Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Κατιφένεια- Αγγελική Χατζοπούλου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

2 Λίγα λόγια για την λογική της έρευνας
Κανείς δε γεννιέται δάσκαλος αλλά εκπαιδεύεται & ασκείται (Ayers, 1989, 1995, Ματσαγγούρας, 1998, Καλαϊτζοπούλου, 2001) Εκπαιδεύεται & ασκείται μέσω Θεωρητικής & Πρακτικής Άσκησης (Π.Α). Η ΠΑ αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος σπουδών (Προγράμματα ΟΣ) Η επαγγελματική (παιδαγωγική & διδακτική) κατάρτιση που προσφέρεται δεν είναι επαρκής (Μπουζάκης, 1993) Ο τομέας της Π.Α. χωλαίνει (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 1995, 32) Αντίστοιχη έρευνα στην ελληνική πραγματικότητα δεν υπάρχει παρά μόνο το Διδακτορικό του κ. Δ. Θεοδώρου (1998) που αναφέρεται όμως σε περιγραφή ΠΑ ΠΤΔΕ

3 Νέες τάσεις Έχουν υιοθετηθεί οι όροι «στοχαζόμενος εκπαιδευτικός» (reflective teacher), «ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας» (Schön , 1983). Βασικός προσανατολισμός ο όρος «στοχασμός στο εκπαιδευτικό έργο» (Schön, 1983) Ο στοχασμός (reflection) απαραίτητο στοιχείο για αρχική εκπαίδευση και περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη (Schön, 1983) Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι επαγγελματίας που προβληματίζεται για την δουλειά του (Παπαναούμ 2000)

4 Σκοπός της διατριβής Η συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων Π.Α. που εφαρμόζονται στη χώρα μας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα Π.Α, το οποίο θα σχεδιαστεί βάση του μοντέλου του στοχαστικο-κριτικού εκπαιδευτικού.

5 Ερευνητικά στάδια: 1ο στάδιο: Αξιολόγηση προγράμματος ΠΑ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). 2ο στάδιο : Σύγκριση των προγραμμάτων ΠΑ των αντίστοιχων τμημάτων της Ελλάδας. 3ο στάδιο : Μελέτη προγραμμάτων ΠΑ εξωτερικού. 4ο στάδιο : Σχεδιασμός βάση εφαρμογών στο εξωτερικό– Πρόταση.

6 1ο στάδιο: στόχος έρευνας
1ο στάδιο: στόχος έρευνας Η διερεύνηση των απόψεων όλων των εμπλεκομένων με την ΠΑ του ΠΤΠΕ-ΠΘ η αξιολόγηση του προγράμματος ΠΑ

7 Υποθέσεις Γενικά, η ΠΑ αντιμετωπίζεται θετικά από όλους.
Προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων (Μέλη ΔΕΠ- Φοιτητές- Αποσπασμένοι- Νηπιαγωγοί των χώρων υποδοχής). Προβλήματα στη σύνδεση Θεωρίας –Πράξης, (Θ. & Π. αξιολογούνται διαφορετικά από τους διάφορους εμπλεκόμενους)

8 Μεθοδολογία1 Δείγμα 61 τελειόφοιτοι φοιτητές (59 γυναίκες και 2 άντρες), 20 μέλη ΔΕΠ & 1 διδάσκουσα Π.Δ.407/80 7 αποσπασμένοι νηπιαγωγοί 9 νηπιαγωγοί δημόσιων νηπιαγωγείων Διευθυντές/ ντριες ή υπεύθυνοι των εναλλακτικών περιβαλλόντων της Π.Α.

9 Μεθοδολογία2 Μέσα συλλογής δεδομένων:
Ερωτηματολόγιο 31 ερωτήσεων κλειστού & ανοιχτού τύπου σε φοιτητές/τριες Ερωτηματολόγιο 4 ερωτήσεων ανοικτού τύπου σε ΔΕΠ, αποσπασμένες νηπιαγωγούς, νηπιαγωγούς νηπιαγωγείων, εκπαιδευτικούς ΠΣ, ΚΔΑΠ, ΔΟΥΚ, ΚΠΕ. Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων: Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS για τις κλειστού τύπου ερωτήσεις Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου προκειμένου να κωδικοποιήσουμε τα δεδομένα τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις

10 Φοιτητές & Φοιτήτριες Προτάσεις Καλύτερη θεωρητική κατάρτιση
Προβλήματα Έλλειψη συνεργασίας με εκπαιδευτικούς των χώρων ΠΑ Έλλειψη συνεργασίας με αποσπασμένες νηπιαγωγούς Έλλειψη υλικών/ χώρου/ χρόνου Προσωπικό άγχος για το πρόγραμμα Για τις μικροδιδασκαλίες: Μεγάλο ακροατήριο Κριτική από: καθηγητές/ συμφοιτητές / αποσπασμένες Ν Φύλλα παρατήρησης & αξιολόγησης Διάσταση απόψεων που ακούστηκαν Μη πραγματικές συνθήκες Προσωπικό άγχος Προτάσεις Καλύτερη θεωρητική κατάρτιση Σύνδεση θεωρητικών μαθημάτων με όσα έχουν εφαρμοσμένο χαρακτήρα & Π.Α. Όχι αλλαγές Περισσότερη ΠΑ σε περισσότερο χρόνο Κατάργηση ΠΑ σε Παιδικούς Σταθμούς & μικροδιδασκαλίες Οικονομική ενίσχυση

11 Μέλη ΔΕΠ (7 από τους 20 απαντούν)
Προβλήματα Ελλιπή θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών & ιδιαίτερα πάνω στη διδακτική Παρανοήσεις και Παρερμηνείες φοιτητών εξαιτίας ελλιπούς θεωρητικής κατάρτισης. Μη ικανοποιητική κατάρτιση του προσωπικού των διάφορων χώρων Διάσταση απόψεων ΔΕΠ – αποσπ. νηπιαγωγών. Φόρτος εργασίας για τα μέλη ΔΕΠ Η ΠΑ λειτουργεί ανταγωνιστικά με το υπόλοιπο ΠΣ Προτάσεις Οι παρακολουθήσεις να αρχίζουν μετά από μια ολοκληρωμένη ενημέρωση Αξιολόγηση των προγραμμάτων των χώρων, για τη διασφάλιση ποιότητας. Μεγαλύτερη σύνδεση των ειδικών διδακτικών με ΠΑ. Προαπαιτούμενα μαθήματα πριν από ΠΑ. Λειτουργικότερη οργάνωση προγράμματος σπουδών. Μεγαλύτερη εμπλοκή των ΔΕΠ. Συμμετοχή διαφορετικών διδασκόντων σε συνδιδασκαλία. Σεμινάρια στις αποσπασμένες

12 Αποσπασμένες νηπιαγωγοί
Προβλήματα Πρόωρη είσοδος φοιτητών χωρίς απαραίτητες θεωρητ. γνώσεις Διδακτική διάσταση ανάμεσα σε διάφορους Χ & διδακτική μεθοδολογία Ν Διάσταση προγραμμάτων ΠΣ- Ν Αποσπασματική παρακολούθηση ΠΑ λόγω κ άλλων υποχρεώσεων Διάσταση απόψεων ΔΕΠ-απ.Ν Η διασπορά φοιτ. σε διαφορετικούς χώρους λειτουργεί ανασταλτικά Ελλείψεις στην κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα Μεγάλος αριθμός φοιτητών λίγα Ν Πολύ μεγάλος ο αριθμός νηπίων. Προτάσεις Προαπαιτούμενα μαθήματα Πρότυπα πειραματικά νηπιαγ. Εξαίρεση κάποιων χώρων Απαλλαγή Ν από άλλες υποχρεώσεις Τακτικές συναντήσεις των Ν με υπεύθυνους για ΔΕΠ Η ΠΑ να γίνεται σε λιγότερα Ν Να αυξηθεί ο αριθμός των αποσπασμένων νηπιαγωγών

13 Συμπεράσματα Υπεύθυνοι νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών & άλλων χώρων εντοπίζουν κοινά προβλήματα αλλά δεν εστιάζουν σε αυτό καθ’ αυτό το πρόγραμμα των φοιτητών: Προβλήματα συνεργασίας φοιτητών με εκπαιδευτικούς των χώρων που φιλοξενείται η ΠΑ Ελλείψεις / προβλήματα στη συνεργασία με αποσπασμένες Ν Προβλήματα οργανωτικού τύπου σε σχέση με πανεπιστήμιο Προβλήματα στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών & ιδιαίτερα στο ζήτημα σύνδεσης Θεωρίας- Πράξης Γενικά αναφέρουν ότι θα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα το πρόγραμμα από τους υπευθύνους (πανεπιστήμιο: καθηγητές, αποσπασμένες) ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία αυτών των χώρων.

14 Διλήμματα στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Θεωρία ή πρακτική Περιεχόμενο ή διαδικασία Αξιολόγηση ή υποβοήθηση Υποστήριξη ή πρόκληση Αναπαραγωγή ή καινοτομία Επιβίωση ή επαγγελματική εξέλιξη, συνεχή ανάπτυξη

15 2η φάση: στόχοι έρευνας Να μελετηθεί η Ελληνική πραγματικότητα στα 9 αντίστοιχα Τμήματα Να εντοπιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές Να αναδειχτεί αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο εκπαιδευτικού (όποιο και να είναι αυτό) το οποίο να προωθείται από το κάθε τμήμα; Να διερευνηθεί αν τα μέλη ΔΕΠ του κάθε τμήματος ακολουθούν κοινή πολιτική σε σχέση με την ΠΑ Να διερευνηθεί ο ρόλος των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, και άλλων εμπλεκόμενων

16 Υποθέσεις Υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων Δεν είναι με σαφήνεια προσδιορισμένο το μοντέλο του μελλοντικού εκπαιδευτικού σε κάθε τμήμα Η στάση των μελών ΔΕΠ δεν είναι απαραίτητα κοινή προς ένα κοινό σκοπό Οι εκπαιδευτικοί (αποσπασμένοι & των χώρων) απαραίτητα δεν συντάσσονται σε μια πολιτική Ο ρόλος των αποσπασμένων Ν είναι καθαρά διεκπεραιωτικός

17 Μεθοδολογία Δείγμα: 9 τμήματα Παιδαγωγικά Προσχολικής της Ελλάδας (Αιγαίου, ΑΠΘ, Δημοκρίτειο, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Καποδιστριακό, Κρήτης, Πάτρας) Μέσα συλλογής δεδομένων: Ημι-δομημένες συνεντεύξεις υπευθύνων καθηγητών/τριών, διδασκόντων/ουσών. Ημι-δομημένες συνεντεύξεις στις γραμματείες των τμημάτων Οδηγοί σπουδών των 9 ΠΤΠΕ. Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων: Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου προκειμένου να κωδικοποιήσουμε τα δεδομένα των συνεντεύξεων & των ΟΣ.

18 Σημεία Σύγκρισης /1 1. Πότε σχεδιάστηκε η ΠΑ 2. Στόχοι
3. ΠΑ ως αυτόνομο και υποχρεωτικό μάθημα ή τμήμα άλλων μαθημάτων ή και τα 2 4. Διάρκεια της ΠΑ 5. Διάρθρωση του προγράμματος ΠΑ 6. Προκαθορισμένες δραστηριότητες ή σχεδιασμός δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους φοιτητές κατά την ΠΑ. 7. Ύπαρξη μικροδιδασκαλιών κατά την ΠΑ 8. Ύπαρξη ανατροφοδότησης κατά την ΠΑ

19 Σημεία Σύγκρισης /2 9. Υποχρεώσεις φοιτητών κατά την ΠΑ
9. Υποχρεώσεις φοιτητών κατά την ΠΑ 10. Αξιολόγηση φοιτητών στη ΠΑ 11. Οι χώροι που πραγματοποιείται η ΠΑ 12. Οι Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) της ΠΑ 13. Οι Εμπλεκόμενοι στην ΠΑ. 14. Έμφαση στη παιδαγωγική ή στη διδακτική διάσταση 15. Ο ρόλος των αποσπασμένων εκπαιδευτικών 16. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών των σχολείων υποδοχής των φοιτητών/τριών

20 Αποτελέσματα¹ Κριτήρια ποιότητας Αιγαίου ΑΠΘ Δημ/τειο Θεσσαλίας
Δυτ. Μακεδ. Ιωαννίνων Καπ/ριακό Κρήτης Πάτρας Πότε σχεδιάστηκε η ΠΑ Τελευταία 5ετία συνεχείς αναμορφώσεις Αναφορά σε Στόχους Ναι Όχι ΠΑ ως 1.αυτόνομ Υποχρεωτ 2.τμήμα άλλων μαθημ. 3.& τα 2 3 1 2 Διάρκεια της ΠΑ 5 εξ. 6 εξ. 4 εξ.

21 Αποτελέσματα² Κριτήρια ποιότητας Αιγαίου ΑΠΘ Δημ/τειο Θεσσαλίας
Δυτ. Μακεδ. Ιωαννίνων Καπ/ριακό Κρήτης Πάτρας Διάρθρωση προγράμματος 4εξ. Παρακολουθήσεις 1/εβδ. 5/6/7εξ. Παρατήρηση, σχεδιασμό, εφαρμογή 1/εβδ. 8εξ. Το ίδιο για 20 μέρες 3/4εξ. 4 Παρακολουθήσεις 5/6/7 εξ. εφαρμογή 4 προκαθ. Δραστηριοτήτων, 8εξ. Εφαρμογή 15 μέρες 3εξ. Καταγραφές 4εξ επισκέψεις 5εξ εφαρμ. 1δραστ.+1 πρόγραμμα 6εξ. 1 project 7/8εξ. 1 project/ 20 μέρες 3εξ. Παρακολουθήσεις/ διδασκαλίες 4/5εξ. Διδασκαλίες 6εξ. Διδασκαλίες για 8 εβδ 3εξ. Παρακολουθήσεις 1/εβδ. 5/6εξ. 1διδασκλια για κάθε θεωρητικό 8εξ. Το ίδιο για15 μέρες 3/4εξ. Παρακολουθήσεις 1/εβδ. 5εξ. Συμμέτοχη σε δραστηριότητες 2 εβδ. 6/7εξ. Συμμέτοχη σε πρόγραμμα 1εβδ 8εξ. Σχεδιασμό & εφαρμογή πρόγραμμα 1 μήνα. 5εξ. 1εβδ. παρακολουθήσεις, 6εξ. 1εβδ. 1δραστ. 8/7εξ. 1εβδ. 1δραστ. + 1 ολόκληρη εβδομάδα 3/4εξ 1/εβδ παρακολουθήσεις 5/6εξ 13εβδ. Προγραμματισμένες δραστ.1/εβδ 7/8εξ ολόκληρο πρόγραμμα 1/εβδ 5/7εξ εφαρμογή 1ημ. Πρόγραμμα, συμμετοχή σε άλλα 3 6/8εξ εφαρμογή 2ημ. Πρόγραμμα, συμμετοχή σε άλλα 2 Α)Δραστηρ φοιτητές Β)φοιτητές & Προκαθορ. Α Β ? Μικροδιδασκαλίες Όχι οργανωμένα Όχι Ναι Ανατροφοδότηση

22 Αποτελέσματα³ Υποχρεώσεις φοιτητών Αξιολόγηση Χώροι ΔΜ της ΠΑ
Κριτήρια ποιότητας Αιγαίου ΑΠΘ Δημ/τειο Δυτ. Μακεδ. Θεσσαλίας Ιωαννίνων Καπ/ριακό Κρήτης Πάτρας Υποχρεώσεις φοιτητών Υποχρεωτική παρουσία/ Φάκελο/ Φύλλα παρατήρησης όμοια Όμοια εξετάσεις Αξιολόγηση Βαθμολογία Επάρκεια /ανεπάρκεια Χώροι Δημόσια νηπιαγωγεία (ΔΝ), πειραματικό (ΠΝ), και άλλους χώρους (ΑΧ) ΔΝ, ΠΝ, Παιδικό Κέντρο Αριστοτελειου ΔΝ, ΑΧ ΔΝ, ΠΝ ΔΝ, ΑΧ(& ιδιωτικά Ν ΕΠΕΑΕΚ) ΔΝ, ΠΝ, ΑΧ, και ιδιωτικά νηπιαγωγεία ΔΝ ΔΝ, ΠΝ, ΔΜ της ΠΑ 14% 21% 15% 16% 10% ? 12% 9% 7%

23 Αποτελέσματα 4 Εμπλεκόμενοι Παιδαγωγική ή διδακτική διάσταση
Κριτήρια ποιότητας Αιγαίου ΑΠΘ Δημ/τειο Δυτ. Μακεδ. Θεσσαλίας Ιωαννίνων Καπ/ριακό Κρήτης Πάτρας Εμπλεκόμενοι 11ΔΕΠ/Αποσπασμένοι/μεταπτυχιακοί 8ΔΕΠ/407//Αποσπασμένοι 3ΔΕΠ/407/Αποσπασμένοι 6ΔΕΠ/407//Αποσπασμένοι 3ΔΕΠ/Αποσπασμένοι 2ΔΕΠ/Αποσπασμένοι 7ΔΕΠ/Αποσπασμένοι 1ΔΕΠ/407/αποσπασμένοι/μεταπτυχιακοί Παιδαγωγική ή διδακτική διάσταση Παιδαγωγική ? Παιδαγωγική & διδακτική Ρόλος αποσπ. Ν. Διεκπαιρεωτικός Ρόλος Ν σχολείων υποδοχής Διεκπαιρεωτικός & πολλές φορές δε έχουν ρόλο

24 Συμπεράσματα¹ Διάρκεια, Χώροι, ΔΜ, Αξιολόγηση φοιτητών, Διάρθρωση (καταμερισμός σε εξάμ), Μικροδιδασκαλίες, Ανατροφοδότησης, Αυτόνομο/ Υποχρεωτικό ή μέρος άλλων μαθημάτων ή και τα 2, Προκαθορισμένες δραστηριότητες ή σχεδιασμός από φ/ες, Υποχρεώσεις φ/ων, Εμπλεκόμενοι, Παιδαγωγική ή Διδακτική διάσταση, Ρόλος αποσπασμένων εκπαιδευτικών & των εκπαιδευτικών των σχολείων υποδοχής Εντοπίζουμε διαφορές και ομοιότητες των προγραμμάτων, σε τρεις άξονες: Στην οργάνωση & δομή της ΠΑ Στο περιεχόμενο της ΠΑ & Στην φιλοσοφία της ΠΑ

25 Συμπεράσματα² Δεν βλέπουμε όμως να ορίζεται ξεκάθαρα η φιλοσοφία των τμημάτων για την ΠΑ, δηλ. οι Στόχοι δεν τίθενται καθαρά & με σαφήνεια σε ΟΣ Από τους ΟΣ των 9 τμημάτων αναφορά σε στόχους της ΠΑ κάνουν τα 6 (Ιωαννίνων, Κρήτης, Πάτρας δεν αναφέρουν) Για το τύπο του εκπαιδευτικού που προτίθενται να διαμορφώσουν κάνουν αναφορά 5 (Αριστοτέλειο, Δημοκρίτειο, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας & Καποδιστριακό).

26 Ανοιχτά Ζητήματα Διάσταση απόψεων καθηγητών- αποσπασμένων νηπιαγωγών πάνω στη διδακτική μεθοδολογία των γνωστικών αντικειμένων Υποχρεώσεις της ΠΑ συμπίπτουν με τα μαθήματα του τμήματός και λειτουργούν ανταγωνιστικά. Ακόμα και οι ΔΕΠ που ασχολούνται με τις ειδικές διδακτικές να μην εμπλέκονται άμεσα & στενά με την ΠΑ και να μη συνδέονται οργανικά, ενιαία στη ΠΑ αλλά αποσπασματικά Οπότε να μην γίνεται συνολική & ουσιαστική σύνδεση Θ-Π Και τελικά ακόμα και στα τμήματα αυτά που έχουν «ορίσει» των τύπο του εκπαιδευτικού που θέλουν να διαμορφώσουν να παραμένει ένας απλός ορισμός στον ΟΣ

27 Κλείνοντας Τα ΠΤΠΕ είναι πολυσυλλεκτικά τμήματα και δεν έχει ανοίξει η επιστημολογική συζήτηση για τον τύπο του εκπαιδευτικού. Έχουν οργανωθεί κάτω από τη παιδαγωγική ομπρέλα, παραβλέποντας έτσι την Διδακτική πλευρά της ΠΑ.

28 3ο στάδιο Αναζήτηση και μελέτη στη διεθνή βιβλιογραφία, Ο.Σ. Παιδαγωγικών Τμημάτων του εξωτερικού που να εφαρμόζουν το μοντέλο του στοχαστο-κριτικού εκπαιδευτικού. Παράλληλη αναζήτηση & μελέτη του ρόλου του μέντορα ως πρόταση για αποτελεσματικότερη εφαρμογή του μοντέλου του στοχαστο-κριτικού εκπαιδευτικού, προς αναζήτηση νέου ρόλου για αποσπασμένους εκπαιδ. & Εκπ. Σχολείων υποδοχής.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google