Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr OBES = FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS Αριστείδης Χατζησαββίδης Πρόεδρος Aristeidis Chatzisavidis President

2 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΒΕΣ Η ΟΒΕΣ EINAI ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΛΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ) ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΟΠΩΣ ΞΥΛΟ, ΠΟΤΑ Κ.Λ.Π what obes is obes is a federation that has members enterprise based trade unions from different sectors as wood, drinks etc

3 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (obes activities) Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Τo support its members in their target for better salaries, working conditions, and to improve the human and democracy rights

4 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (SAFEGUIDE) ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Practical guide risk assessment at workplace

5 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) (European work councils) ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 94/45 ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Practical guide for the European directive 94/45 for the European work councils

6 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr 2000 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) (the role of the peripheral countries in the European work councils) ΜΕΛΕΤΗ STUDY

7 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ general information study Concerns about European company FAQ

8 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr 2003 ΕΥΡΩ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ (Euro unionist) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΗΝΙΚΑ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 30 ΚΑΙ 31 ΝΟΕΜΒΡΗ (ΑΠΌ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΝ 1ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΟ ΑΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ translation of two ETUC training material for EWC training 20 trade union officers in ewc from Greece, Western and Eastern Europe on the 30 and 31 November transnational conference on the1st of December in GSEE

9 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr 2004 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΑΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 YEARS EXPERIENCE ) Στρογγυλά τραπέζια ανταλλαγής εμπειριών και εκπαίδευσης συνδικαλιστών Διακρατική ημερίδα 25/1/05 Βιβλίο με εμπειρίες και προτάσεις για αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας για τα ΕΣΕ Round tables for experience exchanging and trade unionist training Transnational conference 25/1/05 Book containing experiences and suggestions for the revision of the EU directive.

10 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) Στρογγυλά τραπέζια (Αθήνα – Σόφια) Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων συνδικαλιστών Διακρατική ημερίδα Round tables (Athens Sofia) Exchange of experience between Greek and Bulgarian trade unionists Transnational conference

11 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ (STREGTHENING DIALOGUE) Στρογγυλά τραπέζια (Αθήνα – Βουκουρέστι) Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Ελλήνων, Ρουμάνων και Βουλγάρων συνδικαλιστών Εκπαίδευση συνδικαλιστών από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Διακρατική ημερίδα Round tables (Athens - Bucharest) Exchange of experience between Greek, Romanian and Bulgarian trade unionists Training of Greek, Rumanian, Bulgarian and Cypriot trade unionists. Transnational conference

12 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998 ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (safeguide) 1999 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕ (European work councils EWC) 2000 Τα περιφερειακά κράτη στα ΕΣΕ (peripheral countries in EWC) 2001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (European company - a new institution) 2003 Ευρωσυνδικαλιστής (Euro - unionist) 2004 EΣE 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (EWC 10 years of experience) 2006 ΔΙΑΛΟΓΟΣ (DIALOGUE) 2008 ΔΥΝΑΜΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ (STREGTHENING DIALOGUE) www.obes.gr ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ Η ΟΒΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ All the material are in OBES web site please visit it and send us your comments


Κατέβασμα ppt "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(contents) ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΟΒΕΣ (what OBES is) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ (OBES activities) 1998."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google