Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πετράκη Ειρήνη Μάντολε Ειρήνη Σύμβουλοι Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δημοτικής Εκπαίδευσης – Υποστηρικτές ΝΑΠ Οκτώβριος 2012 «Το θέμα της Ενέργειας στο νέο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πετράκη Ειρήνη Μάντολε Ειρήνη Σύμβουλοι Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δημοτικής Εκπαίδευσης – Υποστηρικτές ΝΑΠ Οκτώβριος 2012 «Το θέμα της Ενέργειας στο νέο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πετράκη Ειρήνη Μάντολε Ειρήνη Σύμβουλοι Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δημοτικής Εκπαίδευσης – Υποστηρικτές ΝΑΠ Οκτώβριος 2012 «Το θέμα της Ενέργειας στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα Σ&Τ Δημοτικής εκπαίδευσης και εφαρμογές στη διδασκαλία»

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διάφορα προϊόντα, συστήματα και περιβάλλοντα, για να ικανοποιήσουν διάφορες ανάγκες και να επιλύσουν διάφορα προβλήματα του ανθρώπινου περιβάλλοντος (κοινωνικό, φυσικό, τεχνητό και δομημένο).  Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία παρέχει ακόμα στους μαθητές δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων για αυτοδύναμη δημιουργική δράση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα. Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΥ Α΄ - Δ΄ Δείκτες Επιτυχίας Ενοτήτων Ν.Α.Π. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ( Δομές, Μηχανισμοί, Ενέργεια,Τεχνολογία Υλικών, Ηλεκτρονικά και Τεχνολογία Ελέγχου, Ηλεκτρισμός,Σχεδιασμός) Εμβόλιμες δραστηριότητες σχεδιασμού και τεχνολογίας ενταγμένα στις ενότητες των φυσικών επιστημών π.χ. Α’ Τάξη – Ζωντανοί Οργανισμοί – Φυσικό Περιβάλλον – To Σώμα και η Υγεία μας – Ενέργεια – Ύλη – Ουρανός και Γη.

5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε΄-ΣΤ’ ΤΑΞΕΩΝ 1. Φιλοσοφία 2. Σκοπός 3. Βασικοί Άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 4. Γενικές Δεξιότητες 5. Ικανότητες Κλειδιά 6. Μεθοδολογία 7. Ενότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας - Δομές - Μηχανισμοί - Ενέργεια - Τεχνολογία Υλικών - Ηλεκτρονικά και Τεχνολογία Ελέγχου - Ηλεκτρισμός - Σχεδιασμός 8. Πηγές - Διδακτικά Μέσα και Υλικά Αξιολόγηση 9. Βιβλιογραφία

6 Οι μαθητές /τριες πρέπει: 1. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής συνείδησης, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 2. Να αναφέρουν και εφαρμόζουν σε πρακτικές κατασκευές διάφορες ΑΠΕ και μη. 3. Να αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα και να προτείνουν τρόπους άμβλυνσής τους. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «EΝΕΡΓΕΙΑ» Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7 Ειδικότερα: Στόχος 1: Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής συνείδησης, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 1 Να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές θετικές απέναντι στη χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε ατομικό επίπεδο, μέσα από παραδείγματα της καθημερινής τους ζωής. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 2 Να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές θετικές απέναντι στη χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε ατομικό, εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, μέσα από παραδείγματα της καθημερινής τους ζωής. Να εισηγούνται τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα, κ.λπ.. Να επεξηγούν την έννοια του όρου “περιβάλλον” (τεχνητό, φυσικό και ανθρώπινο) και να παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν στο περιβάλλον από την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και να παρουσιάζουν διάφορους ενεργειακούς υπολογισμούς που να το αποδεικνύουν. Να επεξηγούν την αναγκαιότητα διαφόρων ΑΠΕ και μη. Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 Στόχος 2: Να αναφέρουν και εφαρμόζουν σε πρακτικές κατασκευές διάφορες ΑΠΕ και μη. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 2 Να εξηγούν με απλά λόγια, τη μορφή ενέργειας που χρειάζεται να λειτουργήσει και τη μορφή ενέργειας που προσφέρει κατά τη λειτουργία της μια συσκευή. Να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν κατασκευές με τη χρήση ΑΠΕ για βελτίωση του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος. Στόχος 3: Να αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα και προτείνουν τρόπους άμβλυνσής τους. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 2 Να παρουσιάζουν μέσα από παραδείγματα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση ενέργειας, όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η καταστροφή του στρώματος του Όζοντος και η ανεξέλεγκτη αποψίλωση των δασών. Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

10 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν.Α.Π.  ΔΟΜΕΣ (πλαίσια)  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (άξονες και τροχοί)  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΞΗ Ε΄ Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου ΜΑΘΗΜΑ: Σχεδιασμός και Τεχνολογία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ειρήνη Πετράκη ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ - «Οικολογικά... Οχήματα» (6Χ80’) ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: 10 -11 (Ε΄ τάξη) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 22 (10-12 σε κάθε ομάδα ΣΧΤ / οικιακή οικονομία) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η εργασία αφορά στην «ενέργεια» και στην «ενεργειακή συνείδηση» μέσα από την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε αυτοσχέδια «οικολογικά οχήματα» και την επικοινωνία πληροφοριών και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (τρίπτυχα, αφίσες, σχέδια, ταινίες). 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πλαίσιο - Περιεχόμενο

12 ΑΞΟΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑΠ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (ειδικούς, γονείς, άλλους εκπαιδευτικούς) ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠ ΣΧ.Τ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (εφαρμογή, επέκταση) ΕΝΤΑΞΗ ΤΠΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Στόχοι - Διδακτική μεθοδολογία Υπό έμφαση στόχοι σχολείου ΝΑΠ

13 Στόχοι ενότητας σύμφωνα με το ΝΑΠ ΣΧ.Τ Επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων (ΝΑΠ ΣΧ.Τ, Ενότητα: Ενέργεια, κλίμακα 2) – Να αναφέρουν ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να τις συγκρίνουν (πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα). – Να αναφέρουν παραδείγματα μετατροπών ενέργειας καθώς και εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή. – Να εφαρμόζουν μια ή περισσότερες λύσεις με μετατροπή ενέργειας στο όχημά τους (αιολική σε κινητική, δυναμική ή/και ελαστική σε κινητική). – Να χρησιμοποιούν το σωστό λεξιλόγιο (ενέργεια, μορφές ενέργειας, πηγές ενέργειας, καύσιμα, ανανεώσιμες-μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μετατροπές ενέργειας, οικολογικό όχημα, κ.α.). – Να αποκτήσουν θετική στάση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρήση οικολογικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αειφόρο ανάπτυξη. Δεξιότητες – κλειδιά: – Δεξιότητες Διαχείρισης Πληροφοριών – Δεξιότητες Επίλυσης Προβλήματος – Δεξιότητες Διαχείρισης Έργων – Κοινωνικές και Διαπροσωπικές Δεξιότητες Στάσεις και συμπεριφορές (επικοινωνία, εργασία σε ομάδες, σεβασμός, συνεργασία κ.α.) Σχεδιασμός Κατασκευή Επικοινωνία Εφαρμογή τους σε -Άλλα μαθήματα του ΑΠ -Στην καθημερινή ζωή Μέσα και έξω από σχολείο

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (design process)

15 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Επιλογή κατάλληλων υλικών με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το σκοπό χρήσης τους Ξύλο Πλαστικό κόριφλουτ Χαρτί Μπαλόνια, λαστιχάκια ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σημασία σχεδιασμού Σχέδια στο χαρτί και στον ΗΥ Αξιοποίηση ΤΠΕ (internet, paint, publisher, photostory3, kidspiration, wordle, kart2uch, «Αλλαγή στο κλίμα» …) Επικοινωνία λύσεων, αποτελεσμάτων ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Άξονες Τροχοί Αρχαία τεχνολογία με ΑΠΕ (νερόμυλοι, τόξα,...) ΠΕΡ/ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΠΕ Ενεργειακή συνείδηση Αειφόρος ανάπτυξη Επιστήμη: Ηλεκτρισμός Τριβή Τέχνη  Αφίσες,  διαφημίσεις Ιστορία πρώτες μηχανές με ΑΕΠ ΔΟΜΕΣ Ξύλινο πλαίσιο ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Επιλογή κατάλληλων υλικών με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το σκοπό χρήσης τους Ξύλο Πλαστικό κόριφλουτ Χαρτί Μπαλόνια, λαστιχάκια ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σημασία σχεδιασμού Σχέδια στο χαρτί και στον ΗΥ Αξιοποίηση ΤΠΕ (internet, paint, publisher, photostory3, kidspiration, wordle, kart2uch, «Αλλαγή στο κλίμα» …) Επικοινωνία λύσεων, αποτελεσμάτων ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Άξονες Τροχοί Αρχαία τεχνολογία με ΑΠΕ (νερόμυλοι, τόξα,...) ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μετατροπές ενέργειας ΔΟΜΕΣ Πλαίσια Ελληνικά Προφορικός λόγος (επικοινωνία, περιγραφές) Γραπτός λόγος (τρίπτυχα,κόμικς) Σύνδεση με ενότητα «ο φίλος μας ο άνεμος» ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πηγές Μετατροπές Ενεργειακή συνείδηση Γεωγραφία ΑΕΠ σε άλλες χώρες χάρτης Κύπρου : μέρη με αιολικά πάρκα)

16 ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ…

17 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 2: ΠΗΓΕΣ ΕΡΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

18 Μπορείτε να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε ένα δικό σας όχημα που να μην υπερβαίνει τα 25x15cm και να αξιοποιεί εναλλακτικές μορφές ενέργειας, για να κινηθεί αυτόνομα για απόσταση τουλάχιστον 5m; Στην τάξη μας θα φτιάξουμε «οικολογικά οχήματα»! Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα οικολογικό όχημα που να μη βλάπτει το περιβάλλον; ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

19 Δείτε κι αυτά... ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 3: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» ΟΧΗΜΑΤΑ Ώρα για δημιουργία!

20 Μέσα από τα δεδομένα του προβλήματος και τη διερεύνηση προκύπτουν τα εξής παραδείγματα προδιαγραφών: - Να έχει στερεή βάση. - Να είναι ελαφρύ και να κινείται εύκολα. - Να μετατρέπει την αιολική, τη δυναμική ή την ηλιακή ενέργεια σε κινητική ενέργεια. - Να είναι πρωτότυπο και δημιουργικό. -............... ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ποια μορφή ενέργειας θα μπορούσα να αξιοποιήσω για να κινήσω το όχημά μου; Πώς; Η................μετατρέπεται σε.............................του αυτοκινήτου. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 4: ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ Το πρόβλημα γίνεται συγκεκριμένο...

21 Ηχητική ενέργεια κινητική ενέργεια θερμική ενέργεια Πειραματιζόμαστε με καθημερινά υλικά και αντικείμενα, κατασκευές άλλων παιδιών,... Ηλεκτρική ενέργεια

22 Αλληλεπίδραση με το λογισμικό Focus on «Αλλαγή στο κλίμα» (βίντεο με αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε χώρες της Ευρώπης, προσομοιώσεις, Φύλλα εργασίας παράλληλα με χρήση διαδραστικών ασκήσεων...) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παραδείγματα από...σε...

23 Επέκταση... επισκέψεις

24 1. Σχεδιάζουμε …σκίτσα 2. Σχεδιάζουμε όψεις 3. Σχεδιάζουμε … με κλίμακα 4. Προγραμματισμός εργασίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : ΚΛΙΜΑΚΑ: ……………………………………………………. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: …………………………………………………. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Θα μοιάζει… ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ πανί

25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

26 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

27 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

28 Αναρωτήθηκαν Προβληματίστηκαν Διερεύνησαν Πειραματιστήκαν Δημιούργησαν Έμαθαν Εφάρμοσαν Εξήγησαν Επικοινώνησαν …

29 Επίτευξη στόχων Πρόβλημα προδιαγραφές Διερεύνηση Ιδέες – σχέδια Σχεδιασμός καλύτερης ιδέας Κατασκευή Τεχνικές Δοκιμή Αξιολόγηση Βελτιώσεις Σχεδιασμός Τεχνολογία υλικών ΗλεκτρισμόςΜηχανισμοίΕνέργεια Ηλεκτρονικά και τεχνολογία ελέγχου Δομές ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΧ.Τ. … ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜαθηματικάΕλληνικάΕπιστήμηΓεωγραφίαΙστορίαΤέχνηΘρησκευτικά Περιβαλλοντι κή εκπαίδ. Αγωγή Υγείας Μουσική ΕΝΤΑΞΗ ΤΠΕ Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

30 Μέσα από την όλη διαδικασία οι μαθητές και ανάλογα με το πρόβλημα που έχουν μπροστά τους, δουλεύουν ατομικά ή ομαδικά και βρίσκουν λύσεις. Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΆΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ…

31 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ικανότητες Κλειδιά ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

32 D.I.Y.(εκτέλεση οδηγιών για συναρμολόγηση κατασκευής). Δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας για ομαδική εργασία. Παρέχει μια πολύ καλή ευκαιρία για πειραματισμό με τους διάφορους μηχανισμούς (τροχαλίες- μοχλοί) στο στάδιο της διερεύνησης. Μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και σε άλλες θεματικές ενότητες του αναλυτικού όπως την ενότητα για την ενέργεια τον ηλεκτρισμό και τις δομές. Βοηθά στο σχεδιασμό μιας προτεινόμενης κατασκευής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο θέμα της αξιολόγησης. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ENGINO ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

33 Συνδυασμός ξύλου,Engino και Εφαρμογή ηλιακού συσσωρευτή. Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

34

35 καταναλωτές είναι σκεπτόμενοι είναι καινοτόμοι είναι ευέλικτοι συνεργάζονται δημιουργούν ερευνούν σκέπτονται έχουν περιβαλλοντική συνείδηση Να ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ …. Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

36 Χωρίς την τεχνική, η έμπνευση είναι ένα απλό καλάμι που το δέρνει ο άνεμος. Johannes Brahms, 1833-1897, Γερμανός συνθέτης Είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα μέχρι που τον απελευθέρωσα. Μιχαήλ Άγγελος, 1475-1564, Ιταλός γλύπτης & ζωγράφος Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός Μαθαίνουμε... 10%αυτών που διαβάζουμε 20% αυτών που ακούμε 30% αυτών που βλέπουμε 50% αυτών που βλέπουμε και ακούμε 70% αυτών που συζητούμε 80% αυτών που βιώνουμε 95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους” William Glasser, 1925 -, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής Δημιουργία: ο καλύτερος τρόπος να απολαμβάνεις τη ζωή. Εμμάνουελ Καντ, 1724-1804, Γερμανός φιλόσοφος Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα : ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Κατέβασμα ppt "Πετράκη Ειρήνη Μάντολε Ειρήνη Σύμβουλοι Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δημοτικής Εκπαίδευσης – Υποστηρικτές ΝΑΠ Οκτώβριος 2012 «Το θέμα της Ενέργειας στο νέο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google