Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Unit 14 -μι Verbs Participles, δείκνυμι, Supplementary Participles.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Unit 14 -μι Verbs Participles, δείκνυμι, Supplementary Participles."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Unit 14 -μι Verbs Participles, δείκνυμι, Supplementary Participles

2 Thematic Present Act. Part. ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας ουσα ουσης ουσῃ ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας ουσα ουσης ουσῃ ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα

3 Thematic Present Act. Part. ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine ουσα ουσης (ουσας) ουσῃ (ουσᾳ) ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter ἄγων ἄγοντος ἄγοντι ἄγοντα ἄγοντες ἀγόντων ἄγουσι(ν) ἄγοντας ἄγων ἄγοντος ἄγοντι ἄγοντα ἄγοντες ἀγόντων ἄγουσι(ν) ἄγοντας ἄγουσα ἀγούσης ἀγούσῃ ἄγουσαν ἄγουσαι ἀγουσῶν ἀγούσαις ἀγούσας ἄγουσα ἀγούσης ἀγούσῃ ἄγουσαν ἄγουσαι ἀγουσῶν ἀγούσαις ἀγούσας ἄγον ἄγοντος ἄγοντι ἄγον ἄγοντα ἀγόντων ἄγουσι ἄγοντα ἄγον ἄγοντος ἄγοντι ἄγον ἄγοντα ἀγόντων ἄγουσι ἄγοντα

4 Pres. Act. Part. δίδωμι ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine ουσα ουσης (ουσας) ουσῃ (ουσᾳ) ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter διδούς διδόντος διδόντι διδόντα διδόντες διδόντων διδοῦσι(ν) διδόντας διδούς διδόντος διδόντι διδόντα διδόντες διδόντων διδοῦσι(ν) διδόντας διδοῦσα διδούσης διδούσῃ διδοῦσαν διδοῦσαι διδουσῶν διδούσαις διδούσας διδοῦσα διδούσης διδούσῃ διδοῦσαν διδοῦσαι διδουσῶν διδούσαις διδούσας διδόν διδόντος διδόντι διδόν διδόντα διδόντων διδοῦσι(ν) διδόντα διδόν διδόντος διδόντι διδόν διδόντα διδόντων διδοῦσι(ν) διδόντα

5 Pres. Act. Part. δίδωμι ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine ουσα ουσης (ουσας) ουσῃ (ουσᾳ) ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter διδούς διδόντος διδόντι διδόντα διδόντες διδόντων διδοῦσι(ν) διδόντας διδούς διδόντος διδόντι διδόντα διδόντες διδόντων διδοῦσι(ν) διδόντας διδοῦσα διδούσης διδούσῃ διδοῦσαν διδοῦσαι διδουσῶν διδούσαις διδούσας διδοῦσα διδούσης διδούσῃ διδοῦσαν διδοῦσαι διδουσῶν διδούσαις διδούσας διδόν διδόντος διδόντι διδόν διδόντα διδόντων διδοῦσι(ν) διδόντα διδόν διδόντος διδόντι διδόν διδόντα διδόντων διδοῦσι(ν) διδόντα

6 Pres. Act. Part. τίθημι ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter τιθείς τιθέντος τιθέντι τιθέντα τιθέντες τιθέντων τιθεῖσι(ν) τιθέντας τιθείς τιθέντος τιθέντι τιθέντα τιθέντες τιθέντων τιθεῖσι(ν) τιθέντας τιθεῖσα τιθείσης τιθείσῃ τιθεῖσαν τιθεῖσαι τιθεισῶν τιθείσαις τιθείσας τιθεῖσα τιθείσης τιθείσῃ τιθεῖσαν τιθεῖσαι τιθεισῶν τιθείσαις τιθείσας τιθέν τιθέντος τιθέντι τιθέν τιθέντα τιθέντων τιθεῖσι(ν) τιθέντα τιθέν τιθέντος τιθέντι τιθέν τιθέντα τιθέντων τιθεῖσι(ν) τιθέντα

7 ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter -είς -έντος -έντι -έντα -έντες -έντων -εῖσι(ν) -έντας -είς -έντος -έντι -έντα -έντες -έντων -εῖσι(ν) -έντας -εῖσα -είσης -είσῃ -εῖσαν -εῖσαι -εισῶν -είσαις -είσας -εῖσα -είσης -είσῃ -εῖσαν -εῖσαι -εισῶν -είσαις -είσας -έν -έντος -έντι -έν -έντα -έντων -εῖσι(ν) -έντα -έν -έντος -έντι -έν -έντα -έντων -εῖσι(ν) -έντα

8 Aorist Passive Participle ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter -είς -έντος -έντι -έντα -έντες -έντων -εῖσι(ν) -έντας -είς -έντος -έντι -έντα -έντες -έντων -εῖσι(ν) -έντας -εῖσα -είσης -είσῃ -εῖσαν -εῖσαι -εισῶν -είσαις -είσας -εῖσα -είσης -είσῃ -εῖσαν -εῖσαι -εισῶν -είσαις -είσας -έν -έντος -έντι -έν -έντα -έντων -εῖσι(ν) -έντα -έν -έντος -έντι -έν -έντα -έντων -εῖσι(ν) -έντα

9 Pres. Act. Part. τίθημι ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter τιθείς τιθέντος τιθέντι τιθέντα τιθέντες τιθέντων τιθεῖσι(ν) τιθέντας τιθείς τιθέντος τιθέντι τιθέντα τιθέντες τιθέντων τιθεῖσι(ν) τιθέντας τιθεῖσα τιθείσης τιθείσῃ τιθεῖσαν τιθεῖσαι τιθεισῶν τιθείσαις τιθείσας τιθεῖσα τιθείσης τιθείσῃ τιθεῖσαν τιθεῖσαι τιθεισῶν τιθείσαις τιθείσας τιθέν τιθέντος τιθέντι τιθέν τιθέντα τιθέντων τιθεῖσι(ν) τιθέντα τιθέν τιθέντος τιθέντι τιθέν τιθέντα τιθέντων τιθεῖσι(ν) τιθέντα

10 Pres. Act. Part. ἵστημι ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter ἱστάς ἱστάντος ἱστάντι ἱστάντα ἱστάντες ἱστάντων ἱστᾶσι(ν) ἱστάντας ἱστάς ἱστάντος ἱστάντι ἱστάντα ἱστάντες ἱστάντων ἱστᾶσι(ν) ἱστάντας ἱστᾶσα ἱστάσης ἱστάσῃ ἱστᾶσαν ἱστᾶσαι ἱστασῶν ἱστάσαις ἱστάσας ἱστᾶσα ἱστάσης ἱστάσῃ ἱστᾶσαν ἱστᾶσαι ἱστασῶν ἱστάσαις ἱστάσας ἱστάν ἱστάντος ἱστάντι ἱστάν ἱστάντα ἱστάντων ἱστᾶσσι(ν) ἱστάντα ἱστάν ἱστάντος ἱστάντι ἱστάν ἱστάντα ἱστάντων ἱστᾶσσι(ν) ἱστάντα

11 Present Active Participle Athematic δίδωμι uses the thematic Pres. Act. Part. endings with the exception of the nom. masc. sg. ( δίδωμι uses the thematic Pres. Act. Part. endings with the exception of the nom. masc. sg. (διδούς) τίθημι uses the Aor. Pass. Part. endings (-, - τίθημι uses the Aor. Pass. Part. endings (-είς, -εῖσα, -έν) ἵστημι uses the 1 st Aor. Act. Part. thematic endings (-, -, -). ἵστημι uses the 1 st Aor. Act. Part. thematic endings (-άς, -ᾶσα, -άν).

12 Aorist Active Participle Athematic All three verbs form the same way as the present active participle, only without the reduplicated stem. All three verbs form the same way as the present active participle, only without the reduplicated stem. δίδωμι – δίδωμι – δούς, δοῦσα, δόν τίθημι – τίθημι – θείς, θεῖσα, θέν ἵστημι –, ἵστημι – στάς, στᾶσα, στάν

13 Present Mid./Pass. Part. Athematic All three verbs form on the short vowel grade of the present stem. All three verbs form on the short vowel grade of the present stem. Then add the middle/passive participle endings -μενος, -μένη, -μενον. Then add the middle/passive participle endings -μενος, -μένη, -μενον. δίδωμι – μενοςομένημενον δίδωμι – διδόμενος, διδομένη, διδόμενον τίθημι – μενοςεμένημενον τίθημι – τιθέμενος, τιθεμένη, τιθέμενον ἵστημι – μενοςμένημενον ἵστημι – ἱστάμενος, ἱσταμένη, ἱστάμενον

14 Aorist Middle Part. Athematic Two of the verbs form on the short vowel grade of the aorist stem. Two of the verbs form on the short vowel grade of the aorist stem. Then add the middle/passive participle endings -μενος, -μένη, -μενον. Then add the middle/passive participle endings -μενος, -μένη, -μενον. δίδωμι – μενοςομένημενον δίδωμι – δόμενος, δομένη, δόμενον τίθημι – μενοςεμένημενον τίθημι – θέμενος, θεμένη, θέμενον ἵστημι does not have a 2 nd Aorist Middle ἵστημι does not have a 2 nd Aorist Middle

15 Thematic Perfect Act. Part. ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine ουσα ουσης (ουσας) ουσῃ (ουσᾳ) ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter -ώς -ότος -ότι -ότα -ότες -ότων -όσι(ν) -ότας -ώς -ότος -ότι -ότα -ότες -ότων -όσι(ν) -ότας -υῖα -υίας -υίᾳ -υῖαν -υῖαι -υιῶν -υίαις -υίας -υῖα -υίας -υίᾳ -υῖαν -υῖαι -υιῶν -υίαις -υίας -ός -ότος -ότι -ός -ότα -ότων -όσι(ν) -ότα -ός -ότος -ότι -ός -ότα -ότων -όσι(ν) -ότα

16 Perfect Act. Part. ἵστημι ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine ουσα ουσης (ουσας) ουσῃ (ουσᾳ) ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter ἑστώς ἑστῶτος ἑστῶτι ἑστῶτα ἑστῶτες ἑστώτων ἑστῶσι(ν) ἑστῶτας ἑστώς ἑστῶτος ἑστῶτι ἑστῶτα ἑστῶτες ἑστώτων ἑστῶσι(ν) ἑστῶτας ἑστῶσα ἑστώσης ἑστώσῃ ἑστῶσαν ἑστῶσαι ἑστωσῶν ἑστώσαις ἑστώσας ἑστῶσα ἑστώσης ἑστώσῃ ἑστῶσαν ἑστῶσαι ἑστωσῶν ἑστώσαις ἑστώσας ἑστός ἑστῶτος ἑστῶτι ἑστός ἑστῶτα ἑστώτων ἑστῶσι(ν) ἑστῶτα ἑστός ἑστῶτος ἑστῶτι ἑστός ἑστῶτα ἑστώτων ἑστῶσι(ν) ἑστῶτα

17 Practice τοῦ βασιλέως τοῦ ἐπὶ τῷ τείχει ἑστῶτος τοῦ βασιλέως τοῦ ἐπὶ τῷ τείχει ἑστῶτος τὰ ὅπλα ἀναθέντες ἔφυγον πρὸς τὴν πόλιν. τὰ ὅπλα ἀναθέντες ἔφυγον πρὸς τὴν πόλιν. δῶρον τῷ πατρὶ δοὺς ἀπῆλθες εἰς τὴν μάχην. δῶρον τῷ πατρὶ δοὺς ἀπῆλθες εἰς τὴν μάχην. ὁ κῆρυξ ὁ τὴν νίκην ἀγγελῶν ὁ κῆρυξ ὁ τὴν νίκην ἀγγελῶν

18 Practice τοὺς τὰ ὅπλα λείποντας οὐ φιλεῖ ὁ δῆμος. τοὺς τὰ ὅπλα λείποντας οὐ φιλεῖ ὁ δῆμος. ἐνταῦθα στάντες ἐμαχέσαντο. ἐνταῦθα στάντες ἐμαχέσαντο. δίκην διδόασιν οὗτοι οἱ τότε μηχανώμενοι ὅπως ταύτης τῆς πόλεως ἄρξουσιν. δίκην διδόασιν οὗτοι οἱ τότε μηχανώμενοι ὅπως ταύτης τῆς πόλεως ἄρξουσιν. ἀεὶ τιμῶμεν τοὺς τόνδε τὸν ἀγῶνα καταστήσαντας. ἀεὶ τιμῶμεν τοὺς τόνδε τὸν ἀγῶνα καταστήσαντας.

19 δείκνυμι – Present Active ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Indicative ουσα ουσης (ουσας) ουσῃ (ουσᾳ) ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας Subjunctive ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Optative δείκνῡμι δείκνῡς δείκνῡσι(ν) δείκνυμεν δείκνυτε δεικνύασι(ν) δείκνῡμι δείκνῡς δείκνῡσι(ν) δείκνυμεν δείκνυτε δεικνύασι(ν) δεικνύω δεικνύῃς δεικνύῃ δεικνύωμεν δεικνύητε δεικνύωσι(ν) δεικνύω δεικνύῃς δεικνύῃ δεικνύωμεν δεικνύητε δεικνύωσι(ν) δεικνύοιμι δεικνύοις δεικνύοι δεικνύοιμεν δεικνύοιτε δεικνύοιεν δεικνύοιμι δεικνύοις δεικνύοι δεικνύοιμεν δεικνύοιτε δεικνύοιεν

20 δείκνυμι – Present Active ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Imperfect ουσα ουσης (ουσας) ουσῃ (ουσᾳ) ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας ImperativeInfinitive ἐδείκνῡν ἐδείκνῡς ἐδείκνῡ ἐδείκνυμεν ἐδείκνυτε ἐδείκνυσαν ἐδείκνῡν ἐδείκνῡς ἐδείκνῡ ἐδείκνυμεν ἐδείκνυτε ἐδείκνυσαν δείκνῡ δεικνύτω δείκνυτε δεικνύντων δείκνῡ δεικνύτω δείκνυτε δεικνύντων δεικνύναι

21 δείκνυμι – Present Mid/Pass ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Indicative ουσα ουσης (ουσας) ουσῃ (ουσᾳ) ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας Subjunctive ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Optative δείκνυμαι δείκνυσαι δείκνυται δεικνύμεθα δείκνυσθε δείκνυνται δείκνυμαι δείκνυσαι δείκνυται δεικνύμεθα δείκνυσθε δείκνυνται δεικνύωμαι δεικνύῃ δεικνύηται δεικνυώμεθα δεικνύησθε δεικνύωνται δεικνύωμαι δεικνύῃ δεικνύηται δεικνυώμεθα δεικνύησθε δεικνύωνται δεικνυοίμην δεικνύοιο δεικνύοιτο δεικνυοίμεθα δεικνύοισθε δεικνύοιντο δεικνυοίμην δεικνύοιο δεικνύοιτο δεικνυοίμεθα δεικνύοισθε δεικνύοιντο

22 δείκνυμι – Present Mid/Pass ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Imperfect ουσα ουσης (ουσας) ουσῃ (ουσᾳ) ουσαν ουσαι ουσων ουσαις ουσας ImperativeInfinitive ἐδεικνύμην ἐδείκνυσο ἐδείκνυτο ἐδεικνύμεθα ἐδείκνυσθε ἐδείκνυντο ἐδεικνύμην ἐδείκνυσο ἐδείκνυτο ἐδεικνύμεθα ἐδείκνυσθε ἐδείκνυντο δείκνυσο δεικνύσθω δείκνυσθε δεικνύσθων δείκνυσο δεικνύσθω δείκνυσθε δεικνύσθων δείκυσθαι

23 δείκνυμι – Present Active Part. ων οντος οντι οντα οντες οντων ουσι οντας Masculine Feminine ον οντος οντι ον οντα οντων ουσι οντα Neuter δεικνύς δεικνύντος δεικνύντι δεικνύντα δεικνύντες δεικνύντων δεικνῦσι(ν) δεικνύντας δεικνύς δεικνύντος δεικνύντι δεικνύντα δεικνύντες δεικνύντων δεικνῦσι(ν) δεικνύντας δεικνῦσα δεικνύσης δεικνύσῃ δεικνῦσαν δεικνῦσαι δεικνῡσῶν δεικνύσαις δεικνύσας δεικνῦσα δεικνύσης δεικνύσῃ δεικνῦσαν δεικνῦσαι δεικνῡσῶν δεικνύσαις δεικνύσας δεικνύν δεικνύντος δεικνύντι δεικνύν δεικνύντα δεικνύντων δεικνῦσι(ν) δεικνύντα δεικνύν δεικνύντος δεικνύντι δεικνύν δεικνύντα δεικνύντων δεικνῦσι(ν) δεικνύντα


Κατέβασμα ppt "Unit 14 -μι Verbs Participles, δείκνυμι, Supplementary Participles."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google