΐνη (μακροσφαιριναιμία Waldestrom, πρωτεΐνη μυελώματος)  Κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα (κρυοσφαιριναιμία, ΣΕΛ)  Αλλοαντισώματα (Rh αλλοανοσοποίηση στην κύηση)  Τοξικοί παράγοντες

7 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE  Επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα: Μεταβολές στην ισορροπία ιδιοτυπικών- αντιιδιοτυπικών αντισωμάτων Μεταβολή αναλογίας αντισώματος-αντιγόνου Διέγερση λεμφοκυττάρων για την ενίσχυση της κυτταροτοξικής θεραπείας Θεραπευτικές Δράσεις

8  Επιτρέπει τη χορήγηση φυσιολογικού πλάσματος που μπορεί να αντικαταστήσει ένα συστατικό του αίματος που βρίσκεται σε έλλειψη:  ΤΤΡ Θεραπευτικές Δράσεις ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE

9 l Ταυτόχρονη χορήγηση ανοσοκαταστολής: n Κορτικοστεροειδή n Κυτταροτοξικοί παράγοντες l Χημειοθεραπευτικά Πρώιμη αντιμετώπιση Συμπληρωματική θεραπεία

10 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE l Χρόνος ημίσειας ζωής ανοσοσφαιρινών στο πλάσμα l Όγκος κατατανομής – Ρυθμός εξισορρόπησης Φαρμακοκινητική απομάκρυνσης ανοσοσφαιρινών l ΟΓΚΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ

11 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE  Ρυθμός μείωσης μακρομορίων  Λόγος ανταλλασσόμενου πλάσματος προς υπολογιζόμενο όγκο πλάσματος Φαρμακοκινητική απομάκρυνσης ανοσοσφαιρινών ΟΓΚΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (x)ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 00% 0.539.3% 1.063.2% 1.577.7% 2.086.5% 2.591.8% 3.095.0%

12 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE l Νορμογράμματα και εξισώσεις με βάση το ύψος, το βάρος και τον Hct του ασθενή  Όγκος πλάσματος 35-40 ml/kg:  Το 35 για ασθενείς με φυσιολογικό Hct  Το 40 για ασθενείς με χαμηλότερο Hct Υπολογισμός του όγκου του πλάσματος Vp = [0.065xΒΣ (kg)] x (1- Hct) Kaplan 1992  Τύπος υπολογισμού όγκου πλάσματος:

13 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE  Διαχωρισμός πλάσματος με φυγοκέντρηση  Διαχωρισμός πλάσματος μέσω μεμβράνης Τεχνικές πλασμαφαίρεσης

14 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE  Διαχωρισμός πλάσματος με φυγοκέντρηση:  Συσκευές διαλείπουσας ή ασυνεχούς ροής  Συσκευές συνεχούς ροής Τεχνικές πλασμαφαίρεσης

15 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE  Διαχωρισμός πλάσματος μέσω μεμβράνης  Χρησιμοποιεί φίλτρα τριχοειδικών ινών υψηλής διαπερατότητας και μηχανήματα ΑΚ τροποποιημένα Τεχνικές πλασμαφαίρεσης

16 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE Σύγκριση των δύο τεχνικών 1. Ταχεία και αποδοτική 2. Δε χρειάζονται κιτρικά 3. Μπορεί να επιτευχθεί διπλή διήθηση 1. Η απομάκρυνση των ουσιών περιορίζεται από το συντελεστή διήθησης της μεμβράνης 2. Δεν μπορεί να γίνει κυτταραφαίρεση 3. Απαιτεί χορήγηση ηπαρίνης 1. Μπορεί να γίνει κυτταραφαίρεση 2. Δεν απαιτεί ηπαρίνη 3. Αποτελεσματικότερη απομάκρυνση όλων των συστατικών του πλάσματος 1. Μεγαλύτερο κόστος 2. Απαιτεί αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά 3. Απώλεια αιμοπεταλίων Αφαίρεση μέσω μεμβράνης Αφαίρεση με φυγοκέντρηση πλεονεκτήματαμειονεκτήματα

17 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE l Αγγειακή προσπέλαση  Κεντρικοί καθετήρες (πλασμαφαίρεση μέσω φίλτρου)  Μεγάλη περιφερική φλέβα (πλασμαφαίρεση με φυγοκέντρηση) l Αντιπηκτική αγωγή  Ηπαρίνη (πλασμαφαίρεση μέσω φίλτρου)  Κιτρικά (πλασμαφαίρεση με φυγοκέντρηση) l Διάλυμα αναπλήρωσης Προϋποθέσεις

18 l Αλβουμίνη l Αλβουμίνη – φυσιολογικός ορός n 60-80% - 20-40% l Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα FFP l CRYOSUPERNATANT= κατεψυγμένο πλάσμα που έχει αφαιρεθεί ένα προϊόν του (cryoprecipitate) κι έχει μειωμένα επίπεδα FVIII, VWF, FXIII, φιμπρονεκτίνη, ινωδογόνο ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE Διάλυμα αναπλήρωσης

19 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE ΜειονεκτήματαΠλεονεκτήματα Διάλυμα αναπλήρωσης

20 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE Επιπλοκές Αιμάτωμα Πνευμοθώρακας Οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία Λοιμώξεις Αγγειακή προσπέλαση Υπόταση (μετακίνηση-μείωση ενδαγγειακής ωσμωτικής πίεσης) Αιμορραγία (μείωση παραγόντων πήξης) Οίδημα (μειωμένη ωσμωτική πίεση) Απώλεια κυτταρικών στοιχείων (αιμοπεταλίων) Αντιδράσεις υπερευσθησίας Διαδικασία Αιμορραγία (κυρίως στη χρήση ηπαρίνης) Υπασβεστιαιμία (όταν χορηγούνται κιτρικά) Αρρυθμίες Υπόταση Μεταβολική αλκάλωση (όταν χορηγούνται κιτρικά) Αντιπηκτική αγωγή

21 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ – THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE

22 l ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I. Στάνταρ και αποδεκτή, βασισμένη σε ελεγχόμενες ή καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες ή σε μεγάλο φάσμα δημοσιευμένης εμπειρίας l ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II. Γενικά αποδεκτή σε υποστηρικτικό ρόλο l ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III. Χωρίς σαφή ένδειξη l ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV. Χωρίς αποτέλεσμα

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Σύνδρομο υπεργλοιότητας ΟΝΒ –Πολλαπλούν Μυέλωμα

24 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: ΟΧΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV: ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

25 l ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ l ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ l Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

26 Είναι μια σπάνια αλλά απειλητική για τη ζωή διαταραχή που χαρακτηρίζεται:  μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία  προοδευτική θρομβοπενία  ποικίλου βαθμού διαταραχών άλλων οργάνων, κυρίως του ΚΝΣ και των νεφρών ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ

27 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ l Η ΤΤΡ ανήκει στα νοσήματα εκείνα που η πλασμαφαίρεση αποτελεί θεραπεία εκλογής l Συστήνονται καθημερινές συνεδρίες, άμεσα με τη διάγνωση της νόσου αριθμό l Το ιδανικό σχήμα θεραπείας δεν είναι τεκμηριωμένο ως προς τον αριθμό των συνεδριών και τον όγκο του υποκατάστατου

28 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ l Υγρό αναπλήρωσης???? Fresh Frozen Plasma = φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα CRYOSUPERNATANT Zeigler ZR, Shadduck RK, Gryn JF, et al. Cryoprecipitate poor plasma does not improve early response in primary adult thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). J Clin Apheresis 2001; 16:19–22 Rock G, Anderson D, Clark W, et al. Does cryosupernatant plasma improve outcome in thrombotic thrombocytopenic purpura? No answer yet. Br J Haematol 2005; 129:79–86.

29 l Αριθμός συνεδριών πλασμαφαίρεσης ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ

30  Καθημερινές συνεδρίες  Συνέχιση για 2 ημέρες μετά την ύφεση ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ AABB extracorporeal therapy committee: καθημερινές συνεδρίες έως PLT > 150000 για 2-3 ημέρες American Society for Apheresis: καθημερινές συνεδρίες PLT > 100000, επάνοδος της LDH σε φυσιολογικά επίπεδα Πιθανόν tappering των συνεδριών με ΜΠΜ συνεδρίες

31

32 Σταθερή κλινική εικόνα Αποκατάσταση του αριθμού των PLT στο φυσιολογικό Αποκατάσταση της LDH Τάση αύξησης της Hb ΥΦΕΣΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ Μετρήσεις των σχιστοκυττάρων σε περιφερικό επίχρισμα δεν αποτελούν δείκτη διατήρησης ύφεσης μετά τη διακοπή της ΤΡΕ Egan JA, Hay SN, Brecher ME. Frequency and significance of shistocytes in TTP/HUS patients at the discontinuation of plasma exchange therapy. J Clin Apher. 2004;19(4):165–7. Allford SL, Hunt BJ, Rose P, Machin SJ. Guidelines on the diagnosis and management of the thrombotic microangiopathic haemolytic anaemias. Br J.Haematol 2003; 120:556–573

33 l Ως ανθεκτική στην πλασμαφαίρεση ΤΤΡ ορίζεται η εμμένουσα θρομβοπενία με αυξημένη LDH μετά από 7 καθημερινές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης l Εντατικοποίηση του θεραπευτικού σχήματος: πλασμαφαιρέσεις και ανοσοκαταστολή –1.5-2πλάσιος όγκος πλάσματος –Δύο συνεδρίες ανά ημέρα (12h) ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ Allford SL, Hunt BJ, Rose P, Machin SJ. Guidelines on the diagnosis and management of the thrombotic microangiopathic haemolytic anaemias. Br J.Haematol 2003; 120:556–573

34 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΤΤΡ Yποτροπή ορίζεται η επανεμφάνιση της νόσου μετά από 30 ημέρες από την ύφεση Thrombotic thrombocytopenic purpura: recognition and management Joseph E. Kiss Int J Hematol (2010) 91:36–45 Συχνή : 35-50% Θεραπεία : πλασμαφαιρέσεις Αναφορές για 3 – 145 συνεδρίες

35

36  Μη αντιμετώπιση της TTP έχει θνητότητα 80- 90%  Η έγκαιρη και σωστή χρήση της πλασμαφαίρεσης μειώνει τη θνητότητα κατά 15-20% ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Έγκαιρη

37 l Νεοπλασματική νόσος του αίματος l Πολλαπλασιασμός και άθροιση πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών l Υπερπαραγωγή της ίδιας ανοσοσφαιρίνης, μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη ή παραπρωτεΐνη l Ανευρίσκεται στο αίμα και στα ούρα l Επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία του μυελού των οστών, προκαλούν βλάβες στα οστά και επηρεάζουν τη νεφρική λειτουργία ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

38 l Υποστηρικτική αγωγή όταν συνυπάρχει ΟΝΒ που δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη μέτρα l Συστήνονται 5 συνεχείς καθημερινές συνεδρίες και 2 ΜΠΜ l Έγκαιρη έναρξη ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

39 ΜΥΕΛΩΜΑΤΩΔΗΣ ΝΕΦΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Η TPE σε συνδυασμό με κατάλληλους αντινεοπλασματικούς παράγοντες ίσως έχει θετική δράση στην επάνοδο της νεφρικής λειτουργίας

40

41 Dexamethasone and Chemotherapy with or without Plasma Exchange in Patients with Newly Diagnosed Multiple Myeloma and Acute Kidney Failure Available from http://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT00416897 (accessed December 6, 2010) ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

42 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ l Πολλές αιτίες l Η πλασμαφαίρεση έχει χρησιμοποιηθεί σποραδικά l Μεμονωμένες περιπτώσεις l Κυτταροτοξικοί παράγοντες Προκαλείται από κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι των ερυθροκυττάρων Bruce C. McLeod. Evidence based therapeutic apheresis in autoimmune and other hemolytic anemias. Current Opinion in Hematology 2007, 14:647–654

43 Ενδείξεις πλασμαφαίρεσης σε ΑΑΑ: ☻ Βελτίωση της αιμόλυσης ☻ Προετοιμασία ασθενούς προς χειρ/ο ☻ Όταν η ακροκυάνωση είναι σοβαρή – ανακούφιση συμπτωμάτων ☻ Νευρολογικά συμπτώματα - πολυνευροπάθεια ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

44 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΓΛΟΙΟΤΗΤΟΣ  Η αύξηση των επιπέδων των πρωτεϊνών του ορού που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ιξώδους του, αποτελεί το σύνδρομο υπεργλοιότητας:  Τυπικά IgM : Waldenstrom  IgA, IgG, ελαφρές κ άλυσοι : σύνδρομο υπεργλοιότητας σε πολλαπλούν μυέλωμα

45 Διαταραχές από: ΚΝΣ Αιμορραγίες από βλεννογόνους Μείωση του αριθμού των PLT Καρδιακή ανεπάρκεια Οξεία νεφρική βλάβη ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΓΛΟΙΟΤΗΤΟΣ

46 Επί σοβαρών συμπτωμάτων-σε επείγουσα βάση 1x όγκος πλάσματος Αντικατάσταση με αλβουμίνη Καθημερινά Όταν IgA ή IgG απαιτούνται περισσότερες συνεδρίες Πλασμαφαίρεση με διπλό φίλτρο ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΓΛΟΙΟΤΗΤΟΣ - ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Η πλασμαφαίρεση δεν επηρεάζει την πορεία της νόσου, αλλά βελτιώνει την κλινική εικόνα Διακοπή των συνεδριών, χωρίς άλλη ειδική αγωγή (ΧΜΘ), οδηγεί σε επανεμφάνιση των συμπτωμάτων μετά 2-3 εβδομάδες

47 l ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ l ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ l Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ Η εμπειρία του κέντρου μας

48

49

50

51 Συνεδρία Πλασμαφαίρεσης l Υπολογισμός όγκου πλάσματος l Προσδιορισμός PT, PTT, PLT, LDH l Προσδιορισμός παραγόντων πλάσματος που θέλουμε να απομακρυνθούν l Χορήγηση αντιπηκτικών l Χορήγηση Ca 2+ όπου απαιτείται l Καρδιολογική παρακολούθηση l Χορήγηση φαρμάκων μετά τη συνεδρία

52 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ=ΣΥΝΟΛΟ 35 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ=ΣΥΝΟΛΟ 345

53 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

54 ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ / ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ

55 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

56

57

58

59

60

61 Διπλή πλαμαφαίρεση l Υπερχοληστερολαιμία l Κρυοσφαιριναιμία l Σύνδρομο Υπεργλοιότητας l Μικροαγγειακές διαταραχές και αντισωματικές νόσοι

62 Double filtration l DFPP effectively and safely eliminated anti- ABO antibodies from ABO-incompatible kidney transplantation recipients and contributed to successful ABO-ILKT.

63 Πιθανές εξαιρέσεις από ΤΡΕ l HUS από αιμορραγική διάρροια στα παιδιά n E. coli 0157:H7 n Shigella n Strep Pneumoniae l Φάρμακα n Mitomycin C n Αιματολογικά νεοπλάσματα


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θράκης Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ Κομοτηνής Επιστημονική Εκδήλωση Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος - ΙΙ Εφαρμογή Πλασμαφαίρεσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google