Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013

2 Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ: Τη διαφοροποίηση που έχει προκύψει στο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα λειτουργεί κατά τα τελευταία τρία χρόνια (μείωση περιφερειακού ΑΕΠ, μείωση της απασχόλησης, αύξηση της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας) και είχε σαν συνέπεια την ανάδειξη μιας σειράς δυσχερειών κατά την υλοποίηση του ΠΕΠ. Την αδήριτη ανάγκη επανεκκίνησης της οικονομίας και την επάνοδο σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Tην επιτάχυνση της εφαρμογής του Προγράμματος (μέσω της εκκαθάρισης λιμναζόντων έργων και μείωσης των πόρων σε ΚΘΠ με σημαντικές καθυστερήσεις στην ένταξη και υλοποίηση έργων).

3 Tην επίτευξη των στόχων σε όρους απορρόφησης που απορρέουν από το Μνημόνιο. Τη μείωση του κινδύνου απώλειας πόρων. Την εξυπηρέτηση, κατά το δυνατόν, των στόχων που θέτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» με ενίσχυση των δράσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής διασφαλίζοντας και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από το earmarking.

4 ΓΕΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ενίσχυση της συμβολής του Προγράμματος στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας και της χώρας. Διαχειριστικός εξορθολογισμός του Προγράμματος. Τακτοποίηση ζητημάτων υπερδέσμευσης που χαρακτηρίζουν το ΠΕΠ. Αναθεώρηση και τακτοποίηση του πλέγματος ποσοτικών στόχων και δεικτών του Προγράμματος. Ενίσχυση των δυνατοτήτων αποτελεσματικού σχεδιασμού του αντίστοιχου ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-20.

5 ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 1η έρευνα πεδίου: Αποτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ Αττικής στη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης. 2η έρευνα πεδίου: Αποτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ Αττικής στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

6 3η έρευνα πεδίου: H συμβολή των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ Αττικής. 4η έρευνα πεδίου: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Η διεξαγωγή των ερευνών βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι έρευνες πεδίου θα αποτελέσουν διακριτή ενότητα στο πλαίσιο του Παραδοτέου Δ «Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2013» (Επικαιροποίηση Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί έως 29 Νοεμβρίου 2013.


Κατέβασμα ppt "Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google