Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Θουρίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Θουρίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Θουρίας
Ντυμένος Αναστάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Θουρίας

2 Άλλες υπηρεσίες Διαδικτύου
5η διδακτική ώρα Άλλες υπηρεσίες Διαδικτύου blogs.sch.gr/annastasios 2

3 Βασικός Σκοπός Σεναρίου
Ρεαλιστικό, δηλαδή να εφαρμόζεται στο εργαστήριο σε 40 λεπτά να περιέχει και 10λεπτη εξέταση των μαθητών στο προηγούμενο μάθημα στοιχεία που συχνά απουσιάζουν από τα βιβλία καθηγητή blogs.sch.gr/annastasios

4 Διδακτικό Μοντέλο Εποικοδομητική και Ανακαλυπτική μάθηση
Εποικοδομητική  και Ανακαλυπτική μάθηση Οι μαθητές δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά Θα ανακαλύψουν τη νέα γνώση Οικοδομώντας σε αυτά, που ήδη γνωρίζουν Ο καθηγητής Διορθώνει και αποσαφηνίζει τυχόν λάθη και παρανοήσεις Επισημοποιεί τη νέα γνώση blogs.sch.gr/annastasios

5 Διδακτικός Στόχος Στο τέλος της διδακτικής ώρας ο μαθητής
να ξεχωρίζει το internet από τις υπηρεσίες του και να διακρίνει 3 ακόμα βασικές υπηρεσίες τηλεδιάσκεψη, chat, ftp Προϋπάρχουσα γνώση internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παγκόσμιος ιστός, αναζήτηση blogs.sch.gr/annastasios

6 Χρονικό Πλάνο Σεναρίου
Εξέταση προηγούμενου μαθήματος αποσαφήνιση λαθών 10 λεπτά Ανακάλυψη νέας γνώσεις Chat, τηλεδιάσκεψη 10 λεπτά ftp λεπτά Αξιολόγηση, Αναστοχασμός blogs.sch.gr/annastasios

7 Ομαδοσυνεργατικά blogs.sch.gr/annastasios 3 ομάδες από 4 μαθητές
Ρόλοι (αλλάζουν σε κάθε διδακτική ώρα) Συντονιστής Χειριστής Γραμματέας Εκπρόσωπος - Παρουσιαστής blogs.sch.gr/annastasios

8 Είσοδος μαθητών στο εργαστήριο
Υπενθυμίζουμε τους ρόλους στους μαθητές, 1 ώρα την εβδομάδα σε δασκαλοκεντρικό περιβάλλον Έχουμε ανεβάσει νωρίτερα το σενάριο, σε μέρος που έχουν πρόσβαση οι μαθητές π.χ. Wikispaces, Blog Το Σενάριο στο blog του καθηγητή Κάθε ομάδα ανοίγει το σενάριο μαθήματος για να μπορεί να βλέπει τα βήματα (αν δεν μοιράσουμε φωτοτυπίες) blogs.sch.gr/annastasios

9 Φύλλο εργασίας 1 Σύνδεση με τα προηγούμενα - Εξέταση (10 λεπτά)
Φύλλο εργασίας 1  Σύνδεση με τα προηγούμενα - Εξέταση (10 λεπτά) Ουσιαστικά εξετάζουμε τη γνώση των μαθητών από τα προηγούμενα μαθήματα και διορθώνουμε τυχόν παρανοήσεις. Έχουμε ανοίξει ένα padlet από πριν και οι μαθητές απαντούν σε 2-3 βασικές ερωτήσεις. ( Οι μαθητές συμπληρώνουν τουλάχιστον 3 κόμβους από έναν απλό ημισυμπληρωμένο εννοιολογικό χάρτη. blogs.sch.gr/annastasios

10 Εξέταση προηγούμενου μαθήματος Αποσαφήνιση Λαθών (10 λεπτά)
Εξέταση προηγούμενου μαθήματος Αποσαφήνιση Λαθών (10 λεπτά) padlet Εννοιολογικός χάρτης blogs.sch.gr/annastasios

11 Εξέταση προηγούμενου μαθήματος Αποσαφήνιση Λαθών (10 λεπτά) 1ος ΕΧ
Εξέταση προηγούμενου μαθήματος Αποσαφήνιση Λαθών (10 λεπτά) 1ος ΕΧ blogs.sch.gr/annastasios

12 Ανακάλυψη τηλεδιάσκεψης και chat 10 λεπτά
Φύλλο εργασίας Εννοιολογικός χάρτης blogs.sch.gr/annastasios

13 Φύλλο εργασίας 2 (10 λεπτά) Ανακάλυψη νέας γνώσης Α
Φύλλο εργασίας 2 (10 λεπτά) Ανακάλυψη νέας γνώσης Α Οι μαθητές θα ανακαλύψουν ομαδοσυνεργατικά 2 ακόμα υπηρεσίες, το chat και την τηλεδιάσκεψη. Επίσης έχουμε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα για chat σε τοπικό δίκτυο, για να το χρησιμοποιήσουν (LANcet-Chat) Δοκιμάσαμε και το skype, αλλά μικροφώνιζε τρελά! ... Οι μαθητές συμπληρώνουν όσα μπορούν από έναν πιο σύνθετο εννοιολογικό χάρτη. blogs.sch.gr/annastasios

14 Ανακάλυψη τηλεδιάσκεψης και chat 10 λεπτά 2ος ΕΧ
blogs.sch.gr/annastasios

15 Φύλλο εργασίας 3 (10 λεπτά) Ανακάλυψη νέας γνώσης Β και εμπέδωση προηγούμενης
Οι μαθητές θα ανακαλύψουν ομαδοσυνεργατικά το ftp θα μπουν στο φωτόδεντρο  και θα αναζητήσουν "βασικές υπηρεσίες διαδικτύου" Ταυτόχρονα πετυχαίνουμε εμπέδωση προηγούμενης γνώσης και συγκεκριμένα της έννοιας της αναζήτησης, τη 2η ώρα είχαμε διδάξει αναζήτηση, αναζήτηση δε κάνουμε μόνο στη google Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη συμπλήρωση του σύνθετου εννοιολογικού χάρτη blogs.sch.gr/annastasios

16 Ανακάλυψη ftp 10 λεπτά Φύλλο εργασίας 3 Φωτόδεντρο photodentro.edu.gr
Εννοιολογικός χάρτης blogs.sch.gr/annastasios

17 3ος ΕΧ blogs.sch.gr/annastasios

18 φύλλο αξιολόγησης (5 λεπτά)
φύλλο αξιολόγησης (5 λεπτά) Κάθε μαθητής συμπληρώνει μόνος του (όχι ομαδικά) ένα πολύ σύντομο φύλλο αξιολόγησης Το φύλλο αξιολόγησης ελέγχει τους διδακτικούς μας στόχους Τελικά ανακάλυψαν - έμαθαν κάτι; θα μας δείξει το φύλλο blogs.sch.gr/annastasios

19 Σύντομο Φύλλο Αξιολόγησης (5 λεπτά)
Ονοματεπώνυμο μαθητή:  Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της πρώτης στήλης με αυτά της δεύτερης Κάθε στοιχείο της 1ης στήλης αντιστοιχεί σε ένα μόνο στοιχείο της 2ης στήλης    Παγκόσμιο δίκτυο Ανταλλαγή άμεσων γραπτών μηνυμάτων Μεταφορά μηνυμάτων και μικρών αρχείων Μεταφορά αρχείων Ιστοσελίδες Ζωντανή Συνομιλία με ήχο και εικόνα  Συνομιλία (chat) Internet Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Τηλεδιάσκεψη FTP Διδακτικοί Στόχοι Στο τέλος της διδακτικής ώρας ο μαθητής να ξεχωρίζει το internet από τις υπηρεσίες του και να διακρίνει 3 ακόμα βασικές υπηρεσίες τηλεδιάσκεψη, chat, ftp blogs.sch.gr/annastasios

20 Επίλυση Φύλλου αξιολόγησης
Μαζεύουμε τα συμπληρωμένα φύλλα αξιολόγησης Κάποιοι μαθητές σηκώνονται στον video προβολέα και δίνουν τις σωστές απαντήσεις Η ολομέλεια διορθώνει Όπου απαιτείται, επεμβαίνει – επισημοποιεί ο καθηγητής. blogs.sch.gr/annastasios

21 Εργασίες για το σπίτι (2 λεπτά)
Διάβασμα: Σχολικό βιβλίο παράγραφος 11.3 σελίδες 75-76 Άσκηση 3 αυτό-αξιολόγησης σελ 91 Δημιουργείστε έναν εννοιολογικό χάρτη με τις παρακάτω λέξεις, (κάποιες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία φορά. (Είναι, παρέχει, ανταλλάσει, μεταφέρει, περιέχει, απαιτεί, (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), παγκόσμιος ιστός, internet, παγκόσμιο δίκτυο, υπηρεσίες, όπως, webcamera, μκρόφωνο, ηχεία) Αναθέτουμε 1-2 γραπτές ατομικές εργασίες Για να μπορούμε να αξιολογήσουμε στο Τρίμηνο Διαφυλάσσουμε το κύρος του καθηγητή και του μαθήματος Κάτι εύκολο, αλλά όχι τίποτα blogs.sch.gr/annastasios

22 Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου, αλλά και μετά την πραγματοποίησή του, πραγματοποιείται αξιολόγηση  Φάση 1η : Διαγνωστική αξιολόγηση προϋπάρχουσας γνώσης (με το padlet και τον 1ο ΕΧ) Φάση 2η : Εισαγωγή στην νέα έννοια - Επισημοποίηση της νέας γνώσης. – Διαμορφωτική αξιολόγηση (σταδιακά συμπληρώνοντας τους ΕΧ) Φάση 3η : Τελική αξιολόγηση - Απολογισμός (Σύντομο Φύλλο Αξιολόγησης ) blogs.sch.gr/annastasios

23 Αίσθημα επιτυχίας (3 λεπτά)
Κάθε μαθητής με τη σειρά λέει κάτι που του έμεινε από το μάθημα (γνώση – συναίσθημα - οτιδήποτε) Δεν σχολιάζουμε δεν διορθώνουμε Οι μαθητές φεύγουν ικανοποιημένοι από το εργαστήριο blogs.sch.gr/annastasios

24 Αδυναμίες 1 Ύλη Όταν δουλεύεις ομαδοσυνεργατικά καλύπτεις λιγότερα πράγματα. Δεν πρέπει να σε πιέζει η ύλη. Πολλές φορές η πίεση είναι ασφυκτική και οι μαθητές δεν έχουν το χρόνο να ανακαλύψουν τη νέα γνώση. Βάζεις λιγότερους Διδακτικούς Στόχους blogs.sch.gr/annastasios

25 Αδυναμίες 2 Χωρισμός Ομάδων Υπάρχουν κάποιοι μαθητές που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα και κάποιοι που θέλουν να τα κάνουν όλα. Επίσης οι πιο υποχωρητικοί μαθητές ίσως να καταπιέζονται και εκεί είναι η ευθύνη του εκπαιδευτικού να κρατήσει τις ισορροπίες blogs.sch.gr/annastasios

26 Αδυναμίες 3 Μαθητές γενικά Οι μαθητές έχουν συνηθίσει στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο. Προσπαθώντας να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά αρχικά δυσκολεύτηκαν. Αφού πέρασε μια κρίσιμη περίοδος (2 μήνες για μονόωρο μάθημα) τελικά κατάφεραν σε ικανοποιητικό βαθμό να συνεργαστούν ομαδικά. blogs.sch.gr/annastasios

27 Αδυναμίες 4 Ντροπαλοί μαθητές Παρακινήθηκαν να συμμετέχουν και κάποιοι αδύναμοι μαθητές. Βέβαια κάποιοι ντροπαλοί μαθητές παρέμειναν πιο πολύ παρατηρητές. Η εργασία σε δυάδες θα ευνοούσε περισσότερο τους ντροπαλούς, ενώ η εργασία σε τετράδες δίνει αέρα στους υπερκινητικούς, ακόμα και στους πιο αδύναμους γνωστικά. blogs.sch.gr/annastasios

28 Αδυναμίες 5 Αδύναμοι μαθητές Η διαδικασία της μάθησης και της εμπέδωσης της γνώσης απαιτεί προσωπικό κόπο από τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η ομαδοσυνεργατική δίνει στον αδύνατο μαθητή μια ακόμα ευκαιρία να πιστέψει πως μπορεί να τα καταφέρει και αυτός, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα και σε περισσότερη γνώση. Μέσα από την υποστήριξη του εκπαιδευτικού είναι στο χέρι του μαθητή να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να μην την αφήσει και αυτή να πάει χαμένη…. blogs.sch.gr/annastasios

29 Αδυναμίες 6 Γνωστικά καλοί μαθητές Οι παραδοσιακά «καλοί» μαθητές έχασαν την πρωτοκαθεδρία τους. Μερικοί (ένας δύο) δεν το διαχειρίστηκαν όμορφα και χωρίς να το καταλάβουν «εκτέθηκαν» και στην ομάδα τους αλλά και στην ολομέλεια. Αυτοί οι μαθητές εμφάνισαν τα πιο αργά αντανακλαστικά στη νέα μέθοδο. Σε βάθος χρόνου θα αναγκαστούν και αυτοί να συνεργαστούν…. blogs.sch.gr/annastasios

30 Κέρδος 1 Οι περισσότεροι μαθητές το χάρηκαν και
«είδαν» και έναν άλλο τρόπο μάθησης που μοιάζει με παιχνίδι blogs.sch.gr/annastasios

31 Κέρδος 2 Οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται μέσα από μια ακόμα «ρουτίνα» μάθησης. Τώρα πια γνωρίζουν ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. blogs.sch.gr/annastasios

32 Κέρδος 3 Σχεδόν όλοι οι μαθητές (ακόμα και οι πιο αδύνατοι) έφευγαν χαρούμενοι από το μάθημα (αίσθημα επιτυχίας) και σιγά σιγά ίσως αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση blogs.sch.gr/annastasios

33 Διδακτική Πρόταση Αυτά τα μαθήματα άρεσαν στους μαθητές, επειδή ήταν κάτι διαφορετικό. Αν συνηθίσουν με αυτό τον τρόπο πάλι κάποιοι θα αρχίσουν να βαριούνται. Καλό είναι, αν όχι σε κάθε μάθημα αλλά κάθε 3ο 4ο μάθημα, να υπάρχει μια ομαδοσυνεργατική διαδικασία σαν παιχνίδι . Επίσης και μέσα στην ίδια διδακτική ώρα μπορούμε να δουλεύουμε αρχικά δασκαλοκεντρικά και όταν εμπεδώνουμε ή χαλαρώνουμε ομαδοσυνεργατικά. blogs.sch.gr/annastasios

34 Βιβλιογραφία - πηγές http://gymnasiou.wikispaces.com/
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Γρηγόρη 2008 Padlet.com blogs.sch.gr/annastasios

35 Ευχαριστώ για το χρόνο σας
Καλό καλοκαίρι σε όλους μας! blogs.sch.gr/annastasios


Κατέβασμα ppt "Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Θουρίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google