Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΡΟΣ ΚΑΠΑΡΔΗΣ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΡΟΣ ΚΑΠΑΡΔΗΣ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΡΟΣ ΚΑΠΑΡΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ , ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

2 Η ΕΡΕΥΝΑ Ενόψει της σοβαρής κρίσης λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που περνά το σύστημα της Δικαιοσύνης στη Κύπρο εδώ και χρόνια, θεωρήθηκε αναγκαίο να διεξαχθεί για πρώτη φορά εμπεριστατωμένη έρευνα για διάφορες σημαντικές πτυχές του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης στο τόπο μας. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε συνεργασία με τον Καθηγητή Δρα. Άντρο Καπαρδή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ετοίμασαν δομημένο ερωτηματολόγιο που αποτελείτο από 143 ερωτήσεις με κλίμακα πέντε σημείων που, επίσης, έδινε την ευκαιρία να γίνουν εισηγήσεις για την βελτίωση διαφόρων πτυχών του συστήματος. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου ετοιμάστηκε μετά από σοβαρή μελέτη και μετά από την συμβολή τόσο των Μελών του Συλλόγου όσο και μελών του Δικαστικού Σώματος.

3 Η ανάλυση του ερευνητικού υλικού έγινε με το λογισμικό SPSS.
Η ΕΡΕΥΝΑ Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν ανώνυμα και εθελοντικά 370 νομικοί (δικαστές, δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι). Από αυτούς, 24 ήσαν Δικαστές. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε την περίοδο 02-07/2014 ηλεκτρονικά (on-line) στην ιστοσελίδα ww.cyprusbarassociation.org link ή διανέμοντας το μέσω των θυρίδων των δικηγόρων, ή επικοινωνώντας με δικηγορικά γραφεία ή μέσω των Διοικητικών Προέδρων των Επαρχιακών Δικαστηρίων. Η ανάλυση του ερευνητικού υλικού έγινε με το λογισμικό SPSS.

4 ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ
ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΣΚΟΎΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ (δηλ. ο διαχωρισμός του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι Κανονισμοί Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, η χρήση διερμηνέα, η έκδοση αποφάσεων, η εκτέλεση αποφάσεων, δίκαιη δίκη, Δικαστές, Δικαστήρια, Πειθαρχικό Συμβούλιο, δικηγορικά έξοδα και δικαστικά τέλη, Έφορος Εταιριών και Επίσημος παραλήπτης)

5 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ(1)

6 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ(2)

7 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ(3)

8 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (4)

9 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (5)

10 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜA: ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ…
Κατάρτιση (46%) Εντιμότητα (34%) Αποδοχή στην κοινωνία (45%) Ικανότητα (41%) Δεοντολογία (30) Κριτήρια εισδοχής στο επάγγελμα (40% vs 42%) Οι δικηγόροι έχουν ανάγκη τακτικής επιμόρφωσης (90%). Η επιμόρφωση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική (64%)

11 ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ…
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ… Χρόνο Άσκησης (64%) Διαλέξεις του Νομικού Συμβουλίου ως μέθοδος διδασκαλίας (48%) Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού-Καθηγητές (49%) Διδακτέα Ύλη όσο αφόρα στη βιβλιογραφία (33%) Διδακτέα Ύλη όσο αφορά στο θεματολόγιο (40)

12 ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ…
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ… Δεοντολογία (47%) Θα πρέπει να συνεχίσει ο θεσμός των εξετάσεων ως έχει (47%). Θα πρέπει να συνεχίσει ο θεσμός της άσκησης ως έχει (41%). Είναι αρκετά τα 5 χρόνια πείρας για να έχεις ασκούμενους δικηγόρους στο γραφείο σου (27%). Θεωρώ δίκαιο το ελάχιστο των €260 τον μήνα για τους ασκούμενους (72%).

13 Δικαστών στην ίδια επαρχία (45%).
Συμφωνούν ότι για μη ουσιαστικώς διαφοροποιημένα γεγονότα υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των αποφάσεων των εξής Συμφωνούν ότι για μη ουσιαστικώς διαφοροποιημένα γεγονότα υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των αποφάσεων των εξής: Δικαστών στην ίδια επαρχία (45%). Δικαστών σε διαφορετικές επαρχίες (53%). Ανωτάτου Δικαστηρίου (40%) .

14 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Οι αποφάσεις του Ανωτάτου είναι άρτια αιτιολογημένες (45%) Οι αποφάσεις του Ανωτάτου διαπραγματεύονται όλες τις πτυχές μια υπόθεσης (51%) Είμαι ικανοποιημένος/νη από τον βαθμό ανάλυσης της μαρτυρίας από πρωτόδικα δικαστήρια (44%) Υπάρχει αμεροληψία στις αποφάσεις του Ανωτάτου (45%) Η επιστημονική κριτική των δικαστικών αποφάσεων είναι αναγκαία (81%). Θα είναι καλή ιδέα να θεσπιστεί ένα Ινστιτούτο Δικαστικών Θεμάτων για την διεξαγωγή επιστημονικών μελετών, οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων κλπ για δικαστές (89%).

15 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗN ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

16 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

17 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

18 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η αξιοποίηση Video Conferencing (τηλεδιάσκεψης) για εξέταση και αντεξέταση μαρτύρων που βρίσκονται εκτός της δικαστικής αίθουσας βελτιώνει σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις (76%). Η ανάκριση υπόπτων από την αστυνομία πρέπει να βιντεοσκοπείται και να είναι αποδεκτή στο Δικαστήριο (77%). Μπορεί να αξιοποιηθεί σύγχρονη τεχνολογία για τη αποστολή εγγράφων και δικογράφων μεταξύ δικηγόρων και πρωτοκολλητείου ή μεταξύ δικηγόρων μέσω πρωτοκολλητείου (94%).

19 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ

20 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΔΙΚΑΙH ΔΙΚΗ

21 Εισηγήσεις

22 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΔΙΚΑΙH ΔΙΚΗ
Για να συντομεύσει ο χρόνος εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων χρειάζεται περαιτέρω τροποποίηση της Ποινικής Δικονομίας (66%). Για να συντομεύσει ο χρόνος εκδίκασης των αστικών υποθέσεων ενδείκνυται να είναι καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη η παρουσίαση των υποθέσεων από τους δικηγόρους (74%). Η ποιότητα στενογράφησης των πρακτικών είναι ικανοποιητική (31%). Υπάρχει πιστή καταγραφή των υποβληθέντων από τους δικηγόρους κατά την διάρκεια της στενογράφησης (29%). Ο χρόνος από την ολοκλήρωση της υπόθεσης μέχρι την έκδοση της απόφασης διαφέρει σημαντικά από δικαστή σε δικαστή (70%). Ο μέσος χρόνος από την ολοκλήρωση της υπόθεσης μέχρι την έκδοση της απόφασης είναι δικαιολογημένος (33%).

23 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ
Η άρση του τραπεζικού απορρήτου για σκοπό εκτέλεσης δικαιολογείται (65%). Η αποτελεσματικότητα των μέτρων εκτέλεσης αποφάσεων είναι ικανοποιητική (9%). Η έρευνα επί των ακινήτων στην βάση νομίμου αιτιολογίας (π.χ. έκδοση απόφασης εναντίον του Α ή καταχώρηση αγωγής) ενδείκνυται να είναι ενιαία για ολόκληρη την επικράτεια και όχι κατά τμήματα επαρχίας (76%).

24 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ
Όσον αφορά στην εκτέλεση αποφάσεων, οι τράπεζες στη βάση νομίμου δικαιολογίας πρέπει να αποκαλύπτουν τους λογαριασμούς των πελατών τους (62%). Το γραφείο Φόρου Εισοδήματος θα μπορούσε να συνδράμει ώστε να γίνουν γνωστές οι δηλωθείσες απολαβές των εξ’ αποστάσεως χρεωστών (73%). Ο τρόπος που εφαρμόζεται ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα επηρεάζει αρνητικά την προώθηση δικαστικών μέτρων (55%).

25 ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΡΟΣ ΚΑΠΑΡΔΗΣ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google