Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημά μας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημά μας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημά μας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 1

2 Μέθοδος ερωταποκρίσεων Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 2  Ένα θέμα προς διδασκαλία αντιμετωπίζεται με ερωτήσεις του Διδάσκοντα προς τους μαθητές, αλλά και των μαθητών προς τους συμμαθητές τους. Αντιμετωπίζονται όλοι ως συνεργάτες οι οποίοι πρέπει να επιτύχουν κάποιο στόχο που έχει τεθεί από τον Διδάσκοντα, ή από τους μαθητές ( διευκρίνιση, απορία, επέκταση ).  Ο Εκπαιδευτικός διατηρεί τον έλεγχο και δίνει κατευθύνσεις καθ ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας.  Μπορεί να συμμετάσχει και μεγάλος αριθμός μαθητών σύμφωνα με την κρίση του Εκπαιδευτικού.

3 Η Σωκρατική Μέθοδος Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 3  Το κάθε βήμα του διδασκομένου θέματος εκμαιεύεται από τον Διδάσκοντα, ώσπου να καταλήξουν οι μαθητές σε κάποιο αποτέλεσμα - στόχο, ο οποίος έχει τεθεί από τον Εκπαιδευτικό, ή από κάποιον μαθητή ( διευκρίνιση, απορία, επέκταση ).

4 Η Μέθοδος της Γνωστικής Σύγκρουσης Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 4  Ο μαθητής πιστεύει ότι : ( α + β ) 2 = α 2 + β 2 + αβ  Ο διδάσκων προτείνει : ( α + β ) 2 =( α + β )( α + β )=……..  Ο μαθητής έτσι, αναγκάζεται να αντιπαρατεθεί ( συγκρουσθεί ) με τις πεποιθήσεις του, και με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στο σωστό αποτέλεσμα κατακτώντας τη γνώση επί του συγκεκριμένου θέματος.

5 Η Μέθοδος της Δραματοποίησης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 5  Η ιδέα είναι να αποδώσουμε υπόσταση στις μαθηματικές έννοιες. Κάποια από τα παραδείγματα που ακολουθούν βρίσκονται  ΕΔΩ ΕΔΩ  Καλλιστεία τετραπλεύρων ( Για τη διδασκαλία κυρίως των ιδιοτήτων των παραλληλογράμμων )  Ζ ( Ο διδάσκων χρησιμοποιεί το σήμα του Ζορό για να διδάξει τα είδη των γωνιών που σχηματίζονται όταν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από μία τρίτη ευθεία )  Μονόπρακτο 4 πράξεων  Αριθμών και σχημάτων διάλογοι

6 Η Μέθοδος της Διαθεματικής Προσέγγισης της Γνώσης ( μέρος α΄ ) Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 6  Εφαρμόζεται κυρίως μέσω των Ερευνητικών Εργασιών  Εργασία των μαθητών του 1 ου ΓΕΛ Γαλατσίου  Εργασία των μαθητών του 1 ου ΓΕΛ Ασπροπύργου  Οι εργασίες των μαθητών των 2 σχολείων βρίσκονται ΕΔΩ και οι οδηγίες για τις Ερευνητικές Εργασίες ΕΔΩ ΕΔΩ

7 Η οργάνωση της Διαθεματικής Διδασκαλίας από τον Διδάσκοντα ( μέρος β΄ ) Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 7  Στη Διαθεματική Διδασκαλία είναι δυνατόν να συνεργασθούν Εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων  Η Διδασκαλία μπορεί να είναι ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ, ή να μετατραπεί στην πορεία ανάλογα με την κρίση των Εκπαιδευτικών σε ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (PROJECT)

8 Η οργάνωση της Διαθεματικής Διδασκαλίας από τον Διδάσκοντα ( μέρος γ΄ ) Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 8  Οι δύο προαναφερθείσες μορφές διδασκαλίας έχουν την εξής διαφορά :  Στην Ενιαία Συγκεντρωτική Μέθοδο οι Εκπαιδευτικοί ορίζουν το θέμα και οργανώνουν τις θεματικές ενότητες. Μπορούν ακόμα να διδάξουν στους μαθητές τους τις θεματικές ενότητες χωρίς να απαιτήσουν να γίνει κάποιας μορφής έρευνα από τα παιδιά.  Στο Project όμως, το θέμα επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές βάσει των ενδιαφερόντων τους, και φυσικά απαιτείται έρευνα από αυτούς

9 Η οργάνωση της Διαθεματικής Διδασκαλίας από τον Διδάσκοντα ( μέρος δ΄ ) Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 9  Στην περίπτωση του Project, αφού γίνει η επιλογή του θέματος, ορίζονται και εποπτεύονται από τον Διδάσκοντα τα βασικά στάδια της εργασίας ως εξής :  1. Καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα  2. Συγκροτούνται ομάδες, στις οποίες ανατίθενται συγκεκριμένες και ίσως διακριτές εργασίες  3. Προτείνονται πηγές συλλογής πληροφοριών ( βιβλιοθήκες, internet, τοπικοί φορείς, κ. ά.)  4. Τρόποι διεξαγωγής της έρευνας από τους μαθητές

10 Η οργάνωση της Διαθεματικής Διδασκαλίας από τον Διδάσκοντα ( μέρος ε΄ ) Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 10  5. Καταγραφή και αναλυτική μελέτη των πληροφοριών και των στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα  6. Η κάθε ομάδα γράφει τα συμπεράσματά της, ή εναλλακτικά γράφεται ένα κείμενο με τη συνεργασία των μαθητών όλων των ομάδων  7. Παρουσίαση ίσως και σε ευρύ κοινό του σχεδίου δράσης

11 Η Μέθοδος Διδασκαλίας με τη χρήση του Η / Υ Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 11  Ο Εκπαιδευτικός επιλέγει το θέμα που θα διδάξει με αυτήν την μέθοδο  Δεν προσφέρονται όλα τα κεφάλαια για διδασκαλία με τη χρήση του Η / Υ  Ως τυπικά παραδείγματα κατάλληλα για διδασκαλία αναφέρονται τα περισσότερα κεφάλαια της Γεωμετρίας, αλλά και η εισαγωγή στις παραγώγους καθώς και το θεώρημα μέσης τιμής

12 Η Μέθοδος της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 12  Χρειάζεται οργάνωση από τον Διδάσκοντα. Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο  Πρωτίστως γίνεται ενημέρωση των μαθητών για τους κανόνες  Στη συνέχεια ο Εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες των 2-7 μαθητών και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο, όπως π. χ. στην περίπτωση που μία ομάδα έχει μόνο καλούς μαθητές. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί τέτοια σύνθεση ώστε η συνεργασία να γίνεται μεταξύ μαθητών διαφορετικών δυνατοτήτων

13 Η Μέθοδος της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 13  Τα θέματα που ενδείκνυνται περιέχουν ερωτήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας  Ο Διδάσκων ασκεί συνεχή εποπτεία, κατευθύνει, επεξηγεί και φροντίζει οι μαθητές να συνεργάζονται και να βοηθά ο ένας τον άλλον  Στο τέλος γίνεται από τον Διδάσκοντα η αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας  Ο Διδάσκων μπορεί να επιτρέψει την εργασία σε ομάδες των μαθητών του ακόμα και σε μία ολιγόλεπτη εξέταση ( τεστ )

14 Η σημασία της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 14  Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια στον χώρο της εκπαίδευσης να πεισθούν Δάσκαλοι και Καθηγητές να εφαρμόσουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας.  Χωρίς να υπάρχει πρόθεση να εξοβελισθεί η μακροχρόνια δοκιμασμένη μετωπική, ή δασκαλοκεντρική μέθοδος, τείνουμε να προτείνουμε στους Εκπαιδευτικούς και άλλες μεθόδους, οι οποίες έχουν ως στόχο την ευρύτερη ενεργητική συμμετοχή των μαθητών τους.

15 Η σημασία της ομαδικής εργασίας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 15 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία φαίνεται να κερδίζει έδαφος έναντι άλλων λιγότερο δημοφιλών μεθόδων, αρκεί βέβαια να οργανωθεί και να εφαρμοσθεί σωστά. Ωστόσο, μολονότι αντιλαμβάνεται κανείς τα προφανή οφέλη αυτού του εγχειρήματος, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το κέρδος που έχουν οι χαρισματικοί μαθητές από τη συμμετοχή τους στις ομάδες εργασίας

16 Η σημασία της ομαδικής εργασίας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 16  Στα προφανή οφέλη καταγράφεται η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης – της δυνατότητας δηλαδή να κατανοούμε τα διαδραματιζόμενα από τη θέση του άλλου - και κατά συνέπεια η κοινωνικοποίηση των εμπλεκόμενων μελών της ομάδας  Επίσης είναι αποδεδειγμένο, ότι ως αποτέλεσμα της ομαδοσυνεργατικής εργασίας ορίζεται κάτι πολύ πιο ισχυρό από αυτό που προκύπτει αν αθροιστούν οι προσφορές και οι ικανότητες όλων των μελών της ομάδας

17 Η σημασία της ομαδικής εργασίας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 17  Οι συνήθεις αντιδράσεις προέρχονται από τους χαρισματικούς μαθητές και τους γονείς τους, οι οποίοι θεωρούν χάσιμο χρόνου τη συμμετοχή των παιδιών τους σε τέτοια διδακτικά σχήματα  Ο λόγος είναι ότι, κατά την άποψη των διαφωνούντων, θα ήταν χρησιμότερο για τους καλούς μαθητές να συνεχίσουν απρόσκοπτα την πορεία τους για την κατάκτηση της γνώσης, και να μην ασχολούνται με τον συμμαθητή τους που δυσκολεύεται να κατανοήσει στοιχεία της θεωρίας, ή της άσκησης, τα οποία εκείνοι ήδη γνωρίζουν καλά

18 Η σημασία της ομαδικής εργασίας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 18  Ωστόσο, είναι βασική αρχή της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Επιστήμης, το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση της γνώσης στο περιβάλλον της ομάδας, βελτιώνει και ισχυροποιεί τα πεδία της ύλης που ο χαρισματικός μαθητής θεωρεί ότι κατέχει  Ο χαρισματικός μαθητής έχει την ευκαιρία να λειτουργήσει σαν ένας δάσκαλος, και ως εκ τούτου να διορθώσει κάποια λάθη του, να αναλύσει περισσότερο τα ασαφή σημεία του ΄διδασκομένου΄ από τον ίδιο θέματος, και εν τέλει να εμπεδώσει τη γνώση του επ ’ αυτού

19 Η Μέθοδος της Εξατομικευμένης Διδασκαλίας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 19  Δεχόμαστε ότι ο κάθε μαθητής για να μάθει κάτι, εργάζεται σύμφωνα με τις δυνατότητες και τον ρυθμό του  Γι ’ αυτό προσαρμόζουμε τη διδασκαλία μας σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις ανάγκες που αντιλαμβανόμαστε πως έχουν οι μαθητές  Η προσαρμογή της διδασκαλίας μας γίνεται στο περιεχόμενο, ή στο βαθμό δυσκολίας, ή στην οργάνωσή της  Στοχεύουμε στην ανάλυση της ύλης σε τμήματα, για να διευκολυνθούν οι μαθητές ώστε να προχωρήσουν μόνοι τους


Κατέβασμα ppt "ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημά μας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google