Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Project B’ Τετράμηνο 2011-2012 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να συνδέσει τις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Project B’ Τετράμηνο 2011-2012 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να συνδέσει τις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Project B’ Τετράμηνο 2011-2012 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να συνδέσει τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες και προκλήσεις στο περιβάλλον της κοινωνικο- οικονομικής κρίσης με τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε μαθητή & μαθήτριας.

2 Κατά την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (κοινωνικοπολιτιστικού, οικονομικού, τεχνολογικού, πολιτικο-νομικού) θα διερευνηθούν κυρίως οι τάσεις προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η καινοτομία, η πράσινη επιχειρηματικότητα, οι δυνατότητες επιδότησης γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ο εθελοντισμός – τόσο ως εταιρική κοινωνική ευθύνη που συνδέεται με τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού όσο και ως ευκαιρία για αρχική προϋπηρεσία και όσα ερευνητικά ερωτήματα προκύψουν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τους μαθητές & μαθήτριες. Κατά την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (κοινωνικοπολιτιστικού, οικονομικού, τεχνολογικού, πολιτικο-νομικού) θα διερευνηθούν κυρίως οι τάσεις προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η καινοτομία, η πράσινη επιχειρηματικότητα, οι δυνατότητες επιδότησης γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ο εθελοντισμός – τόσο ως εταιρική κοινωνική ευθύνη που συνδέεται με τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού όσο και ως ευκαιρία για αρχική προϋπηρεσία και όσα ερευνητικά ερωτήματα προκύψουν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τους μαθητές & μαθήτριες. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος

3 Σχετικά με τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών & μαθητριών αρχικά θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, ερωτηματολόγια από τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού (Holland) και θα συζητηθούν οι αποκλίσεις των αποτελεσμάτων σχετικά με την αυτοαντίληψή τους και τις τωρινές επαγγελματικές επιθυμίες τους. Σχετικά με τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών & μαθητριών αρχικά θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, ερωτηματολόγια από τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού (Holland) και θα συζητηθούν οι αποκλίσεις των αποτελεσμάτων σχετικά με την αυτοαντίληψή τους και τις τωρινές επαγγελματικές επιθυμίες τους. Ατομικά χαρακτηριστικά μαθητών & μαθητριών

4 Το μαθησιακό όφελος Το μαθησιακό όφελος σχετίζεται με τη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι σε μία κοινωνικοοικονομική κρίση που αποτελεί πηγή αβεβαιότητας ειδικά στους νέους ανθρώπους που δεν έχουν εμπειρία στη διαχείρισή της. Επιπλέον βοηθά τους μαθητές/τριες να αποκτήσουν αυτοεπίγνωση και αυτοπεποίθηση και να ενδυναμωθούν μέσα από τις νέες δυνατότητες επαγγελματικών επιλογών που θα ανακαλύψουν. Το μαθησιακό όφελος σχετίζεται με τη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι σε μία κοινωνικοοικονομική κρίση που αποτελεί πηγή αβεβαιότητας ειδικά στους νέους ανθρώπους που δεν έχουν εμπειρία στη διαχείρισή της. Επιπλέον βοηθά τους μαθητές/τριες να αποκτήσουν αυτοεπίγνωση και αυτοπεποίθηση και να ενδυναμωθούν μέσα από τις νέες δυνατότητες επαγγελματικών επιλογών που θα ανακαλύψουν.

5 Η μεθοδολογία υλοποίησης Η μεθοδολογία υλοποίησης θα επιχειρήσει να περιλάβει τις εξής προσεγγίσεις: Η μεθοδολογία υλοποίησης θα επιχειρήσει να περιλάβει τις εξής προσεγγίσεις: Έρευνα γραφείου (αναζήτηση βιβλιογραφίας / αρθρογραφίας, ιστοσελίδων με πολυμεσικό υλικό), ανάγνωση κειμένου, συζήτηση (μαιευτική μέθοδος και αντιπαράθεση απόψεων), οπτικοακουστικά μέσα, έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις από ειδικούς, εκπαιδευτική επίσκεψη σε επιχείρηση ή / και Μ.Κ.Ο. και ερωτηματολόγια ανοικτού και κλειστού τύπου. Έρευνα γραφείου (αναζήτηση βιβλιογραφίας / αρθρογραφίας, ιστοσελίδων με πολυμεσικό υλικό), ανάγνωση κειμένου, συζήτηση (μαιευτική μέθοδος και αντιπαράθεση απόψεων), οπτικοακουστικά μέσα, έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις από ειδικούς, εκπαιδευτική επίσκεψη σε επιχείρηση ή / και Μ.Κ.Ο. και ερωτηματολόγια ανοικτού και κλειστού τύπου.

6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πρακτική εφαρμογή θα περιλαμβάνει την παρουσίαση της επαγγελματικής επιλογής τεκμηριωμένη ως προς τους δύο άξονες: εξωτερικό περιβάλλον και ατομικά χαρακτηριστικά – με ελεύθερη επιλογή του μέσου παρουσίασης από τον κάθε μαθητή/τρια. Η πρακτική εφαρμογή θα περιλαμβάνει την παρουσίαση της επαγγελματικής επιλογής τεκμηριωμένη ως προς τους δύο άξονες: εξωτερικό περιβάλλον και ατομικά χαρακτηριστικά – με ελεύθερη επιλογή του μέσου παρουσίασης από τον κάθε μαθητή/τρια. Επιπρόσθετα, είναι επιθυμητές και ομαδικές παρουσιάσεις εικονικών επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνουν συνδυασμό επαγγελμάτων που έχουν επιλέξει ατομικά. Επιπρόσθετα, είναι επιθυμητές και ομαδικές παρουσιάσεις εικονικών επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνουν συνδυασμό επαγγελμάτων που έχουν επιλέξει ατομικά.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Θανόπουλος, Γιάννης, Ν, 2006, «Διεθνής Επιχείρηση: Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις.», Εκδόσεις Interbooks. Θανόπουλος, Γιάννης, Ν, 2006, «Διεθνής Επιχείρηση: Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις.», Εκδόσεις Interbooks. Θανόπουλος, Γιάννης, Ν, 2009, «Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία στην εποχή της εταιρικής διακυβέρνησης.», 2η Έκδοση, Interbooks. Θανόπουλος, Γιάννης, Ν, 2009, «Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία στην εποχή της εταιρικής διακυβέρνησης.», 2η Έκδοση, Interbooks. Χυτήρης, Λεωνίδας, 2001, «Οργανωσιακή Συμπεριφορά.», Εκδόσεις Interbooks. Χυτήρης, Λεωνίδας, 2001, «Οργανωσιακή Συμπεριφορά.», Εκδόσεις Interbooks. Χυτήρης, Λεωνίδας, 2006, «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Αρχές Διοίκησης επιχειρήσεων.», Εκδόσεις Interbooks. Χυτήρης, Λεωνίδας, 2006, «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Αρχές Διοίκησης επιχειρήσεων.», Εκδόσεις Interbooks. Γεωργόπουλος, Νικόλαος, Β, 2006, «Στρατηγικό Μάνατζμεντ.», Εκδόσεις Γ. Μπένου Γεωργόπουλος, Νικόλαος, Β, 2006, «Στρατηγικό Μάνατζμεντ.», Εκδόσεις Γ. Μπένου

8 ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ Το ξυπόλητο κολλέγιο: Το ξυπόλητο κολλέγιο: http://www.ted.com/talks/lang/el/bunker_roy.html Τεστ Προσωπικότητας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τεστ Προσωπικότητας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού http://paroutsas.jmc.gr/iqtest/orient2.htm http://paroutsas.jmc.gr/iqtest/orient.htm Το Τεχνολογικό Λύκειο Το Τεχνολογικό Λύκειο Το Τεχνολογικό Λύκειο Το Τεχνολογικό Λύκειο http://www.minedu.gov.gr/texnologiko-lykeio.html TED.COM «Να σπάσουμε τα στερεότυπα» TED.COM «Να σπάσουμε τα στερεότυπα»Να σπάσουμε τα στερεότυπα»Να σπάσουμε τα στερεότυπα» http://sites.google.com/site/grasep3lnfiladelfeias/vi deo http://sites.google.com/site/grasep3lnfiladelfeias/vi deo


Κατέβασμα ppt "Project B’ Τετράμηνο 2011-2012 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να συνδέσει τις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google