Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού… Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού… Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού… Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής

2 Οι μικροί μαθητές …  χαρακτηρίζονται από περιορισμένο εύρος προσοχής  μαθαίνουν κυρίως μέσω του προφορικού λόγου  δυσκολεύονται να συνεργαστούν σε ομάδες  «όσο εύκολα μαθαίνουν τόσο εύκολα ξεχνούν» 2

3 Λύσεις…  Οι διασκεδαστικές δραστηριότητες μπορούν να επεκτείνουν το εύρος της προσοχής τους  Τα παιχνίδια διευκολύνουν την ένταξη τους στην ομάδα  Τα παραμύθια και οι ιστορίες βοηθούν σημαντικά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας  Η κίνηση και το τραγούδι βοηθούν τους μικρούς μαθητές στην κατανόηση αλλά και στην παραγωγή της ξένης γλώσσας 3

4 Η ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool Δραστηριότητες Α΄ τάξης ● Συνεχής ανακύκλωση λεξιλογίου και δομών ● Δραστηριότητες ‘άγκυρες’ (επανάληψη, εμπέδωση, επέκταση σε καινούριο επικοινωνιακό πλαίσιο) ● Παραδείγματα επαναληπτικών δραστηριοτήτων:  Β5 “A party in the jungle”  Β10 “Nelly the small caterpillar” 4

5 Δραστηριότητα Β5: A party in the jungle Γλωσσικοί στόχοι ● Να επαναλάβουν τα ονόματα ζώων της ζούγκλας (elephant, lion, hippo, monkey, parrot, zebra) και να μάθουν καινούρια (tiger, giraffe) ● Να ανακυκλώσουν λεξιλόγιο για χρώματα και φαγητά ● Να μάθουν λέξεις όπως jungle, friend, present ● Να μάθουν τις έννοιες big-small ● Να μάθουν τις φράσεις: Happy Birthday, Thank you, Let’s dance / have a party. http://rcel.enl.uoa.gr/peapabc/aclass_cycleB_B06.htm http://rcel.enl.uoa.gr/peapabc/aclass_cycleB_B06_pro.htm http://rcel.enl.uoa.gr/peapabc/aclass_cycleB_B06_mat.htm 5

6 Οι ιστορίες… ● κερδίζουν και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών ● αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους ● συμβάλλουν στην κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη ● βοηθούν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσω της επανάληψης ● συμβάλλουν στην εμπέδωση εννοιών (χρόνος, μέγεθος, σχήμα, αλληλουχία γεγονότων κλπ.) ● αποτελούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κωδικοποιούνται κοινωνικές συμπεριφορές και οικοδομείται θετικά ο αξιακός και ηθικός κόσμος των παιδιών ● προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 6

7 Video Goldilocks and the three bears (about 3 minutes) γνώριμες ρουτίνες στην αρχή του μαθήματος που ‘ησυχάζουν την τάξη’ και σηματοδοτούν την έναρξη του μαθήματος διήγηση ιστορίας με realia paralinguistics features (οπτική επαφή, αλλαγή τόνου φωνής, κινήσεις κλπ) 7

8 Παιχνίδια – Μουσικοκινητικές δραστηριότητες Μέσω των παιχνιδιών οι μικροί μαθητές: ● αναπτύσσουν γνωστικά σχήματα ● γνωρίζουν τους άλλους ● βιώνουν καταστάσεις ● μαθαίνουν να υπακούουν σε κανόνες ● αποκτούν δεξιότητες: σωματικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, νοητικές και γλωσσικές ● διατηρούν την προσοχή τους ● μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά 8

9 Δραστηριότητα Δ1: The Circassian Circle (Scottish Dance) Βλέπε Video #1 Βλέπε Video #2 http://rcel.enl.uoa.gr/peapabc/aclass_cycleD_D01_pro.htm 9

10 Extra δραστηριότητες για την Α΄ Δημοτικού Λόγοι σχεδιασμού extra υλικού ● Ενίσχυση στόχων βασικού υλικού ● Εμπέδωση λεξιλογίου ● Διεύρυνση λεξιλογικού syllabus ● Ενίσχυση διαφοροποιημένης παιδαγωγικής ● Ενίσχυση χρήσης υλικού βασικών Κύκλων ● Ενίσχυση διαθεματικότητας ● Ευελιξία εκπαιδευτικού 10

11 Είδη extra διδακτικού υλικού ● Δραστηριότητες (τραγούδια, ιστορίες, παιχνίδια) ● Playtime  μουσικοκινητικές δραστηριότητες  παιχνίδια 11

12 Παιχνίδια (playtime) ● Memo game ● Bingo game ● Trace the way in the labyrinth ● Join the dots. Find what the picture shows ● Spot differences and similarities ● Board game ● Mathematical additions ● Pantomime ● Simon says ● Spot the objects (e.g. school objects) ● Snakes and ladders ● Listen, draw and colour 12

13 Υλικό από το Βρετανικό Συμβούλιο http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/why- anansi-has-thin-legs http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/craft- download/spider-mobile Σχέδιο διδασκαλίας (βλέπε αρχείο word) 13

14 http://rcel.enl.uoa.gr rcel@enl.uoa.gr Το έργο υλοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της εισήγησης έχει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΕΑΠ. Εισηγήτρια της παρούσας: Αικατερίνη Νικολάκη Εκπαιδευτικός Αγγλικής


Κατέβασμα ppt "Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού… Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google