Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ

2 ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

3

4

5

6 ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΘΕΣΜΟΥ 1. ΦΕΚ 1526/27-07-1999 Υπ. Αποφ. Δ6/Β/ΟΙΚ.11038 Διαδικασίες, Απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων. 2.ΦΕΚ 89/19-05-2008 Ν 3661 Κανονισμός Εναργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κανονισμός Εναργειακής Απόδοσης Κτιρίων 3.Π.Δ 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄ ) Θεσμός Ενεργειακού Επιθεωρητή Θεσμός Ενεργειακού Επιθεωρητή 4. ΦΕΚ 2406 Β΄ Εξεταστικη διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών Εξεταστικη διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών

7 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Α. ΦΕΚ 1526 Β/ 27 ΙΟΥΛ. 1999 Βασική αρχή του νόμου είναι η έκδοση Βασική αρχή του νόμου είναι η έκδοση κανονισμού ο οποίος θα συμβάλλει στην κανονισμού ο οποίος θα συμβάλλει στην προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας και καθιέρωση προγραμμάτων ενεργειακής και καθιέρωση προγραμμάτων ενεργειακής διαχείρησης στους φορείς και επιχειρήσεις διαχείρησης στους φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Α: Συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση ΕΠΙΠΕΔΟ Α: Συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση ΕΠΙΠΕΔΟ Β: Εκτενής εναργειακή επιθεώρηση ΕΠΙΠΕΔΟ Β: Εκτενής εναργειακή επιθεώρηση ΕΠΙΠΕΔΟ Γ: Λεπτομερής ενεργειακή μελέτη ΕΠΙΠΕΔΟ Γ: Λεπτομερής ενεργειακή μελέτη

9 ΣΤΟΧΟΙ και ΣΚΟΠΟΙ Η απόκτηση μιάς ολοκληρωμένης εικόναςΗ απόκτηση μιάς ολοκληρωμένης εικόνας της ενεργειακής κατάστασης της Ελλάδας της ενεργειακής κατάστασης της Ελλάδας Η σχεδίαση και προώθηση επενδυτικώνΗ σχεδίαση και προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας Αξιολόγηση και επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος λειτουργίας των προγραμμάτωνΑξιολόγηση και επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος λειτουργίας των προγραμμάτων

10 ΣΤΟΧΟΙ και ΣΚΟΠΟΙ Ο Κ.ΕΝ.Α.Κ απευθύνεται στους ελεύθερουςΟ Κ.ΕΝ.Α.Κ απευθύνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούςεπαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και σκοπό έχει :υπαλλήλους και σκοπό έχει : 1.ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ 2.ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3. ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΕΙΩΝ

11 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ- ΜΕΤΡΗΣΕΙΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ- ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝΑΝΑΛΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

12 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

13 ΦΕΚ 89 /19-5-2008 ( Ν 3661) Μέτρα μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΘΛΙΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΥΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ (50) τ.μ ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.000 τ.μ

14 Ν. 3661 Αρθρο 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Συμπαραγωγη Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Κ.ΕΝ.Α.Κ Σύστημα κλιματισμου και θερμανσης Σύστημα εξαερισμού Και φυσικού αερισμού Ωφέλημη ονομαστική ισχύ Ανώτατο όριο ισχύος ΠΕΑΚ Δέκα (10) έτη ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Δέκα (10) έτη Αναθεώρηση ενεργειακής Απόδοσης από 2 εως 5 ετη ΛέβηταςΑ ντλία θερμότητας

15 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε.Ε.Κ ΦΕΚ.177Β΄/6-10-2010 ΠΔ. 100 Την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτά κάθε ενδιαφερόμενος με την εγγραφή του στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ, μετά από χορήγηση αντίστοιχης άδειας και πρέπει να διαθέτει: Πτυχίο ΤΕΙ ή ισότημης σχολήςΠτυχίο ΤΕΙ ή ισότημης σχολής 2Βεβαίωση παρακολούθησης εξιδικευμένου προγράμματος από αντίστοιχο πιστοποιημένο φορέα του ΕΚΕΠΙΣ π.χ (ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ) 3 Να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης,επίβλεψης,κατασκευής κτιρίων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ενεργειακών εγκαταστάσεων

16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Η συνολκή διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος πουΗ συνολκή διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος που υποχρεωτικά περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση περιλαμβάνει: υποχρεωτικά περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση περιλαμβάνει: 1.60 ώρες για τους Επιθεωρητές Κτιρίων 2. 30 ώρες για τους Επιθεωρητές λεβήτων και θέρμανσης 3. 30 ώρες για τους Επιθεωρητές εγκαταστάσεων κλιματισμού 4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξάγεται από ΑΕΙ Ή ΚΕΚ πιστοποιημένα από το( Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ) πιστοποιημένα από το( Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ)

17 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΑΙ Α ΠΟ ΤΟ ΤΕΕΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΑΙ Α ΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.Κ.Α ΤΟΥ Υ.ΠΕ.Κ.Α Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΕΑΜΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΕΤΕΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΕΑΜΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΕΤΕΜ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΚΠΡ Ο Σ Ω ΠΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΚΠΡ Ο Σ Ω ΠΟΥΣ

18 ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Οι άδειες Ε.Ε.(Α΄& Β΄) διακρίνονται σε τρείς κατηγαρίες:Οι άδειες Ε.Ε.(Α΄& Β΄) διακρίνονται σε τρείς κατηγαρίες: 1.Κτιρίου ή κελύφους 2.Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 3.Εγκαταστάσεων κλιματισμού Αδεια Α΄ τάξης χορηγείται σε πτυχιούχους ΜηχανικούςΑδεια Α΄ τάξης χορηγείται σε πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρείς κατηγορίες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρείς κατηγορίες Αδεια Β΄ Τάξης χορηγείται μετά από αποδεδειγμένηΑδεια Β΄ Τάξης χορηγείται μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία (4) ετών σε ενεργειακές επιθεωρήσεις και μετά εμπειρία (4) ετών σε ενεργειακές επιθεωρήσεις και μετά από γνωμοδότηση της (Γ.ΕΠ.Ε.Ε) από γνωμοδότηση της (Γ.ΕΠ.Ε.Ε) Η εμπειρία αποδεικνύεταιΗ εμπειρία αποδεικνύεται 1.Από τό πλήθος των ενεργειακών επιθεωρήσεων 2.Από το σύνολο των (τ.μ) των επιθεωρούμενων κτιρίων 3.Από το σύνολο της θερμικής και ψυκτικής ισχύος τών λεβήτων,της θέρμανσης,του κλιματισμού λεβήτων,της θέρμανσης,του κλιματισμού

19 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Τό μητρώο Ε.Ε καταρτίζεται σε μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένωνΤό μητρώο Ε.Ε καταρτίζεται σε μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Μητρώο εκδίδεται ανά τάξη για τις τρείς κατηγορίες ή γιαΜητρώο εκδίδεται ανά τάξη για τις τρείς κατηγορίες ή για αντίστοιχη της ειδικότητας αντίστοιχη της ειδικότητας Γιά μέλος εταιρείας τηρείται αντίστοιχο μητρώοΓιά μέλος εταιρείας τηρείται αντίστοιχο μητρώο Το μητρώο αναγράφεται υποχρεωτικά στην άδεια Ε.Ε.ΚΤο μητρώο αναγράφεται υποχρεωτικά στην άδεια Ε.Ε.Κ Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής με την εγγραφή του στόΟ Ενεργειακός Επιθεωρητής με την εγγραφή του στό μητρώο υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του μητρώο υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα έδρα

20 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Υ.ΑΠ.ΕΝΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Υ.ΑΠ.ΕΝ 1.Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 2.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 3.Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα 4.Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου 5.Για Πτυχ.Μηχ. Τεχν. Εκπαιδευσης που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του (ΤΕΕ) αρκεί η βεβαίωση βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του (ΤΕΕ) αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους εγγραφής τους 6.Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 μέ επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία να αναφέρεται σαφώς η απασχόληση του υποψήφιου (αντικείμενο,φορέας απασχόλησης,χρόνος,θέση και ειδικότερα καθήκοντα) και ειδικότερα καθήκοντα) 7.Την υπεύθυνη Δ ήλωση συνοδεύει βεβαίωση του φορέα απασχόλησης καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα ΔΠΥ,ΟΙΚ.ΑΔΕΙΩΝ 8.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημέρωσης του Δημοσίου,ΔΕΚΟ,ιδιωτικού τομέα 9.Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από πιστοποιημένο Φορέα εκπαίδευσης 10.Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης 11.Παράβολο εκατόν πενήντα ευρώ (150)

21 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Οι κάτοχοι Προσωρινών Αδειών που επιθυμούν να τους χορηγηθεί οριστική Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή οφείλουν:Οι κάτοχοι Προσωρινών Αδειών που επιθυμούν να τους χορηγηθεί οριστική Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή οφείλουν: 1.Να προσκομίσουν βεβαίωση επαρκούς παρακολούθησης από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης 2.Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης 3. Τά παραπάνω υποβάλλονται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ

22 ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Το αρχείο επιθεωρήσης των κτιρίων σε μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ενημερώνεται από τους Ε.Ε.Κ οι οποίοι είναι υχρεωμένοι να υποβάλουν στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. τού ΥΠ.Ε.Κ.ΑΤο αρχείο επιθεωρήσης των κτιρίων σε μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ενημερώνεται από τους Ε.Ε.Κ οι οποίοι είναι υχρεωμένοι να υποβάλουν στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. τού ΥΠ.Ε.Κ.Α 1. Τά Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τά αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης 1. Τά Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τά αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης 2.Τις εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων και εγκατάστασης θέρμανσης 3. Τις εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων

23 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών για Ε.Ε.Κ ως εξης Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών για Ε.Ε.Κ ως εξης 1. Για κτίρια γενικής χρήσης έως 1.000 τ.μ 2,5 ευρώ το τ.μ και όχι μικρότερη των 300 ευρώ μικρότερη των 300 ευρώ 2. Για κτίρια άνω των 1.000 τ.μ από 1,5 ευρώ το τ.μ 3. Για κτίρια με χρήση κατοικίας(με οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) και πολλών ιδιοκτησιών από 1.0 ευρώ το τ.μ και όχι μικρότερη και πολλών ιδιοκτησιών από 1.0 ευρώ το τ.μ και όχι μικρότερη από 200 ευρώ από 200 ευρώ 4. Για μονοκατοικία από 1,5 ευρώ το τ.μ και όχι μικρότερη από 200 ευρώ από 200 ευρώ 5. Για Ε.Ε λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης Από 10-100 kw κόστος 150 ευρώ Από 10-100 kw κόστος 150 ευρώ Από 100 kw και άνω 200 ευρώ Από 100 kw και άνω 200 ευρώ 6. Για Ε.Ε εγκαταστάσεων κλιματισμού Από 12-100 kw κόστος επιθεώρησης 300 ευρώ Από 12-100 kw κόστος επιθεώρησης 300 ευρώ ΑΠΟ 100 KW και άνω 500 KW ΑΠΟ 100 KW και άνω 500 KW 7. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

24 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤ Α ΤΟΝ Ν 3661 άρθρο 8 Για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου είναιΓια την πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου είναι εξουσιοδοτημένη η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ του ΥΠΕΚΑ και η οποία επιβάλλει τις κατά νόμο διοικητικές κυρώσεις ή χρηματικά πρόστιμα εξουσιοδοτημένη η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ του ΥΠΕΚΑ και η οποία επιβάλλει τις κατά νόμο διοικητικές κυρώσεις ή χρηματικά πρόστιμα 1.Σε περίπτωση που ο Ε.Ε.Κ αναγράφει στα Π.Ε.Α.Κ ανακριβή στοιχεία και μετρήσεις στοιχεία και μετρήσεις 2.Σέ περίπτωση που υποβάλλει ανακριβή δικαιολογητικά 3.Σε περίπτωση που παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ως προς την χρήση στοιχείων του έργου εμπιστευτικότητας ως προς την χρήση στοιχείων του έργου 4. Όταν προβαίνει σε μη χρηστή χρήση της άδειας 5.Όταν εκπληρώνει πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα καθήκοντα 6. Όταν συντρέχουν στο πρόσωπό του νομικά ή άλλα κωλύματα

25 ΦΕΚ 2406/31-10-2011 Αρ. 192 Αρθρο 4 Διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης Αρθρο 4 Διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης 1. Κάθε ενδιαφερόμενος με αίτηση του εγγράφεται στον φορέα της επιλογής του ( π.χ ΙΔΒΕ ΤΕΙ) καταβάλλοντας σε ειδικό λογαριασμό την αντίστοιχη προκαταβολή καταβάλλοντας σε ειδικό λογαριασμό την αντίστοιχη προκαταβολή 2. Μετά την εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει προς την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ του ΥΠΕΚΑ το αίτημά του με ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας υποχρεωτικά τον αριθμό εγγραφής του φορέα εκπαίδευσης του ΥΠΕΚΑ το αίτημά του με ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας υποχρεωτικά τον αριθμό εγγραφής του φορέα εκπαίδευσης 3 Η επιτροπή του ΥΠΕΚΑ αποδίδει στον κάθε ενδιαφερόμενο τον προσωπικό μοναδικό κωδικό αριθμό συμμετοχής ( ΚΑΣ) αριθμό συμμετοχής ( ΚΑΣ) 4 Ο φορέας εκπαίδευσης υποχρεούται να αποστείλει 10 ημέρες πριν την έναρξη του κύκλου εκπαίδευσης ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων προς την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ και στο ΤΕΕ εκπαίδευσης ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων προς την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ και στο ΤΕΕ 5. Ο φορέας εκπαίδευσης υποχρεούται με την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσης να εκδώσει σχετική βεβαίωση επαρκούς παρακολούθησης και τον εκπαίδευσης να εκδώσει σχετική βεβαίωση επαρκούς παρακολούθησης και τον αντίστοιχο ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ και ΤΕΕ αντίστοιχο ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ και ΤΕΕ 6. Σε περίπτωση μη υλοποίησης της προηγούμενης παραγράφου από τον φορέα αυτός τιμωρείται με τις συνέπειες του νόμου (ΆΡΘΡΟ 6 παρ. 4) αυτός τιμωρείται με τις συνέπειες του νόμου (ΆΡΘΡΟ 6 παρ. 4). Ο

26 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1.Η εξεταστική επιτροπή παραδίδει έγκαιρα την εξεταστέα ύλη για κάθε κατηγορία χωριστά στο ΤΕΕ το οποίο μεριμνά για έγκαιρη και αδιάβλητη Διανομή της στα εξεταστικά κέντρα 2.Ο κάθε υποψήφιος συμμετέχει στις εξετάσεις με προσωπική του ευθύνη Και με την προϋπόθεση ότι: α) Έχει αποκτήσει την βεβαίωση επάρκειας παρακολούθησης β) Έχει δηλώσει την συμμετοχή του στο ΤΕΕ 3. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ταυτόχρονα σε όλα τα τμήματα ΤΕΕ επί αγνώστων θεμάτων,γραπτώς ή ηλεκτρονικώς 4.Η εξέταση θεωρείται επιτυχής όταν: α) Ο υποψήφιος συγκεντρώσει στα κύρια μαθήματα το 90% της μέγιστης προβλεπόμενης βαθμολογίας προβλεπόμενης βαθμολογίας β) Ο υποψήφιος συγκεντρώσει στα εισαγωγικά μαθήματα το 70% της μέγιστης προβλεπόμενης βαθμολογίας

27 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (αρθρο 8 παρ.5 ) Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιοςΣε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει το δικαίωμα αποτύχει στις εξετάσεις, έχει το δικαίωμα επανεξέτασης ακόμη δύο φορές, κατόπιν επανεξέτασης ακόμη δύο φορές, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το ΤΕΕ υποβολής σχετικής αίτησης προς το ΤΕΕ


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google