Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού… Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού… Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού… Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής

2 Οι μικροί μαθητές …  χαρακτηρίζονται από περιορισμένο εύρος προσοχής  μαθαίνουν κυρίως μέσω του προφορικού λόγου  δυσκολεύονται να συνεργαστούν σε ομάδες  «όσο εύκολα μαθαίνουν τόσο εύκολα ξεχνούν» 2

3 Λύσεις…  Οι διασκεδαστικές δραστηριότητες μπορούν να επεκτείνουν το εύρος της προσοχής τους  Τα παιχνίδια διευκολύνουν την ένταξη τους στην ομάδα  Τα παραμύθια και οι ιστορίες βοηθούν σημαντικά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας  Η κίνηση και το τραγούδι βοηθούν τους μικρούς μαθητές στην κατανόηση αλλά και στην παραγωγή της ξένης γλώσσας 3

4 Η ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ Δραστηριότητες Α΄ τάξης ● Συνεχής ανακύκλωση λεξιλογίου και δομών ● Δραστηριότητες ‘άγκυρες’ (επανάληψη, εμπέδωση, επέκταση σε καινούριο επικοινωνιακό πλαίσιο) ● Παραδείγματα επαναληπτικών δραστηριοτήτων:  Β5 “A party in the jungle”  Β10 “Nelly the small caterpillar” 4

5 Δραστηριότητα Β5: A party in the jungle Γλωσσικοί στόχοι ● Να επαναλάβουν τα ονόματα ζώων της ζούγκλας (elephant, lion, hippo, monkey, parrot, zebra) και να μάθουν καινούρια (tiger, giraffe) ● Να ανακυκλώσουν λεξιλόγιο για χρώματα και φαγητά ● Να μάθουν λέξεις όπως jungle, friend, present ● Να μάθουν τις έννοιες big-small ● Να μάθουν τις φράσεις: Happy Birthday, Thank you, Let’s dance / have a party. 5

6 Οι ιστορίες… ● κερδίζουν και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών ● αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους ● συμβάλλουν στην κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη ● βοηθούν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσω της επανάληψης ● συμβάλλουν στην εμπέδωση εννοιών (χρόνος, μέγεθος, σχήμα, αλληλουχία γεγονότων κλπ.) ● αποτελούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κωδικοποιούνται κοινωνικές συμπεριφορές και οικοδομείται θετικά ο αξιακός και ηθικός κόσμος των παιδιών ● προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 6

7 Video Goldilocks and the three bears (about 3 minutes) γνώριμες ρουτίνες στην αρχή του μαθήματος που ‘ησυχάζουν την τάξη’ και σηματοδοτούν την έναρξη του μαθήματος διήγηση ιστορίας με realia paralinguistics features (οπτική επαφή, αλλαγή τόνου φωνής, κινήσεις κλπ) 7

8 Παιχνίδια – Μουσικοκινητικές δραστηριότητες Μέσω των παιχνιδιών οι μικροί μαθητές: ● αναπτύσσουν γνωστικά σχήματα ● γνωρίζουν τους άλλους ● βιώνουν καταστάσεις ● μαθαίνουν να υπακούουν σε κανόνες ● αποκτούν δεξιότητες: σωματικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, νοητικές και γλωσσικές ● διατηρούν την προσοχή τους ● μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά 8

9 Δραστηριότητα Δ1: The Circassian Circle (Scottish Dance) Βλέπε Video #1 Βλέπε Video #2 9

10 Extra δραστηριότητες για την Α΄ Δημοτικού Λόγοι σχεδιασμού extra υλικού ● Ενίσχυση στόχων βασικού υλικού ● Εμπέδωση λεξιλογίου ● Διεύρυνση λεξιλογικού syllabus ● Ενίσχυση διαφοροποιημένης παιδαγωγικής ● Ενίσχυση χρήσης υλικού βασικών Κύκλων ● Ενίσχυση διαθεματικότητας ● Ευελιξία εκπαιδευτικού 10

11 Είδη extra διδακτικού υλικού ● Δραστηριότητες (τραγούδια, ιστορίες, παιχνίδια) ● Playtime  μουσικοκινητικές δραστηριότητες  παιχνίδια 11

12 Παιχνίδια (playtime) ● Memo game ● Bingo game ● Trace the way in the labyrinth ● Join the dots. Find what the picture shows ● Spot differences and similarities ● Board game ● Mathematical additions ● Pantomime ● Simon says ● Spot the objects (e.g. school objects) ● Snakes and ladders ● Listen, draw and colour 12

13 Υλικό από το Βρετανικό Συμβούλιο anansi-has-thin-legs download/spider-mobile Σχέδιο διδασκαλίας (βλέπε αρχείο word) 13

14 Το έργο υλοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της εισήγησης έχει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΕΑΠ. Εισηγήτρια της παρούσας: Αικατερίνη Νικολάκη Εκπαιδευτικός Αγγλικής


Κατέβασμα ppt "Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού… Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google