Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μία Νέα Προσέγγιση και Φιλοσοφία στις Μελέτες Αυτοκινητοδρόμων. Εφαρμογή στο ΒΟΑΚ. Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας, ΤΕΕ/ΤΑΚ, Ηράκλειο 2.7.2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μία Νέα Προσέγγιση και Φιλοσοφία στις Μελέτες Αυτοκινητοδρόμων. Εφαρμογή στο ΒΟΑΚ. Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας, ΤΕΕ/ΤΑΚ, Ηράκλειο 2.7.2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μία Νέα Προσέγγιση και Φιλοσοφία στις Μελέτες Αυτοκινητοδρόμων. Εφαρμογή στο ΒΟΑΚ. Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας, ΤΕΕ/ΤΑΚ, Ηράκλειο 2.7.2008 Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΤΕΕ

2  Γενικά απαιτείται περιοδική αναθεώρηση Τεχνικών Κειμένων ( Κανονισμών, Προδιαγραφών, Οδηγιών κλπ )  Στην Οδοποιία γενικά κάθε 10 χρόνια περίπου  Ειδικά για τον Γεωμετρικό Σχεδιασμό Οδών το έτος 2008 είναι καθοριστικό : ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΔΩΝ  Γερμανία, ( Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Δανία και Ολλανδία - ακολουθούν άμεσα ) 2.7.2008 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ

3  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ( αυτό καταλαβαίνει ο οδηγός / αυτο - εξηγούμενη οδός = ενιαία οδική συμπεριφορά = οδική ασφάλεια )  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ( Χωροταξία / Πολεοδομία )  Μεγαλύτερη βαρύτητα στην ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.7.2008 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ

4  Ο ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ( κατασκευή και συντήρηση )  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ( Οδικό δίκτυο / Χωροταξία, Παράμετροι Σχεδιασμού, Χάραξη, Εξοπλισμός, Λειτουργία )  Η έννοια της ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ – Καμία σχέση με την πραγματικότητα …  Η έννοια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ V85 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ  Καθοριστικές Ταχύτητες : Ταχύτητα Υπολογισμού Όριο Ταχύτητας 2.7.2008 4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ

5  Πιο Λειτουργικοί  Πιο Ασφαλείς  Πιο Περιβαλλοντικοί  Πιο Οικονομικοί 2.7.2008 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ

6 Κατηγορία Αυτοκινητό- δρομου AS0 / AS1ASII Σχέση με Οικιστικό Περιβάλλον Εντός ή Εκτός ΕκτόςΕντός Χαρακτη- ρισμός Μητροπο- λιτικός Αυτοκινη- τόδρομος Τύπος Αυτοκινη- τόδρομου Τοπικός Αυτοκινη- τόδρομος Τύπος Αυτοκινη- τόδρομου Αστικός Αυτοκινη- τόδρομος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ EKA1AEKA2EKA1BEKA2EKA3 2.7.2008 6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ EKA1AEKA1BEKA2EKA3 Χαρακτηρισμός Μητροπολιτικός Α/Δ Τοπικός Α/ΔΤύπος Α/ΔΑστικός Α/Δ Σχέση με Οικιστικό Περιβάλλον Εντός ή ΕκτόςΕκτόςΕντός Γενικό Όριο Ταχύτητας Κανένα (130) (120) Κανένα (100) ≤ 100 km/h (80) Τυπικές Αποστάσεις μεταξύ Ανισόπεδων Κόμβων >8.000 m>5.000 m Κανένας Περιορισμός Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις κατά την Διάρκεια Κατασκευής Εν γένει 4+0 4+0 όχι πάντα αναγκαίο 2.7.2008 7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ

8 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 8

9 Κατηγορία ΜελέτηςΕλάχιστη Ακτίνα [m]Ελάχιστο Μήκος [m] EKA1A 900 75 EKA1B 720 EKA2 470 55 EKA3 280 2.7.2008 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ

10  Μέγιστο Μήκος 2 km  400 m μεταξύ ομόρροπων ( όχι πλέον 6xVe)  Ευθυγραμμία ≥ 1000m τότε R≥ 1000m 2.7.2008 10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ

11 R1/R2 ≤ 1,5 εφόσον R1 ≤ 1500 m 2.7.2008 11 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ

12  Ύψος Εμποδίου 0,5 m  Σε αριστερές καμπύλες εφόσον το ύψος των στηθαίων ≤ 0.90 m δεν υπάρχει παρεμπόδιση ορατότητας  Τρισδιάστατος έλεγχος ορατότητας 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 12

13 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Μέγιστη Κατά Μήκος Κλίση [%] EKA1A 4,0 EKA1B 4,5 EKA2 4,5 EKA3 6,0

14 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελάχιστες Ακτίνες Κυρτών [m] Ελάχιστες Ακτίνες Κοίλων [m] EKA1A130008800 EKA1B100005700 EKA250004000 EKA330002600

15 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 15 Traffic Space *) lateral clearance dιmensions 0,35…0,60 m **) hard strip 0,50 or 0,75 m

16 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 16

17 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 17

18  ΕΜΗΚ ≤ 30000 οχ / ημέρα σύνολο της διατομής  4+0 μη αναγκαίο κατά τη διάρκεια κατασκευής 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 18

19  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΕΝ 1317  ΕΚΑ 1 και ΕΚΑ 2 προτείνεται 4.00 m Δυνατή εγκατάσταση 2 μονόπλευρων στηθαίων Βαθμίδας Αναχαίτισης Α Ύψος Στηθαίου ≤ 0,90 m ( ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ !!) 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 19

20 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 20 *) Σε περίπτωση ενσωμάτωσης κατασκευαστικών στοιχείων, μεσόβαθρα, κλπ. το πλάτος αυξάνεται ανάλογα

21 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 21

22 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 22

23 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 23

24 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 24

25  Οικονομοτεχνικά Σωστές  Περιβαλλοντικά Αποδεκτές  ΑΣΦΑΛΕΙΣ  Λειτουργικές κατά την Κατασκευή  Πάντα ελέγχεται το ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Α / Δ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (HCM/HBS) 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 25

26  Οικονομικότεροι  Κυκλοφοριακά Αποδοτικότεροι  ΕΙΣΟΔΟΙ / ΕΞΟΔΟΙ σχεδόν Αναλλοίωτοι - Προστέθηκαν κάποιες περιπτώσεις 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 26

27 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 27

28 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 28

29 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 29

30 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 30

31 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 31 Ταχύτητα[km/h] 304050607080 Μεγ. Ανωφερική Κλίση +6,0% (σε σήραγγες +4%) Μεγ. Κατωφερική Κλίση -7,0% (in tunnels -4%) Ελάχιστη Επίκλιση 2,5% Μεγ. Επίκλιση 6,0% Συναρμογή Επικλίσεων 0,1 a (a=απόσταση οριογραμμής από άξονα περιστροφής) Μεγ. Λοξή Κλίση 9,0% Ελαχ. Οριζ. Ακτίνα [m] 305080125180250 Ελαχ. Κυρτή Ακτίνα [m] 100015002000280030003500 Ελαχ. Κ οίλη Ακτίνα[m] 5007501000140020002600 Ορατότητα Στάσης [m] 30405575100115

32 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 32

33 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 33

34  Μεγαλύτερη Κυκλοφοριακή Ικανότητα  Αναλυτική Θεώρηση μέσω HCM/HBS  Οικονομικότεροι, περιβαλλοντικά πιο αποδεκτός σχεδιασμός, ασφαλέστεροι  Το … πρόβλημα της ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ παραμένει 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 34

35  Χρήση οποιουδήποτε παλαιότερου κανονισμού οδηγεί σε οδό χειρότερη από πλευράς ασφάλειας, λειτουργίας, κατασκευής και συντήρησης  Επιτακτική η υιοθέτησή των RAA 2008 στα νέα τμήματα 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 35

36 2.7.2008 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΑΚ 36


Κατέβασμα ppt "Μία Νέα Προσέγγιση και Φιλοσοφία στις Μελέτες Αυτοκινητοδρόμων. Εφαρμογή στο ΒΟΑΚ. Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας, ΤΕΕ/ΤΑΚ, Ηράκλειο 2.7.2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google