Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Διαπολιτισμική και γλωσσική αγωγή στις πολυπολιτισμικές τάξεις του σύγχρονου νηπιαγωγείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Διαπολιτισμική και γλωσσική αγωγή στις πολυπολιτισμικές τάξεις του σύγχρονου νηπιαγωγείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Διαπολιτισμική και γλωσσική αγωγή στις πολυπολιτισμικές τάξεις του σύγχρονου νηπιαγωγείου

2 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εισαγωγή Η μεγάλη ποικιλία των παιδιών στις προσχολικές τάξεις απαιτεί προσεκτικότερη θεώρηση των πραγμάτων εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων.

3 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εισαγωγή Το βασικό ζητούμενο για όλα τα παιδιά είναι, αφ’ ενός να συγκροτήσουν την ταυτότητά τους, και, αφετέρου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στη χώρα που βρίσκονται, συμμετέχοντας στο πολιτισμικό γίγνεσθαι του συγκεκριμένου τόπου.

4 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εισαγωγή Ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας επίτευξης αυτών των επιδιώξεων επωμίζεται το σχολείο και ιδιαίτερα ο/η εκπαιδευτικός της τάξης.

5 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εισαγωγή Όπως φαίνεται, όμως, από τα αποτελέσματα ποικίλων σχετικών ερευνών, η προσπάθεια αυτή τόσο άμεσα όσο και σε μάκρος χρόνου αξίζει τον κόπο.

6 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εισαγωγή Παρόλα αυτά, η πολιτισμική ετερότητα δε γίνεται πάντοτε σεβαστή στο σχολικό περιβάλλον, δεν υπολογίζεται ως πρόκληση ή κίνητρο στη σχολική ζωή. Η δε «άλλη γλώσσα» μπορεί να θεωρηθεί ως πρόβλημα, ως ατομικό δικαίωμα αλλά και ως πηγή εμπλουτισμού.

7 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Για να καταφέρουν όμως οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στο νέο αυτό ρόλο πρέπει να είναι σε θέση……………..…..  Να εναντιώνονται μέσα από την καθημερινή παιδαγωγική πρακτική, σε κάθε είδους διάκριση και στερεότυπη ιεράρχηση.  Να σχεδιάζουν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού τους προγράμματος, έτσι ώστε η διδασκαλία να είναι απελευθερωμένη από κάθε μορφή προκατάληψης.

8 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Επίσης, Να είναι να υιοθετούν διδακτικές τεχνικές που προάγουν τη συνεργασία, την ομαδική εργασία και τη βιωματική μάθηση αποφεύγοντας τις παραδοσιακές βερμπαλιστικές μεθόδους.  Να επιλέγουν τα θέματά τους μέσα από ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών (ήθη, έθιμα, παιχνίδια κ.λπ).(Πλατανιάς)

9 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Επίσης,  Να προσφέρουν στα παιδιά ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα μπορούν να εξερευνούν από μόνα τους τον πολιτισμό το δικό τους και των συμμαθητών τους.  Κάθε δραστηριότητα να προσλαμβάνει παιγνιώδη και δημιουργική μορφή, ώστε να ενισχύει τη βιωματική μάθηση..

10 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Επίσης,  Τα προσωπικά ενδιαφέροντα και οι προελεύσεις των παιδιών, να χρησιμοποιούνται ως βάσεις για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων.  Να ενθαρρύνουν τα παιδιά να μιλήσουν για τα δικά τους βιώματα προάγοντας την αυτοεκτίμησή τους και αμφισβητώντας τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.

11 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη  Δεν περιχαρακώνεται σε ειδικές διαπολιτισμικές δραστηριότητες  Δεν σημαίνει διδασκαλία ενός και μόνο ομώνυμου μαθήματος, αλλά διαχέεται σε όλες τις θεματικές του ΑΠ H διαπολιτισμική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο……..

12 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Δεν είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση για τους αλλοδαπούς ή για τις μειονοτικές ομάδες. Δεν απευθύνεται στα παιδιά τα οποία ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, αλλά σε όλους εμάς και ιδιαίτερα στο σύγχρονο σχολείο ως θεσμό ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας. Δεν είναι ένα καινούριο «μάθημα» στο πρόγραμμα σπουδών, που σκοπεύει στο να μας διδάξει για τους διάφορους πολιτισμούς. Η Διαπολιτισμική Αγωγή

13 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Δεν είναι μια δραστηριότητα που γίνεται κατά τη διάρκεια ενός καθιερωμένου χρονικού πλαισίου, αλλά μια διάσταση, που πρέπει να διαχέεται σ’ ολόκληρο το σχολικό πρόγραμμα, μια κοινωνική και πολιτική στάση που να προσανατολίζει οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στα σχολεία. Η Διαπολιτισμική Αγωγή

14 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Προτείνει ιδέες και πρακτικές που ενθαρρύνουν την ανακάλυψη των αμοιβαίων σχέσεων για υπέρβαση των εμποδίων και διαφορών. Συνδέεται στενά με άλλες εκπαιδευτικές φιλοσοφίες, όπως η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αντιρατσιστική εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενάντια στις προκαταλήψεις, η εκπαίδευση για τη διαχείριση συγκρούσεων, η εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτότητα. Η Διαπολιτισμική Αγωγή

15 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Συνοψίζοντας,διαπολιτισμική αγωγή σημαίνει: Αλληλεπίδραση, ανταλλαγή, επικοινωνία, συνεργασία, υπέρβαση των πολιτισμικών εμποδίων, αλληλεγγύη, συμφιλίωση, εμπιστοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός Διαπολιτισμική Αγωγή

16 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  Ενσυναίσθηση, δηλαδή η κατανόηση των προβλημάτων των άλλων και της διαφορετικότητάς τους.  Αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των κρατών και των φυλών και παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και την αδικία.

17 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  Ο σεβασμός προς κάθε άλλον άνθρωπο  Η διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου  Συνεργασία και επίλυση συγκρούσεων

18 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής Η αποδοχή και βελτίωση της εικόνας του εαυτού  Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι διαμορφώνουν άποψη για μας από στοιχεία που οι ίδιοι δίνουμε και ενισχύουμε  Να συνειδητοποιήσουν τα θετικά χαρακτηριστικά του εαυτού τους  Να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν τη φυσιολογικότητα των αδυναμιών και των δυνατοτήτων τους

19 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής Η απόκτηση βασικών συναισθηματικών δεξιοτήτων  Η γνωριμία με τον κόσμο των συναισθημάτων,  Η αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων  Η κατανόηση της οπτικής του άλλου  Ο χειρισμός των συναισθημάτων  Η χρήση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης αρνητικών συναισθημάτων

20 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής Η αναγνώριση και αποδοχή της έννοιας της διαφορετικότητας  Η κατανόηση της έννοιας της διαφορετικότητας στους επιμέρους τομείς της (φύλο, πολιτισμό, θρησκεία κλπ)  Η εξοικείωσή τους με πολιτισμούς και κουλτούρες διαφορετικούς από τη δική τους  Η επισήμανση όχι μόνο των πολιτισμικών διαφορών αλλά και των ομοιοτήτων ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο.

21 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Γνωριμία με τον Άλλο Απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης Διαπολιτισμική επικοινωνία (σημασία γνώσης της γλώσσας και κατασκευή κοινού κώδικα επικοινωνίας) Συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ατόμων μιας κοινωνίας Η Διαπολιτισμική «Πορεία»

22 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Συνοψίζοντας, η διαπολιτισμική αγωγή στο ελληνικό νηπιαγωγείο αποσκοπεί στο……… 1. Να καλλιεργηθεί η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση όλων των παιδιών και η υπερηφάνεια για την καταγωγή και τον πολιτισμό τους. 2. Να μάθουν καλά την ελληνική γλώσσα και να την χειρίζονται με άνεση σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις για την ικανοποίηση των ατομικών και κοινωνικών αναγκών τους

23 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Η διαπολιτισμική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο Πρωταρχική επιδίωξη μας να μάθουμε: Ποιοι είναι εκείνοι που βρίσκονται μέσα σε αυτήν την τάξη. (Γενεαλογικό δέντρο, ατομικό βιβλίο παιδιού, παιγνίδια με τα ονόματα λένε πώς το πήραν, από πού, αν τους αρέσει και ποιο είναι αυτό που θα τους άρεσε). Ποιο είναι το δικό μου υπόβαθρο, οι καταβολές μου και τα βιώματά μου.

24 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Η διαπολιτισμική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο Η αναφορά στις χώρες των παιδιών είναι δόκιμο να γίνεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, χωρίς ετικέτες (Αλβανός). Αφού έχουν αντληθεί κάποιες πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης των παιδιών (με δραστηριότητες που δεν εξαντλούνται στο πρώτο διάστημα της σχολικής χρονιάς), στις καθημερινές ρουτίνες (π.χ. καιρός) μπορεί να γίνεται λόγος σε αυτές με φυσικό και αβίαστο τρόπο.

25 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Η διαπολιτισμική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο Θυμηθείτε: Ένα παιδί αισθάνεται καλύτερα ως μέλος της ομάδας όταν ακούει: «Αυτό στα ελληνικά λέγεται ποτήρι, στα αλβανικά λέγεται…..», αντί «Αυτό εμείς στην Ελλάδα το λέμε ποτήρι και εσείς στην Αλβανία το λέτε…..»

26 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Η διαπολιτισμική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο Εντοπισμός βασικών ομοιοτήτων και διαφορών αναφορικά με: Την Ηλικία, Το Φύλο Το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον Τις ειδικές ανάγκες Τη Θρησκεία Τη γλώσσα

27 (Οι εικόνες προέρχονται από νηπιαγωγεία των Χανίων (Δραμίων, Αγ. Σαράντα, 23 ο, Χανίων, Πλατανιά) Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών

28 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών

29 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών

30 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών

31 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών

32 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών

33 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών

34 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών

35 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών

36 Πώς ξεκίνησαν όλα... Στο νηπιαγωγείο Πλατανιά Τί θα κάνουμε με τη χριστουγεννιάτικη γιορτή;Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια! Θα ήθελα οι γονείς να συμμετέχουν στη ζωή του νηπ/γείου μας,να έχουν λόγο,χώρο και άποψη,ιδιαίτερα οι μετανάστες!

37 Νόστιμοι λουκουμάδες ‘’petulla’’, συνταγή από Αλβανία! Κι εμείς έτσι τους φτιάχνουμε! Τους τηγανίζεις σε καυτό λάδι και ρίχνεις από πάνω μέλι! Μπράβο μαμά!

38 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από cd στα πολωνικά! Η μαμά μου έφερε το cd!Χορέψαμε όλοι μαζί! Στην Πολωνία λένε τα κάλαντα κρατώντας ένα αστέρι!

39 Χριστουγεννιάτικο τραγούδι από την Αλβανία μαμά και κόρη μας το τραγουδούν στα αλβανικά και στα ελληνικά σε ελεύθερη μετάφραση που έκανε η ίδια η μαμά ! Ντύθηκα χριστ/κα γιατί ήρθε η μαμά μου!

40 Ελληνικά χριστουγεννιάτικα έθιμα του παλιού καλού καιρού! Πες μας παππού πώς έλεγες εσύ τα κάλαντα; Τα μάθαμε όλα με λεπτομέρειες και μετά...

41 Η μαμά μου θυμήθηκε Χριστούγεννα στην Αλβανία με τη γιαγιά της. Πήγαινε στο σπίτι της γιαγιάς, τη φιλούσε, της έλεγε Χρόνια πολλά......και η γιαγιά της χάριζε φρούτα και ξηρούς καρπούς! Το καλάθι έχει μικρά σακουλάκια –δωράκια που δίνω στα εγγονάκια μου!

42 Ένας μικρός επίλογος... Η γιορτή ήταν χειροποίητη:γράψαμε τους στίχους των ποιημάτων,βρήκαμε πληροφορίες και φωτο για κάθε χώρα, μουσικές και τραγούδια. Έτσι μάθαμε πολλά για τα ήθη κι έθιμα των χωρών προέλευσης των μαθητών μας. Το πιο συγκινητικό ήταν η ανταπόκριση των γονιών και η χαρά των παιδιών! Ελένη Γουβεράκη Κατερίνα Κούρκουλου

43 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Μητρική και δεύτερη γλώσσα  Όλα τα παιδιά είναι γνωστικά, γλωσσικά κ συναισθηματικά συνδεδεμένα με τη γλώσσα κ την κουλτούρα της οικογένειας τους. Η γλώσσα που τα νανούρισαν μωρά έχει μεγάλη σημασία για αυτά

44 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Μητρική και δεύτερη γλώσσα  Τα παιδιά μπορούν να επιδείξουν τις γνώσεις κ ικανότητες τους με πολλούς τρόπους  Χωρίς ένα πλαίσιο που να είναι κατανοητό και να έχει σημασία για το παιδί η διδασκαλία 2ης γλώσσας είναι δύσκολη

45 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Μητρική και δεύτερη γλώσσα  Δίνοντας ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη πρώτη - μητρική τους γλώσσα επεκτείνουν την κατανόησή τους για τη γλώσσα  Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραμματισμού στην πρώτη γλώσσα μεταφέρονται και στη δεύτερη  Ικανότητες εναλλαγής κώδικα - Μιλούν με βάση τον ακροατή και το περιβάλλον

46 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Μητρική και δεύτερη γλώσσα  Μαθαίνοντας 2 γλώσσες βοηθά στην μεταγλωσσική αντίληψη. Συζητούν τις διαφορές μεταξύ των γλωσσών  Η αναγνώριση και η χρήση της μητρικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο βοηθά στην ενδυνάμωση της αυτοϊδέας και αυτοπεποίθησης του παιδιού.

47 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής  Έμφαση στην επικοινωνία  Χρήση της επίδειξης της δράσης για τη μεταφορά του νοήματος  Η νέα γλωσσική πληροφορία παρουσιάζεται στο πλαίσιο των ήδη γνωστών  Χρήση απλών προτάσεων και αποφυγή περίπλοκης σύνταξης  Επαναλαμβανόμενη χρήση προτάσεων, μοτίβων και ρουτινών

48 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής  Εκμεταλλεύεται ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ όλες τις περιστάσεις, προκειμένου να αλληλεπιδρά με τους μαθητές. Π.χ. την ώρα της ζωγραφικής και του φαγητού για να αναφερθεί σε γεύσεις, μορφές, χρώματα, συναισθήματα.  Αναγνωρίζει ότι τα παιδιά από διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα χρειάζονται περισσότερο χρόνο να εμπεδώσουν έννοιες στα ελληνικά.

49 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής  Βεβαιώνεται ότι ΟΛΑ τα παιδιά καταλαβαίνουν τις οδηγίες του. ‘Oπως για παράδειγμα:. ακολούθησε αυτήν την κατεύθυνση, περίγραψέ μου…., ζωγράφισε….., γράψε το όνομά σου.

50 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής Σε περίπτωση που κάποια παιδιά δεν μιλούν αλλά ούτε και καταλαβαίνουν καθόλου την ελληνική γλώσσα μπορεί αρχικά να επικοινωνεί μαζί τους με: Παντομίμα – παιχνίδια ρόλων Χειρονομίες Επίδειξη πραγματικών αντικειμένων Πρόχειρο σχεδιάγραμμα Με τη χρησιμοποίηση της λέξης στη γλώσσα των παιδιών (εφόσον είναι δυνατόν).

51 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής  Δίδει έμφαση στις ερωτήσεις: Ποιος…., Πού….., Πότε….., Τι…., Πώς…..(Π)  Διαβάζει κάθε μέρα ένα βιβλίο (εικονογραφημένο με ή χωρίς κείμενο, γνώσεων ή λογοτεχνίας) σε μια ΜΙΚΡΗ, μεικτή εθνοτικά, γλωσσικά, πολιτισμικά, ομάδα παιδιών (4-5 άτομα). Μπορεί να ακολουθήσει αναδιήγηση ή διάφορα σχετικά γλωσσικά παιχνίδια. (Κύβος πλοκής).

52 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Επιλογή λογοτεχνίας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας ΑΚΡΙΒΕΙΑ Αντιπροσωπεύει σωστά την κουλτούρα; Οι πληροφορίες είναι πρόσφατες; ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Παρουσιάζονται σαν στερεότυπα της κουλτούρας; Η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι ακριβής; Τα ονόματα τους είναι αυθεντικά; ΓΛΩΣΣΑ Υπάρχουν λέξεις ή εικόνες που είναι προσβλητικές;

53 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Οι χαρακτήρες θεωρούνται μέρος της κοινωνίας ή ξένοι; ΕΙΚΟΝΓΡΑΦΗΣΗ Οι εικόνες είναι ακριβείς; Αποφεύγουν στερεότυπα και καρικατούρες; ΓΕΝΙΚΑ Το παραμύθι πληροφορεί και διαφωτίζει τα άτομα άλλων πολιτισμικών καταβολών;

54 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Για να υποστηρίξομε πάντως όλα τα παιδιά στην προσχολική αγωγή να αναπτυχθούν γλωσσικά και να διαμορφώσουν την ταυτότητα και την αυτοεκτίμησή τους πρέπει…………… Να μη λησμονούμε πως και όταν ακόμα οι άλλες γλώσσες είναι απούσες από την τάξη μας αυτές είναι παρούσες στη μάθηση που πραγματοποιείται από τα ίδια τα παιδιά, των οποίων η πραγματικότητα περισσότερο ή λιγότερο, συντίθεται από την παράλληλη χρήση δύο γλωσσικών κωδίκων, ο καθένας από τους οποίους εκφράζει και την ιδιαίτερη σχέση του παιδιού με την κάθε μια από τις πατρίδες του (Σκούρτου, 2003).

55 Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Για να για να γίνουν όλα αυτά απαιτείται….. Στήριξη και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών


Κατέβασμα ppt "Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Διαπολιτισμική και γλωσσική αγωγή στις πολυπολιτισμικές τάξεις του σύγχρονου νηπιαγωγείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google