Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Social Studies Summer Institute

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Social Studies Summer Institute"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Social Studies Summer Institute
July 26, 2006 Διαπολιτισμική και γλωσσική αγωγή στις πολυπολιτισμικές τάξεις του σύγχρονου νηπιαγωγείου Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

2 Εισαγωγή Η μεγάλη ποικιλία των παιδιών στις προσχολικές τάξεις απαιτεί προσεκτικότερη θεώρηση των πραγμάτων εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων. Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

3 Εισαγωγή Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη
Το βασικό ζητούμενο για όλα τα παιδιά είναι, αφ’ ενός να συγκροτήσουν την ταυτότητά τους, και, αφετέρου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στη χώρα που βρίσκονται, συμμετέχοντας στο πολιτισμικό γίγνεσθαι του συγκεκριμένου τόπου. Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

4 Social Studies Summer Institute
Εισαγωγή July 26, 2006 Ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας επίτευξης αυτών των επιδιώξεων επωμίζεται το σχολείο και ιδιαίτερα ο/η εκπαιδευτικός της τάξης. Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

5 Social Studies Summer Institute
Εισαγωγή July 26, 2006 Όπως φαίνεται, όμως, από τα αποτελέσματα ποικίλων σχετικών ερευνών, η προσπάθεια αυτή τόσο άμεσα όσο και σε μάκρος χρόνου αξίζει τον κόπο. Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

6 Social Studies Summer Institute
Εισαγωγή July 26, 2006 Παρόλα αυτά, η πολιτισμική ετερότητα δε γίνεται πάντοτε σεβαστή στο σχολικό περιβάλλον, δεν υπολογίζεται ως πρόκληση ή κίνητρο στη σχολική ζωή. Η δε «άλλη γλώσσα» μπορεί να θεωρηθεί ως πρόβλημα, ως ατομικό δικαίωμα αλλά και ως πηγή εμπλουτισμού. Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

7 Social Studies Summer Institute
July 26, 2006 Για να καταφέρουν όμως οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στο νέο αυτό ρόλο πρέπει να είναι σε θέση……………..….. Να εναντιώνονται μέσα από την καθημερινή παιδαγωγική πρακτική, σε κάθε είδους διάκριση και στερεότυπη ιεράρχηση. Να σχεδιάζουν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού τους προγράμματος, έτσι ώστε η διδασκαλία να είναι απελευθερωμένη από κάθε μορφή προκατάληψης. Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

8 Social Studies Summer Institute
Επίσης, July 26, 2006 Να είναι να υιοθετούν διδακτικές τεχνικές που προάγουν τη συνεργασία, την ομαδική εργασία και τη βιωματική μάθηση αποφεύγοντας τις παραδοσιακές βερμπαλιστικές μεθόδους. Να επιλέγουν τα θέματά τους μέσα από ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών (ήθη, έθιμα, παιχνίδια κ.λπ).(Πλατανιάς) Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

9 Social Studies Summer Institute
Επίσης, July 26, 2006 Να προσφέρουν στα παιδιά ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα μπορούν να εξερευνούν από μόνα τους τον πολιτισμό το δικό τους και των συμμαθητών τους. Κάθε δραστηριότητα να προσλαμβάνει παιγνιώδη και δημιουργική μορφή, ώστε να ενισχύει τη βιωματική μάθηση. . Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

10 Social Studies Summer Institute
Επίσης, July 26, 2006 Τα προσωπικά ενδιαφέροντα και οι προελεύσεις των παιδιών, να χρησιμοποιούνται ως βάσεις για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Να ενθαρρύνουν τα παιδιά να μιλήσουν για τα δικά τους βιώματα προάγοντας την αυτοεκτίμησή τους και αμφισβητώντας τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

11 Social Studies Summer Institute
July 26, 2006 H διαπολιτισμική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο…….. Δεν περιχαρακώνεται σε ειδικές διαπολιτισμικές δραστηριότητες Δεν σημαίνει διδασκαλία ενός και μόνο ομώνυμου μαθήματος, αλλά διαχέεται σε όλες τις θεματικές του ΑΠ Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

12 Social Studies Summer Institute
July 26, 2006 Η Διαπολιτισμική Αγωγή Δεν είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση για τους αλλοδαπούς ή για τις μειονοτικές ομάδες. Δεν απευθύνεται στα παιδιά τα οποία ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, αλλά σε όλους εμάς και ιδιαίτερα στο σύγχρονο σχολείο ως θεσμό ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας. Δεν είναι ένα καινούριο «μάθημα» στο πρόγραμμα σπουδών, που σκοπεύει στο να μας διδάξει για τους διάφορους πολιτισμούς. Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

13 Social Studies Summer Institute
July 26, 2006 Η Διαπολιτισμική Αγωγή Δεν είναι μια δραστηριότητα που γίνεται κατά τη διάρκεια ενός καθιερωμένου χρονικού πλαισίου, αλλά μια διάσταση, που πρέπει να διαχέεται σ’ ολόκληρο το σχολικό πρόγραμμα, μια κοινωνική και πολιτική στάση που να προσανατολίζει οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στα σχολεία. Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

14 Social Studies Summer Institute
July 26, 2006 Η Διαπολιτισμική Αγωγή Προτείνει ιδέες και πρακτικές που ενθαρρύνουν την ανακάλυψη των αμοιβαίων σχέσεων για υπέρβαση των εμποδίων και διαφορών. Συνδέεται στενά με άλλες εκπαιδευτικές φιλοσοφίες, όπως η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αντιρατσιστική εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενάντια στις προκαταλήψεις, η εκπαίδευση για τη διαχείριση συγκρούσεων, η εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτότητα. Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

15 Social Studies Summer Institute
July 26, 2006 Διαπολιτισμική Αγωγή Συνοψίζοντας, διαπολιτισμική αγωγή σημαίνει: Αλληλεπίδραση, ανταλλαγή, επικοινωνία, συνεργασία, υπέρβαση των πολιτισμικών εμποδίων, αλληλεγγύη, συμφιλίωση, εμπιστοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

16 Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Social Studies Summer Institute Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης July 26, 2006 Ενσυναίσθηση, δηλαδή η κατανόηση των προβλημάτων των άλλων και της διαφορετικότητάς τους. Αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των κρατών και των φυλών και παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και την αδικία. Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

17 Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Social Studies Summer Institute Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης July 26, 2006 Ο σεβασμός προς κάθε άλλον άνθρωπο Η διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου Συνεργασία και επίλυση συγκρούσεων Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

18 Στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής
Social Studies Summer Institute Στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής July 26, 2006 Η αποδοχή και βελτίωση της εικόνας του εαυτού Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι διαμορφώνουν άποψη για μας από στοιχεία που οι ίδιοι δίνουμε και ενισχύουμε Να συνειδητοποιήσουν τα θετικά χαρακτηριστικά του εαυτού τους Να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν τη φυσιολογικότητα των αδυναμιών και των δυνατοτήτων τους Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

19 Στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής
Social Studies Summer Institute Στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής July 26, 2006 Η απόκτηση βασικών συναισθηματικών δεξιοτήτων Η γνωριμία με τον κόσμο των συναισθημάτων, Η αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων Η κατανόηση της οπτικής του άλλου Ο χειρισμός των συναισθημάτων Η χρήση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης αρνητικών συναισθημάτων Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

20 Στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής
Social Studies Summer Institute Στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής July 26, 2006 Η αναγνώριση και αποδοχή της έννοιας της διαφορετικότητας Η κατανόηση της έννοιας της διαφορετικότητας στους επιμέρους τομείς της (φύλο, πολιτισμό, θρησκεία κλπ) Η εξοικείωσή τους με πολιτισμούς και κουλτούρες διαφορετικούς από τη δική τους Η επισήμανση όχι μόνο των πολιτισμικών διαφορών αλλά και των ομοιοτήτων ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο. Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

21 Social Studies Summer Institute
July 26, 2006 Η Διαπολιτισμική «Πορεία» Γνωριμία με τον Άλλο Απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης Διαπολιτισμική επικοινωνία (σημασία γνώσης της γλώσσας και κατασκευή κοινού κώδικα επικοινωνίας) Συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ατόμων μιας κοινωνίας Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

22 Social Studies Summer Institute
July 26, 2006 Συνοψίζοντας, η διαπολιτισμική αγωγή στο ελληνικό νηπιαγωγείο αποσκοπεί στο……… 1. Να καλλιεργηθεί η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση όλων των παιδιών και η υπερηφάνεια για την καταγωγή και τον πολιτισμό τους. 2. Να μάθουν καλά την ελληνική γλώσσα και να την χειρίζονται με άνεση σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις για την ικανοποίηση των ατομικών και κοινωνικών αναγκών τους Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

23 Social Studies Summer Institute
Η διαπολιτισμική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο July 26, 2006 Πρωταρχική επιδίωξη μας να μάθουμε: Ποιοι είναι εκείνοι που βρίσκονται μέσα σε αυτήν την τάξη. (Γενεαλογικό δέντρο, ατομικό βιβλίο παιδιού, παιγνίδια με τα ονόματα λένε πώς το πήραν, από πού, αν τους αρέσει και ποιο είναι αυτό που θα τους άρεσε). Ποιο είναι το δικό μου υπόβαθρο, οι καταβολές μου και τα βιώματά μου. Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

24 Social Studies Summer Institute
Η διαπολιτισμική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο July 26, 2006 Η αναφορά στις χώρες των παιδιών είναι δόκιμο να γίνεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, χωρίς ετικέτες (Αλβανός). Αφού έχουν αντληθεί κάποιες πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης των παιδιών (με δραστηριότητες που δεν εξαντλούνται στο πρώτο διάστημα της σχολικής χρονιάς), στις καθημερινές ρουτίνες (π.χ. καιρός) μπορεί να γίνεται λόγος σε αυτές με φυσικό και αβίαστο τρόπο. Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

25 Social Studies Summer Institute
Η διαπολιτισμική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο July 26, 2006 Θυμηθείτε: Ένα παιδί αισθάνεται καλύτερα ως μέλος της ομάδας όταν ακούει: «Αυτό στα ελληνικά λέγεται ποτήρι, στα αλβανικά λέγεται…..», αντί «Αυτό εμείς στην Ελλάδα το λέμε ποτήρι και εσείς στην Αλβανία το λέτε…..» Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

26 Social Studies Summer Institute
Η διαπολιτισμική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο July 26, 2006 Εντοπισμός βασικών ομοιοτήτων και διαφορών αναφορικά με: Την Ηλικία, Το Φύλο Το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον Τις ειδικές ανάγκες Τη Θρησκεία Τη γλώσσα Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

27 Social Studies Summer Institute
Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών July 26, 2006 Αναρτημένων αυτοσχέδιων πολύγλωσσων λεξικών με καθημερινές εκφράσεις και, φυσικά, μέσω της χρήσης αυτών από τα παιδιά και τους παιδαγωγούς. 2) Επικόλλησης πολύγλωσσων ετικετών επάνω στα αντικείμενα (έπιπλα, παιχνίδια, υλικά) που υπάρχουν στο νηπιαγωγείο. 3) Επικάλυψης των χώρων εικαστικών με πολύγλωσσες εφημερίδες, κάτι που συντελεί στην εξοικείωση με την πολυγλωσσία και με τον γραπτό λόγο, καθώς προσφέρονται τα ερεθίσματα για να εκφράζονται απορίες και να γίνονται σχετικές συζητήσεις, 4) Συστηματικής ακρόασης παιδικών τραγουδιών σε διάφορες γλώσσες, 6) Ανάγνωσης ιστοριών (κατά προτίμηση των ίδιων) σε γλώσσες που εκπροσωπούνται στο σχολείο. 7) Φωτογραφική εκπροσώπηση των οικογενειών και των αγαπημένων προσώπων, αντικειμένων και συνηθειών των παιδιών με σκοπό την έκφραση της ατομικότητας και τη νομιμοποίηση της ποικιλομορφίας (Οι εικόνες προέρχονται από νηπιαγωγεία των Χανίων (Δραμίων, Αγ. Σαράντα, 23ο, Χανίων, Πλατανιά) Amelia Courts, Exec. Director ESL/International Schools

28 Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών
Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

29 Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών
Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

30 Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών
Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

31 Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών
Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

32 Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών
Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

33 Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών
Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

34 Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών
Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

35 Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με σημεία αναφοράς όλων των παιδιών
Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

36 Στο νηπιαγωγείο Πλατανιά
Πώς ξεκίνησαν όλα... Στο νηπιαγωγείο Πλατανιά Θα ήθελα οι γονείς να συμμετέχουν στη ζωή του νηπ/γείου μας,να έχουν λόγο,χώρο και άποψη,ιδιαίτερα οι μετανάστες! Τί θα κάνουμε με τη χριστουγεννιάτικη γιορτή;Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια!

37 Νόστιμοι λουκουμάδες ‘’petulla’’, συνταγή από Αλβανία!
Μπράβο μαμά! Τους τηγανίζεις σε καυτό λάδι και ρίχνεις από πάνω μέλι! Κι εμείς έτσι τους φτιάχνουμε!

38 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από cd στα πολωνικά!
Στην Πολωνία λένε τα κάλαντα κρατώντας ένα αστέρι!

39 Χριστουγεννιάτικο τραγούδι από την
Αλβανία μαμά και κόρη μας το τραγουδούν στα αλβανικά και στα ελληνικά σε ελεύθερη μετάφραση που έκανε η ίδια η μαμά! Ντύθηκα χριστ/κα γιατί ήρθε η μαμά μου!

40 Ελληνικά χριστουγεννιάτικα έθιμα του παλιού καλού καιρού!
Πες μας παππού πώς έλεγες εσύ τα κάλαντα; Τα μάθαμε όλα με λεπτομέρειες και μετά...

41 Η μαμά μου θυμήθηκε Χριστούγεννα στην Αλβανία με τη γιαγιά της.
Πήγαινε στο σπίτι της γιαγιάς, τη φιλούσε, της έλεγε Χρόνια πολλά... ...και η γιαγιά της χάριζε φρούτα και ξηρούς καρπούς! Το καλάθι έχει μικρά σακουλάκια –δωράκια που δίνω στα εγγονάκια μου!

42 Ένας μικρός επίλογος... Η γιορτή ήταν χειροποίητη:γράψαμε τους στίχους των ποιημάτων,βρήκαμε πληροφορίες και φωτο για κάθε χώρα, μουσικές και τραγούδια. Έτσι μάθαμε πολλά για τα ήθη κι έθιμα των χωρών προέλευσης των μαθητών μας. Το πιο συγκινητικό ήταν η ανταπόκριση των γονιών και η χαρά των παιδιών! Κατερίνα Κούρκουλου Ελένη Γουβεράκη

43 Μητρική και δεύτερη γλώσσα
Όλα τα παιδιά είναι γνωστικά, γλωσσικά κ συναισθηματικά συνδεδεμένα με τη γλώσσα κ την κουλτούρα της οικογένειας τους. Η γλώσσα που τα νανούρισαν μωρά έχει μεγάλη σημασία για αυτά Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

44 Μητρική και δεύτερη γλώσσα
Τα παιδιά μπορούν να επιδείξουν τις γνώσεις κ ικανότητες τους με πολλούς τρόπους Χωρίς ένα πλαίσιο που να είναι κατανοητό και να έχει σημασία για το παιδί η διδασκαλία 2ης γλώσσας είναι δύσκολη Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

45 Μητρική και δεύτερη γλώσσα
Δίνοντας ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη πρώτη - μητρική τους γλώσσα επεκτείνουν την κατανόησή τους για τη γλώσσα Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραμματισμού στην πρώτη γλώσσα μεταφέρονται και στη δεύτερη Ικανότητες εναλλαγής κώδικα - Μιλούν με βάση τον ακροατή και το περιβάλλον Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

46 Μητρική και δεύτερη γλώσσα
Μαθαίνοντας 2 γλώσσες βοηθά στην μεταγλωσσική αντίληψη. Συζητούν τις διαφορές μεταξύ των γλωσσών Η αναγνώριση και η χρήση της μητρικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο βοηθά στην ενδυνάμωση της αυτοϊδέας και αυτοπεποίθησης του παιδιού. Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

47 Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής
Έμφαση στην επικοινωνία Χρήση της επίδειξης της δράσης για τη μεταφορά του νοήματος Η νέα γλωσσική πληροφορία παρουσιάζεται στο πλαίσιο των ήδη γνωστών Χρήση απλών προτάσεων και αποφυγή περίπλοκης σύνταξης Επαναλαμβανόμενη χρήση προτάσεων, μοτίβων και ρουτινών Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

48 Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής
Εκμεταλλεύεται ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ όλες τις περιστάσεις, προκειμένου να αλληλεπιδρά με τους μαθητές. Π.χ. την ώρα της ζωγραφικής και του φαγητού για να αναφερθεί σε γεύσεις, μορφές, χρώματα, συναισθήματα. Αναγνωρίζει ότι τα παιδιά από διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα χρειάζονται περισσότερο χρόνο να εμπεδώσουν έννοιες στα ελληνικά. Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

49 Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής
Βεβαιώνεται ότι ΟΛΑ τα παιδιά καταλαβαίνουν τις οδηγίες του. ‘Oπως για παράδειγμα:. ακολούθησε αυτήν την κατεύθυνση, περίγραψέ μου…., ζωγράφισε….., γράψε το όνομά σου. Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

50 Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής
Σε περίπτωση που κάποια παιδιά δεν μιλούν αλλά ούτε και καταλαβαίνουν καθόλου την ελληνική γλώσσα μπορεί αρχικά να επικοινωνεί μαζί τους με: Παντομίμα – παιχνίδια ρόλων Χειρονομίες Επίδειξη πραγματικών αντικειμένων Πρόχειρο σχεδιάγραμμα Με τη χρησιμοποίηση της λέξης στη γλώσσα των παιδιών (εφόσον είναι δυνατόν). Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

51 Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής
Δίδει έμφαση στις ερωτήσεις: Ποιος…., Πού….., Πότε….., Τι…., Πώς…..(Π) Διαβάζει κάθε μέρα ένα βιβλίο (εικονογραφημένο με ή χωρίς κείμενο, γνώσεων ή λογοτεχνίας) σε μια ΜΙΚΡΗ, μεικτή εθνοτικά, γλωσσικά, πολιτισμικά, ομάδα παιδιών (4-5 άτομα). Μπορεί να ακολουθήσει αναδιήγηση ή διάφορα σχετικά γλωσσικά παιχνίδια. (Κύβος πλοκής). Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

52 Επιλογή λογοτεχνίας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας
ΑΚΡΙΒΕΙΑ Αντιπροσωπεύει σωστά την κουλτούρα; Οι πληροφορίες είναι πρόσφατες; ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Παρουσιάζονται σαν στερεότυπα της κουλτούρας; Η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι ακριβής; Τα ονόματα τους είναι αυθεντικά; ΓΛΩΣΣΑ Υπάρχουν λέξεις ή εικόνες που είναι προσβλητικές; Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

53 Η στάση και οι επιλογές του εκπαιδευτικού στη χρήση της ελληνικής
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Οι χαρακτήρες θεωρούνται μέρος της κοινωνίας ή ξένοι; ΕΙΚΟΝΓΡΑΦΗΣΗ Οι εικόνες είναι ακριβείς; Αποφεύγουν στερεότυπα και καρικατούρες; ΓΕΝΙΚΑ Το παραμύθι πληροφορεί και διαφωτίζει τα άτομα άλλων πολιτισμικών καταβολών; Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

54 Για να υποστηρίξομε πάντως όλα τα παιδιά στην προσχολική αγωγή να αναπτυχθούν γλωσσικά και να διαμορφώσουν την ταυτότητα και την αυτοεκτίμησή τους πρέπει…………… Να μη λησμονούμε πως και όταν ακόμα οι άλλες γλώσσες είναι απούσες από την τάξη μας αυτές είναι παρούσες στη μάθηση που πραγματοποιείται από τα ίδια τα παιδιά, των οποίων η πραγματικότητα περισσότερο ή λιγότερο, συντίθεται από την παράλληλη χρήση δύο γλωσσικών κωδίκων, ο καθένας από τους οποίους εκφράζει και την ιδιαίτερη σχέση του παιδιού με την κάθε μια από τις πατρίδες του (Σκούρτου, 2003). Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη

55 Για να για να γίνουν όλα αυτά απαιτείται…..
Στήριξη και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φεβρουάριος 2010 Π. Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη


Κατέβασμα ppt "Social Studies Summer Institute"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google