Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημήτρης Κούσιας, Οικονομολόγος-Msc Πληροφορική και Διοίκηση Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημήτρης Κούσιας, Οικονομολόγος-Msc Πληροφορική και Διοίκηση Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημήτρης Κούσιας, Οικονομολόγος-Msc Πληροφορική και Διοίκηση Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ

2 Η ανεργία σήμερα  28% τον Νοέμβριο του 2013  26,3% τον Νοέμβριο του 2012  24,9% στους άνδρες  32,2% στις γυναίκες  61% στους νέους

3 Η ανεργία στους νέους πτυχιούχους Αύξηση 189%!!!!!!! Από 6,3 % το 2008 σε 18,2% το 2012 και συνεχώς αυξάνει 1 στους 4 αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απασχολείται σε θέση εργασίας που απαιτεί χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο από αυτό που κατέχει

4 Τί είναι αυτοαπασχόληση; Αν και η διαφοροποίηση από την επιχειρηματικότητα έχει περισσότερο θεωρητική αξία…πρόκειται για την άσκηση επαγγέλματος χωρίς εταίρους Κατά κύριο λόγο αφορά την άσκηση επαγγέλματος το οποίο απαιτεί σχετική άδεια….(π.χ. δικηγόρος, ιατρός, κομμώτρια, λογιστής κτλ.)

5 Κατηγορίες αυτοαπασχόλησης 1. επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν την επιχείρησή τους µε τη βοήθεια υπαλλήλων 2. κλασικοί «ελεύθεροι επαγγελµατίες» οι οποίοι, για να εξασκήσουν το επάγγελµά τους, είναι υποχρεωµένοι να πληρούν συγκεκριµένες απαιτήσεις, να τηρούν κανονισµούς και κώδικες δεοντολογίας και συχνά υποβάλλονται σε διαδικασίες εξετάσεων για την εγγραφή τους σε δηµόσια µητρώα. Συνήθως επιδίδονται στις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες µόνοι τους ή σε συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες ή µε τη βοήθεια περιορισµένου αριθµού υπαλλήλων, εάν έχουν υπαλλήλους 3. βιοτέχνες, έµποροι και αγρότες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις παραδοσιακές µορφές αυτοαπασχόλησης. 4. αυτοαπασχολούµενοι εργαζόµενοι σε εξειδικευµένα επαγγέλµατα που δεν υπόκεινται σε ρύθµιση, καλούµενοι ενίοτε «νέοι επαγγελµατίες». 5. αυτοαπασχολούµενοι εργαζόµενοι σε µη εξειδικευµένα επαγγέλµατα, οι οποίοι διευθύνουν την επιχείρησή τους µε τη βοήθεια υπαλλήλων, αλλά ενίοτε και µε τη βοήθεια µελών της οικογένειάς τους.

6 Είδη αυτοαπασχόλησης 1/2 Η αυτοαπασχόληση ως έννοια καλύπτει αρκετές µορφές συµβατικών σχέσεων:  σύµβαση εργασίας  σύµβαση παροχής υπηρεσιών  αντιπροσωπεία  παροχή υπηρεσιών  πνευµατικά επαγγέλµατα (γιατροί, σύµβουλοι, διαφηµιστές)

7 Είδη αυτοαπασχόλησης 2/2 Υπάρχουν επίσης κάποιες νέες συµβατικές µορφές που πολλές φορές δεν διέπονται ρητά από τη νοµοθεσία:  δικαιόχρηση (franchising)  εργασίες µηχανικού  πρακτόρευση απαιτήσεων τρίτων (factoring)  χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)  σύµβαση διαχείρισης  µεταφορά τεχνογνωσίας  ανάπτυξη και παροχή λογισµικο ύ

8 Η αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα 1/2 65% για 65 ετών +, ΕΛΛΑΔΑ :32% 45,2% για 50-64 ετών 27,4% για 25-49 ετών ΕΥΡΩΖΩΝΗ:15,1% Ε.Ε.:15,2%

9 Η αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα 2/2 Επίσης, στη χώρα μας αυτοαπασχολείται το 37,5% των ανδρών, ποσοστό μεγαλύτερο από το ανάλογο των γυναικών (23,7%). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. είναι 19,3% και 10,3%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 28% των αυτοαπασχολουμένων στην Ε.Ε. διαθέτει υπαλλήλους, έναντι 22,4% στην Ελλάδα

10 Άποψη των πολιτών 1/2...Ποιά είναι η γνώμη σας σχετικά με την αυτοαπασχόληση; Περισσότεροι από τα 2/3 του πληθυσμού σε 24 χώρες έχουν θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Περισσότεροι από το 1/3 του πληθυσμού είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα έναρξης της δικής τους επιχείρησης (39%). Ιδιαίτερα οι νέοι κάτω των 30 ετών (77%) και όσοι έχουν ανώτατη μόρφωση (82%) θεωρούν την αυτοαπασχόληση σαν μια καλή επιλογή.

11 Άποψη των πολιτών 2/2 Η αυτοαπασχόληση έχει παγκοσμίως ευρεία φήμη. Οι άνθρωποι την συνδέουν με την ανεξαρτησία και την ελευθερία να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Παρ’ όλα αυτά, η πλειονότητα των ανθρώπων δεν αισθάνεται ότι οι κοινωνίες τους είναι «φιλικές» προς την επιχειρηματικότητα. Γι’αυτό το λόγο, περισσότερο από τα 2/3 του πληθυσμού δηλώνει ότι ο φόβος της αποτυχίας αποτελεί εμπόδιο στην έναρξη μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

12 Πλεονεκτήματα...Ποιός από τους παρακάτω λόγους σας εκφράζει για να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση;

13 Προϋποθέσεις Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες αξιολογείτε ότι είναι οι πιο σημαντικοί για την ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης;

14 Χαρακτηριστικά ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΕΠΙΜΟΝΗ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ (Αξιοποίηση ευκαιριών, επιδίωξη κοιν. αναγνώρισης, καταξίωσης) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (χάρισμα να πείθει τους άλλους, να εμπνέει και να καθοδηγεί. Εκπαίδευση, κατάρτιση, ενημέρωση, εμπειρία) ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ-εντιμότητα (υψηλό αίσθημα ευθύνης για τις πράξεις—λειτουργία στο πλαίσιο δεοντολογίας. Ο αγοραστής αξιολογεί) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

15 Οφέλη από την αυτοαπασχόληση ΕΙΣΟΔΗΜΑ (βάσει στατιστικών στοιχείων) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΞΙΩΣΗΣ- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

16 Δυσκολίες ΕΛΛΕΙΨΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ

17 Εμπόδια Γραφειοκρατία Υψηλή φορολογία Έλλειψη χρηματοδότησης Μη σταθερή φορολογία

18 Προοπτικές Μείωση της εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις Αύξηση της ανάγκης για outsourcing Υψηλό επίπεδο γνώσης Ανάπτυξη διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου Συρρίκνωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων Σε νέες δραστηριότητες με έμφαση στην καινοτομία

19 Βήματα……..  Έρευνα αγοράς  Πίστη στο στόχο  Οι επιδοτήσεις δεν είναι πανάκεια  Δικτυωθείτε  Μιλήστε-συζητήστε-συνεργαστείτε  Κοιτάξτε έξω  Ευρώπη, όχι μόνο Ελλάδα  Ευκαιρίες στην κρίση  Οι επιχειρήσεις είναι πελάτες  Όλα είναι τεχνολογία  Όφελος για την χώρα  Επενδύστε στον εαυτό σας

20 Ο τολμών νικά 1/2  Μεταφράζοντας την αυτοαπασχόληση: Ο παραπληγικός μεταφραστής Γιάννης Βλάχος δημιούργησε την ατομική επιχείρηση metaphrasis.gr, η οποία, σε συνεργασία με ανεξάρτητους συνεργάτες-μεταφραστές(οι οποίοι εργάζονται από τον δικό τους χώρο) διεκπεραιώνει μεταφραστικό έργο από την Ελληνική σε 12 Ευρωπαϊκές γλώσσες, και αντιστρόφως μέσω διαδικτύου.  Διοίκηση επιχειρήσεων εξ αποστάσεως: Ο Κωστής Μαμάσσης και οι συνεργάτες του φιλοδοξούν να ανανεώσουν τον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέροντας το Μegaventory (www. megaventory. com), μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει τη διαχείριση των εμπορικών λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού εξ αποστάσεως και αποκλειστικά μέσω Ιnternet.

21 Ο τολμών νικά 2/2  Συνεργασία προγραμματιστών Η/Υ: Ο κορυφαίος κατασκευαστής λογισμικού παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα στην Ελλάδα η BlackSheep Games, ο γνώρισε την επιτυχία επειδή προσέλαβε ικανούς freelancers. Η εταιρεία είναι ένας ανεξάρτητος δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών και έχει κατασκευάσει λογισμικό για όλες τις σημαντικές πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας όπως iOS, Android, και Windows.  Συμβουλές διακόσμησης μέσω διαδικτύου: Πολιτική Μηχανικός δημιούργησε διαδικτυακή επιχείρηση διακόσμηση σπιτιών μέσω internet, με βάση φωτογραφίες, τρισδιάστατα σχέδια και ηλεκτρονικές λίστες επίπλων και διακοσμητικών.

22 «Μην αναζητάς μια θέση εργασίας … Δημιούργησε την» Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Δημήτρης Κούσιας, Οικονομολόγος-Msc Πληροφορική και Διοίκηση Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google