Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στη σύγχρονη κοινωνία, το οικονομικό, βιομηχανικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και οι συνθήκες ζωής μεταβάλλονται ραγδαία.Η άνθιση της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στη σύγχρονη κοινωνία, το οικονομικό, βιομηχανικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και οι συνθήκες ζωής μεταβάλλονται ραγδαία.Η άνθιση της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Στη σύγχρονη κοινωνία, το οικονομικό, βιομηχανικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και οι συνθήκες ζωής μεταβάλλονται ραγδαία.Η άνθιση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της είναι τεράστια ενώ παράλληλα οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των πολιτών αλλά και των ίδιων των κρατών για παροχή προηγμένων υπηρεσιών ολοένα αυξάνουν. Στο σημερινό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας, η βάση πάνω στην οποία θα θεμελιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη ενός κράτους ή και μιας περιφέρειας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από προηγμένες δικτυακές υποδομές υψηλής ποιότητας, ορθολογικά κοστολογημένες, οι οποίες θα προσφέρουν επαρκείς ρυθμούς μετάδοσης και αδιάλειπτη λειτουργία στους χρήστες καθώς και εύκολη δυνατότητα πρόσβασης για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Τα δίκτυα «ευρυζωνικής πρόσβασης» μπορούν να καλύψουν από τεχνολογικής σκοπιάς αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις και η ταχεία ανάπτυξη τους αποτελεί για όλα τα αναπτυγμένα και αρκετά αναπτυσσόμενα κράτη σημαντικό στρατηγικό στόχο.

3 Καναδικό Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το τι σημαίνει ευρυζωνικότητα θα πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό. Αρχικά ο όρος ευρυζωνικότητα (broad band) ήταν ένας τεχνικός όρος που αναφερόταν στην ποσότητα της πληροφορίας που μπορούσε να μεταφερθεί ανάμεσα σε δύο επικοινωνούσες οντότητες μέσω ενός τηλεπικοινωνιακού καναλιού. Όμως στην προσπάθεια διατύπωσης της ευρυζωνικής πρόσβασης,οι διάφορες ομάδες εργασίας που συστάθηκαν από τα ενδιαφερόμενα κράτη κατέληξαν σε ένα σύνολο διαφορετικών ορισμών, κυρίως λόγω της δυναμικής φύσης του τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος όπου οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες αλλά και η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων βρίσκεται σε συνεχή αναδιαμόρφωση. Έτσι σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε στις Η.Π.Α., η ευρυζωνική πρόσβαση καθορίζεται αποκλειστικά από τους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, στον αντίστοιχο Καναδικό βασίζεται στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες και στον Ιταλικό που θεωρεί την ευρυζωνική πρόσβαση ως ένα τεχνικό περιβάλλον. Όμως προβλέποντας σε έναν ευρείας αποδοχής και διαχρονικό ορισμό της ευρυζωνικότητας ο οποίος θα λάμβανε υπόψη του τις τεχνολογικές αλλά και οικονομικές, κοινωνικές και ρυθμιστικές παραμέτρους προτείνεται με την ευρεία έννοια του όρου του,ο παρακάτω:

4 Ως Ευρυζωνικότητα ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον αποτελούμενο από: α) Την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και με ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων β) Την κατάλληλη δικτυακή υποδομή γ) την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει δ) Το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας και την προστασία του ανταγωνισμού

5 Δυστυχώς, ο όρος « ευρυζωνικότητα » είναι δυσνόητος και προέρχεται σχεδόν αυτούσιος από τα τεχνολογικά εργαστήρια, προκειμένου να υποδηλώσει υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης. Είναι εύλογο μεγάλο ποσοστό των πολιτών να μην αντιλαμβάνεται ούτε την έννοια του, και πολύ περισσότερο τη σημασία του. Στην πραγματικότητα και σε καθημερινούς όρους, η « ευρυζωνικότητα » αποτελεί συνδυασμό υποδομής και ψηφιακών ( « ευρυζωνικών » ) υπηρεσιών που καλύπτουν τομείς όπως εκπαίδευση, υγεία, δημόσια διοίκηση, επιχειρήσεις, ψυχαγωγία, επικοινωνία, πληροφόρηση κλπ. Τέτοιου είδους Ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι οι παρακάτω: E-learning E-health E-commerce Applications on demand (Video, News, Music on Demand) E-gaming Peer to peer applications Advanced Communications Interactive TV Virtual / Augmented / Mixed Reality

6 Οι ευρυζωνικές υποδομές αφορούν δίκτυα τηλεπικοινωνιών που εγγυώνται την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφορία και τα συστήματα επικοινωνίας, για την εκπλήρωση των αναγκών τους. Μεταφέρουν ήχο, εικόνα, δεδομένα σε πολύ υψηλές ταχύτητες και παρέχουν πολλαπλές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Οι κυριότερες ευρυζωνικές τεχνολογίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: τις ενσύρματες και τις ασύρματες. Αυτές με τη σειρά τους χωρίζονται στις εξής επιμέρους τεχνολογίες. Έχουμε λοιπόν: Ενσύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες: Δίκτυα οπτικών ινών Δίκτυα Τεχνολογίας xDSL Ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες: Wi -Fi, Wi-Max 3G/ UMTS Δορυφορικές Τεχνολογίες (Hellas Sat)

7 Ενσύρματες ευρυζωνικές Τεχνολογίες: (1/2) Οπτικές Ίνες - Δίκτυα Οπτικών Ινών :Οι οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικά δίκτυα αλλά και για μεταδόσεις σε μεγάλες αποστάσεις (δίκτυα ευρείας περιοχής). Έχουν στο κέντρο τους τον πυρήνα μέσω του οποίου μεταδίδεται το οπτικό σήμα. Ο πυρήνας εγκλωβίζει τις ακτίνες φωτός και τις οδηγεί στο τέρμα. Παρακάτω βλέπουμε από τι αποτελείται μια οπτική ίνα Ανάλογα με το που τερματίζεται η οπτική ίνα έχουμε τις εξής περιπτώσεις: FTTH (Fiber to the Home): Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι τον τελικό χρήστη. FTTB (Fiber to the Building): Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι το κτήριο, ενώ μέσα σ’ αυτό η διασύνδεση συνεχίζεται με συνεστραμμένα ζεύγη χαλκού. FTTC (Fiber to the Curb): Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι τα ΚΑΦΑΟ και μετά η σύνδεση συνεχίζεται με καλώδια χαλκού. Προστατευτικό εξωτερικό περίβλημα Εσωτερική Επικάλυψη Οπτική Ίνα

8 Ενσύρματες ευρυζωνικές Τεχνολογίες: (2/2) Τεχνολογίες xDSL:Το DSL (Digital Subscriber Line) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με υψηλή ταχύτητα, μέσω των ήδη υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία, εξυπηρετούν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες όλου του πλανήτη. Το “x” στη συντομογραφία προκύπτει από την ύπαρξη πολλών διαφορετικών και ασύμβατων προδιαγραφών, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης του σήματος και την δυνατότητα συμμετρικής ή ασύμμετρης μετάδοσης υπάρχουν διαφορετικά είδη xDSL εκ των οποίων οι πιο σημαντικές είναι οι παρακάτω. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των διαφόρων xDSL τεχνολογιών. ΤύποςΜέγιστη Αποστολή Δεδομένων Μέγιστη Λήψη Δεδομένων Μέγιστη Απόσταση ADSL 800 Kbps8 Mbps5,500 m HDSL1.54 Mbps 3,650 m VDSL16 Mbps52 Mbps1,200 m SDSL2.3 Mbps 6,700 m MSDSL2 Mbps 8,800 m RADSL1 Mbps7 Mbps5,500 m IDSL144 Kbps 10,700 m

9 Ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες(1/2): Wi-Fi :Το Wi-Fi (Wireless Fidelity) είναι ακριβώς αυτό που υπονοεί το όνομά του στα αγγλικά: Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. Χωρίς να χρειάζεται καλωδίωση και με τη χρήση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ802.11, το wi-fi προσφέρει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεση. Μοναδική προϋπόθεση, ο υπολογιστής ή το κινητό τηλέφωνο του χρήστη να βρίσκονται εντός της εμβέλειας ενός σταθμού wi-fi, του λεγόμενου και hotspot. ΠρότυποΡυθμός μεταφοράς δεδομένων (Max) Συνήθης εμβέλεια σε εσωτερικούς χώρους ΣυχνότηταΛεπτομέρειες 802.11b11 Mbps30-45 μέτρα2.4 GHzΚαλή εμβέλεια /ευάλωτο σε παρεμβολές 802.11g54 Mbps30-45 μέτρα2.4 GHzΥψηλότερες ταχύτητες από το 802.11b σε μικρότερες αποστάσεις-συμβατό με συσκευές 802.11b 802.11a54 Mbps7-20 μέτρα5 GHzΕίναι λιγότερο ευάλωτο σε παρεμβολές, αλλά δεν συνεργάζεται με άλλα πρότυπα και γι’ αυτό δεν χρησιμοποιείται συχνά

10 Ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες(2/2): WiMAX; Είναι το πρότυπο 802.16 που υιοθετήθηκε το 2003 από την ΙΕΕΕ προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για ασύρματη πρόσβαση ευρείας ζώνης. Λειτουργεί με παρεμφερή τρόπο με το wi-fi, ωστόσο με πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Ταυτόχρονα παρέχει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, ασφαλή μετάδοση και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι βασικότερες χρήσης του είναι για: Δίκτυα κορμού στα κυψελωτά συστήματα κινητής τηλεφωνίας Broadband on Demand Παρέχει κάλυψη σε περιοχές που είναι αδύνατον να καλυφθούν με χρήση χαλκού ή οπτικής ίνας 3G/ UMTS(Universal Mobile Telecommunications): Πρόκειται για την εξέλιξη σε σχέση με την χωρητικότητα, την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων και την ύπαρξη νέων υπηρεσιών, των κινητών δικτύων 2ης γενιάς. Δορυφορικές Τεχνολογίες (Hellas- Sat): Η δορυφορική τεχνολογία προσφέρει αμφίδρομες ευρυζωνικές υπηρεσίες μετάδοσης φωνής, δεδομένων, εικόνας και video μέσω του δορυφόρου. Οι υπηρεσίες της HELLAS SAT είναι διαθέσιμες τόσο σε περιοχές όπου οι επίγειες ευρυζωνικές συνδέσεις δεν υπάρχουν όσο και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επίγεια τηλεπικοινωνιακή υποδομή.

11 Στον πίνακα που ακολουθεί θα δούμε περιληπτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας. Έτσι έχουμε: ΜέθοδοςΣυνΠλην Αναλογική τηλεφωνική γραμμή(PSTN) Οικονομική και διατίθεται σχεδόν παγκοσμίωςΠολύ χαμηλό εύρος ζώνης. Χρειάζεται πρόσθετη γραμμή (καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με φωνητικές επικοινωνίες). ISDNΔιατίθεται ευρέως και παρέχει ικανοποιητικό εύρος ζώνης Δεν διατίθεται πολύ υψηλό εύρος ζώνης (με υπηρεσία βασικής ταχύτητας). Μπορεί να είναι σχετικά ακριβή σύνδεση. xDSL / ΚαλωδιακήΔιατίθενται διάφορες υπηρεσίες για διαφορετικές απαιτήσεις εύρους ζώνης (με πολύ υψηλό εύρος ζώνης στην κορυφή). Ο ανταγωνισμός επιφέρει πτώση του κόστους. Δεν είναι πάντα διαθέσιμη, ειδικά σε αγροτικές περιοχές. Το εύρος ζώνης συνήθως χρησιμοποιείται από κοινού με άλλους χρήστες. ΔορυφορικήΙκανοποιητικό εύρος ζώνης. Παρέχονται υπηρεσίες και σε αγροτικές περιοχές. Επηρεάζεται από τις κακές καιρικές συνθήκες. Μάλλον ψηλό κόστος. Μισθωμένη γραμμή Πολύ υψηλό εύρος ζώνης. Εγγυημένα επίπεδα υπηρεσιών. Ακριβά στην εγκατάσταση και υψηλό κόστος χρήσης. Ασύρματο δίκτυοΚινητή πρόσβαση από δημόσιες τοποθεσίες (αεροδρόμια, καφετερίες, κλπ.). Τα σημεία πρόσβασης (θερμά σημεία) δεν υπάρχουν εκτός αστικών περιοχών.

12 Τα οικονομικά αναπτυξιακά οφέλη που προκύπτουν από τη διάδοση και τη χρήση των ευρυζωνικών δικτύων είναι: Δημιουργικότητα και ευελιξία εργασίας Μειωμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση Εύρεση καλύτερα καταρτισμένου τεχνικού προσωπικού Βελτιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα Ευρυζωνικότητα και επιστήμες υγείας Ελευθερία, νέες ευκαιρίες και ελπίδες Για τις επιχειρήσεις πιο συγκεκριμένα η ευρυζωνικότητα προσφέρει: Αποτελεσματικότητα Περιορισμό Κόστους Στήριξη Πελατών Επικοινωνία Ευελιξία

13 Οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την χαμηλή διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην χώρα μας είναι πολλές και αφορούν τόσο τους τελικούς χρήστες όσο και τους παρόχους και το κράτος. Παρακάτω θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε αυτές: Υψηλό Κόστος Έλλειψη ανταγωνιστικών υποδομών Κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ελληνικού πληθυσμού Γεωγραφικοί λόγοι

14 Ψηφιακή Στρατηγική 2006-20013:

15 Η Ελλάδα δυστυχώς από το 2000 και για περισσότερα από τέσσερα έτη βρίσκεται καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις στην αξιοποίηση του γρήγορου (ευρυζωνικού) Internet, σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες διεθνείς έρευνες. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία του Πρατηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας το ποσοστό διείσδυσης ανήλθε σε: 0,1% στις αρχές του 2004 1,5% στο τέλος του 2005, έναντι του 0,5% που είχαμε στις αρχές του 2005 2,6% την 1.7.2006 ΣΗΜΕΡΑ, η ευρυζωνική διείσδυση ανέρχεται στα επίπεδα του 6,84%(1 η Ιουλίου 2007). Παρόλο όμως που υπερβήκαμε το εθνικό μας στόχο για τα τέλη του 2008, η Ελλάδα δυστυχώς ακόμη κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης. Βραχυπρόθεσμες προοπτικές: Διαμορφώνονται τρία αναφορικά σενάρια για τα επίπεδα διείσδυσης στα τέλη του τρέχοντος εξαμήνου. Συντηρητικό σενάριο: θα κυμανθεί στα επίπεδα 8,6-8,8% -> μείωση της ζήτησης κατά 20-25% Μέσο σενάριο: η διείσδυση θα κυμανθεί στα επίπεδα του 9,2-9,6% ->σταθεροποίηση του ρυθμού ανάπτυξης της ζήτησης Αισιόδοξο σενάριο: η διείσδυση θα κυμανθεί στα επίπεδα του 9,9-10,3% ->αύξηση της ζήτησης κατά περίπου 20-25%

16 Στο παρακάτω διάγραμμα αναπαρίσταται ο Βαθμός Διείσδυσης και το Πλήθος των Ευρυζωνικών από 1 η Ιουλίου 2002- 1 η Ιουλίου 2007

17 Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από μελέτη της Επιτροπής Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται η τάση να προστίθενται συνεχώς νέες ευρυζωνικές γραμμές γεγονός που καταδεικνύει την αύξηση της ευρυζωνικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση στην ευρυζωνική πρόσβαση αφού αντιστοιχεί στο 18,6% όλων των ευρυζωνικών γραμμών και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία με 16,4% και 16,0% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται συνοπτικά το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. την 1η Ιανουαρίου 2007.

18 Οι Βασικότεροι πάροχοι ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα είναι οι παρακάτω: 1.ALTEC TELECOMS Α.Ε. 2.FORTHNET 3.HOL (HELLAS ON LINE) 4.OTENET 5.TELEDOME Α.Ε.Β.Ε. 6.TelePassport Telecommunications 7.Tellas 8.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΕΕ 9.VIVODI Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

19 Η ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης όπως συμπεράναμε από όλα τα παραπάνω αποτελεί επιτακτική ανάγκη για όλα τα κράτη και για αυτό όλοι οι φορείς του κάθε κράτους ξεχωριστά καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να μην διευρυνθεί το ψηφιακό χάσμα κάτι που θα φέρει σε πολύ δύσκολή θέση, ειδικά τα υποανάπτυκτα κράτη. Έτσι, η παρέμβαση για ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί ανάγκη και υποχρέωση όλων.

20


Κατέβασμα ppt "Στη σύγχρονη κοινωνία, το οικονομικό, βιομηχανικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και οι συνθήκες ζωής μεταβάλλονται ραγδαία.Η άνθιση της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google