Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2006 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι.Μ. Φραντζεσκάκης Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 16, Μαρούσι, Τηλ , Fax: ,

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το Κυκλοφοριακό Αποτελεί Ένα από τα Σημαντικότερα Προβλήματα των Πόλεων 1.2 Η Συνεχής Αύξηση του Προβλήματος Απαιτεί: Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης και Αναγκών Πρόβλεψη Εξέλιξης Ανάπτυξης και Αναγκών Μακροχρόνιο Σχεδιασμό – Προγραμματισμό Μεταφορών Παράλληλα με Εκπόνηση Χωροταξικών – Ρυθμιστικών Σχεδίων Επιμέρους Ειδικές Μελέτες Κατά Περιοχή και Αντικείμενο (Οδική Ασφάλεια, Στάθμευση, ΜΜΜ, Σήμανση – Σηματοδότηση, Διαχείριση της Κυκλοφορίας, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις κλπ.) Ορθή Εφαρμογή, Προγραμματισμένη Ανάλογα με Διαθέσιμη Χρηματοδότηση και Προτεραιότητες Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Συνεχή Επικαιροποίηση 1.3 Απαραίτητες οι Κυκλοφοριακές Μελέτες Πόλεων και Περιοχών ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 2

3 2. ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (1 από 2)
2. ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (1 από 2) 2.1 Οι Πόλεις Σχεδιάστηκαν και Αναπτύχθηκαν πριν από την Εξάπλωση του Αυτοκινήτου 2.2 Συνεχής Αύξηση του Προβλήματος λόγω: Αύξησης Πληθυσμού και Δραστηριοτήτων Αύξησης Επιφάνειας Αστικής Περιοχής και Μήκους Μετακινήσεων Αύξησης Ιδιοκτησίας και Χρήσης Επιβατικών Αυτοκινήτων Μείωσης Χρήσης Μαζικών Μέσων Μεταφοράς (ΜΜΜ). (Σχήμα 1) ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 3

4 ΣΧΗΜΑ 1 – Εξέλιξη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Πρωτεύουσας και Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ., Πηγή: (1) ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 4

5 2. ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ (2 από 2) 2.3 Αδικαιολόγητα Αίτια Επιδείνωσης του Προβλήματος στην Ελλάδα (9): Κακή Χρησιμοποίηση Υποδομής (Ανεπαρκής Διαχείριση Κυκλοφορίας και Ζήτησης) π.χ.: Παράνομα Σταθμευμένα Οχήματα σε Κρίσιμες Θέσεις (Κόμβοι, Στροφές, Στάσεις Λεωφορείων κλπ.) Ελλιπής Ρύθμιση της Κυκλοφορίας (Σήμανση, Συντονισμός Φώτων, Μονοδρομήσεις κλπ.) Έλλειψη Χώρων Μετεπιβίβασης σε ΜΜΜ Ανεπάρκεια Σχεδιασμού – Προγραμματισμού Μεταφορών και Συντονισμού με επίσης Ανεπαρκή Χωροταξικό – Πολεοδομικό Σχεδιασμό Ατελείς και Ασυντόνιστες Μελέτες Εφαρμογής Μεγάλος Αριθμός Ανεπαρκών και Ασυντόνιστων Φορέων ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 5

6 3. ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 3.1 Αύξηση Ατυχημάτων. (Σχήμα 2) (2). Ελλάδα Πρώτη σε ΕΕ των 15 3.2 Απώλεια Χρόνου και Συνέπειες 3.3 Ατμοσφαιρική, Ακουστική Ρύπανση 3.4 Παραδείγματα Επιπτώσεων Παράνομης Στάθμευσης (3) Αποτελέσματα Κατάργησης Παράνομης Στάθμευσης σε Προσβάσεις Σηματοδοτούμενων Κόμβων: Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας 14% - 145% Μείωση Καθυστερήσεων Στάσης 33% - 88% Μείωση Εκπομπών CO 39% - 77% Επιπτώσεις Παράνομης Στάθμευσης σε Στάσεις Λεωφορείων (Λεωφόρος Παπάγου) Μέση Αύξηση Χρόνου όλων των Οχημάτων 30% (Υπερδιπλασιασμός για Εμποδιζόμενα) Μέση Αύξηση Εκπομπών CO % (Πενταπλασιασμός για Εμποδιζόμενα) ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 6

7 ΣΧΗΜΑ 2 – Εφταπλασιασμός Ατυχημάτων Λόγω Λανθασμένης Διάταξης Κόμβου
ΣΧΗΜΑ 2 – Εφταπλασιασμός Ατυχημάτων Λόγω Λανθασμένης Διάταξης Κόμβου. Κόμβος Λεωφ. Βουλιαγμένης – Βενιζέλου. Πηγή: (2) ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 7

8 4. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (1 από 2)
4.1 ΑΜΕΣΑ. Πλήρης Εκμετάλλευση Υφιστάμενης Υποδομής (4), (8) Χαμηλού Κόστους Μέτρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, π.χ. Συστηματική Αστυνόμευση Στάθμευσης, Απαγόρευση Κινήσεων, Αξιοποίηση Υφιστάμενων Χώρων Μετεπιβίβασης (ΟΑΚΑ) Ανταποδοτικά Μέτρα, π.χ. Εφαρμογή Ελεγχόμενης Στάθμευσης Τοπικές Βελτιώσεις, π.χ. Κόμβοι (όπως Αμπελοκήπων) 4.2 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ. Περιορισμός Χρήσης επιβατικών Ι.Χ. Αναδιοργάνωση (π.χ. Μελέτες ΟΑΣΑ) και Ευνόιση ΜΜΜ (π.χ. Προτεραιότητα στη Σηματοδότηση) Επικαιροποίηση και Εφαρμογή Προγράμματος Συστηματικής Αντιμετώπισης του Προβλήματος της Στάθμευσης (5) Κατασκευή Νέων Χώρων Στάθμευσης Μετεπιβίβασης Αργότερα Επιβολή Κατάλληλων Διοδίων Σύγχρονης Τεχνικής ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 8

9 4. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (2 από 2)
4.3 ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ. Συμπλήρωση Υποδομής, Γενικός Σχεδιασμός, Οργάνωση Φορέων Επικαιροποίηση Χωροταξικού-Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Προγραμματισμένη Συμπλήρωση Υποδομής Οδικής και ΜΜΜ Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας. (Σχήμα 3) Ολοκλήρωση Περιφερειακής Αιγάλεω Επέκταση Λ. Κύμης Επεκτάσεις Αττικής Οδού προς Ραφήνα, Λαύριο Σήραγγα Υμηττού και Συνδέσεις Οργάνωση Μητροπολιτικών Φορέων Πρωτεύουσας, Θεσ/νίκης (6) (Σε πρώτη Φάση μόνο για Χωροταξία-Μεταφορές) Οργάνωση και Συντονισμός Ο.Τ.Α. ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 9

10 ΣΧΗΜΑ 3 – Συμπλήρωση Οδικής Υποδομής. Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας
ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 10

11 5. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
5.1 ΑΘΗΝΑ. Η Κυκλοφορία κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες Κύριοι Λόγοι Επιτυχίας (4): Σαφής Γενικός Σχεδιασμός και μη Αμφισβητήσιμες Δεσμεύσεις (Φάκελος Υποψηφιότητας, Στρατηγικό/Επιχειρησιακό Σχέδιο) Ανελαστικά Χρονικά Όρια Εφαρμογής Λεπτομερής Υπολογισμός και Μελέτες Εφαρμογής Συντονιστικός Φορέας «ΑΘΗΝΑ 2004» Συνεχής & Επιτυχής Συνεργασία ΑΘΗΝΑ 2004 & Υπουργείων Συνεχής Ενημέρωση/Πληροφόρηση Κοινού Ανταπόκριση Κοινού και Σεβασμός Απαγορεύσεων Ελλιπής Αξιοποίηση 5.2 ΛΑΡΙΣΑ. Συντονισμένος Χωροταξικός – Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός και Εφαρμογή βάσει Κατάλληλων Μελετών Αποτελέσματα: Βελτίωση Επιπέδου Ζωής. Μείωση Ατυχημάτων Πεζών 30% (7 συνημμένο) 5.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ. Ελεγχόμενη Στάθμευση (8) ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 11

12 6. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
6.1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. Συντονισμένος Χωροταξικός-Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός αλλά Ανεπαρκής και με Λανθασμένες Προτεραιότητες Εφαρμογή π.χ.: Καθυστέρηση Εφαρμογής Προτεινόμενων Απαραίτητων Έργων Χαμηλού Κόστους (Βελτιώσεις Κόμβων, Απομάκρυνση Παράνομης Στάθμευσης σε Κρίσιμα Σημεία, κλπ.) 6.2 ΑΘΗΝΑ. Λανθασμένες Προσπάθειες Μείωσης Χρήσης Ι.Χ. Η Παγκόσμια Πρωτοτυπία των Μονών-Ζυγών Η Άκαιρη Πρόταση Εφαρμογής Διοδίων ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 12

13 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ
7.1 Σκοπός: Μακροχρόνιος Σχεδιασμός – Προγραμματισμός 7.2 Αντικείμενο – Περιεχόμενα Διερεύνηση Υπάρχουσας Κατάστασης. Επισήμανση Προβλημάτων Μετρήσεις: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι, Ταχύτητες, Υποδομή κλπ. Έρευνες: Προέλευση – Προορισμός (Στην Οδό, στο Σπίτι, σε σταθμούς), Προτιμήσεων Πρόβλεψη Μελλοντικών Αναγκών Σύνθεση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων (Υποδομή, Τρόπος Μετακίνησης κλπ.), Χρήση Μαθηματικών Μοντέλων (Γένεση και Κατανομή Μετακινήσεων, Χωρική Κατανομή, Τρόπος Μετακίνησης, Καταμερισμός στο Δίκτυο) Επιλογή Λύσης και Επεξεργασία Κοστολόγηση και Προγραμματισμός Υλοποίησης ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 13

14 8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
8.1 Σκοπός: Μεσοπρόθεσμος Σχεδιασμός – Προγραμματισμός (Στα Πλαίσια Ευρύτερου Σχεδιασμού Μεγάλων Πόλεων – Μητροπολιτικών Περιοχών) 8.2 Αντικείμενο – Περιεχόμενα Ανάλογα με Γενικές Κυκλοφοριακές Μελέτες Πόλεων Μικρότερη Περιοχή και Περίοδος Μελέτης Μεγαλύτερη Λεπτομέρεια (Συνήθως και Μελέτες Άμεσων Επεμβάσεων) Πιθανή Παράληψη Ερευνών Προέλευσης – Προορισμού και Μαθηματικών Μοντέλων 9. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Εμπορικά Κέντρα Στάδια και Λοιποί Εκτεταμένοι Χώροι Άθλησης Εκτεταμένοι Χώροι Αναψυχής Συγκοινωνιακά Κέντρα και Σταθμοί (Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σταθμοί Σιδηροδρόμων και Λεωφορείων κλπ.) Νέοι Οικισμοί (π.χ. Ολυμπιακό Χωριό) ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 14

15 10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 10.1 Μαζικών Μέσων Μεταφορών (ΜΜΜ)
10.1 Μαζικών Μέσων Μεταφορών (ΜΜΜ) Τρέχουσα Μελέτη ΟΑΣΑ για Αθήνα 10.2 Στάθμευσης (Στην Οδό, Εκτός Οδού, Μεμονωμένων Σταθμών Αυτοκινήτων και Σταθμών ΜΜΜ) 10.3 Οδικής Ασφάλειας Επισήμανση Επικίνδυνων Θέσεων και Προτάσεις Βελτιώσεων. Υπό Ανάθεση Μελέτες Αθηνών, Θεσ/νίκης 10.4 Σηματοδότησης, Σήμανσης 10.5 Κυκλοφοριακών, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 15

16 11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (1 από 2)
11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (1 από 2) 11.1 Υπουργεία, Περιφέρειες και Ειδικές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ). Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (π.χ. ΕΥΔΕΚ για Στάθμευση Αυτοκινήτων) Μεταφορών – Επικοινωνιών Δημόσιας Τάξης (Υ.Δ.Τ.) Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωση (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) 11.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Δήμοι (Ανάγκη Σύστασης Μητροπολιτικών Φορέων Αθήνας, Θεσ/νίκης) (6) Νομαρχίες, Υπερνομαρχίες ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 16

17 11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (2 από 2)
11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (2 από 2) 11.3 Κύριοι Λοιποί Φορείς, Οργανισμοί Οργανισμοί Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνα: ΟΑΣΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ, ΚΤΕΛ) Θεσ/νίκη: ΣΑΣΘ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ Θεσ/νίκης Λοιπές Πόλεις: π.χ. Ρόδος: ΡΟΔΑ Οργανισμοί Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνα: ΟΡΣΑ Θεσ/νίκη: ΟΡΘΕ Σιδηρόδρομοι: ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Συνδέσεις και Εσωτερική Κυκλοφορία Αερολιμένων Οργανισμοί Λιμένων: Συνδέσεις και Εσωτερική Κυκλοφορία ΟΛΠ, ΟΛΘ, Λοιποί Λιμένες ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 17

18 12. ΑΝΑΦΟΡΕΣ (1) «Το Λεωφορείο στην Αθήνα Η Συμβολή του στη Μετακίνηση και την Αντιμετώπιση του Κυκλοφοριακού Προβλήματος» Λεύκωμα 50 Χρόνια Αστικά Λεωφορεία σε κάθε Γειτονιά, ΕΘΕΛ 2002. (2) Ι.Μ. Φραντζεσκάκης. «Βελτίωση του Οδικού Περιβάλλοντος και Συστηματική Αστυνόμευση. Οι δύο Παράμετροι Αμεσης Απόδοσης που υποτιμούνται στην Ελλάδα» 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Πάτρα Οκτωβρίου 2005. (3) Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Μ.Ι. Φραντζεσκάκης. «Συστηματική Αστυνόμευση της Παράνομης Στάθμευσης. Συμβολή πριν, κατά και Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες». Επιστημονική Ημερίδα ΣΕΣ «Στάθμευση στις Μητροπολιτικές Περιοχές της Χώρας» 18 Ιουνίου 2002. (4) “Αξιοποίηση των Κυκλοφοριακών Υποδομών και της Εμπειρίας των Ολυμπιακών Αγώνων” ΑΠΘ, “Zητήματα Χωρικής Ανάπτυξης”, Σειρά Διαλέξεων , 24 Νοεμβρίου 2004. (5) Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Χ. Ριζομυλιώτης. «Υφιστάμενη Κατάσταση της Στάθμευσης στις Μητροπολιτικές Περιοχές και Προϋποθέσεις Βελτίωσης». Επιστημονική Ημερίδα ΣΕΣ «Στάθμευση στις Μητροπολιτικές Περιοχές της Χώρας» 18 Ιουνίου 2002. (6) «Μητροπολιτική Διακυβέρνηση. Στρατηγικό Πλαίσιο ΕΦαρμογής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ). Πάντειο Πανεπιστήμιο Ι.Μ. Φραντζεσκάκης. «Εμπειρίες από την Υλοποίηση της Γενικής Μελέτης Κυκλοφορίας και Μεταφορών σε Πόλεις Μεσαίου Μεγέθους. Η Περίπτωση της Λάρισας» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο. Πρωτοβουλίες και Προοπτικές. Το Παράδειγμα της Λάρισας» Λάρισα Σεπτεμβρίου 2005 (Συνημμένο). DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., «Κυκλοφοριακή Μελέτη Καταγραφής και Εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Περιοχές του Δήμου της Αθήνας. Έκθεση Αρ. 2. Β’ Φάση Μελέτης Εφαρμογής», Ιούλιος Δήμος Αθήνας. Ι.Μ. Φραντζεσκάκης. «Η Κυκλοφορία στις Ελληνικές Πόλεις. Οι Λανθασμένες Ενέργειες του 20ου Αιώνα και οι Στόχοι για τον 21ο Αιώνα» 10ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο: «Η Αρχιτεκτονική και η Ελληνική Πόλη στον 21ο Αιώνα». Εισηγητική Ομιλία στην Ενότητα «Χώροι Κυκλοφορίας» Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου 1999 ΕΚΔΔΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΑΘΗΝΑ 8-10/11/2006 Ι.Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 18


Κατέβασμα ppt "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google