Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αδρανών Σκυροδέματος ΕΝ 12620 Ελ. Τσιάβου Μεταλ. Μηχ/κος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αδρανών Σκυροδέματος ΕΝ 12620 Ελ. Τσιάβου Μεταλ. Μηχ/κος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αδρανών Σκυροδέματος ΕΝ 12620 Ελ. Τσιάβου Μεταλ. Μηχ/κος

2 2 Κατηγορίες Πρότυπα Προϊόντων (7 κατηγορίες ) Μέθοδοι Ελέγχου (32 μέθοδοι) Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αδρανών Υλικών

3 7 Ομάδες ανάλογα με τις χρήσεις : 7 Ομάδες ανάλογα με τις χρήσεις : Αδρανή σκυροδέματος (ΕΛΟΤ EN 12620) Αδρανή σκυροδέματος (ΕΛΟΤ EN 12620) Αδρανή ασφαλτομιγμάτων (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043) Αδρανή ασφαλτομιγμάτων (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043) Αδρανή Κονιαμάτων (ΕΛΟΤ ΕΝ 13139) Αδρανή Κονιαμάτων (ΕΛΟΤ ΕΝ 13139) Αδρανή για Ογκόλιθους για λιμενικά και υδραυλικά έργα ( ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1) Αδρανή για Ογκόλιθους για λιμενικά και υδραυλικά έργα ( ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1) Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής (ΕΛΟΤ ΕΝ 13450) Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής (ΕΛΟΤ ΕΝ 13450) Αδρανή για βάσεις και υποβάσεις σταθεροποιημένες ή μη (ΕΛΟΤ ΕΝ 13242) Αδρανή για βάσεις και υποβάσεις σταθεροποιημένες ή μη (ΕΛΟΤ ΕΝ 13242) Ελαφροβαρή Αδρανή (ΕΛΟΤ ΕΝ 13055) Ελαφροβαρή Αδρανή (ΕΛΟΤ ΕΝ 13055) Ta Ευρωπαϊκά Πρότυπα Προϊόντων

4 Καθεστώς Εθνικού Προτύπου μέχρι τον Μάρτιο 2003Καθεστώς Εθνικού Προτύπου μέχρι τον Μάρτιο 2003 (όπου παράλληλα ισχύουν και τα Εθνικά Πρότυπα) (όπου παράλληλα ισχύουν και τα Εθνικά Πρότυπα) Καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης των ασύμβατων Εθνικών Προτύπων 1/6/2004Καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης των ασύμβατων Εθνικών Προτύπων 1/6/2004 Υποχρεωτική Εφαρμογή Σήμανσης СЄ Αδρανών, 1/6/2004Υποχρεωτική Εφαρμογή Σήμανσης СЄ Αδρανών, 1/6/2004 Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προτύπων Αδρανών

5 CEN ΕΝΤΟΛΗ M125 «Αδρανή» CEN: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης СЄ Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 154 «Αδρανή» Πρότυπα προϊόντων & Παράρτημα ΖΑ Τα Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αδρανών

6 Πεδίο Εφαρμογής Πεδίο Εφαρμογής Πρότυπα Μεθόδων Ελέγχου Πρότυπα Μεθόδων Ελέγχου Ορισμούς Ορισμούς Απαιτούμενα-χαρακτηριστικά ( κατηγοριοποίηση των αδρανών) Απαιτούμενα-χαρακτηριστικά ( κατηγοριοποίηση των αδρανών) Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης Ονομασία Αδρανών Ονομασία Αδρανών Σήμανση Σήμανση Περιλαμβάνει: Περιεχόμενα Προτύπων ZA СЄ

7  Αποτελεί υποχρεωτικό διαβατήριο για την διακίνηση των αδρανών υλικών και πρέπει να εμφανίζεται στα δελτία αποστολής ή ως συνοδευτική ετικέτα της συσκευασίας  Αποτελεί ευδιάκριτο αρκτικόλεξο ότι τα προϊόντα μπορούν να πωλούνται στην αγορά (είναι εύκολα αναγνωρίσιμο)  Ο Παραγωγός με το СЄ δηλώνει ότι τα αδρανή καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις στα κύρια χαρακτηριστικά Υποχρεωτική Εφαρμογή Σήμανσης СЄ Αδρανών (1/6/2004) СЄ =ασφάλεια + καταλληλότητα όχι κατ’ ανάγκη ποιότητα προιόντος

8 --- Δοκιμές δειγμάτων λαμβαν/νων στο εργοστάσιο (ενδεχομένως) Αξιολόγηση προϊόντος Έλεγχος παραγωγής εργοστασίου Παραγωγός Παραγωγός Πρώτη δοκιμή τύπου προϊόντος Αξιολόγηση προϊόντος ---4 Κοινοποιημένος Φορέας Πιστοποίησης Αρχική Επιθεώρηση: ΕργοστασίουΕργοστασίου ΕλέγχουΕλέγχου Παραγωγής Παραγωγής Εργοστασίου Εργοστασίου Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής 2+ Συνεχής Επιθεώρηση, Αξιολόγηση & Αναγνώριση του Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου Σύστημα Συμμόρφωσης Συστήματα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης Ο Παραγωγός δηλώνει την συμμόρφωση των προϊόντων του με τα εναρμονισμένα πρότυπα

9 Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στα:  Φυσικά αδρανή, ορυκτής προέλευσης, τα οποία μπορεί να έχουν υποστεί και μηχανική κατεργασία (ασβεστολιθικά, φυσικών αποθέσεων, όπως ποταμίσια, κ.ά.)  Τεχνητά αδρανή, κυρίως ορυκτής αρχικής προέλευσης, τα οποία έχουν προκύψει από βιομηχανική κατεργασία (σκωρία, ιπτάμενη τέφρα)  Ανακυκλωμένα, υλικά από κατεδαφίσεις σκυροδέματος, τοιχοποιίας Πεδίο Εφαρμογής ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Ποια η συσχέτιση του όμως με τον ΚΤΣ ?

10 Τι αλλάζει με την Εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ΑΛΛΑΓΕΣ Προμηθευτή Χρήστη

11 Τι αλλάζει με την Εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Προϊόντα-Παραγωγή  Ονοματολογία  Κατηγορίες αδρανών  Καθορισμός μεγέθους κόκκων αδρανών (d/D)  Έλεγχος Παραγωγής εργοστασίου (Factory Production Control)  Σήμανση СЄ Μέθοδοι Ελέγχου  Εισαγωγή νέων δοκιμών  Διαφορές με τις ισχύουσες ελληνικές  Xρήση Εναλλακτικών Δοκιμών για έλεγχο ίδιου χαρακτηριστικού

12 Ονομασία αδρανών d/D, βάση του μεγέθους των κόκκων Ονομασία αδρανών d/D, βάση του μεγέθους των κόκκων Έννοια της Κατηγορίας Έννοια της Κατηγορίας Το ίδιο κοκκομετρικό κλάσμα μπορεί να ενταχθεί σε δύο διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το διερχόμενο % στο κόσκινο D Το ίδιο κοκκομετρικό κλάσμα μπορεί να ενταχθεί σε δύο διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το διερχόμενο % στο κόσκινο D Νέα όρια των επιτρεπόμενων ανοχών της τυπικής κοκκομετρίας, που δηλώνει ο προμηθευτής Νέα όρια των επιτρεπόμενων ανοχών της τυπικής κοκκομετρίας, που δηλώνει ο προμηθευτής Στην άμμο δεν ορίζεται όριο στο κλάσμα 0,25 mm Στην άμμο δεν ορίζεται όριο στο κλάσμα 0,25 mm Νέος ορισμός παιπάλης : κοκκομετρικό κλάσμα με μέγιστο κόκκο 0,063 mm αντί 0,075 που καθόριζε ο ΚΤΣ Νέος ορισμός παιπάλης : κοκκομετρικό κλάσμα με μέγιστο κόκκο 0,063 mm αντί 0,075 που καθόριζε ο ΚΤΣ Στα χονδρόκοκκα κλάσματα ορίζονται όρια για τα ενδιάμεσα κόσκινα Στα χονδρόκοκκα κλάσματα ορίζονται όρια για τα ενδιάμεσα κόσκινα Καθορισμός ελάχιστης συχνότητας ελέγχων για τον παραγωγό Καθορισμός ελάχιστης συχνότητας ελέγχων για τον παραγωγό ……Αναλυτικότερα

13 Γαρμπίλι 8/11.2 ή 6.3/10 ή ?? Θραυστό Ασβεστολιθικό Γαρμπίλι Λατομείο X ασβεστόλιθος 4/12,5 Gc85/20 G25/15 f 1 FI 15 LA 30 PSV 44 M DE25 WA 0.5 ? ……Δηλαδή

14 Xρήση Εναλλακτικών Δοκιμών για έλεγχο ίδιου χαρακτηριστικού, όπως: Xρήση Εναλλακτικών Δοκιμών για έλεγχο ίδιου χαρακτηριστικού, όπως:  Ανθεκτικότητα στην αποσάθρωση με χρήση Θειικού Μαγνησίου (Υγεία Αδρανών)  Αντίσταση σε Ψύξη/Απόψυξη 4 mm No. 4 2 mm No. 8 Διάτρητη μεταλλική πλάκα : από 125 mm έως 4 mm Διάτρητη μεταλλική πλάκα : από 125 mm έως 4 mm Ενδεικτικές διαφοροποιήσεις Μεθόδων Ελέγχου… Κατάργηση της σειράς των αμερικάνικων κοσκίνων Κατάργηση της σειράς των αμερικάνικων κοσκίνων

15 Εφαρμογή έμμεσων μεθόδων προσδιορισμού αργιλικών προσμίξεων στην άμμο σκυροδέματος (Ισοδύναμο άμμου- μπλε του μεθυλενίου) στο κλάσμα 0/2 mm Εφαρμογή έμμεσων μεθόδων προσδιορισμού αργιλικών προσμίξεων στην άμμο σκυροδέματος (Ισοδύναμο άμμου- μπλε του μεθυλενίου) στο κλάσμα 0/2 mm Για τον προσδιορισμό της παιπάλης, αντικαθίσταται το αμερικάνικο κόσκινο Νο 200 με το κόσινο 0,063 mm Για τον προσδιορισμό της παιπάλης, αντικαθίσταται το αμερικάνικο κόσκινο Νο 200 με το κόσινο 0,063 mm Εισαγωγή Δοκιμή Δείκτη Πλακοειδούς Εισαγωγή Δοκιμή Δείκτη Πλακοειδούς …..Ενδεικτικές διαφοροποιήσεις Μεθόδων Ελέγχου

16 Ονομασία Άμμου: 0/4 Κατηγορία Παιπάλης: f 16, (σημαίνει ότι: 10% < παιπάλη <16%) Ισοδύναμο Άμμου ΕΝ < Ισοδύναμο Άμμου ΑSTM Αποκαλύπτεται ευκολότερα η ύπαρξη αργιλικών με το Ισοδύναμο Άμμου κατά ΕΝ Καθοριστικό ρόλο πρέπει να έχει η τιμή του Μπλε του Μεθυλενίου Η τιμή του Ισοδυνάμου Άμμου είναι μεγαλύτερη σε ξηρές άμμους (στο πρότυπο ΕΝ 933-8: υγρασία  2%) Πρώτες παρατηρήσεις σε εργαστηριακές δοκιμές

17 Fl 15, Sl 15 d/D (π.χ.0/4) Mg/m 3 % MB, SE SC 10 LA 25, SZ 18 PSV 50 AAV 10, AN 7 M DE 10 % C AS 0,2 % S % WA F 1 ή MS 18 Τιμή (κατά δήλωση παραγωγού) Ονοματολογία Τιμή (κατά δήλωση παραγωγού) Τιμή (αποδεκτή/απορριπτέα από κατώτατο όριο) Κατηγορία Τιμή (κατά δήλωση παραγωγού) Κατηγορία Τιμή (αποδεκτή/απορριπτέα από κατώτατο όριο) Τιμή (κατά δήλωση παραγωγού) Τιμή (κατά δήλωση παραγωγού), όπως απαιτείται Ουσία Χ: 0,1 μm 3 Τιμή (κατά δήλωση παραγωγού) Τιμή (κατά δήλωση παραγωγού), όπως απαιτείται Σχήμα Μέγεθος Πυκνότητα Καθαρότητα Ποιότητα παιπάλης Περιεκτικότητα σε κελύφη Αντίσταση σε θρυμματισμό Αντίσταση σε στίλβωση Αντίσταση σε απότριψη Αντίσταση σε φθορά Σύνθεση / Περιεκτικότητα Χλωριόντα Ευδιάλυτα θειικά Ολικό θείο Υδαταπορρόφηση Εκπομπή ραδιενέργειας Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών Ανθεκτικότητα σε ψύξη-απόψυξη Ανθεκτικότητα σε αλκαλοπυριτική δραστικότητα ΕΝ 12620 Αδρανή σκυροδέματος (Περιγραφή προϊόντος) ΛΑΤΟΜΕΙΟ Α.Ε.,Ελλάδα 04 (Έτος σήμανσης CE) 01234 (Αριθμός Αναγνώρισης του Φορέα Πιστοποίησης) 0123-CPD-0456 (Aρ. Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Ε.Κ.)

18 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας !!!!!!


Κατέβασμα ppt "Το Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αδρανών Σκυροδέματος ΕΝ 12620 Ελ. Τσιάβου Μεταλ. Μηχ/κος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google