Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΕΕΜΦ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΕΕΜΦ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΕΕΜΦ)
Δ/νση : ΔΕΗ Α.Ε–ΔΥΗΠ Αγησιλάου Αθήνα Fax : 210 – ,

2 Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) ιδρύθηκε το 1965.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της, σκοπός της Ε.Ε.Μ.Φ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα της τεχνικής της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης «Μεγάλων Φραγμάτων και συναφών προς αυτά κατασκευών» και η διενέργεια σχετικών με αυτά επιστημονικών ερευνών. Για τη επίτευξη των στόχων της η Ε.Ε.Μ.Φ. έχει συνδεθεί, και εκπροσωπεί την Ελλάδα ως μέλος, με τη «Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων» (International Commission on Large Dams – ICOLD) με έδρα στο Παρίσι της Γαλλίας. Η ICOLD έχει σήμερα 92 κράτη - μέλη

3 Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD), ως μεγάλο φράγμα χαρακτηρίζεται εκείνο το οποίο : έχει ύψος πάνω από 15 m ή έχει ύψος από 10 – 15 m και : ταμιευτήρα πάνω από 1*106 m3, ή μήκος πάνω από 500 m, ή παροχετεύει πλημμύρα άνω των m3/sec, ή έχει ασυνήθη χαρακτηριστικά Τα φράγματα του Ελλαδικού χώρου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν το πεδίο ενασχόλησης της ΕΕΜΦ

4 Τοξωτό Φράγμα Ταυρωπού (Υψος Η = 83m)

5 Η ΕΕΜΦ έχει σήμερα τον ακόλουθο αριθμό μελών :
209 τακτικά μέλη. Σύμφωνα με το Καταστατικό, τα τακτικά μέλη είναι μηχανικοί, γεωλόγοι, γεωφυσικοί και άλλοι τεχνικοί, ενδιαφερόμενοι για φράγματα και έχοντες ασκήσει το επάγγελμά τους τουλάχιστον για μια τριετία. 12 έκτακτα μέλη, τα οποία είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται για φράγματα. Τα έκτακτα μέλη τα οποία είναι φυσικά πρόσωπα (συνήθως φοιτητές κλπ), δεν καταβάλλουν συνδρομή στην ΕΕΜΦ. 10 επίτιμα μέλη, τα οποία είναι άτομα που έχουν συμβάλλει ιδιαίτερα στην προώθηση του αντικειμένου ενασχόλησης της ΕΕΜΦ

6 Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΜΦ είναι η Γενική Συνέλευση, το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και το τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο. Τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες τους παρέχονται δωρεάν. Το Δ.Σ της ΕΕΜΦ, το οποίο προέκυψε μετά τις εκλογές της 11ης Μαρτίου 2009, έχει τα ακόλουθα μέλη: Πρόεδρος : K. Αναστασόπουλος Α’ Αντιπρόεδρος : Γ. Ντουνιάς Β’ Αντιπρόεδρος : M. Στεφαδούρος Γραμματέας : Ι. Στεφανάκος Ταμίας : Σ. Σιάχου Μέλη : Δ. Νικολάου, Χ. Παπαχατζάκη, Ο. Καρασαχινίδης, Α. Μπενσασσών

7 Η Ε.Ε.Μ.Φ. επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της μέσω της συνεργασίας με την ICOLD και τις άλλες Εθνικές Επιτροπές, συμμετέχοντας στις εκτελεστικές συνόδους, τα διεθνή συνέδρια, τα ταξίδια μελέτης, καθώς και στις επιτροπές εργασίας προς μελέτη ή έρευνα διαφόρων  θεμάτων ενδιαφέροντος κλπ. Κάθε χρόνο οργανώνεται Ετήσια Συνάντηση και κάθε 3 χρόνια Συνέδριο της ICOLD Το 2010 η 78η Ετήσια Συνάντηση των Εθνικών αντιπροσωπειών των χωρών - μελών της ICOLD πραγματοποιήθηκε στο Hanoi του Βιετνάμ

8 Φράγμα Θησαυρού (Λιθόρριπτο, ύψους 172m)

9 Η ΕΕΜΦ έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Υπηρεσίες, με Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ., των οποίων η αρμοδιότητα ή τα ενδιαφέροντα είναι σχετικά με τους σκοπούς της. Η ΕΕΜΦ οργανώνει για τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους σκοπούς της : επιστημονικές διαλέξεις τεχνικές επισκέψεις φραγμάτων επιτροπές και ομάδες εργασίας και έρευνας δημοσιεύσεις

10 Φράγμα Πλατανόβρυσης (RCC, ύψους 95m)

11 Ομάδες Εργασίας της ΕΕΜΦ
Εως σήμερα, έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες 6 Ομάδες Εργασίας : α) Μητρώου Ελληνικών Φραγμάτων (διαρκής) (συντονίστρια η κ. Χ. Παπαχατζάκη – μέλος ο κ. Ράμπιας) β) Τεχνικής Ορολογίας Φραγμάτων (συντονίστρια η κ. Σ. Σιάχου – μέλη οι κ.κ. Μουτάφης, Λαμπρόπουλος, Καλτσά και Πιστρίκα) γ) Τροποποίησης του (πεπαλαιωμένου) Καταστατικού της ΕΕΜΦ (συντονιστής ο κ. Α. Μπενσασσών – μέλη οι κ.κ. Αναστασόπουλος και Νικολάου)

12 Ομάδες Εργασίας της ΕΕΜΦ (συνέχεια) :
δ) Πλημμυρών σχεδιασμού φραγμάτων (συντονιστής ο κ. Ι. Στεφανάκος – μέλη οι κ.κ. Κουβόπουλος, Πιστρίκα και Ράμπιας) ε) Κριτήριων επιλογής σεισμικών διεγέρσεων στο πλαίσιο αντισεισμικού σχεδιασμού μεγάλων φραγμάτων στον Ελληνικό χώρο’’ (συντονιστής ο κ. Ν. Κλήμης – μέλη οι κ.κ. Παπαδημητρίου, Αναστασιάδης, Μάργαρης και Παπαϊωάννου) στ) Σύνταξης Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για σύσταση Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (συντονιστής ο κ. Δ. Νικολάου – μέλη οι κ.κ. Αναστασόπουλος, Μουτάφης και Ντουνιάς).

13 Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι δυστυχώς μία από τις ελάχιστες Ευρωπαϊκές χώρες που δεν διαθέτει μηχανισμούς αδειοδότησης και ελέγχου της ασφάλειας των φραγμάτων σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Πολλά από τα φράγματα στη χώρα μας, και συνήθως τα μικρότερα, εν πολλοίς είναι αφημένα στην τύχη τους, όπως αυτή καθορίζεται από τις βουλές των καιρικών συνθηκών και του χρόνου. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις δεν είναι διευκρινισμένη ακόμα και η ταυτότητα του φορέα λειτουργίας τους, με ότι αυτό συνεπάγεται…...

14 Η Ομάδα Σύνταξης Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για σύσταση Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων δημιουργήθηκε ακριβώς για να προτείνει ένα ολοκληρωμένο τρόπο αντιμετώπισης των παραπάνω θεμάτων. Οι εργασίες της Ομάδας προβλέπεται να ολοκληρωθούν σύντομα και το τελικό κείμενο θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της ΕΕΜΦ για σχολιασμό.

15 Η ΕΕΜΦ προετοιμάζει τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη διερεύνηση της μακροχρόνιας συμπεριφοράς φίλτρων φραγμάτων από θραυστά ασβεστολιθικά υλικά. Το θέμα αυτό ενδιαφέρει άμεσα την Ελλάδα, καθώς η δυνατότητα χρήσης αμμοχαλίκων ως πρώτης ύλης για την παραγωγή φίλτρων φραγμάτων καθίσταται συνεχώς δυσκολότερη για διάφορους λόγους (περιβαλλοντικούς, εξάντλησης των αποθεμάτων ή απουσίας υλικών – π.χ. σε νησιά). Οι εμπειρίες στο θέμα αυτό διεθνώς είναι πολύ περιορισμένες, όπως έχει προκύψει από την έως σήμερα διερεύνηση.

16 Σήμερα (Οκτώβριος 2010) η κατάσταση των Μεγάλων Φραγμάτων στην Ελλάδα έχει ως ακολούθως :
123 είναι σε λειτουργία 39 είναι υπό κατασκευή 2 (Περδίκας – Τριάδιο) έχουν αστοχήσει (ευτυχώς χωρίς θύματα ή καταστροφές στα κατάντη) και δεν έχουν επισκευαστεί

17 Φράγμα Κρεμαστών (Χωμάτινο, ύψους Η = 165m)

18 Για την προώθηση των στόχων της η ΕΕΜΦ έχει δημιουργήσει στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα : www.eemf.gr

19 Στην ιστοσελίδα της ΕΕΜΦ παρουσιάζονται, εκτός από τις πρόσφατες δραστηριότητες της, και διάφορα άλλα σχετικά θέματα, όπως : ο κατάλογος με τα βασικά στοιχεία των μεγάλων Ελληνικών Φραγμάτων προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις (συνέδρια, ομιλίες, κλπ) σχετικές με φράγματα, ελληνικές και διεθνείς συνδέσμους (links) με άλλες Ιστοσελίδες σχετικού περιεχομένου πληροφορίες για φράγματα, Ελληνικά και ξένα και πολλά άλλα

20 Φράγμα Ευήνου (Χωμάτινο, ύψους Η = 127m)

21 Στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, της προώθησης δηλαδή της ανάπτυξης στην Ελλάδα των Μεγάλων Φραγμάτων, η ΕΕΜΦ αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της περιβαλλοντικής διάστασης των έργων αυτών προτίθεται να ασχοληθεί ενεργά με την πτυχή αυτή των Φραγμάτων, τόσο για να υπερασπίσει τη θέση τους στο μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης όσο και για να βοηθήσει στη βελτίωση των πρακτικών που εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των Μεγάλων Φραγμάτων προς την κατεύθυνση αυτή.

22 Προσβάλλει πράγματι το περιβάλλον ;
Δυστυχώς τα φράγματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν δυσφημιστεί. Οι πολέμιοί τους (συνήθως οικολογικές ή οικολογίζουσες οργανώσεις), ισχυρίζονται ότι η κατασκευή φραγμάτων (αδιακρίτως τεχνικών τους χαρακτηριστικών) οδηγεί σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κλπ. Ταμιευτήρας Φράγματος Λογγά Προσβάλλει πράγματι το περιβάλλον ;

23 Ετσι πολύ λίγοι γνωρίζουν και συνειδητοποιούν π. χ
Ετσι πολύ λίγοι γνωρίζουν και συνειδητοποιούν π.χ. ότι η λίμνη Πλαστήρα ή η λίμνη Κερκίνη, και οι δύο γνωστής ομορφιάς και πλήρως αποδεκτές περιβαλλοντικά και οικολογικά (η τελευταία χαρακτηρισμένη επίσημα ως Εθνικό Πάρκο), δημιουργήθηκαν μόνο μέσω της κατασκευής των ομώνυμων φραγμάτων………….

24 Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στην ΕΕΜΦ (αιτήσεις εγγραφής μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας ή και (γιατί όχι;) να προσφέρει λίγο από τον ελεύθερο χρόνο του συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας της ΕΕΜΦ, είτε στις υπάρχουσες, είτε και σε άλλες που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν μετά από τις προτάσεις σας. Σας περιμένουμε!


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΕΕΜΦ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google