Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το τέλος της άσκησης ή όποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Για να αρχίσετε πατήστε εδώεδώ Αγαπητός Γιώργος 1

3 Η παθητική Διάθεση Ρήματα παθητικής διάθεσης λέγονται αυτά, που σημαίνουν ότι το υποκ. δέχεται μια ενέργεια από κάποιον άλλο, δηλ. παθαίνει κάτι. Στην παθ. διάθ. τα ρ. έχουν τις ίδιες καταλήξεις με τη Μ.Φ, εκτός από το Μέλλοντα και τον Αόριστο: π.χ. Κῦρος προσκυνεῖται ὡς βασιλεύς ὑπό τῶν ἀμφ’αὐτῶν. Η παθητική Διάθεση Ρήματα παθητικής διάθεσης λέγονται αυτά, που σημαίνουν ότι το υποκ. δέχεται μια ενέργεια από κάποιον άλλο, δηλ. παθαίνει κάτι. Στην παθ. διάθ. τα ρ. έχουν τις ίδιες καταλήξεις με τη Μ.Φ, εκτός από το Μέλλοντα και τον Αόριστο: π.χ. Κῦρος προσκυνεῖται ὡς βασιλεύς ὑπό τῶν ἀμφ’αὐτῶν. Ο παθητικός Μέλλοντας σχηματίζεται από τις καταλήξεις του μέσου Μέλλ., με την προσθήκη, πριν απ’ αυτές του προσφύματος -θη: π.χ. Οριστ.:παιδευ-θή-σομαι, Ευκτ.: παιδευ-θη- σοίμην, Απαρμφ.: παιδευ-θή-σεσθαι, Μετοχή: παιδευ-θη-σόμενος,η,ον Ο παθητικός Μέλλοντας σχηματίζεται από τις καταλήξεις του μέσου Μέλλ., με την προσθήκη, πριν απ’ αυτές του προσφύματος -θη: π.χ. Οριστ.:παιδευ-θή-σομαι, Ευκτ.: παιδευ-θη- σοίμην, Απαρμφ.: παιδευ-θή-σεσθαι, Μετοχή: παιδευ-θη-σόμενος,η,ον Παρατηρήσεις Στα αφωνόληκτα ρ. γίνονται οι εξής μεταβολές στο χαρακτήρα του θέματος: α) στα ουρανικά: το (κ) και το (γ) γίνονται (χ): π.χ ἀλλάσσω(θ. ἀλλαγ-), ἀλλαχ-θή-σομαι, β) στα χειλικά: το (π) και το (β) γίνονται (φ): π.χ. κόπτομαι (θ. κόπ-), κοφ-θή-σομαι, γ) στα οδοντικά: το (τ), (δ) και (θ) γίνονται (σ): π.χ.πείθομαι(θ.πειθ-), πεισ-θή-σομαι Παρατηρήσεις Στα αφωνόληκτα ρ. γίνονται οι εξής μεταβολές στο χαρακτήρα του θέματος: α) στα ουρανικά: το (κ) και το (γ) γίνονται (χ): π.χ ἀλλάσσω(θ. ἀλλαγ-), ἀλλαχ-θή-σομαι, β) στα χειλικά: το (π) και το (β) γίνονται (φ): π.χ. κόπτομαι (θ. κόπ-), κοφ-θή-σομαι, γ) στα οδοντικά: το (τ), (δ) και (θ) γίνονται (σ): π.χ.πείθομαι(θ.πειθ-), πεισ-θή-σομαι Ο παθητικός αόριστος Οριστ.: ἐπαιδεύ-θη-ν, θη-ς, θη, θη-μεν, θη-τε, θη-σαν Υποτακτ.: παιδευ-θῶ, θῇς, θῇ, θῶ-μεν, θῆ-τε, θῶ-σι Ευκτική: παιδευ-θείην, θείης, θείη-θείημεν/θεῖμεν, θείητε/θεῖτε, θείησαν/θεῖεν Απαρμφ.: παιδευ-θῆναι, Μετοχή: παιδευθείς, θεῖσα, θέν Στα αφωνόληκτα: γίνονται οι ίδιες αλλαγές, που γίνονται και στον Μέλλοντα Ο παθητικός αόριστος Οριστ.: ἐπαιδεύ-θη-ν, θη-ς, θη, θη-μεν, θη-τε, θη-σαν Υποτακτ.: παιδευ-θῶ, θῇς, θῇ, θῶ-μεν, θῆ-τε, θῶ-σι Ευκτική: παιδευ-θείην, θείης, θείη-θείημεν/θεῖμεν, θείητε/θεῖτε, θείησαν/θεῖεν Απαρμφ.: παιδευ-θῆναι, Μετοχή: παιδευθείς, θεῖσα, θέν Στα αφωνόληκτα: γίνονται οι ίδιες αλλαγές, που γίνονται και στον Μέλλοντα Συνέχεια... ΕΜΠΡΟΣ 2 2

4 Ποιητικό αίτιο – Μετατροπή Ενεργ. Σύνταξης σε Παθητική Τα παθητικά ρήμ. συνοδεύονται συχνά από ένα προθετικό σύνολο, το οποίο δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα από το οποίο προέρχεται αυτό που παθαίνει το υποκείμενο του ρήματος. Αυτό το προθετικό σύνολο ονομάζεται «ποιητικό αίτιο». Συνήθως εκφράζεται: 1. με το «υπό + γενική», αλλά και με τις προθέσεις «παρά, ἀπό, πρός, ἐκ+γενική». 2. Με απλή δοτική, α)όταν το παθητικό ρήμα είναι συντελεσμένου χρόνου (παρακ., υπερσ., συντελ. μέλλ.) ή β)έχουμε ρηματικό επίθετο σε –τεος ή – τος(π.χ. διαβατέος ἐστιν ἡμῖν ὁ ποταμός) Αγαπητός Γιώργος 3 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ παραδείγματα 1.π.χ. πολλοί κατεκόπησαν ὑπό τῶν βαρβάρων, αλλά, 2. τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τάς σπονδάς 3. ταῦτα ἡμῖν ποιητέα=αυτά πρέπει να γίνουν από μας 1.π.χ. πολλοί κατεκόπησαν ὑπό τῶν βαρβάρων, αλλά, 2. τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τάς σπονδάς 3. ταῦτα ἡμῖν ποιητέα=αυτά πρέπει να γίνουν από μας

5 Κατά τη μετατροπή γίνονται οι εξής μεταβολές: 1. Το ενεργητικά ρήματα μετατρέπονται στα αντίστοιχα παθητικά 2. Το υποκείμενο της Ενεργ. σύνταξ. γίνεται ποιητικό αίτιο στην παθητική 3. Το αντικείμενο της ενεργ. σύνταξ. γίνεται υποκείμενο στην παθητική Αγαπητός Γιώργος 4 Οἱ πολέμιοι ἔτεμνον την γῆν ἡ γῆ ἐτέμνετο ὑπό τῶν πολεμίων ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ Οἱ διδάσκαλοι ἐπαίδευον τους νεανίας κάνετε κλικ στα βέλη Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική 1. Μετατροπή της Ενεργητικής Σύνταξης σε παθητική. Οἱ νεανίαι ἐπαιδεύοντο ὑπό τῶν διδασκάλων Οἱ ἰατροί εὑρήκασιν πολλάς θεραπείας Πολλαί θεραπεῖαι εὕρηνται τοῖς ἰατροῖς Για αντίθετη μετατροπή πατήστε εδώ Για αντίθετη μετατροπή πατήστε εδώ

6 Κατά τη μετατροπή γίνονται οι εξής μεταβολές: 1. Το παθητικά ρήματα μετατρέπονται στα αντίστοιχα ενεργητικά 2. Το ποιητικό αίτιο της παθητικής σύνταξ. γίνεται υποκείμενο της Ενεργητ. 3. Το υποκείμενο της παθητικής σύνταξ. γίνεται αντικείμ. της Ενεργητικής Αγαπητός Γιώργος 5 οἱ διδάσκαλοι πεπαιδεύκασι τούς νέους οἱ νέοι πεπαίδευνται τῷ διδασκάλῳ ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ οἱ κορίνθιοι ἐπολέμησαν τούς Κερκυραίους κάνετε κλικ στα βέλη Μετατροπής παθητικής σύνταξης σε Ενεργητική Οἱ Κερκυραῖοι ὑπό τῶν Κορινθίων ἐπολεμήθησαν οἱ νόμοι τιμωροῦσι τούς κακούς οἱ κακοί τιμωροῦνται ὑπό τῶν νόμων 2. Μετατροπή της Παθητικής Σύνταξης σε Ενεργητική.

7 Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους τύπους του Παθητ. Μέλλ., που λείπουν Αγαπητός Γιώργος 6 οριστικήΕυκτικήμετοχή δεχθήσομαι δεχθήσει(ῃ) δεχθήσεται δεχθησόμεθα δεχθήσεσθε δεχθήσονται παιδευθήσομαι παιδευθήσει(σῃ) παιδευθήσεται παιδευθησόμεθα παιδευθήσεσθε παιδευθήσονται δεχθησοίμην δεχθήσοιο δεχθήσοιτο δεχθησοίμεθα δεχθήσοισθε δεχθοίσοιντο παιδευθησοίμην παιδευθήσοιο παιδευθήσοιτο παιδευθησοίμεθα παιδευθήσοισθε παιδευθήσοιντο ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ δεχθησόμενος δεχθησομένη δεχθησόμενον -- παιδευθησομένους παιδευθησομένας παιδευθησόμενα --

8 Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους τύπους του παθητ. αορίστου, που λείπουν 7 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτική διωχθῶ διωχθῇς διωχθῇ διωχθῶμεν διωχθῆτε διωχθῶσι(ν) ῥιφθῶ ῥιφθῇς ῥιφθῇ ῥιφθῶμεν ῥιφθῆτε ῥιφθῶσι(ν) ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ διωχθείην διωχθείης διωχθείη διωχθείημεν(θεῖμεν) διωχθείητε(θεῖτε) διωχθείησαν(θεῖεν) ῥιφθείην ῥιφθείης ῥιφθείη ῥιφθείημεν(θεῖμεν) ῥιφθείητε(θεῖτε) ριφθείησαν(θεῖεν) --- διώχθητι διωχθήτω --- διώχθητε --- ῥίφθητι ῥιφθήτω --- ῥίφθητε ῥιφθέντων(θήτωσαν) ἐδιώχθην ἐδιώχθης ἐδιώχθη ἐδιώχθημεν ἐδιώχθητε ἐδιώχθησαν ἐρρίφθην ἐρρίφθης ἐρρίφθη ἐρρίφθημεν ἐρρίφθητε ἐρρίφθησαν διωχθέντων(θήτωσαν) ΑπαρέμφατοΜετοχή (3 γένη) διωχθείς ῥιφθείς διωχθεῖσα ῥιφθεῖσα διωχθέν ῥιφθέν διωχθῆναι ῥιφθῆναι

9 Ενικός αριθμός ον.ὁἡ τό γεντοῦ τῆς λυθείσης τοῦ δοττῷ τῇ τῷ αιτ.τόν λυθέντα τήν τό λυθέν κλ.ὦ ὦ ὦ Πληθυντικός αριθμός ον.οἱ αἱ λυθεῖσαι τά γεντῶν δοττοῖς ταῖς τοῖς αιτ.τούς λυθέντας τάς τά λυθέντα κλ.ὦ ὦ ὦ λυθέντος λυθέντι λυθείς λυθέντες λυθέντων λυθεῖσι λυθέντες λυθεῖσα λυθείσῃ λυθεῖσαν λυθεῖσα λυθεισῶν λυθείσαις λυθείσας λυθεῖσαι λυθέν λυθέντος λυθέντι λυθέν λυθέντα λυθέντων λυθεῖσι λυθέντα Αγαπητός Γιώργος 8 κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κενό να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις πτώσεις που λείπουν σύμφωνα με την υπόδειξη του άρθρου ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ

10 Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο ρηματικό τύπο, ανάλογα με την υπόδειξη (κάνοντας κλικ πάνω στο αντίστοιχο ρήμα) Αγαπητός Γιώργος 9 α) συλλεγεῖσαι οὖν αἱ παρθένοι εἰς τούς ἀγρούς................... β) αἴφνης ἡ γῆ.............................................τήν Περσεφόνην κατέπιε γ)................................................οὖν, Περσεφόνη, πρός τήν μητέρα δ) Ζεῦ πάτερ, πῶς ἄν.......................................καί.......................................... ἐν τῷ βίῳ; ε) καί ὁ υἱός αὐτοῦ μέγας.............................. στ) ἐκέλευσε.........................................τῷ θεῷ δύο μόσχους ζ) ἡ πόλις................................ὑπό τῶν συμμάχων η) οἱ τύραννοι.................................ὑπό Ἀθηναίων θ) Κροῖσος οὐκ..................................εὐδαίμων ὑπό τοῦ Σόλωνος ι) οἱ νέοι......................................τῷ διδασκάλῳ ια) ἐβούλετο......................................τοῖς φρονίμως κρίνουσιν ιβ) τίς οὐκ ἄν.....................................ἰδών ἄνδρα σύμμαχον...................................; ιγ)..........................................οὖν, παῖδες, πρός τήν μητέρα καί ταῦτα ἀγγείλατε αὐτῇ ιδ) οἱ στρατιῶται.................................ὑπό τοῦ Κλεάρχου ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ἐπορεύθησανπορεύομαι, παθ.αόρ. διασχίζομαι, μτχ.παθ.αορ. πορεύομαι, β΄εν.προστ.αορ ἥδομαι,α΄εν.ευκτ.αορ. τέρπομαι,α΄εν.ευκτ.αορ. ὀνομάζομαι,οριστ.μέλλ. θυσιάζομαι,απαρ.αορ. σῴζομαι,ορ.αορ. διώκομαι,ορ.αορ. νομίζομαι,ορ.αορ. παιδεύομαι,ορ.πρκ. πείθομαι,απαρ.αορ. ὀργίζομαι,ευκτ.αορ.ὑβρίζομαι,μτχ.αορ. πορεύομαι, προστ.αόρ. πείθομαι,ορ.μέλλ. διασχισθεῖσα πορεύθητι ἡσθείην τερφθείην ὀνομασθήσεται θυσιασθῆναι ἐσῴθη ἐδιώχθησαν ἐνομίσθη πεπαίδευνται πεισθῆναι ὀργισθείηὑβρισθέντα πορεύθητε πεισθήσονται 1. αφού συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι παρθένες, πήγαν στους αγρούς, για να μαζέψουν λουλούδια μεταφράσεις 2. ξαφνικά, αφού σχίστηκε η γη, κατάπιε την Περσεφόνη3. πήγαινε λοιπόν, Περσεφόνη, προς τη μητέρα σου4. Δία πατέρα, πώς μπορεί να ευχαριστηθώ και να χαρώ στη ζωή;5. και ο γιος του θα ονομασθεί μέγας6. διέταξε να θυσιασθούν στο θεό δύο μοσχάρια7. η πόλη σώθηκε από τους συμμάχους8. οι τύραννοι εκδιώχθηκαν από τους Αθηναίους9. ο Κροίσος δεν θεωρήθηκε ευτυχισμένος από τον Σόλωνα10. οι νέοι έχουν εκπαιδευτεί από τον δάσκαλο11. ήθελε να πεισθεί από αυτούς, που έκριναν με σύνεση12. ποιος δεν θα οργιζόταν, εάν δει άνδρα σύμμαχο να υβρισθεί;13. πηγαίνετε λοιπόν παιδιά προς τη μητέρα και αναγγείλτε αυτά σ’ αυτήν14. οι στρατιώτες θα πεισθούν από τον Κλέαρχο

11 Να σχηματισθούν οι αντίστοιχοι τύποι του παθ. μέλλ. και αορ., κάνοντας κλικ στα κενά Αγαπητός Γιώργος 10 ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστος ἄρχῃ(ει) αὐλίζομαι βουλεύεσθε γνωρίζεται δαμαζόμεθα δανείζονται δέχομαι διδάσκεσθε διώκῃ(ει) ἐγκωμιάζεται ἐλέγχονται γυμναζόμεθα ἑτοιμάζομαι ἥδομαι ἤρχθης ἐγνωρίσθη γνωρισθήσεται δαμασθησόμεθα δανεισθήσονται διδαχθήσεσθε ἐγκωμιασθήσεται ἠλέγχθησαν ἐγυμνάσθημεν ἠτοιμάσθην ἀρχθήσῃ(ει) αὐλισθήσομαι βουλευθήσεσθε ἐδαμάσθημεν ἐδανείσθησαν ἐδιδάχθητε διωχθήσῃ(ει) ἐλεγχθήσονται γυμνασθησόμεθα ἑτοιμασθήσομαι ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ηὐλίσθην ἐβουλεύθητε ἐδιώχθης ἐνεκωμιάσθη δεχθήσομαι ἐδέχθην ἥσθην ἡσθήσομαι

12 Να γραφεί το β΄ ενικό και πληθ. πρόσ. της προστακτ. του παθητικού αορίστου α΄, κάνοντας κλικ στα κενά Αγαπητός Γιώργος 11 Ρήματα β’ ενικ. προστ/κής β΄πληθ.προστ/κής κηρύττομαι κελεύομαι κάμπτομαι καλύπτομαι καλλωπίζομαι ἱδρύομαι θωρακίζομαι θραύομαι θερίζομαι θλίβομαι θαυμάζομαι μέμφομαι μεταχειρίζομαι ἥδομαι κηρύχθητε καλύφθητε καλύφθητι καλλωπίσθητι ἱδρύθητι θραύσθητι θλίφθητι θαυμάσθητε μέμφθητε μεταχειρίσθητε κηρύχθητι κελεύσθητι κάμφθητι καλλωπίσθητε ἱδρύθητε θραύσθητε θερίσθητι θαυμάσθητι μέμφθητι μεταχειρίσθητι ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ κελεύσθητε κάμφθητε θερίσθητε θλίφθητε θωρακίσθητι θωρακίσθητε ἥσθητε ἥσθητι

13 ἡσθήσεται διωχθησόμενος διδάσκεται γυμναζόμενος ἐξεπέμφθη σωθεῖμεν ἀθροισθῆναι ἀπολυθείς ἁλιευθήσοιο ἐπείσθημεν Οι τύποι της παθητ.διάθ. της Α΄ στήλης να τοποθετητούν στη στήλη, που ανήκουν, κάνοντας κλικ πάνω τους 12 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ἐβουλήθην λυθῆναι σωθείην τοξευθῆναι

14 2. αυτά τα λόγια ειπώθηκαν από τους πρέσβεις3. οι στρατιώτες έχουν παραταχθεί από τον Κλέαρχο4. ο δικαστής πείστηκε από τον αδύνατο5. οι μαθητές διατάχθηκαν να κάνουν αυτά6. ο Ροδάμανθυς εκπαιδεύτηκε από το Μίνωα7. έλπιζαν ότι θα ανακοινωθούν όλα αυτά στους στρατιώτες του Κύρου 8. εάν γίνει αυτό από σας, κανείς από τους θεούς δεν θα είναι φιλικός σε σας 9. και ο Ιησούς απαντώντας στον Πιλάτο λέει σ’ αυτόν10. ο άνθρωπος πλάστηκε από το Δία γυμνός και χωρίς παπούτσια11. οι πύλες της πόλης κλείστηκαν από τους φύλακες12. εσείς από την αρχή εκπαιδευθήκατε να σέβεστε τους γέροντες13. οι προπομποί έλεγαν ότι δεν υπάρχουν ιππείς, αλλά άλογα έβοσκαν14.λίγοι απ’ αυτούς μεταφέρθηκαν στην πόλη Να υπογραμμισθούν οι παθητ. τύποι κάνοντας κλικ πάνω τους, και να γραφεί ο άλλος αριθμός στο ίδιο πρόσ. κάνοντας κλικ στο κενό της Β’ στήλης-Τέλος να μεταφρ. 13 ἐσώθησαν ἐλέγχθη τέτακται ἐπείσθησαν ἐκελεύσθη ἐπαιδεύθησαν κηρυχθήσονται πραχθῶσι ἀποκριθέντες ἐπλάσθησαν ἐκλείσθη ἐπαιδεύθης ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ νέμοιντο ἐκομίσθη 1. μόνο ο Χειρίσοφος σώθηκε μεταφράσεις

15 2. αυτό λοιπόν, όπως φαίνεται, και από σένα και από μένα ομολογείται 3. δεν γίνονταν ορατά τα πλοία από τους Κερκυραίους4. αν αυτό καταφέρουμε, όλα έχουν γίνει από μας5. δύο λόχοι εξοντώθηκαν από τους Κίλικες6. οι ηγεμόνες των Περσών τάφηκαν από τον Αλέξανδρο7. ο νικητής είχε στεφανωθεί από τους Ελλανοδίκες 8. κανένα καλό έργο δεν έγινε από τους τυράννους 9. ο Ισχόμαχος θεωρείτο από όλους καλός και γενναίος10. είχε γίνει γνωστό από τους Λακεδ. ότι είχε καταλυθεί η ειρήνη11. οι νέοι έχουν εκπαιδευτεί(ή εκπαιδεύτηκαν) από τον δάσκαλο12. στον Τισσαφέρνη οι πόλεις δόθηκαν από το βασιλιά13. η φρουρά καταλήφθηκε τη νύκτα από τους εθελοντές14. οι Κερκυραίοι πολεμήθηκαν από τους Κοριθίους1. αυτά είχαν ομολογηθεί από μας και από σένα 1. Να υπογραμμισθεί το ποιητ. αίτιο 2. Na κυκλωθεί ο παθητ. τύπος από τον οποίο εξαρτάται. 3. Όπου το ποιητ.αίτιο είναι σε δοτ. να το δικαιολογήσετε κάνοντας κλικ στη στήλη Β.-Τέλος να μεταφράσετε 14 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ μεταφράσεις από ρ. συντ.χρόνου

16 Αγαπητός Γιώργος 15 οἱ κακοί ἐκολάσθησαν ὑπό τοῦ δικαστοῦὁ δικαστής ἐκόλασεν τούς κακούς ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ οἱ Πέρσαι ἄρχονται ὑπό βασιλέων Η Παθητική Σύνταξη να μετατραπεί σε ενεργητική (πατήστε πάνω στα βέλη) οἱ βασιλεῖς ἄρχουσι τῶν Περσῶν ἡ ῥητορική ἐδιδάχθη ὑπό Πρωταγόρουὁ Πρωταγόρας ἐδίδαξεν τήν ῥητορικήν οἱ Ἴωνες ἐπεβουλεύθησαν ὑπό τῶν Περσῶνοἱ Πέρσαι ἐπεβούλευσαν τοῖς Ἴωσιν ἡ πόλις ἐσώθη ὑπό τῶν φρουρῶνοἱ φρουροί ἔσωσαν τήν πόλιν ἡ συγγραφή ἐγράφη ὑπό Θουκυδίδουὁ Θουκυδίδης ἔγραψεν τήν συγγραφήν Ἄγγελος Κυρίου ἐπέμφθη ὑπό τοῦ Θεοῦὁ Θεός ἔπεμψεν Ἄγγελον Κυρίου ἡ οὐσία διεσκορπίσθη ὑπό τοῦ υἱοῦὁ υἱός διεσκόρπισεν τήν οὐσίαν ὑπό ἵππου ἐν μάχῃ οὐδείς πώποτε ἐλακτίσθηοὐδένα πώποτε ἐλάκτισεν ἐν μάχῃ ἵππος Δέξιππος ἐφονεύθη ὑπό Νικάνδρουο Νίκανδρος ἐφόνευσεν τόν Δέξιππον οἱ νόμοι ἐψηφίσθησαν ὑπό τῆς βουλῆςἡ βουλή ἐψήφισεν τούς νόμους ταῦτα Θεμιστογένει γέγραπταιΘεμιστογένης γέγραφεν ταῦτα οἱ τοξόται ὑπό τοῦ Κύρου παρά τῷ ποταμῷ ἐτάχθησαν ὁ Κῦρος ἔταξεν τούς τοξότας παρά τῷ ποταμῷ αἱ ψυχαί τῶν συμμάχων ἐταράχθησαν ὑπό τῶν λόγων ἐκείνου οἱ λόγοι ἐκείνου ἐτάραξαν τάς ψυχάς τῶν συμμάχων πατήστε στα βέλη

17 Αγαπητός Γιώργος 16 οἱ Πλαταιεῖς χιλίους Θηβαίους ἐφόνευσαν χίλιοι Θηβαῖοι ἐφονεύθησαν ὑπό τῶν Πλαταιέων ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ Κῦρος τόν παράδεισον ἐξέκοψε Η Ενεργητική Σύνταξη να μετατραπεί σε Παθητική (πατήστε πάνω στα βέλη) ὁ παράδεισος ἐξεκόφθη ὑπό τοῦ Κύρου οἱ Πελοποννήσιοι ἔσωσαν τήν νῆσονἡ νῆσος ἐσώθη ὑπό τῶν Πελοποννησίων ὁ πόλεμος κατέστρεψε τάς πόλεις αἱ πόλεις κατεστράφησαν ὑπό τοῦ πολέμου ὁ Ξέρξης ἔπεμψε κήρυκαςκήρυκες ἐπέμφθησαν ὑπό τοῦ Ξέρξου ὁ Ὅμηρος γέγραφε τήν Ἰλιάδαἡ Ἰλιάς γέγραπται Ὁμήρῳ ὁ ἀδύνατος ἔπεισε τούς δικαστάςοἱ δικασταί ἐπείσθησαν ὑπό τοῦ ἀδυνάτου ὁ Κλέαρχος εἴθε πείσειε τούς στρατιώταςπεισθεῖεν οἱ στρατιῶται ὑπό τοῦ Κλεάρχου οἱ τριάκοντα ἐφόνευσαν πολλούς πολίτας πολλοί πολῖται ἐφονεύθησαν ὑπό τῶν 30ντα ἡ χιών καλύψει τάς οἰκίαςαἱ οἰκίαι καλυφθήσονται ὑπό τῆς χιόνος ὁ δικαστής κολασάτω τόν φονέακολασθήτω ὁ φονεύς ὐπό τοῦ δικαστοῦ οἱ Ἀθηναῖοι φυλάξουσι τόν λιμέναὁ λιμήν φυλαχθήσεται ὑπό τῶν Ἀθηναίων οἱ τύραννοι κατέλυσαν τήν δημοκρατίαν ἡ δημοκρατία κατελύθη ὑπό τῶν τυράννων οἱ γεωργοί θεραπεύσουσι τούς ἀγρούς οἱ ἀγροί θεραπευθήσονται ὑπό τῶν γεωργῶν πατήστε στα βέλη

18 1. ποιος δεν πιστεύει ότι όλα άριστα έχουν γίνει από τον Σωκράτη;2. όλα ηθικά και δίκαια έχουν γίνει από τον Ευαγόρα3. οι νέοι διδάσκονταν από το Σωκράτη και σωφροσύνη και αρετή4. ο Κύρος έτσι πέθανε, όπως διαδίδεται από όλους5. έλεγαν ότι οι αθληταί θα κριθούν από τους Ελλανοδίκες 6. αφού στάλθηκε ο Φ. από τον βασιλιά, διέταξε τους Έλλ. να παραδώσουν τα όπλα 7. οι νέοι πρέπει να εκπαιδεύονται από σοφούς δασκάλους 8. τα πλοία των Αθηναίων καταστράφηκαν από τους Κερκυραίους 9. πολλά σφάγια θυσιάζονται στους θεούς από τους νικητές και πολλά ιερά θα ιδρυθούν 10. ο Λυκούργος, αφού μπήκε στο ιερό στους Δελφούς, έγινε δεκτός από το θεό11. η είσοδος στον Άδη έχει φυλαχθεί από τον Κέρβερο12. ο Κύρος θα ανακηρυχθεί στρατηγός από τον Δαρείο13. τούτο έχει δοθεί σε μένα από το θεό14. οι Λακ. αυτούς, που στάλθηκαν από τον Ξέρξη, τους έρριξαν σε πηγάδι Να συμπληρωθούν οι προτάσεις με το ποιητικό αίτιο, του οποίου δίνεται η ονομαστική (κάνοντας κλικ πάνω σ’ αυτή) Αγαπητός Γιώργος 17 α) τίς οὐ νομίζει....................ἄριστα πάντα πεπρᾶχθαι; β).......................ἅπαντα ὁσίως καί δικαίως πέπρακται γ) οἱ παῖδες ἐδιδάσκοντο...............................σωφροσύνην τε καί ἀρετήν δ) Κῦρος οὕτως ἐτελεύτησεν, ὡς..........................ὁμολογεῖται ε) ἔλεγον ὅτι οἱ ἀθληταί κριθήσοιντο....................................... στ) Φαλῖνος πεμφθείς...........................ἐκέλευσε τούς Ἕλληνας τά ὅπλα παραδοῦναι ζ) τούς νεανίας............................................χρή παιδεύεσθαι η) αἱ τῶν Ἀθηναίων νῆες κατεκόπησαν...................................... θ) τοῖς θεοῖς................................πολλά σφάγια θύεται καί πολλά ἱερά ἱδρυθήσεται ι) Λυκοῦργος εἰς τό ἐν Δελφοῖς ἱερόν εἰσαχθείς ἐδέχθη........................ ια) ἡ εἰς Ἅδου εἴσοδος πεφύλακται...................... ιβ) Κῦρος ἀποδειχθήσεται στρατηγός....................... ιγ) τοῦτό μοι.............δέδοται ιδ) οἱ Λακεδαιμόνιοι τούς.......................πεμθέντας εἰς φρέαρ ἔρριψαν ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ΣωκράτειΣωκράτης ὁ Ευαγόρας Σωκράτης πάντες οἱ Ἑλλανοδίκαι βασιλεύς σοφοί διδάσκαλοι οἱ Κερκυραῖοι οἱ νικηταί ὁ θεός Κέρβερος Δαρεῖος θεός Ξέρξης τῷ Εὐαγόρᾳ ὑπό Σωκράτους ὑπό πάντων ὑπό τῶν Ἑλλανοδικῶν ὑπό βασιλέως ὑπό σοφῶν διδασκάλων ὑπό τῶν Κερκυραίων ὑπό τῶν νικητῶν ὑπό τοῦ θεοῦ Κερβέρῳ ὑπό Δαρείου θεῷ ὑπό Ξέρξου μεταφράσεις

19 Τ Ε Λ Ο Σ 18 Αγαπητός Γιώργος Αρχική Σελίδα Τερματισμός επανάληψη


Κατέβασμα ppt "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google