Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SEE PLATFORM BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόσκληση1st European Design Innovation Initiative Προϋπολογισμός ΚΕΠΑ75.390,08 euro’s Ποσοστό επιδότησης75%

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SEE PLATFORM BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόσκληση1st European Design Innovation Initiative Προϋπολογισμός ΚΕΠΑ75.390,08 euro’s Ποσοστό επιδότησης75%"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SEE PLATFORM BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόσκληση1st European Design Innovation Initiative Προϋπολογισμός ΚΕΠΑ75.390,08 euro’s Ποσοστό επιδότησης75% LeaderDesign Wales / University of Wales Institute, Cardiff Εταίροι Design Flanders (Βέλγιο) ΚΕΠΑ (Ελλάδα) Regional Development Agency of South Bohemia (Τσεχία) Danish Design Centre (Δανία) Estonian Design Centre (Εσθονία) Aalto University, School of Art & Design (Φινλανδία) Jyväskylä University of Applied Sciences (Φινλανδία) Border, Midlands and West Assembly (Ιρλανδία) Castle Cieszyn (Πολωνία) Design Council (Μεγάλη Βρετανία) SEE PLATFORM

2 Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου με συμμετοχή φορέων που υποστηρίζουν την καινοτομία, με στόχο την ανάδειξη του design ως μοχλό καινοτόμου ανάπτυξης ενισχύοντας τον ρόλο εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων. Στόχοι του έργου είναι: Η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα γίνει το σημείο εστίασης για τη διάδοση της γνώσης και την υποστήριξη του σχεδιασμού ως εργαλείο για το χρήστη με επίκεντρο την καινοτομία στην Ευρώπη. Η εκπόνηση από τους εταίρους του projects μαζί με τους κατά τόπους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, πρακτικών εργαλείων για την προώθηση του σχεδιασμού στα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και στην χάραξη ανάλογων πολιτικών. Η επικοινωνία με Περιφέρειες και Φορείς στην Ευρώπη, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί με το design ως εργαλείο καινοτομίας ώστε να ευνοηθεί η ενσωμάτωση του σχεδιασμού σε πρακτικά θέματα καινοτομίας χάραξης επιχειρηματικής πολιτικής. Η δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας δεδομένων με τα εργαλεία, τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής και τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το design, ως ένα οδηγό του χρήστη με επίκεντρο την καινοτομία. SEE PLATFORM

3 Ο ρόλος του ΚΕΠΑ στα πλαίσια του έργου θα είναι : Η διοργάνωση ενός event τον Ιούνιο το 2013 με αντικείμενο Service Innovation for SMEs. Η δημιουργία 10 Workshop με βάση το αντικείμενο του event που έχουμε αναλάβει και σε ένα από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα του project  Design Policy  Business Support for SMEs  Social Innovation  Academia-Industry Links Η παράδοση 2 παρουσιάσεων με αντικείμενο τον ρόλο του design στην καινοτομία, απευθυνόμενες σε κοινό μη συναφές με το αντικείμενο. Η ανάληψη δράσης για την συμμετοχή τουλάχιστον 12 δημόσιων φορέων στις ημερίδες Η ανάδειξη 4 case studies για την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και τα ενημερωτικά δελτία Η δημοσιότητα του project (ηλεκτρονική και έντυπη) Η ενημέρωση για την μεταβολή της τοπικής πολιτικής και αποτελέσματα τοπικών ερευνών του στον τομέα σχεδιασμού για τη Βιβλιοθήκη Νοτιοανατολικής Ευρώπης. SEE PLATFORM


Κατέβασμα ppt "SEE PLATFORM BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόσκληση1st European Design Innovation Initiative Προϋπολογισμός ΚΕΠΑ75.390,08 euro’s Ποσοστό επιδότησης75%"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google