Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum Συντάχθηκε για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum Συντάχθηκε για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum Συντάχθηκε για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 Η συνδρομητική ποσοτική έρευνα METRON FORUM διεξάγεται σε τετραμηνιαία βάση από την εταιρεία ερευνών METRON ANALYSIS σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR, του ΣΕΔΕΑ και της WAPOR, των οποίων η METRON ANALYSIS είναι μέλος. Τύπος έρευνας:Τύπος έρευνας: Τετραμηνιαία συνδρομητική ποσοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με χρήση κάλπης και ημιδομημένου ερωτηματολογίου που περιελάμβανε και ανοικτές ερωτήσεις. Περιοχή Έρευνας:Περιοχή Έρευνας: Το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των νήσων Αιγαίου/Ιονίου. Μέγεθος δείγματος:2.200Μέγεθος δείγματος: Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ήταν 2.200 και το επιτευχθέν 2.203 πολίτες-ψηφοφόροι ηλικίας 18 ετών και άνω. Χρόνος διεξαγωγής:Χρόνος διεξαγωγής: Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από 24/10 έως 7/11/2005. Η ταυτότητα της έρευνας

3 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 Η ταυτότητα της έρευνας Επιλογή δείγματος:Επιλογή δείγματος: Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της Τρισταδιακής δειγματοληψίας. –Στο πρώτο στάδιο επελέγησαν 221 οικοδομικά τετράγωνα διεξαγωγής της έρευνας, αναλογικά του πληθυσμού (proportional to size sampling) βάσει του αρχείου απογραφής 2001 της ΕΣΥΕ. –Στο δεύτερο στάδιο με συστηματική δειγματοληψία (systematic sampling), μέσα σε κάθε επιλεγείσα περιοχή επελέγησαν τα νοικοκυριά διεξαγωγής της έρευνας. –Τέλος στο τρίτο στάδιο, με απλή τυχαία δειγματοληψία επελέγησαν οι ερωτώμενοι (ηλικίας 18 ετών και άνω). Έτσι εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πραγματικού πληθυσμού. Προσωπικό Field:Προσωπικό Field: Εργάσθηκαν 9 επόπτες και 62 ερευνητές.

4 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 Πρόθεση ψήφου:Πρόθεση ψήφου: Οι ερωτώμενοι συμπλήρωσαν έντυπο ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια το τοποθέτησαν σε κάλπη χωρίς τη μεσολάβηση του ερευνητή. Το έντυπο ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τα κόμματα με κοινοβουλευτική παρουσία και τα ακόλουθα κόμματα: Ένωση Κεντρώων και Λ.Α.Ο.Σ., ενώ ο ερωτώμενος συμπλήρωνε ο ίδιος τυχόν προτίμηση σε κόμματα εκτός των προαναφερθέντων καθώς και απαντήσεις όπως “Λευκό”, “Άκυρο”, “Δεν έχω αποφασίσει”, “Δεν απαντώ”. Δειγματοληπτικό σφάλμα:Δειγματοληπτικό σφάλμα: Το μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα είναι ±2,1% με βαθμό εμπιστοσύνης 95%. Σταθμίσεις:Σταθμίσεις: Προκειμένου να εξισορροπηθούν τυχόν παράγοντες μεροληψίας το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικία, την αστικότητα και την εκλογική συμπεριφορά των ερωτώμενων (Βουλευτικές 2004). Ελάχιστες βάσεις:Ελάχιστες βάσεις: Όπου οι βάσεις των ερωτώμενων είναι μικρότερες των 100 ατόμων, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Ο πελάτης/παραλήπτης του παρόντος υποχρεούται να μην παραδώσει τα αποτελέσματα της έρευνας METRON FORUM σε τρίτους και να μην τα δημοσιεύσει ή καθ’οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποιήσει, εκτός εάν άλλως έχει ρητώς συμφωνηθεί. Η ταυτότητα της έρευνας

5 Υπηρεσίες Κεντρικής Διοίκησης και Δήμων

6 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις υπηρεσίες που σας παρέχει η κεντρική διοίκηση του κράτους, δηλαδή οι υπηρεσίες των Υπουργείων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους;’ 22,8% Βαθμός Ικανοποίησης από τις Υπηρεσίες των Υπουργείων (πολύ+αρκετά): 22,8%

7 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 *βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Δεν ψήφισαν/Κανένα/ΔΑ ‘Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις υπηρεσίες που σας παρέχει η κεντρική διοίκηση του κράτους, δηλαδή οι υπηρεσίες των Υπουργείων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους;’ (2)

8 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις υπηρεσίες που σας παρέχει η κεντρική διοίκηση του κράτους, δηλαδή οι υπηρεσίες των Υπουργείων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους;’ (3)

9 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις υπηρεσίες που σας παρέχει η κεντρική διοίκηση του κράτους, δηλαδή οι υπηρεσίες των Υπουργείων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους;’ (4)

10 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις υπηρεσίες που σας παρέχει η κεντρική διοίκηση του κράτους, δηλαδή οι υπηρεσίες των Υπουργείων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους;’ (5)

11 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 41,8% Βαθμός Ικανοποίησης από τις υπηρεσίες των Δήμων (πολύ+αρκετά): 41,8% ‘Και πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις υπηρεσίες που σας παρέχουν οι Δήμοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους;’

12 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 *βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Δεν ψήφισαν/Κανένα/ΔΑ ‘Και πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις υπηρεσίες που σας παρέχουν οι Δήμοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους;’ (2)

13 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Και πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις υπηρεσίες που σας παρέχουν οι Δήμοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους;’ (3)

14 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Και πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις υπηρεσίες που σας παρέχουν οι Δήμοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους;’ (4)

15 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Και πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις υπηρεσίες που σας παρέχουν οι Δήμοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους;’ (5)

16 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Θα θέλατε κάποιες από τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα η Κεντρική διοίκηση (δηλαδή τα Υπουργεία) να μεταφερθούν στους Δήμους;’

17 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 *βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Δεν ψήφισαν/Κανένα/ΔΑ ‘Θα θέλατε κάποιες από τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα η Κεντρική διοίκηση (δηλαδή τα Υπουργεία) να μεταφερθούν στους Δήμους;’ (2)

18 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Θα θέλατε κάποιες από τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα η Κεντρική διοίκηση (δηλαδή τα Υπουργεία) να μεταφερθούν στους Δήμους;’ (3)

19 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Θα θέλατε κάποιες από τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα η Κεντρική διοίκηση (δηλαδή τα Υπουργεία) να μεταφερθούν στους Δήμους;’ (4)

20 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Θα θέλατε κάποιες από τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα η Κεντρική διοίκηση (δηλαδή τα Υπουργεία) να μεταφερθούν στους Δήμους;’ (5)

21 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την αποτελεσματικότητα του Δήμου σας στους παρακάτω τομείς;’

22 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 *βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Κανένα/Δεν ψήφισαν/ΔΑ ‘Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την αποτελεσματικότητα του Δήμου σας στους παρακάτω τομείς;’ (2)

23 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την αποτελεσματικότητα του Δήμου σας στους παρακάτω τομείς;’ (3)

24 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την αποτελεσματικότητα του Δήμου σας στους παρακάτω τομείς;’ (4)

25 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 11 – Νοε-05 ‘Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την αποτελεσματικότητα του Δήμου σας στους παρακάτω τομείς;’ (5)


Κατέβασμα ppt "Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum Συντάχθηκε για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google