Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΕ PoP Δικαιούχου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΥ Φ/Σ Σ.Μ. ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗΣ Σ.Μ. Φ/Σ Σ.Μ. ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Α/Κ ή ΚοΜΓ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΕ PoP Δικαιούχου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΥ Φ/Σ Σ.Μ. ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗΣ Σ.Μ. Φ/Σ Σ.Μ. ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Α/Κ ή ΚοΜΓ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΕ PoP Δικαιούχου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΥ Φ/Σ Σ.Μ. ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗΣ Σ.Μ. Φ/Σ Σ.Μ. ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Α/Κ ή ΚοΜΓ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Είναι η σύνδεση μεταξύ του Σημείου Παρουσίας του Δικαιούχου και του Α/Κ ή ΚοΜΓ του ΟΤΕ και μέσω αυτής τα τερματικά και ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών χονδρικής παραδίδονται στον Δικαιούχο. ΦΥΠ Α. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΗΜΙ ΖΕΥΞΗΣ Η σύνδεση της οποίας το ένα άκρο βρίσκεται στον χώρο πολυπλεξίας ενός Α/Κ ή ΚοΜΓ ΟΤΕ και το άλλο είναι ο οπτικός σύνδεσμος εντός του ΦΥΠ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Α/Κ ή ΚοΜΓ ΟΤΕ. Β. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – Φ/Σ Η σύνδεση της οποίας το ένα άκρο βρίσκεται στον χώρο πολυπλεξίας ενός Α/Κ ή ΚοΜΓ ΟΤΕ και το άλλο στο χώρο Φ/Σ που βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου ΚοΜΓ ή Α/Κ.

2 Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Οικείο Α/Κ PoP Δικαιούχου ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ (ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ) Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ ΚοΜΓ Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Οικείο Α/Κ PoP Δικαιούχου ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ (ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ -ΖΕΥΚΤΙΚΟ) Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Α’ ΚοΜΓ Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Β’ ΚοΜΓ Γ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΥΣ ΖΕΥΞΗΣ (1) Η σύνδεση της οποίας το ένα άκρο βρίσκεται στο Α/Κ ή ΚοΜΓ και το άλλο στο σημείο παρουσίας (PoP) του Δικαιούχου. Γ.1. Γ.2.

3 Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Οικείο Α/Κ PoP Δικαιούχου ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ (ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ –TΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ) Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Α’ ΚοΜΓ Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ A/K Γ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΥΣ ΖΕΥΞΗΣ (2) Η σύνδεση της οποίας το ένα άκρο βρίσκεται στο Α/Κ ή ΚοΜΓ και το άλλο στο σημείο παρουσίας (PoP) του Δικαιούχου. Γ.4. Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Οικείο Α/Κ PoP Δικαιούχου ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ (ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ –ΖΕΥΚΤΙΚΟ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ) Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Α’ ΚοΜΓ Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Β’ ΚοΜΓ Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Α/Κ Γ.3.


Κατέβασμα ppt "ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΕ PoP Δικαιούχου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΥ Φ/Σ Σ.Μ. ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗΣ Σ.Μ. Φ/Σ Σ.Μ. ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Χώρος Πολυπλεξίας ΟΤΕ Α/Κ ή ΚοΜΓ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google