Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Dr. Maria D. Chalkou, State High School Advisor Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημά μας

2 Μέθοδος ερωταποκρίσεων
Ένα θέμα προς διδασκαλία αντιμετωπίζεται με ερωτήσεις του Διδάσκοντα προς τους μαθητές, αλλά και των μαθητών προς τους συμμαθητές τους. Αντιμετωπίζονται όλοι ως συνεργάτες οι οποίοι πρέπει να επιτύχουν κάποιο στόχο που έχει τεθεί από τον Διδάσκοντα, ή από τους μαθητές (διευκρίνιση, απορία, επέκταση). Ο Εκπαιδευτικός διατηρεί τον έλεγχο και δίνει κατευθύνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Μπορεί να συμμετάσχει και μεγάλος αριθμός μαθητών σύμφωνα με την κρίση του Εκπαιδευτικού. Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

3 Η Σωκρατική Μέθοδος Το κάθε βήμα του διδασκομένου θέματος εκμαιεύεται από τον Διδάσκοντα, ώσπου να καταλήξουν οι μαθητές σε κάποιο αποτέλεσμα-στόχο, ο οποίος έχει τεθεί από τον Εκπαιδευτικό, ή από κάποιον μαθητή (διευκρίνιση, απορία, επέκταση). Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

4 Η Μέθοδος της Γνωστικής Σύγκρουσης
Ο μαθητής πιστεύει ότι: (α+β)2=α2+β2+αβ Ο διδάσκων προτείνει : (α+β)2=(α+β)(α+β)=…….. Ο μαθητής έτσι, αναγκάζεται να αντιπαρατεθεί (συγκρουσθεί) με τις πεποιθήσεις του, και με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στο σωστό αποτέλεσμα κατακτώντας τη γνώση επί του συγκεκριμένου θέματος. Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

5 Η Μέθοδος της Δραματοποίησης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
Η ιδέα είναι να αποδώσουμε υπόσταση στις μαθηματικές έννοιες. Κάποια από τα παραδείγματα που ακολουθούν βρίσκονται ΕΔΩ Καλλιστεία τετραπλεύρων (Για τη διδασκαλία κυρίως των ιδιοτήτων των παραλληλογράμμων) Ζ (Ο διδάσκων χρησιμοποιεί το σήμα του Ζορό για να διδάξει τα είδη των γωνιών που σχηματίζονται όταν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από μία τρίτη ευθεία) Μονόπρακτο 4 πράξεων Αριθμών και σχημάτων διάλογοι Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

6 Η Μέθοδος της Διαθεματικής Προσέγγισης της Γνώσης (μέρος α΄)
Εφαρμόζεται κυρίως μέσω των Ερευνητικών Εργασιών Εργασία των μαθητών του 1ου ΓΕΛ Γαλατσίου Εργασία των μαθητών του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου Οι εργασίες των μαθητών των 2 σχολείων βρίσκονται ΕΔΩ και οι οδηγίες για τις Ερευνητικές Εργασίες ΕΔΩ Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

7 Η οργάνωση της Διαθεματικής Διδασκαλίας από τον Διδάσκοντα (μέρος β΄)
Στη Διαθεματική Διδασκαλία είναι δυνατόν να συνεργασθούν Εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων Η Διδασκαλία μπορεί να είναι ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ, ή να μετατραπεί στην πορεία ανάλογα με την κρίση των Εκπαιδευτικών σε ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (PROJECT) Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

8 Η οργάνωση της Διαθεματικής Διδασκαλίας από τον Διδάσκοντα (μέρος γ΄)
Οι δύο προαναφερθείσες μορφές διδασκαλίας έχουν την εξής διαφορά: Στην Ενιαία Συγκεντρωτική Μέθοδο οι Εκπαιδευτικοί ορίζουν το θέμα και οργανώνουν τις θεματικές ενότητες. Μπορούν ακόμα να διδάξουν στους μαθητές τους τις θεματικές ενότητες χωρίς να απαιτήσουν να γίνει κάποιας μορφής έρευνα από τα παιδιά. Στο Project όμως, το θέμα επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές βάσει των ενδιαφερόντων τους, και φυσικά απαιτείται έρευνα από αυτούς Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

9 Η οργάνωση της Διαθεματικής Διδασκαλίας από τον Διδάσκοντα (μέρος δ΄)
Στην περίπτωση του Project, αφού γίνει η επιλογή του θέματος, ορίζονται και εποπτεύονται από τον Διδάσκοντα τα βασικά στάδια της εργασίας ως εξής: 1. Καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα 2. Συγκροτούνται ομάδες, στις οποίες ανατίθενται συγκεκριμένες και ίσως διακριτές εργασίες 3. Προτείνονται πηγές συλλογής πληροφοριών (βιβλιοθήκες, internet, τοπικοί φορείς, κ. ά.) 4. Τρόποι διεξαγωγής της έρευνας από τους μαθητές Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

10 Η οργάνωση της Διαθεματικής Διδασκαλίας από τον Διδάσκοντα (μέρος ε΄)
5. Καταγραφή και αναλυτική μελέτη των πληροφοριών και των στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα 6. Η κάθε ομάδα γράφει τα συμπεράσματά της, ή εναλλακτικά γράφεται ένα κείμενο με τη συνεργασία των μαθητών όλων των ομάδων 7. Παρουσίαση ίσως και σε ευρύ κοινό του σχεδίου δράσης Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

11 Η Μέθοδος Διδασκαλίας με τη χρήση του Η/Υ
Η Μέθοδος Διδασκαλίας με τη χρήση του Η/Υ Ο Εκπαιδευτικός επιλέγει το θέμα που θα διδάξει με αυτήν την μέθοδο Δεν προσφέρονται όλα τα κεφάλαια για διδασκαλία με τη χρήση του Η/Υ Ως τυπικά παραδείγματα κατάλληλα για διδασκαλία αναφέρονται τα περισσότερα κεφάλαια της Γεωμετρίας , αλλά και η εισαγωγή στις παραγώγους καθώς και το θεώρημα μέσης τιμής Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

12 Η Μέθοδος της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας
Χρειάζεται οργάνωση από τον Διδάσκοντα. Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο Πρωτίστως γίνεται ενημέρωση των μαθητών για τους κανόνες Στη συνέχεια ο Εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες των 2-7 μαθητών και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο, όπως π.χ. στην περίπτωση που μία ομάδα έχει μόνο καλούς μαθητές. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί τέτοια σύνθεση ώστε η συνεργασία να γίνεται μεταξύ μαθητών διαφορετικών δυνατοτήτων Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

13 Η Μέθοδος της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας
Τα θέματα που ενδείκνυνται περιέχουν ερωτήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας Ο Διδάσκων ασκεί συνεχή εποπτεία, κατευθύνει, επεξηγεί και φροντίζει οι μαθητές να συνεργάζονται και να βοηθά ο ένας τον άλλον Στο τέλος γίνεται από τον Διδάσκοντα η αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας Ο Διδάσκων μπορεί να επιτρέψει την εργασία σε ομάδες των μαθητών του ακόμα και σε μία ολιγόλεπτη εξέταση (τεστ) Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

14 Η σημασία της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια στον χώρο της εκπαίδευσης να πεισθούν Δάσκαλοι και Καθηγητές να εφαρμόσουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας. Χωρίς να υπάρχει πρόθεση να εξοβελισθεί η μακροχρόνια δοκιμασμένη μετωπική, ή δασκαλοκεντρική μέθοδος, τείνουμε να προτείνουμε στους Εκπαιδευτικούς και άλλες μεθόδους, οι οποίες έχουν ως στόχο την ευρύτερη ενεργητική συμμετοχή των μαθητών τους. Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

15 Η σημασία της ομαδικής εργασίας
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία φαίνεται να κερδίζει έδαφος έναντι άλλων λιγότερο δημοφιλών μεθόδων, αρκεί βέβαια να οργανωθεί και να εφαρμοσθεί σωστά. Ωστόσο, μολονότι αντιλαμβάνεται κανείς τα προφανή οφέλη αυτού του εγχειρήματος, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το κέρδος που έχουν οι χαρισματικοί μαθητές από τη συμμετοχή τους στις ομάδες εργασίας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

16 Η σημασία της ομαδικής εργασίας
Στα προφανή οφέλη καταγράφεται η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης –της δυνατότητας δηλαδή να κατανοούμε τα διαδραματιζόμενα από τη θέση του άλλου- και κατά συνέπεια η κοινωνικοποίηση των εμπλεκόμενων μελών της ομάδας Επίσης είναι αποδεδειγμένο, ότι ως αποτέλεσμα της ομαδοσυνεργατικής εργασίας ορίζεται κάτι πολύ πιο ισχυρό από αυτό που προκύπτει αν αθροιστούν οι προσφορές και οι ικανότητες όλων των μελών της ομάδας Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

17 Η σημασία της ομαδικής εργασίας
Οι συνήθεις αντιδράσεις προέρχονται από τους χαρισματικούς μαθητές και τους γονείς τους, οι οποίοι θεωρούν χάσιμο χρόνου τη συμμετοχή των παιδιών τους σε τέτοια διδακτικά σχήματα Ο λόγος είναι ότι, κατά την άποψη των διαφωνούντων, θα ήταν χρησιμότερο για τους καλούς μαθητές να συνεχίσουν απρόσκοπτα την πορεία τους για την κατάκτηση της γνώσης, και να μην ασχολούνται με τον συμμαθητή τους που δυσκολεύεται να κατανοήσει στοιχεία της θεωρίας, ή της άσκησης, τα οποία εκείνοι ήδη γνωρίζουν καλά Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

18 Η σημασία της ομαδικής εργασίας
Ωστόσο, είναι βασική αρχή της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Επιστήμης, το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση της γνώσης στο περιβάλλον της ομάδας, βελτιώνει και ισχυροποιεί τα πεδία της ύλης που ο χαρισματικός μαθητής θεωρεί ότι κατέχει Ο χαρισματικός μαθητής έχει την ευκαιρία να λειτουργήσει σαν ένας δάσκαλος, και ως εκ τούτου να διορθώσει κάποια λάθη του, να αναλύσει περισσότερο τα ασαφή σημεία του ΄διδασκομένου΄ από τον ίδιο θέματος, και εν τέλει να εμπεδώσει τη γνώση του επ’ αυτού Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser

19 Η Μέθοδος της Εξατομικευμένης Διδασκαλίας
Δεχόμαστε ότι ο κάθε μαθητής για να μάθει κάτι, εργάζεται σύμφωνα με τις δυνατότητες και τον ρυθμό του Γι’ αυτό προσαρμόζουμε τη διδασκαλία μας σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις ανάγκες που αντιλαμβανόμαστε πως έχουν οι μαθητές Η προσαρμογή της διδασκαλίας μας γίνεται στο περιεχόμενο, ή στο βαθμό δυσκολίας, ή στην οργάνωσή της Στοχεύουμε στην ανάλυση της ύλης σε τμήματα, για να διευκολυνθούν οι μαθητές ώστε να προχωρήσουν μόνοι τους Dr. Maria D. Chalkou, State High School Adviser


Κατέβασμα ppt "ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google