Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗ : Ε΄ ΔΑΣΚΑΛΟΙ : Π/Χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Δήμητρα Μέσσιου ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ : Νίκος Πενταράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21 /3 / 2006

2 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

3 Διδακτικοί Στόχοι: Ο μαθητής: - Να βιώσει την κατάνυξη που προσφέρει η υμνολογία της εκκλησίας μέσα από τους ύμνους «Τη Υπερμάχω» και «Αγνή Παρθένε». - Να επισημάνει το διαχρονικό χαρακτήρα του ύμνου «Τη Υπερμάχω» αναφερόμενος σε στοιχεία της σύγχρονης ζωής και πραγματικότητας. - Να αναφέρει με συντομία τα βασικότερα στοιχεία του γεγονότος του Ευαγγελισμού. - Να συσχετίσει το τροπάριο «Ησαΐα χόρευε» με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

4 Να συνειδητοποιήσει τη θέση της Παναγίας στο χώρο της Εκκλησίας.
Να συνδέει το γεγονός του Ευαγγελισμού με την ελεύθερη συγκατάθεση και την υπακοή της Θεοτόκου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Να δικαιολογεί τη μεταφορά του μηνύματος του Ευαγγελισμού από τον αρχάγγελο Γαβριήλ. Να συγκρίνει την Εύα με την Παναγία αναφερόμενος στον όρο «Κεχαριτωμένη».

5 Μέσα – Υλικά: DVD, ηλεκτρονικός υπολογιστής, προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, διαφάνειες, ανακλαστικό διασκόπιο, κασετόφωνο, εικόνες, φυλλάδια, πίνακας. Πορεία Εργασίας: Αφόρμηση: Τα παιδιά ψάλλουν τον ύμνο «Τη Υπερμάχω» - κοντάκιο Ευαγγελικό. Ιστορικά γεγονότα σε συντομία. Διαχρονική σημασία και αξία με αναφορά σε σύγχρονους κινδύνους και γεγονότα.

6 Αναφορά σε γιορτές της Παναγίας
- Ποια η γιορτή που σχετίζεται με κάποιο μήνυμα; ευ+αγγελία – ετυμολογική ανάλυση Προβολή DVD από μυστήριο του γάμου : «Ησαΐα χόρευε» - προβληματισμός Ακρόαση ευαγγελικού αναγνώσματος Ανάλυση σε συντομία Εργασίες σε ομάδες - Εμβάθυνση του Ευαγγελίου

7 Ομάδα Α΄ Πώς προσφωνεί ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την Παναγία και γιατί; Ομάδα Β΄ Η Παναγία έδωσε την ελεύθερη συγκατάθεσή της για τη γέννηση του Χριστού. Ποιο το βαθύτερο νόημα της πράξης αυτής; Ομάδα Γ΄ Γιατί το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελισμού το μεταφέρει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ; Ομάδα Δ΄ Τι σημαίνει η λέξη Ιησούς και ποια σημασία έχει η ενανθρώπησή Του; Ομάδα Ε΄ Πώς ονομάζεται διαφορετικά η Θεοτόκος και ποια θέση έχει στην Εκκλησία μας; Ομάδα Στ΄ Πότε ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση και γιατί επιλέγηκε η συγκεκριμένη μέρα;

8 Ανακοινώσεις ομάδων. Τα παιδιά δημιουργούν στις ομάδες τους κάποιο σύνθημα για να ξέρουν το πρόσωπο και το ρόλο της Παναγίας. Απόδοση του Ύμνου «Αγνή Παρθένε» Αξιολόγηση: Φύλλο εργασίας

9 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ « Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια,
ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφω Σοι η Πόλις Σου, Θεοτόκε. Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζω Σοι. Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε»

10 ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ Ήχος πλ. α’ Αγνή Παρθένε Δέσποινα
Άχραντε Θεοτόκε. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Παρθένε Μήτηρ Άνασσα Πανένδροσέ τε πόκε. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Υψηλοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαρά Παρθενικών χορών αγγέλων υπερτέρα. Χαίρε νύμφη Ανύμφευτε. Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Άχραντε Νύμφη πάναγνε Δέσποινα Παναγία. Χαίρε νύμφη Ανύμφευτε.

11 Μαρία Νύμφη Άνασσα χαράς ημών αιτία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Κόρη σεμνή, Βασίλισσα Μήτηρ υπεραγία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Τιμιωτέρα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Των ασωμάτων Σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαίρε ωδή των Σεραφείμ χαρά των Αρχαγγέλων. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Παστάς του Λόγου ιερά ανθός της αφθαρσίας. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

12 Κόρη σεμνή και άσπιλε Δέσποινα Παναγία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Θερμώς επικαλούμαι Σε Ναέ ηγιασμένε. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Αντιλαβού μου, ρύσαι με από του πολεμίου. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και κληρονόμον δείξον με ζωής της αιωνίου. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαίρε Παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαίρε το ξύλον της ζωής πηγή αθανασίας. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Σε ικετεύω, Δέσποινα Σε νυν επικαλούμαι. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Σε δυσωπώ, Παντάνασσα Στην χάριν εξαιτούμαι. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

13 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Οι ωφέλιμοι λόγοι, που αρμόζουν σε κάθε κατηγορία ανθρώπων είναι διαφορετικοί . Τα φάρμακα όμως της μετάνοιας νομίζω πως είναι ωφέλιμα σε όλους . Εφόσον δηλαδή δεν είναι κανείς αναμάρτητος είναι φανερό ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει ανάγκη από μετάνοια .

14 ευ Ευαγγελισμός αγγελία Πρωτευαγγέλιο

15 Γυναίκα ( Εύα ) Γυναίκα ( Παναγία ) Πνευματική ανύψωση Πτώση Λύτρωση Αισθητός παράδεισος Εκκλησία Αδάμ Χριστός Όφις Γαβριήλ Ψιθυρισμός στην Εύα Χαιρετισμός αγγέλου στην Παναγία

16 Καμιά δυνατότητα άρνησης
Κεχαριτωμένη + Ευλογημένη Συγκατάθεση = Υπακοή Υποταγή λογικής στο θέλημα του Θεού Το «υπέρλογο» της Θεολογίας Καμιά δυνατότητα άρνησης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

17 ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ Αιτία και ρίζα κακού: Εγωισμός (ανυπακοή) Αποτελέσματα: Αλλοτρίωση από το Θεό Απώλεια Θεοκοινωνίας Σωματικές συνέπειες Φθορά θάνατος

18 Απαλλαγή από συνέπειες προπατορικού αμαρτήματος ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Απαλλαγή από συνέπειες προπατορικού αμαρτήματος Πεντηκοστή Άγιο Βάπτισμα ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

19 Σκοπός θρησκευτικού μαθήματος
Οι μαθητές να νιώσουν ότι αποτελούν μέλη της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας , να γνωρίσουν τις θεμελιακές αλήθειες του Χριστιανισμού και να βιώνουν τη σχέση αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και των ανθρώπων μεταξύ τους. Νέα Α.Π., νέα διδακτικά εγχειρίδια πνεύμα της κοινοτικής αλληλεγγύης και ανιδιοτέλειας ευαισθητοποίηση για τη νεολαία προώθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων προώθηση του οράματος της Ορθόδοξης Θεολογίας προβολή μιας παγκόσμιας αδελφής κοινωνίας

20 Η Ιδιοπροσωπία του μαθητή και το Μάθημα Θρησκευτικών
Ανάδειξη μαθητή σε ύπαρξη αυθεντική και γνήσια Καλλιέργεια ιδιοπροσωπίας Παγκοσμιοποίηση Σεβασμός του άλλου Συνειδητοποίηση προσωπικής ιδιαιτερότητας Μη αποσιώπηση ανθρώπινων διαφορών Αναγνώριση ιδιοπροσωπίας ενός Αναγνώριση ιδιοπροσωπίας άλλου

21 Η εικόνα του δασκάλου Διαμόρφωση μελλοντικών πολιτών Σχολείο: εργαστήρι ζωής Αποστολή δύσκολη αλλά γεμάτη προκλήσεις Όχι απλή μεταλαμπάδευση γνώσεων Κοινωνοί πραγματικών ανησυχιών κι ελπίδων των μαθητών Όχι απλή διδασκαλία Συμπαράσταση και συμπόρευση

22 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η Χριστιανική διδασκαλία δεν επιβάλλεται. Χαρίζεται όπως το ηλιακό φως. Ο καθένας μπορεί να δεχθεί και να αξιοποιήσει, όταν θέλει, οποιεσδήποτε από τις ασύλληπτες σε δυναμισμό θείες ενέργειες, που μ’ αυτές ο Θεός στηρίζει, φωτίζει και ζωοποιεί αδιάλειπτα την κτίση, χωρίς να τη δυναστεύει.

23 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Με τη χάρη του Θεού δημιουργείται ένας καινούριος τρόπος ζωής, ορατός διά μέσου της ιστορίας, που έχει σαν κέντρο του το Θεό και σαν βασικές διαστάσεις του την ελευθερία, την υπευθυνότητα, την αισιοδοξία, την αγάπη. Ο άνθρωπος που ζει κατ’ αυτόν τον τρόπο βλέπει το Θεό, τους συνανθρώπους του και τα πράγματα όχι ως αντικείμενα, αλλά ως δώρα. Δε ζει χρησιμοθηρικά αλλά ευχαριστιακά. (Νίκα, 1992)

24 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google