Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 8-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-2013 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Μερικές υπομνήσεις για την συζήτηση ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

2 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Μικρό ιστορικό Όπως είναι γνωστό η ΕΕ αντέδρασε πολύ αργά και επί της ουσίας μόνο θεωρητικά μέχρι σήμερα στην οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη και κατ’ εξοχήν τον κατασκευαστικό τομέα. Κατ’ αρχή εξήγγειλε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές του δημοσίου. Στη συνέχεια ανέθεσε μελέτες για την παραγωγικότητα και μια εμβληματική δράση για την αειφόρο ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα Ακολούθησε η πολιτική για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και οι ενεργειακοί στόχοι για το 2020, και σήμερα είναι στο τραπέζι η αναγκαιότητα για οικονομικά κίνητρα στήριξης της αν θέλουμε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί για την επίτευξη του στόχου. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε κυρίως από τις επιχειρήσεις του τομέα η πρωτοβουλία «Ανακαινίστε την Ευρώπη» Renovate Europe. Μετά εξαγγέλθηκε το γενικό στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρώπη 2020, όπου τέθηκε ο στόχος για μια ανάπτυξη βασισμένη στην γνώση, με αειφορία και χωρίς αποκλεισμούς. Στη συνέχεια είχαμε την εξαγγελία της πρωτοβουλίας « Συνδέοντας την Ευρώπη» για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, της στρατηγικής για τον κατασκευαστικό τομέα, και για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ως πολιτικές που εντάσσονται στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Η πραγματικότητα είναι, και αυτή είναι και η κριτική των οργανώσεων του κλάδου των κατασκευών, ότι παρά τις σωστές διαπιστώσεις, τις εξαιρετικές αναλύσεις και τις φιλόδοξες στρατηγικές, δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ για να στηρίξει όλα αυτά, και η παρατεταμένη κρίση και η εμμονή στις πολιτικές λιτότητας παραμένει κυρίαρχη στην Ευρώπη. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

3 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 12-ΝΟΕ-2012 Οι τρέχουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρουν το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και που θα θέλαμε να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας είναι: Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM/2011/676 Ένα πακέτο ανάπτυξης για τις ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές υποδομές Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM/2012/0433 Στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα και των επιχειρήσεών του Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM/2011/642 Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των παραπάνω πολιτικών και στην πιθανή συμβολή μας στην διαμόρφωσή τους, θα θέλαμε την συνεχή συνεργασία μαζί σας και την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωση. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM(2011)676 τελικό 19.10.2011
Ένα πακέτο ανάπτυξης για τις ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές υποδομές Η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει, μεταξύ των προτεραιοτήτων της για την ανάπτυξη, την ανάγκη προώθησης των υποδομών μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών που απαιτούνται για μια πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά. Οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες για δίκτυα ευρωπαϊκής σημασίας ανέρχονται σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για την περίοδο έως το 2020 στους τρεις τομείς που προαναφέρθηκαν Περίπου 500 δισ. ευρώ στις μεταφορές, 200 δισ. ευρώ στην ενέργεια και 270 δισ. ευρώ για τις ευρυζωνικές υποδομές. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

5 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Ένα πακέτο ανάπτυξης για τις ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές υποδομές Μεταφορές Παρά τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει επαρκώς διαλειτουργικό και ενεργειακά αποδοτικό δίκτυο διασυνδεδεμένων διασυνοριακών υποδομών μεταφορών. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) θα παράσχουν ένα πλαίσιο πολιτικής στο οποίο οι ευρωπαϊκές υποδομές υπηρετούν την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

6 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Ένα πακέτο ανάπτυξης για τις ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές υποδομές Μεταφορές Το εκτεταμένο δίκτυο συνιστά το βασικό στρώμα του ΔΕΔ-Μ. Αποτελείται από όλες τις υπάρχουσες και προγραμματιζόμενες υποδομές που πληρούν τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών. Το εκτεταμένο δίκτυο θα έχει διαμορφωθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2050. Το κεντρικό δίκτυο είναι υπερκείμενο του εκτεταμένου και απαρτίζεται από τα σημαντικότερα από στρατηγική άποψη μέρη αυτού. Το κεντρικό δίκτυο θα έχει διαμορφωθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 και θα χρηματοδοτηθεί μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

7 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Ένα πακέτο ανάπτυξης για τις ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές υποδομές Ενέργεια Απαιτούνται μεγάλες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και για τη διασυνοριακή διασύνδεση των δικτύων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στους κύριους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, που είναι η ανταγωνιστικότητα, η αειφορία και η ασφάλεια του εφοδιασμού. επιτρέποντας στην Ένωση να επιτύχει τους στόχους της για κατά 20% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, κατά 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση 20% έως το 2020, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια εφοδιασμού και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

8 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Ένα πακέτο ανάπτυξης για τις ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές υποδομές Ενέργεια Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές θεσπίζουν κανόνες για την έγκαιρη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. με την εξασφάλιση της εκτέλεσης έργων κοινού ενδιαφέροντος μέσω της παροχής της αναγκαίας βασισμένης στην αγορά και άμεσης οικονομικής υποστήριξης από την ΕΕ. Σχετικά με το τελευταίο αυτό σημείο, η πρόταση παρέχει τη βάση για την επιλεξιμότητα των έργων για οικονομική υποστήριξη από την ΕΕ μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

9 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Ένα πακέτο ανάπτυξης για τις ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές υποδομές Ψηφιακές υποδομές Η επένδυση στη συνδεσιμότητα και τις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας που παρέχονται από τα σύγχρονα δίκτυα του Διαδικτύου (ή μέσω αυτών) είναι επένδυση στο μέλλον η πρωτοβουλία αυτή θεμελιώνεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία τοποθετεί τις ψηφιακές υποδομές στην πρώτη γραμμή, ως μέρος της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

10 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Ένα πακέτο ανάπτυξης για τις ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές υποδομές Ψηφιακές υποδομές Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις ψηφιακές υποδομές θα υποστηρίξει, με ένα μείγμα επιχορηγήσεων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, επενδύσεις σε δίκτυα που μπορούν να επιτύχουν τους στόχους της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» για καθολική κάλυψη με 30Mbps· ή για την εγγραφή τουλάχιστον του 50% των νοικοκυριών ως συνδρομητών σε ταχύτητες άνω των 100Mbps. Θα δημιουργηθεί ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο έργων σχετικά με τα 30 και τα 100 Mbps και θα ληφθούν δεόντως υπόψη οι επενδυτικές ανάγκες των κρατών μελών που αξιολογούνται ενδεικτικά ότι ανέρχονται σε ποσό ύψους έως 270 δισ. ευρώ. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

11 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ένα κοινό μέσο χρηματοδότησης των υποδομών η Επιτροπή προτείνει τώρα ένα νέο «Πακέτο για τις ευρωπαϊκές υποδομές» (ΠΕΥ), βασισμένο στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θα είναι το κοινό χρηματοδοτικό μέσο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, Στόχος της CEF είναι να εξορθολογιστεί και να διευκολυνθεί η υποστήριξη των υποδομών από την ΕΕ με τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των διαθέσιμων μέσων, την τυποποίηση των επιχειρησιακών κανόνων χρήσης τους και την αξιοποίηση δυνητικών συνεργειών στους τρεις τομείς. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

12 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ένα κοινό μέσο χρηματοδότησης των υποδομών H διαχείριση των κεφαλαίων της CEF θα γίνεται κεντρικά, είτε απευθείας από το προσωπικό της Επιτροπής με την υποστήριξη, κατά περίπτωση, ενός εκτελεστικού οργανισμού είτε μέσω σύμπραξης μεταξύ της Επιτροπής και ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Διευκόλυνση θα συντονίζεται με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως ο «Ορίζοντας 2020», το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

13 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ένα κοινό μέσο χρηματοδότησης των υποδομών Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα έχει προϋπολογισμό ύψους 50 δισ. ευρώ[1] για την περίοδο , από τα οποία 10 δισ. ευρώ προορίζονται για το Ταμείο Συνοχής προκειμένου να διατεθούν για τις υποδομές των μεταφορών. CEF40 δισ. Ευρώ Ενέργεια9,1 δισ. ευρώ Μεταφορές21,7 δισ. ευρώ Τηλεπικοινωνίες/Ψηφιακές υποδομές9,2 δισ. Ευρώ Ποσά που προβλέπονται από το Ταμείο Συνοχής για υποδομές μεταφορών10 δισ. Ευρώ Σύνολο50 δισ. ευρώ ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

14 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ένα κοινό μέσο χρηματοδότησης των υποδομών Στόχος των μέσων υποδομής είναι να προσελκυστεί η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να βοηθηθεί η Ευρώπη να ελευθερώσει το δυναμικό της Το σύνολο των μέσων θα πρέπει να θέσει τη βάση για ένα μακροπρόθεσμο σταθερό επενδυτικό πλαίσιο και να δράσει ως καταλύτης και τονωτικός παράγοντας. Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» επιδιώκει να το επιτύχει με δύο είδη κύριων μέσων: συμμετοχές σε μετοχικά κεφάλαια που παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε ενέργειες οι οποίες συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος· δάνεια και/ή εγγυήσεις για έργα κοινού ενδιαφέροντος που διευκολύνονται από μέσα επιμερισμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών ενίσχυσης για μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και για ομόλογα έργων που εκδίδονται από τις κατασκευαστικές εταιρείες. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

15 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα και των επιχειρήσεών του /* COM/2012/0433 final */ Ο κατασκευαστικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Παράγει σχεδόν το 10% του ΑΕΠ και παρέχει 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κυρίως στις πολύ μικρές και στις μικρές επιχειρήσεις. Η ποιότητα των κατασκευαστικών έργων έχει άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ο τομέας που πλήγηκε σκληρότερα από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση (κτίρια και έργα υποδομής μειώθηκαν κατά 16% μεταξύ του Ιανουαρίου 2008 και του Νοεμβρίου 2011 στην ΕΕ των 27[4]). Η ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων αποτελεί, επομένως, σημαντική παράμετρο όχι μόνο γενικά για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του τομέα ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

16 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του τομέα των δομικών κατασκευων Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βασικές προκλήσεις του τομέα, πρέπει να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την επόμενη δεκαετία. Έχει στόχο τη συμπλήρωση των στρατηγικών που αναπτύχθηκαν από τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται σε πέντε κύριους στόχους: α) τόνωση ευνοϊκών συνθηκών για τις επενδύσεις· β) βελτίωση της βάσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο του κατασκευαστικού τομέα· γ) βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, των περιβαλλοντικών επιδόσεων και των επιχειρηματικών ευκαιριών· δ) ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τις κατασκευές· ε) προώθηση της συνολικής ανταγωνιστικής θέσης των κατασκευαστικών επιχειρήσεων της ΕΕ. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

17 Τόνωση ευνοϊκών όρων για επενδύσεις
Η ανακαίνιση κτιρίων και τα σχέδια διευρωπαϊκών δικτύων μπορούν να αναζωογονήσουν την ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων των ευρωπαϊκής πολιτικών για την ενέργεια, τις μεταφορές και τη συνοχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενθάρρυνση της δραστηριότητας για την ανακαίνιση κτιρίων και τη συντήρηση υποδομών, που αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο της συνολικής απασχόλησης και παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα. Ειδικότερα, τα σημερινά ποσοστά ανακαίνισης κτιρίων[12] και οι πρακτικές όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δεν επαρκούν για την επίτευξη στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας της ΕΕ το 2020. Φορολογικά κίνητρα[16] και μέτρα οικονομικής υποστήριξης είναι αποδεκτά από τους φορείς της αγοράς και ενισχύουν την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

18 ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων
Η Επιτροπή: · θα παρουσιάσει, έως τα τέλη του 2012 ανάλυση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των κρατών μελών για την υποστήριξη της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, περιλαμβάνοντας ενδεχομένως συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια χρηματοδότηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την τόνωση της ανακαίνισης κτιρίων· Τα κράτη μέλη καλούνται: · να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν κατάλληλα προγράμματα για σχέδια επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης με φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του πεδίου εφαρμογής των σχετικών φορολογικών και χρηματοδοτικών μέσων (μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, στοχευμένες επιδοτήσεις, κ.λπ.) Η νέα πρόταση για μία πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο [18] δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των επενδύσεων που συνδέονται με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, και προτείνει τον διπλασιασμό σχεδόν του ποσού που χορηγείται για την βιώσιμη ενέργεια στην τρέχουσα περίοδο. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

19 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
ανάπτυξη «κεντρικού δικτύου των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Καθοριστική σημασία για την οικονομία έχει η ανάπτυξη «κεντρικού δικτύου», όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εξασφάλιση αποτελεσματικών πολλαπλών συνδυασμένων μεταφορικών μέσων μεταξύ των πρωτευουσών της ΕΕ και άλλων μεγάλων πόλεων, λιμένων, αερολιμένων, καθώς και άλλων κύριων οικονομικών κέντρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα δέσμη μέτρων στις 19 Οκτωβρίου 2011 με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Αυτή η δέσμη περιλαμβάνει την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», με συνολικό προϋπολογισμό 50 δισεκατομμυρίων ευρώ και μια πρόταση για την έγκαιρη υλοποίηση ομολόγων για έργα υποδομής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

20 Βελτίωση της βάσης του ανθρώπινου κεφαλαίου στον κατασκευαστικό τομέα
Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν καλύτερα οι μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες και προσόντα, για να προσελκύεται επαρκής αριθμός σπουδαστών στα αντίστοιχα επαγγέλματα του κατασκευαστικού τομέα και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και για τη διαχείριση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, για τη μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων του κατασκευαστικού τομέα και για την ευρύτερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει οικονομικά το 2012 μια μελέτη σκοπιμότητας από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τομεακού συμβουλίου δεξιοτήτων. Τα ευρωπαϊκά τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων είναι δίκτυα εθνικών παρατηρητηρίων της αγοράς εργασίας και ανάλυσης των δεξιοτήτων σε τομεακό επίπεδο, τα οποία, υπό την καθοδήγηση εκπροσώπων των διαφόρων τομέων, των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των πάροχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανταλλάσσουν πληροφορίες και καλές πρακτικές προκειμένου να εκπονήσουν συστάσεις για την εξέλιξη των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

21 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, των περιβαλλοντικών επιδόσεων και των επιχειρηματικών ευκαιριών Προκειμένου να μπορέσει η έννοια του βιώσιμου κατασκευαστικού τομέα να γίνει καλύτερα κατανοητή και να γίνει ευρύτερη η χρήση της θα πρέπει να αναπτυχθούν εναρμονισμένοι δείκτες, κωδικοί και μέθοδοι για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων για τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τα έργα του κατασκευαστικού τομέα ο στόχος επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και/ή ανάκτησης του 70% των αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων μέχρι το 2020, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για την κατασκευή αλυσίδας αξίας. Η Επιτροπή θα στηρίξει την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού προτύπου για τον κύκλο ζωής της σχέσης κόστους-οφέλους για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις και για τις αρχές που διέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής· ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

22 Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τον κατασκευαστικό τομέα
Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κατασκευαστικού τομέα, είναι σημαντικό το νομικό πλαίσιο να είναι όσο το δυνατό πιο σαφές και πιο προβλέψιμο και το διοικητικό κόστος να είναι αναλογικό με τους επιδιωκόμενους στόχους. Οι ευρωκώδικες θα μπορούσαν να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία σύγκλισης. Αποτελούν ένα σύνολο προτύπων σχεδιασμού και είναι οι πλέον πρόσφατοι κώδικες πρακτικής που εφαρμόζονται στο σύνολο των κύριων δομικών υλικών, σε όλους τους βασικούς τομείς της τεχνικής κατασκευών και σε ένα ευρύ φάσμα τύπων κατασκευών και προϊόντων. Η Επιτροπή: · θα αναλάβει «ελέγχους καταλληλότητας» της νομοθεσίας της ΕΕ για τον εντοπισμό υπερβολικών διοικητικών βαρών, αλληλοεπικαλύψεων, αποκλίσεων, ανακολουθιών και παρωχημένων μέτρων· ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

23 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων δομικών κατασκευών της ΕΕ Η Επιτροπή: · πρότεινε μια νομοθετική πρωτοβουλία με σκοπό να εξασφαλιστεί το άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών και να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ και των ανταγωνιστών τους από το εξωτερικό· θα εξακολουθήσει να επιμένει να επιτύχει, μέσω εμπορικών διαπραγματεύσεων, την εξασφάλιση φιλόδοξων δεσμεύσεων για την πρόσβαση τόσο στις εμπορικές αγορές όσο και στις αγορές ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων. θα προβεί σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να διευρυνθεί το πεδίο χρήσης χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για τη στήριξη διηπειρωτικών συνδέσεων· · θα χορηγήσει χρηματοδοτική υποστήριξη για τεχνική βοήθεια ώστε να ενισχυθεί η διεθνοποίηση των μικρών εξειδικευμένων εργολάβων· θα αναπτύξει τη συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, αλλά και στο πλαίσιο του κανονιστικού διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας, της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της ευρωμεσογειακής σύμπραξης, που αφορούν τις βιώσιμες δομικές κατασκευές στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

24 Διαχείριση και υλοποίηση της στρατηγικής
Η εφαρμογή της στρατηγικής προϋποθέτει τον εξορθολογισμό και τον συντονισμό πολλών σημερινών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τομεακό επίπεδο με σκοπό τη δημιουργία περισσότερων συνεργιών και τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεών τους και θα περιλαμβάνει: τριμερές στρατηγικό φόρουμ υψηλού επιπέδου (Επιτροπή, κράτη μέλη, εκπρόσωποι του τομέα) που θα υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα και την εφαρμογή της στρατηγικής, με τη διατύπωση στη συνέχεια συστάσεων για τυχόν αναγκαίες προσαρμογές της στρατηγικής ή νέες πρωτοβουλίες που πρέπει να δρομολογηθούν. Tη δημιουργία θεματικών ομάδων που θα αποτελούνται από τα κράτη μέλη και από εκπροσώπους του τομέα που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες προτεραιότητες της στρατηγικής, που θα πρέπει να συνδέονται με τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα και σχέδια. Αυτές οι ομάδες θα επιβλέπονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για το συγκεκριμένο θέμα που θα εξετάζεται από κάθε ομάδα. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

25 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM/2011/642 Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η Επιτροπή ξεκίνησε το 2010 μια φιλόδοξη νέα βιομηχανική πολιτική η οποία τονίζει τις δράσεις που απαιτούνται για να τονωθεί η ελκυστικότητα της Ευρώπης ως τόπου επενδύσεων και παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης και της δέσμευσης για την παρακολούθηση της πολιτικής των κρατών μελών όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο, COM(2010) 614. Η έρευνα και η καινοτομία δίνουν ώθηση στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Οι νέες τεχνολογίες κάνουν δυνατή την εμπορική παραγωγή σε μικρότερους από ποτέ άλλοτε όγκους, ενώ τα προηγμένα υλικά, οι τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία αλλάζουν τη φύση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η βιομηχανία της ΕΕ πρέπει να επισπεύσει τις προσπάθειές της για την υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την ανταγωνιστική θέση που κατέχει στον κόσμο. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

26 Καινοτόμος βιομηχανία Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να ενισχυθεί:
με τη συγκέντρωση των πόρων που σπανίζουν ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για να φτάσει η καινοτομία στην αγορά και με τη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας ώστε να δημιουργηθούν ευρείας κλίμακας έργα επίδειξης και πιλοτικές εγκαταστάσεις συστημάτων, π.χ. αξιοποιώντας το πρότυπο του ευρωπαϊκού στρατηγικού φόρουμ ερευνητικών υποδομών (ESFRI)· με τη μείωση του βαθμού του κατακερματισμού των προγραμμάτων υποστήριξης της καινοτομίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης καινοτόμων λύσεων στην αγορά και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εστίαση των ερευνητικών έργων στην αγορά. Η Δανία και η Αυστρία έχουν επιτύχει αξιοσημείωτη μείωση του βαθμού του κατακερματισμού και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει προγράμματα που μπορούν να φέρουν τις καινοτόμες λύσεις στην αγορά. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

27 Βιώσιμη βιομηχανία Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να ενισχυθεί:
Βιώσιμη βιομηχανία Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να ενισχυθεί: με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αποδοτικότητα των πρώτων υλών και με την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης καθαρότερων τεχνολογιών κατά μήκος των αλυσίδων αξίας μέσω της χρήσης μακροπρόθεσμων κινήτρων που ενθαρρύνουν τη δημιουργία αγορών και διευκολύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις διαδικασίες αυτές. Όπως προαναφέρεται, πολλά κράτη μέλη έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στα θέματα αυτά· με την εξασφάλιση δίκαιης τιμολόγησης της ενέργειας χωρίς στρεβλώσεις και τη συνέχιση των εργασιών για την αναβάθμιση και τη διασύνδεση των δικτύων διανομής ενέργειας. με τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, ιδίως μέσω της βελτίωσης της δημόσιας εικόνας της και της πρόσβασής της σε δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους χρηματοδότησης (κυρίως μέσω των ταμείων κοινωνικών επενδύσεων). ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

28 Επιχειρηματικό περιβάλλον Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να ενισχυθεί:
με τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις με βάση την αξιολόγηση του τρέχοντος φόρτου (μεταξύ άλλων και αυτού που οφείλεται στον φορολογικό κώδικα) και την άμεση θέσπιση στόχων όσον αφορά τη μείωση αυτή. Για παράδειγμα, οι Κάτω Χώρες είναι πρωτοπόρο κράτος όσον αφορά τον υπολογισμό και την αξιολόγηση της μείωσης του διοικητικού φόρτου και τη θέσπιση φιλόδοξων στόχων, με αποτέλεσμα μια αποδοτικότητα η οποία αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο· με την προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τις υποδομές στους τομείς των ευρυζωνικών δικτύων, της ενέργειας και των μεταφορών. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

29 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Προώθηση της βιομηχανίας και των υπηρεσιών Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να ενισχυθεί: με τη μεγαλύτερη υποστήριξη των καινοτόμων υπηρεσιών βάσει μετρήσιμων αποτελεσμάτων και με τη συμμετοχή σε συμπράξεις καινοτομίας και σε ευρείας κλίμακας έργα επίδειξης· με την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, και ιδίως της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες, καθώς και με την προώθηση των υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις. Η Μάλτα είναι πρωτοπόρος στη μεταφορά της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά καθώς εκκρεμεί η μεταφορά δύο μόνο οδηγιών. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

30 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να ενισχυθεί: με τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των ΜΜΕ μέσω της εξασφάλισης ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις δεν θέτουν εμπόδια στην επέκταση, της ευνοϊκής πρόσβασης σε κατάλληλες μορφές χρηματοδότησης και με την παροχή και την προβολή υπηρεσιών υποστήριξης για την πρόσβαση σε νέες αγορές· με την εξασφάλιση ότι οι δημόσιες διοικήσεις περιορίζουν το χρόνο πληρωμής και ακολουθούν αυστηρά την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών

31 ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών
Η Επιτροπή πρόκειται: να τονώσει τον συντονισμό των βιομηχανικών πολιτικών των κρατών μελών με την προώθηση και την παρακολούθηση διαρθρωτικών βελτιώσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγική «Ευρώπη 2020»· να προσφέρει, εντός του πρώτου τριμήνου του 2012, ένα φόρουμ για τον εντοπισμό και τη συζήτηση των ορθών πρακτικών όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης μέσω των βιομηχανικών πολιτικών. ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών


Κατέβασμα ppt "ΤΕΕ Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google