Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. CAROTID STENTING:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. CAROTID STENTING:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ.

2 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. Η χειρουργική των καρωτίδων (CEA ή CAS) απαιτεί συνδυασμό -υψηλού επιπέδου θεωρητικής κατάρτισης -τεχνικής αρτιότητας -είναι πεδίο μηδενικού λάθους -ενεργητική προστασία: επιλογή ασθενούς για τη μέθοδο, υλικών, χρησιμοποιούμενης τεχνικής -παθητική προστασία: διεγχειρητική προστασία εμβολισμού -επαρκής περιεγχειρητική κάλυψη (2 αντιαιμοπεταλιακά) -ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ/ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Parlani G, De Rango P, Verzini F, Cieri E, Simonte G, Casalino A, Manzone A, Cao P. Safety of Carotid Stenting (CAS) is Based on Institutional Training pe than Individual Experience in Large-volume Centres. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2013 Mar 4. doi:pii: S1078-5884(13)00120-2. 10.1016/j.ejvs.2013.02.003. Timaran CH, Mantese VA, Malas M, Brown OW, Lal BK, Moore WS, Voeks JH, Brott TG; CREST Investigators. Differential outcomes of carotid stenting and endarterectomy performed exclusively by vascular surgeons in the Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting Trial (CREST). J Vasc Surg. 2013 Feb;57(2):303-8.

3 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εισαγωγείς - Άμεση τεχνική (οδηγό καθετήρα) -μήκος 11εκ. – εύρος 6-8Fr -25 – 35εκ./υποστήριξη (ελίκωση/στένωση λαγονίων) - Τηλεσκοπική τεχνική (μακρύ θηκάρι) -Μήκος 90εκ. – εύρος 6-8Fr

4 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εισαγωγείς - Άμεση τεχνική (οδηγό καθετήρα) -μήκος 11εκ. – εύρος 6-8Fr -25 – 35εκ./υποστήριξη (ελίκωση/στένωση λαγονίων) - Τηλεσκοπική τεχνική (μακρύ θηκάρι) -Μήκος 90εκ. – εύρος 6-8Fr

5 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Οδηγά σύρματα -Υδρόφιλο σύρμα 0.035΄΄, μαλακό (π.χ. soft Terumo), κεκαμμένου και εύκαμπτου άκρου -αποφυγή τραυματισμού στο τόξο -Άμεση τεχνική: το σύρμα σταματά αυστηρά πριν τον καρωτιδικό διχασμό και προωθείται ο οδηγός καθετήρας -Τηλεσκοπική τεχνική ή δολίχωση κοινής καρωτίδας: το σύρμα προωθείται στην έξω καρωτίδα και εναλλάσσεται με σκληρό (π.χ. Stiff Terumo) ή υπέρσκληρο οδηγό (π.χ. super stiff Amplatz) σύρμα ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη υποστήριξη για προώθηση του θηκαριού ή οδηγού καθετήρα -Εκλεκτικός καθετηριασμός έσω καρωτίδας: 0.014΄΄ (κατά προτίμηση extra support)

6 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός (1.5 – 2% κίνδυνος ΙΑΕΕ) -ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ - ΤΥΠΟΣ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ (pigtail; δυναμική; διεπίπεδη;) - σχήμα /καμπυλότητα - βόειος τύπος; - βαθιά/οπίσθια έκφυση - επασβέστωση/ πλάκες - στένωση εκφύσεων

7 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ - ΤΥΠΟΣ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ (pigtail; δυναμική; διεπίπεδη;) ΤΥΠΟΙ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ I II III IV

8 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Άμεση τεχνική: -Πλεονεκτήματα οδηγού καθετήρα 80 – 90cm: -μαλακό άκρο με προδιαμορφωμένο σχήμα και σκληρότερο σώμα (αλλά λιγότερο σκληρό από το θηκάρι) -κατευθυντικότητα του άκρου -Tόξο τύπου Ι ή ΙΙ Headhunter 40 ο ή multipurpose - 8Fr; -Τόξο τύπου ΙΙΙ -Βόειο/ Bovine Hockey stick - 8Fr;

9 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική: -Πλεονεκτήματα: -ο αγγειογραφικός καθετήρας (4 – 5Fr, 120cm) έχει πιο μαλακό/ατραυματικό άκρο -η προώθηση του θηκαριού (7Fr – 90cm) με το διαστολέα του είναι πιο ατραυματική από το πέρασμα οδηγού καθετήρα -Tόξο τύπου Ι ή ΙΙ -Headhunter, Vertebral -Simmons 1, JB1 -Τόξο τύπου ΙΙΙ -Βόειο/ Bovine -Simmons 1, JB 2

10 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική:

11 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική:

12 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική:

13 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική:

14 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική:

15 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΑΜΕΣΗ Ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη σε ανατομικές δυσκολίες Ασφαλής και αποτελεσματική σε εύκολους καθετηριασμούς Καλύτερη μεταφορά αξονικής ενέργειας στην εναλλαγή/προώθηση υλικών Σε βαθύ τόξο είναι πιθανή η δυσκολία εναλλαγής/προώθησης υλικών Απαιτείται πάντα 0.035΄΄σύρμα στην ECA 0.035΄΄σύρμα στην ECA μόνο στην μετατροπή σε“push and pull” ομοαξονική τεχνική Είναι πιθανή η κεφαλική αναδίπλωση δολιχωμένης καρωτίδας - «ψευδοβλάβη» 7 Fr – Χωρίς κατευθυντικότητα άκρου; 8Fr – Εξαιρετική κατευθυντικότητα άκρου

16 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΑΜΕΣΗ Ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη σε ανατομικές δυσκολίες Ασφαλής και αποτελεσματική σε εύκολους καθετηριασμούς Καλύτερη μεταφορά αξονικής ενέργειας στην εναλλαγή/προώθηση υλικών Σε βαθύ τόξο είναι πιθανή η δυσκολία εναλλαγής/προώθησης υλικών Απαιτείται πάντα 0.035΄΄σύρμα στην ECA 0.035΄΄σύρμα στην ECA μόνο στην μετατροπή σε“push and pull” ομοαξονική τεχνική Είναι πιθανή η κεφαλική αναδίπλωση δολιχωμένης καρωτίδας - «ψευδοβλάβη» 7 Fr – Χωρίς κατευθυντικότητα άκρου; 8Fr – Εξαιρετική κατευθυντικότητα άκρου Morph (Biocardia) PITON

17 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΑΜΕΣΗ Ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη σε ανατομικές δυσκολίες Ασφαλής και αποτελεσματική σε εύκολους καθετηριασμούς Καλύτερη μεταφορά αξονικής ενέργειας στην εναλλαγή/προώθηση υλικών Σε βαθύ τόξο είναι πιθανή η δυσκολία εναλλαγής/προώθησης υλικών Απαιτείται πάντα 0.035΄΄σύρμα στην ECA 0.035΄΄σύρμα στην ECA μόνο στην μετατροπή σε“push and pull” ομοαξονική τεχνική Είναι πιθανή η κεφαλική αναδίπλωση δολιχωμένης καρωτίδας - «ψευδοβλάβη» 7 Fr – Χωρίς κατευθυντικότητα άκρου; 8Fr – Εξαιρετική κατευθυντικότητα άκρου PITON (Medtronic/ Invatec)

18 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - Ομοαξονική τεχνική/ χρήση αγγειογραφικού καθετήρα (120cm) -Προώθηση σύρματος και αγγειογραφικού καθετήρα στην έξω καρωτίδα -Οδηγό σύρμα 0.035΄΄στην κοινή καρωτίδα -“Buddy wire” δεύτερο σύρμα 0.014΄΄στην έξω καρωτίδα -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ -ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ -ΟΡΘΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ -ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ 10΄ -ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ; -ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ;

19 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΣΩ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ/ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΛΑ Β. ΓΥΜΝΟ 0.0014” Γ. ΓΥΜΝΟ 0.0014” + “Buddy wire ” στην έσω Αφαίρεση ή τουλάχιστον μερική απόσυρση του δεύτερου σύρματος για να ελεγχθεί η πλήρης επαφή του φίλτρου στο καρωτιδικό τοίχωμα

20 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΣΩ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ/ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΣΤΕΝΩΣΗ > 80% ή ΕΞΕΛΚΩΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΡΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ J ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΙΧΩΜΑ Αλλαγή γωνίας/προβολής ακτινοσκόπησης Προσοχή να μην απωθηθεί ο καθετήρας/θηκάρι στο τόξο ΠΡΟΔΙΑΣΤΟΛΗ;

21 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ -P ERCU S URGE G UARD W IRE ( M EDTRONIC ) -μπαλόνι φορτωμένο σε 0.014΄΄σύρμα -συνολική εξωτερική διάμετρος 0.036’’= 0.91mm -σύρμα ακτινοσκιερό, διαμορφώσιμο, κατευθυνόμενο -συσκευή πλήρωσης μπαλονιού από 3 – 6mm -συσκευή αναρρόφησης ≈ 15 ml (monorail) -1 – 3 αναρροφήσεις

22 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΦΙΛΤΡΑ -A NGIOGUARD ( C ORDIS) τύποςπροφορτωμένο σε σύρμα 0.014΄΄ ομόκεντρο με οκτώ σύρματα διάμετρος καθετήρα3.2 – 3.9 Fr διάμετρος φίλτρου4 – 7mm υλικό/ πόροιπολυουρεθάνη/ 100μm

23 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΦΙΛΤΡΑ -E MBOSHIELD N AV6 ( A BBOT V ASCULAR ) τύποςανεξάρτητο σύρμα 0.014΄΄ ομόκεντρο με γυμνά σύρματα διάμετρος καθετήρα2.8 – 3.2 Fr διάμετρος φίλτρου2.5 – 4.8mm, 4 – 7mm υλικό/ πόροινάιλον-υδρόφιλο- αντιθρομβωτικό/ 120μm

24 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΦΙΛΤΡΑ -RX A CCUNET ( A BBOT V ASCULAR ) τύποςπροφορτωμένο σε σύρμα 0.014΄΄ ομόκεντρο δίκην stent διάμετρος καθετήρα3.5 – 3.7 Fr διάμετρος φίλτρου4.5, 5.5, 6.5, 7.5mm υλικό/ πόροιπολυουρεθάνη/ 125μm

25 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΦΙΛΤΡΑ -F ILTER W IRE EZ ( B OSTON S CIENTIFIC ) τύποςπροφορτωμένο σε σύρμα 0.014΄΄ έκκεντρο με nitinol δακτύλιο διάμετρος καθετήρα3.2 Fr διάμετρος φίλτρου3.5 – 5.5mm υλικό/ πόροιπολυουρεθάνη/ 110μm

26 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΦΙΛΤΡΑ -S PIDER ( EV3 – C OVIDIEN ) τύποςΑνεξάρτητο σύρμα 0.014΄ και εναλλαγή σε έκκεντρο καλάθι προφορτωμένο σε σύρμα 0.014΄΄ διάμετρος καθετήρα2.9 Fr διάμετρος φίλτρου3, 4, 5, 6, 7mm υλικό/ πόροιnitinol δικτυωτό/ έως 50μm

27 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΕΓΓΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗΣ) -ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -N EUROPROTECTION S YSTEM ( G ORE) -2 ανεξάρτητα διατεινόμενα μπαλόνια σε θηκάρι 9Fr -συνεχής παθητική ή ενεργητική ανάστροφη ροή της έσω & χορήγησή του με θηκάρι 6Fr (μηριαία φλ. – φίλτρο 180μm) -ενεργός αναρρόφηση μετά από κάθε χειρισμό & στο πέρας -συνδυασμός με φίλτρο;

28 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΕΓΓΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗΣ) -ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -M O M A ( M EDTRONIC) 7.2 cm -2 ανεξάρτητα διατεινόμενα μπαλόνια 13mm & 6mm(έξω) -θηκάρι 100cm – 8/9Fr με αυλό 5/6Fr -ενεργός αναρρόφηση μετά από κάθε χειρισμό & 60ml στο πέρας -συνδυασμός με φίλτρο;

29 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ‘Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ; -ΦΙΛΤΡΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ (ετερόπλευρη απόφραξη & απλασία Willis) -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ/ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΑΘΗΡΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟ (ανηχοϊκή πλάκα, crescendo TIAs)

30 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ή ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ; ΑΠΟΦΥΓΗ ΝΕΚΡΟΥ/ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΥΘΥ ΤΜΗΜΑ (π.χ. ΕΞΩΚΡΑΝΙΑ ΜΟΙΡΑ) -ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΟΛΙΧΩΣΕΙΣ Η ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΙΦΩΝΙΟ

31 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΓΓΥΣ ή ΑΠΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ; -ΑΠΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝ Η ΑΝΗΧΟΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΘΥ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ -ΕΓΓΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ -ΑΝ Η ΑΝΗΧΟΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΛΙΧΩΣΗ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ -ΣΕ ΥΦΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ (ΣΕ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ)

32 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΡΟΔΙΑΣΤΟΛΗ; -ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ -ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΕΓΓΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ -ΣΕ ΥΦΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ (ΕΠΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ) ΜΠΑΛΟΝΙ 30mm / 2.5 – 4mm/ 6 – 8 Bar/Atm 1 Bar = 0.986923267 Atm CUTTING BALLOON;

33 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT Τεχνικά χαρακτηριστικά COBALT mesh NITINOL Open cell NITINOL Close cell Βράχυνση>15%<15% Ευπλαστότητα+++- Προσαρμογή++++ Κάλυψη+++ Ακτινική δύναμη+++ Ακτινική αντοχή+++

34 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT - ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ -μακρές και ανηχοϊκές ή μικτές βλάβες -ευθειασμό μακρών και δολιχωμένων βλαβών -δυσκολίες προώθησης/υποστήριξης Carotid Wallstent - Boston - NITINOL -βραχείες (<15mm) και επασβεστωμένες βλάβες -διατήρηση ανατομίας -ακριβέστερη τοποθέτηση

35 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT - ΑΝΟΙΚΤΗΣ ή ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗ Open Close Hybrid

36 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT - ΑΝΟΙΚΤΗΣ ή ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - Ανοικτή για δολιχωμένες & επασβεστωμένες βλάβες - Κλειστή για ανηχοϊκές και μικτές βλάβες - Μικτή για συνδυασμό Open cellClose cellOpen & close Acculink (Abbot)Xact (Abbot)Cristallo Ideale (Invatec- Medtronic) Ανοικτή εγγύς και άπω & κλειστή στο μέσο τμήμα Precise (Cordis)Adapt (Boston) Protege (ev3-Covidien) Sinus-Carotid (Optimed) Zilver 518RX (Cook) Vivexx (Bard)

37 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT -ΕΥΘΥ ή ΚΩΝΙΚΟ -Ευθύ για μικρές εστιακές βλάβες έσω ή κοινής ή για βλάβες διχασμού με μικρή διαφορά διαμέτρων έσω/κοινής -Κωνικό για βλάβες για βλάβες διχασμού με μεγάλη διαφορά διαμέτρων έσω/κοινής (>4mm) -προοδευτική κωνικότητα - Acculink, Xact (Abbot), Sinus-carotid (Optimed) - διζωνικό - Protege (ev3)

38 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT - ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ -NITINOL -ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (max oversizing 1mm) -ΜΗΚΟΣ (5mm above & below) -COBALT MESH (βράχυνση) -30-50mm μεγαλύτερο μήκος

39 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ STENT - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (8Fr;) ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΥΞΗ

40 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΜΕΤΑΔΙΑΣΤΟΛΗ (κίνδυνος εμβολισμού - βραδυκαρδίας) -Μήκος μπαλονιού 20mm -Διάμετρος μπαλονιού <55mm -Διαστολή μόνο μέσα σε stent -Μία φορά αρκεί & 15% υπολειμματική στένωση αποδεκτή -Ταχεία συμπίεση – αποπίεση / ονομαστική πίεση (8Atm) -Στροβίλωση σε εξέλκωση εκτός stent αφήνεται ως έχει -Στένωση / ελάττωση ροής στην έξω αφήνεται ως έχει -Atropine (0.5 – 1 mg) -ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΙΑΣΤΟΛΗ (απόσυρση μπαλονιού)

41 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΜΕΤΑΔΙΑΣΤΟΛΗ (κίνδυνος εμβολισμού - βραδυκαρδίας) -Μήκος μπαλονιού 20mm -Διάμετρος μπαλονιού <55mm -Διαστολή μόνο μέσα σε stent -Μία φορά αρκεί & 15% υπολειμματική στένωση αποδεκτή -Ταχεία συμπίεση – αποπίεση / ονομαστική πίεση (8Atm) -Στροβίλωση σε εξέλκωση εκτός stent αφήνεται ως έχει -Στένωση / ελάττωση ροής στην έξω αφήνεται ως έχει -Atropine (0.5 – 1 mg) -ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΙΑΣΤΟΛΗ (απόσυρση μπαλονιού)

42 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩ ή ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ; -ΣΠΑΣΜΟΣ (συνήθως από μετακίνηση του φίλτρου που λύεται μετά την απόσυρσή του/ 100-400μg Nitro) -ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ  αναρρόφηση με καθετήρα μέχρι να εξέρχεται καθαρό αίμα και μετά απόσυρση -ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (πιθανό και από τις δύο όψεις)  συσκευή αναστροφής ροής και μετά απόσυρση -ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ; -ΥΠΟΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΡΙΝΗΣ; -ΟΞΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ STENT; - HIT; Stotts G, Skinner C, Code C, Lawrie G, Lesiuk H, Lum C. Acute stent occlusion due to heparin induced thrombocytopenia and thrombosis during carotid artery stenting. J Neurointerv Surg. 2012 Nov;4(6):e34.

43 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΕΛΑΤΤΩΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩ; -ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ STENT -συνήθως χωρίς μείωση ροής/ επέκταση stent -ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ -διατήρηση σύρματος στον αληθή αυλό/ μπαλόνι;

44 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΩΝΙΩΣΗ STENT ή ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΥΨΕΛΗ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ (fish scaling phenomenon)  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ & ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  ΕΥΘΕΙΑΣΜΟ STENT & ΑΓΓΕΙΟΥ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΜΕΤΑΔΙΑΣΤΟΛΗ; ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΡΑΥΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ / ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ  ΑΛΙΕΥΣΗ ΜΕ ΒΡΟΓΧΟ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ;

45 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΠΙΠΕΔΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΗΚΑΡΙΟΥ/ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗ (20΄) ΕΠΙΔΕΣΗ

46 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (εκτός ΙΑΕΕ & έσω καρωτίδας) -Σημείο πρόσβασης -Διάτρηση κλάδου έξω καρωτίδας (γλωσσική) -Εμβολισμός οφθαλμικής ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ  covered stent  βατότητα;

47 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.


Κατέβασμα ppt "CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. CAROTID STENTING:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google