Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιομηχανία – Έρευνα – Καινοτομία: Η πρόκληση Το προγράμματα απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις (ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π) Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της βιομηχανικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιομηχανία – Έρευνα – Καινοτομία: Η πρόκληση Το προγράμματα απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις (ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π) Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της βιομηχανικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιομηχανία – Έρευνα – Καινοτομία: Η πρόκληση Το προγράμματα απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις (ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π) Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας & τεχνολογίας σε νέες επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ) ΕΚΕΤΑ – 25/11/2003

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΗΡΩΝ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΡΩΝ-π) Δρ Νίκος Σιδηρόπουλος Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων

3 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ποιος ήταν ο Ήρων;

4 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ο Ήρων έζησε στην Αλεξάνδρεια, τον 1ο αιώνα π.Χ. Θεωρείται ο θεμελιωτής των τεχνικών επιστημών και ένας από τους πιο διακεκριμένους φυσικούς - μηχανικούς - μαθηματικούς της αρχαιότητας. Αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πηγές της γνώσης μας σχετικά με την αρχαία τεχνολογία και είναι ο πρώτος επιστήμονας της αρχαιότητας που πέτυχε να συνδυάσει συστηματικά τη θεωρία με την πράξη.

5 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα;

6 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Στο πρόγραμμα ΗΡΩΝ μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκτός του τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ο τομέας αυτός καλύπτεται από το πρόγραμμα ΗΡΩΝ–π που απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας).

7 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Τα Προγράμματα ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π καλύπτουν μέρος του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση νέων ερευνητών και τεχνικών σε ερευνητικά έργα σε επιχειρήσεις για ελάχιστο διάστημα 18 μηνών και μέγιστο διάστημα 36 μηνών.

8 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων;

9 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΡΩΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ- ΚΟΤΗΤΑ 8.318.000.000 €>36.000.000 € ΗΡΩΝ -π ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 3.511.739.000 €>23.500.000 €

10 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ποιες ανάγκες έρχονται να καλύψουν τα δύο αυτά προγράμματα και ποιοι είναι οι στόχοι τους;

11 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Τα Προγράμματα ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εξοικείωση των επιχειρήσεων [κυρίως μικρομεσαίων (ΜΜΕ)] με την διαδικασία, τη λειτουργία και τα οφέλη της ερευνητικής δραστηριότητας ως αναπόσπαστου μέρους του συνολικού σχεδιασμού και της λειτουργίας μίας υγιούς επιχείρησης.

12 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Τα Προγράμματα ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π έχουν ως ειδικότερους στόχους: Την αναβάθμιση της σημασίας της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης Την απόκτηση επαγγελματικής πείρας των ερευνητών σε επιχειρήσεις Την αύξηση της απασχόλησης ερευνητών και τεχνικών στις επιχειρήσεις, την αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων και τη μείωση του χάσματος ανάμεσα στην έρευνα που διενεργείται αφενός στις επιχειρήσεις και αφετέρου στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς.

13 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Τα Προγράμματα ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π έχουν ως ειδικότερους στόχους (συνέχεια): Την βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διείσδυση σε νέες αγορές. Τη μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας.

14 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Τα Προγράμματα ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 274/2000, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 103/2003 και την κρατική ενίσχυση Ν93/02 (αρ. εγκ. Ε(2002)798/17-4-2002). Οι προτάσεις που επιλέγονται προς ένταξη θα χρηματοδοτούνται κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

15 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ποιες δραστηριότητες των επιχειρήσεων υποστηρίζονται από τα προγράμματα;

16 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Τα προγράμματα υποστηρίζουν δραστηριότητες: Βιομηχανικής έρευνας που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων με στόχο οι γνώσεις αυτές να είναι χρήσιμες για την οριστική διαμόρφωση νέων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών ή να συνεπάγονται σημαντική βελτίωση των υφισταμένων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών.

17 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Τα προγράμματα υποστηρίζουν δραστηριότητες: Προανταγωνιστικής ανάπτυξης, οι οποίες σκοπό έχουν τη συγκεκριμενοποίηση των αποτελεσμάτων της βιομηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, πρόγραμμα ή σχεδιασμό για νέα προϊόντα, νέες μεθόδους παραγωγής ή νέες υπηρεσίες, τροποποιημένες ή βελτιωμένες που προορίζονται για πώληση ή για χρήση, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας ενός πρώτου πρωτοτύπου που δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

18 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Δεν περιλαμβάνονται οι συνήθεις τροποποιήσεις ή οι τροποποιήσεις που γίνονται κατά καιρούς σε προϊόντα, στάδια παραγωγής, μεθόδους κατασκευής, υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες τρέχουσες ενέργειες, ακόμη και αν οι τροποποιήσεις αυτές οδηγούν σε βελτιώσεις.

19 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ποιοι θεωρούνται ερευνητές και ποιοι τεχνικό – υποστηρικτικό προσωπικό;

20 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ως ερευνητές νοούνται οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Οι ερευνητές μπορεί να προέρχονται από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ως τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό των ερευνητών στα συγκεκριμένα προγράμματα θεωρούνται οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (με μεταπτυχιακό ή μη τίτλο), ΙΕΚ, σχολών μαθητείας και πολυκλαδικών λυκείων, ΤΕΛ ή ΤΕΕ. Η συμμετοχή ερευνητών (κατόχων αναγνωρισμένων διδακτορικών τίτλων) στα προγράμματα ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π είναι υποχρεωτική.

21 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ο μέγιστος αριθμός ερευνητών που μπορεί να επιχορηγηθεί ανά επιχείρηση είναι τρεις και ο μέγιστος αριθμός τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού είναι δύο. Ο αριθμός του τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ερευνητών μείον ένα.

22 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Για κάθε επιχείρηση προσφέρεται μία από τις ακόλουθες επιλογές: 3 ερευνητές & 2 τεχνικοί 2 ερευνητές & 1 τεχνικός 1 ερευνητής

23 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ως νέο προσωπικό νοείται εκείνο που δεν έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.

24 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ποιο είναι το ύψος των αμοιβών που προβλέπεται από τα προγράμματα; Εκτός από τις αμοιβές προσωπικού καλύπτονται άλλες δαπάνες;

25 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Το μέγιστο ποσό που μπορεί να χρεωθεί ανά εργαζόμενο στα προγράμματα ως ετήσιο μισθολογικό κόστος είναι: 30.000€ για τους κάτοχους διδακτορικού διπλώματος 22.000€ για τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 15.000€ για τους υπόλοιπους

26 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Στο ποσό που προκύπτει από το σύνολο του μισθολογικού κόστους των νέων ερευνητών και τεχνικών μπορεί να προστεθεί ποσό έως 10% του μισθολογικού κόστους για αναλώσιμα και μετακινήσεις που σχετίζονται με το έργο.

27 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης μιας επιχείρησης;

28 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για έργα βιομηχανικής έρευνας ενώ για έργα ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο, ποσοστό έως 45% για ΜΜΕ και έως 35% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

29 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων;

30 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά από 1 η Φεβρουαρίου έως 30 η Ιουνίου και από 1 η Σεπτεμβρίου έως 30 η Νοεμβρίου κάθε έτους και αξιολογούνται συνεχώς μέχρι την εξάντληση των σχετικών κονδυλίων.

31 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Τι περιλαμβάνει μία ερευνητική πρόταση για χρηματοδότηση από τα προγράμματα;

32 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Υπάρχουν ειδικά έντυπα, στα οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρότασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έντυπα των προγραμμάτων είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsrt.gr (επιλογή «Προκηρύξεις»), είτε μέσω δισκέτας που μπορούν να παραλάβουν από τη ΓΓΕΤ (Μεσογείων 14-18, 4ος όροφος, γραφείο 411).www.gsrt.gr

33 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Κάθε ερευνητική πρόταση αποτελείται από μια σειρά ενοτήτων που περιέχουν:  γενικές πληροφορίες για την ίδια την επιχείρηση (τους στόχους και τις δραστηριότητές της)  τη σύνθεση της ερευνητικής ομάδας  τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται  την περιγραφή του αντικειμένου του έργου και της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

34 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Πώς αξιολογούνται οι προτάσεις; Πώς εγκρίνεται μία πρόταση;

35 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Οι προτάσεις αξιολογούνται από θεματικές επιτροπές κριτών αποτελούμενες από έμπειρους ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων που ορίζονται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών ή της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, ως παρατηρητής.

36 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Οι επιτροπές αξιολογούν τις προτάσεις, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :  Τη σοβαρότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης που προτείνει το έργο και την ικανότητά της να το υποστηρίξει διοικητικά και οργανωτικά  Τον προβλεπόμενο ρόλο της ερευνητικής δραστηριότητας που θα αναλάβει το νέο προσωπικό στη συνολική λειτουργία και πρόοδο της επιχείρησης  Τ ους κύριους άξονες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας

37 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π  Τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά και ποιοτικά) που συνεπάγεται η εφαρμογή της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας  Σε περίπτωση όπου η αιτούσα επιχείρηση δεν είναι ΜΜΕ, πρέπει να παρουσιάζει με ποσοτικούς όρους τη δημιουργία κινήτρων (incentive effect) που θα έχει η επιχορήγηση στην ανάληψη ή πρόοδο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης

38 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Η αξιολόγηση των παραπάνω κριτηρίων βασίζεται σε ποιοτική βαθμολόγηση του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ. Για να εγκριθεί μία πρόταση θα πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογηθεί από την επιτροπή με ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

39 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ο χρόνος αξιολόγησης μίας πρότασης δεν ξεπερνά τις 3 εβδομάδες από την ημέρα που υποβάλλεται στην ΓΓΕΤ.

40 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ποια είναι η αναλογία των προτάσεων που εγκρίνονται σε σχέση με αυτές που υποβάλλονται;

41 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα (Σεπτέμβριος 2002 – Σεπτέμβριος 2003) το ποσοστό των εγκεκριμένων προτάσεων ανέρχεται στο 62%

42 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Ποια είναι τα εγκεκριμένα έργα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας;

43 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π

44 Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν την αναλυτική προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα των προγραμμάτων;

45 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Λεπτομερείς πληροφορίες για το προγράμματα ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π και τα έντυπα συμπλήρωσης δίνονται μέσω: http://www.gsrt.gr

46 ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π Εκτός από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχέδια των εντύπων σε δισκέτα από τη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τμήμα Γ’, Μεσογείων 14-18, 115 10 ΑΘΗΝΑ, (Τ.Θ. 146 31)


Κατέβασμα ppt "Βιομηχανία – Έρευνα – Καινοτομία: Η πρόκληση Το προγράμματα απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις (ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π) Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της βιομηχανικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google