Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Η ανάγκη προσαρμογής της Εθνικής νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ρόδιος Γαμβρός Πρόεδρος Επιστημονικής επιτροπής ΣΕΒΤ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Η ανάγκη προσαρμογής της Εθνικής νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ρόδιος Γαμβρός Πρόεδρος Επιστημονικής επιτροπής ΣΕΒΤ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Η ανάγκη προσαρμογής της Εθνικής νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ρόδιος Γαμβρός Πρόεδρος Επιστημονικής επιτροπής ΣΕΒΤ

2 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Η ταυτότητα του ΣΕΒΤ Είναι από το1978 το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των κοινών θέσεων και απόψεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων Εκπροσωπεί τη Βιομηχανία Τροφίμων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Mέλη του είναι Κλαδικοί Σύνδεσμοι, αλλά και μεμονωμένα πολλές επιχειρήσεις του χώρου των τροφίμων και ποτών

3 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων Κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία. Έχει κύκλο εργασιών12,5 δις ευρώ. Περιλαμβάνει 1.248 επιχειρήσεις με 350.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους. Έχει εξαγωγική δραστηριότητα, που ανέρχεται στα 3 δις ευρώ.

4 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Στόχος του ΣΕΒΤ Ο κυριότερος και πιο αξιόπιστος συνομιλητής με την Πολιτεία και τις άλλες επαγγελματικές οργανώσεις για τα θέματα της ασφάλειας και ποιότητας Σημείο αναφοράς στα θέματα που αφορούν στην συμβολή της διατροφής στην υγεία των πολιτών

5 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Η νομοθεσία και η προστασία της δημόσιας υγείας Η ευθύνη της ασφάλειας των τροφίμων ανήκει στις επιχειρήσεις (Καν 178/2002) Οι Αρχές ελέγχου επικυρώνουν ή όταν χρειαστεί αποκαθιστούν την προσήκουσα υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής Η ισότιμη παρουσία μας στην ΕΕ προϋποθέτει το καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου των επιχειρήσεων τροφίμων να διέπεται από αυτές της αρχές.

6 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Υπάρχουσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πλαίσιο τίθεται από τους βασικούς Κανονισμούς για τον έλεγχο την υγιεινή των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των τροφίμων, δηλαδή: –Καν 178/2002 –Καν 882/2004 –Καν 852/2004 και Καν 253 & 254/2004 (ζωικά) Σήμερα 10 χρόνια μετά, συζητάμε τι και πως πρέπει να εφαρμόσουμε.

7 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα Η αδειδότηση και ο έλεγχος κατά τη λειτουργία των ΚΥΕ (συνεπώς και των επιχειρήσεων τροφίμων) διέπεται από: –Την ΥΔ Αιβ/8577/1983 –Την ΚΥΑ 15523/2006 –Τις απαιτήσεις των κανονισμών 853 &854/2004 Το πλαίσιο αυτό προστατεύει τη δημόσια υγεία καλύτερα από την απ’ ευθείας εφαρμογή του Καν 852/2004;

8 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Σύγκριση Εθνικού-Ευρωπαϊκού πλαισίου αδειοδότησης & λειτουργίας Ευρωπαϊκή Άδεια λειτουργίας ΚΥΕ τρόφιμα: –Γνωστοποίηση δραστηριότητας και τοποθεσίας (852/2004) –Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης και επιβεβαιωτικός έλεγχος εν λειτουργία Έμφαση στον αυτοέλεγχο και την εκπαίδευση Έλεγχος μετά την αδειοδότηση –Μέρος ετησίου προγράμματος και αναλόγως ευρημάτων. Εθνική Άδεια λειτουργίας ΚΥΕ τρόφιμα: –150 σελίδες της 8577/83 +15 σελίδες της 15523/83 –Έλεγχοι πριν την αδειοδότηση και μετά…… Έμφαση στις απαιτήσεις κτηρίου & εγκαταστάσεων Έλεγχος μετά την αδειοδότηση −Σπανίζει γιατί τα μέσα διατίθενται για την αδειοδότηση.

9 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Η ανάγκη της αλλαγής Η ΥΔ Αιβ 8577 όταν δημοσιεύθηκε έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον έλεγχο και αδειδότηση των ΚΥΕ Απαντούσε στις ανάγκες του ελέγχου το 1983 21 χρόνια μετά εκδόθηκαν οι κανονισμοί του 2004 που θεσπίζουν διαφορετικό πλαίσιο ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σήμερα, 8 χρόνια μετά την έκδοση τους σκεπτόμαστε για την προσαρμογή σε αυτούς

10 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Σύγκριση ΥΔ Αιβ 8577/83 με Κανονισμό 852/2004 ΥΔ Αιβ 8577 Ορισμοί, πεδίο εφαρμογής, αρμοδιότητες ελέγχου: –Ορίζονται μονομερώς –Υπάρχουν και σε άλλα Εθνικά νομοθετήματα Περιγράφει σε λεπτομέρεια τις απαιτήσεις υγιεινής των εγκαταστάσεων Έμφαση στο δημόσιο έλεγχο. Η ευθύνη του ιδιοκτήτη τελειώνει στο πρόστιμο. Κανονισμός 852/2004 Ορισμοί, πεδίο εφαρμογής, αρμοδιότητες ελέγχου –Ορίζονται με τους Κανονισμούς πλαίσιο 178/2002 και 882/2004 –Κεντρική Αρχή ελέγχου Δίνει βασικές αρχές και απαιτήσεις για την υγιεινή εγκατάσταση τροφίμων Έμφαση στον αυτοέλεγχο και την ευθύνη του ιδιοκτήτη (οδηγοί υγιεινής μελέτες HACCP)

11 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Τι μας δείχνει η σύγκριση; Η ΥΔ έφθασε σε ηλικία αλλαγής. Οι μερικές τροποποιήσεις της δεν την εκσυγχρόνισαν Η δημόσια υγεία καλύπτεται τουλάχιστον εξ’ ίσου αποτελεσματικά με τον 852 Η εφαρμογή του 852 δίνει ευελιξία σε νέες απαιτήσεις της αγοράς με ευθύνη στον ιδιοκτήτη να αποδείξει ότι εφαρμόζει ισοδύναμα μέτρα Οι Αρχές είναι εξοικειωμένες με τη λογική και τη δομή (check list) της ΥΔ αντί των γενικών όρων και της αξιολόγησης της 852

12 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Κατάργηση ή αντικατάσταση της ΥΔ; Νομοθετικά η λογική της κατάργησης έχει σοβαρά ερείσματα (ισοδύναμο αποτέλεσμα, γενικότερο πεδίο εφαρμογής). Πρακτικά η κατάργηση ίσως λειτουργήσει ανασταλτικά στην αλλαγή προσέγγισης ελέγχου στην πράξη και δημιουργήσει κενό. Βέλτιστη λύση: αντικατάσταση της ΥΔ με νέο σχήμα που θα βασίζεται στους Καν 178, 882 & 852 και θα αξιοποιεί την εμπειρία της ΥΔ

13 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις και συγκυρίες που επηρεάζουν Ενιοποίηση και συντονισμός των ελέγχων. Ανάγκη για κοινό κυρωτικό, κοινό μητρώο επιχειρήσεων Ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών αδειοδότησης για ανάπτυξη και επενδύσεις Νόμος 3982/2011 και νεώτερες νομοθετικές ρυθμίσεις Ανάγκη προσαρμογής των απαιτήσεων στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς

14 Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Η ανάγκη αλλαγής ορίζεται από την ανάγκη επιβίωσης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης της προστασίας της Δημόσιας Υγείας Οι προτεινόμενες αλλαγές από το Υπ υγείας είναι στη σωστή κατεύθυνση Ας τις βοηθήσουμε να υλοποιηθούν


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα ΣΕΔΥ 18-01-2012 Η ανάγκη προσαρμογής της Εθνικής νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ρόδιος Γαμβρός Πρόεδρος Επιστημονικής επιτροπής ΣΕΒΤ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google