Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

3 E πιδημιολογία 2-4% γενικού πληθυσμού (12%, 5% ) 2-4% γενικού πληθυσμού ( ♂ 12%, 5% ) 2-3 x περισσότεροι άνδρες 2-3 x περισσότεροι άνδρες Λευκοί > Ασιάτες > Aφροαμερικανοί Λευκοί > Ασιάτες > Aφροαμερικανοί Ζεστά κλίματα > τροπικά κλίματα Ζεστά κλίματα > τροπικά κλίματα Οικογενειακό ιστορικό ↑ x 3 κίνδυνος Οικογενειακό ιστορικό ↑ x 3 κίνδυνος Ποσοστό υποτροπής μετά από 1 ο επεισόδιο: Ποσοστό υποτροπής μετά από 1 ο επεισόδιο: 1 ος Χρόνος 10-15% 5 Χρόνια 50-60% 10 Χρόνια 70-80% ♀

4 Π αράγοντες κινδύνου Ανδρικό φύλο Ανδρικό φύλο  Ηλικία ( 35,65 30,55 )  Ηλικία ( ♂ 35,65 ♀ 30,55 ) Μικρός όγκος ούρων Μικρός όγκος ούρων Συνήθειες - τρόπος ζωής (  Na,σουκρόζης, λεύκωμα,  Κ+, Φ. ίνες) Συνήθειες - τρόπος ζωής (  Na,σουκρόζης, λεύκωμα,  Κ+, Φ. ίνες) Τόπος κατοικίας (θερμό- ξηρό κλίμα) Τόπος κατοικίας (θερμό- ξηρό κλίμα) Σωματικό βάρος (↑κίνδυνος με ↑ βάρους) Σωματικό βάρος (↑ κίνδυνος με ↑ βάρους) Κληρονομικότητα ( Χ 2,5-3 ) Κληρονομικότητα ( Χ 2,5-3 ) Ανατομικές ανωμαλίες νεφρών (π.χ σπογγώδης νεφρός) Ανατομικές ανωμαλίες νεφρών (π.χ σπογγώδης νεφρός) Συστηματικά νοσήματα (ΠΥΠΘ,ΣΔ-2, RTA-1, N. Crohn, UA) Συστηματικά νοσήματα (ΠΥΠΘ,ΣΔ-2, RTA-1, N. Crohn, UA) Φάρμακα (διουρητικά-αναστολείς καρβονικής ανυδράσης, Vit D,C, ινδιναβίρη, σουλφοναμίδες) Φάρμακα (διουρητικά-αναστολείς καρβονικής ανυδράσης, Vit D,C, ινδιναβίρη, σουλφοναμίδες)

5 Σχηματισμός λίθων  Θεωρία της οργανικής μητρικής ουσίας  Υπερκορεσμός  Παρουσία αναστολέων –προαγωγών ουσιών στα ούρα  Συμμετοχή νανοβακτηριδίων στη δημιουργία CaP(απατίτη)

6 Σχηματισμός λίθων (οργανική μητρική ουσία) Οργανικές ουσίες των ούρων, πρωτεΐνες και βλεννοπρωτεΐνες, λειτουργούν ως μητρική ουσία, πάνω στην οποία σχηματίζεται ο λίθος ( 98% «κρυσταλλικό υλικό» και 2% βλεννοπρωτεϊνη) (στρουβίτη) Η οργανική μητρική ουσία αποτελεί το 2 - 6% περίπου του ξηρού βάρους των λίθων Ca και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στους λίθους λοιμώξεως (στρουβίτη) Βρίσκεται μέσα στους κρυστάλλους αλλά και στους μεταξύ τους χώρους, φαίνεται δε να έχει διάφορους ρόλους

7 Καθίζηση κρυστάλλων/ Μεγέθυνση κρυστάλλων = αρχή δημιουργίας λίθων Κορεσμός Υπερκορεσμός Κρύσταλλοι διαλυμένοι Όριο μετάπτωσης Πυρήνες κρυστάλλων προαγωγοί αναστολείς Κρύσταλλοι διαλυμένοι Άλας κρυστάλλου Σχηματισμός λίθων

8 Αναστολείς-Προαγωγοί Δημιουργίας κρυστάλλων Κιτρικά (σύμπλοκα με Ca) Mg (σύμπλοκα με Ca) Πυροφωσφορικά(σύμπλοκα με Ca) Zn (αναστολή συσσώρευσης κρυστάλλων) Μπικουνίνη (inter-a-inhibitor) Καλγκρανουλίνη FKBP-12 Γλυκοζαμινογλυκάνες Νεφροκαλσίνη Οστεοποντίνη F1 fragment προθρομβίνης Νεφρική λιθοστατίνη Πρωτεϊνη Tamm-Horsfall ……………..; ……………; Μικροβιακή λοίμωξη Οργανική μητρική ουσία Ανατομικές ανωμαλίες Διαταραχή μεταφοράς Ca,Ox Παρατεταμένη ακινητοποίηση ↑ επίπεδα ουρικού οξέος( ↑ πουρινών προάγει την κρυσταλλοποίηση Ca,Ox) Οx ↑ κρυσταλλοποίηση Νανοβακτήρια(;) ………….. ; ……………;

9 Θέση σχηματισμού λίθων Ερώτηση: Σε ποιο σημείο του Ο.Σ τα ούρα φθάνουν την μέγιστη συμπύκνωση ενώ ακόμη βρίσκονται σε μικροσκοπικό αυλό, έτσι ώστε τα «κρυσταλλικά υλικά» που δημιουργούνται να «παραμένουν» στον αυλό; Η διαδικασία ξεκινά στοδιάμεσο ιστό των νεφρικών πυραμίδων υποεπιθηλιακά, με τη συλλογή μικρών σωματιδίων CaP (πλάκες Randall),γύρω από αυτές τις πλάκες, επικάθονται (αν οι συνθήκες το ευνοήσουν) κρύσταλλοι CaOx και προοδευτικά δημιουργείται η πέτρα Απάντηση: Η διαδικασία ξεκινά στο διάμεσο ιστό των νεφρικών πυραμίδων υποεπιθηλιακά, με τη συλλογή μικρών σωματιδίων CaP (πλάκες Randall), γύρω από αυτές τις πλάκες, επικάθονται (αν οι συνθήκες το ευνοήσουν) κρύσταλλοι CaOx και προοδευτικά δημιουργείται η πέτρα CaP,CaOx

10 Σύσταση λίθων CaOx 70% CaPO4 5-10% Oυρικού οξέος 10% Στρουβίτη (ΝΗ3PO4Mg) 15-20% Κυστίνης 1% Λίθοι ινδιναβίρης (Σε ΗIV ασθενείς που παίρνουν το φάρμακο)

11 ΣΜ Σ υχνότητα / Μ ορφολογία I. Λίθοι Ca- 70-80% όλων των λίθων – 26% CaOx – 37% συνδυασμός CaOx με CaPO 4 – 5-10% πυρήνας ουρικού οξέος – 7% αμιγής CaPO 4 – Όλοι ακτινοσκιεροί

12 Παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία λίθων Ca Α. Υπερασβεστιουρία Ca ούρων > 300 mg/d ♂ & >250 mg/d ♀ ή > 4 mg/Kg/d) Η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία πιο συνήθης αιτία υπέρμετρης αποβολής Ca, υπεύθυνη για το 1/3 όλων των λίθων Ca Νεφρική υπερασβεστιουρία ( ↑ πρόσληψη γλυκόζης, σουκρόζης,λ ευκώματος, Na +, σ. Barter) Κάθε διαταραχή που προάγει έστω και μέτρια υπερασβεστιαιμία Κάθε διαταραχή που προάγει έστω και μέτρια υπερασβεστιαιμία

13 Μ εταβολικά αίτια των λίθων Ca Α. Υπερασβεστιουρία Ca ούρων > 300 mg/d ♂ & >250 mg/d ♀ ή > 4 mg/Kg/d) Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία* Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία* Υπερπαραθυρεοειδισμός Υπερπαραθυρεοειδισμός Β. Υπεροξαλουρία Διαιτητική Διαιτητική Εντερική Εντερική Πρωτοπαθής Πρωτοπαθής Γ. Υποκιτρουρία Δ. Υπερουρικοζουρία *(Ιδιοπαθής υπερασβστιουρία = υπερασβεστιουρία χωρίς υπερασβεστιαιμία, απουσία άλλων γνωστών διαταραχών που μπορεί να την προκαλέσουν π.χ ΥΠΘΔ,Σαρκοείδωση)

14 Ι διοπαθής υπερασβεστιουρία Διαπιστώνεται στο 50% των λιθιασικών ασθενών με CaΔιαπιστώνεται στο 50% των λιθιασικών ασθενών με Ca Οικογενειακή επιβάρυνσηΟικογενειακή επιβάρυνση Η δίαιτα επηρεάζει την αποβολή Ca και τον κίνδυνο λιθίασηςΗ δίαιτα επηρεάζει την αποβολή Ca και τον κίνδυνο λιθίασης Θεωρείται «συστηματική διαταραχή» που περιλαμβάνει οστά,έντερο,νεφρούςΘεωρείται «συστηματική διαταραχή» που περιλαμβάνει οστά,έντερο,νεφρούς

15 Ι διοπαθής υπερασβεστιουρία

16 NHSF=Normocalcuric stoneformers AH= Absorptive hypercalciuric stoneformers group FH= Fasting hypercalciuric stoneformers group

17 Ι διοπαθής υπερασβεστιουρία Ι διοπαθής υπερασβεστιουρία 1,25 D

18

19 Ι διοπαθής υπερασβεστιουρία πρόσληψη Na +

20 Π ρόσληψη λευκώματοςαποβολή Ca Π ρόσληψη λευκώματος αποβολή Ca

21 Παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία λίθων Ca …. Β. Υπεροξαλουρία - Υπεύθυνη για το 70% των λίθων Ca - φυσ. αποβολή Οχ = 40 mg/day - Οξαλικά ούρων > 80 mg/day ------- 1. Εντερική οξαλουρία – ν. δυσαπορρόφησης λ.ε 2. Πρωτοπαθής οξαλουρία- Ενζυμική ανεπάρκεια (Τύπος 1. Έλλειψη AGT…  gucolate ούρων) (Τύπος 2. Έλλειψη GR/HPR…  glycerate ούρων)

22 ♂♀ Υπεροξαλουρία (U Ox > 45 mg/d) Μπορεί να βρεθεί στο 40% λιθιασικών ♂, 15% ♀ Αυξημένη παραγωγή ενδογενών οξαλικών (μεταβολισμός γλυκίνης, Vit C) Αυξημένη εντερική απορρόφηση οξαλικών: – Διαιτητική υπεροξαλουρία (Ox ούρων μέχρι 80 mg/d)  Δίαιτα χαμηλού Ca  Υπερπρωτεϊνική  Δίαιτα πλούσια σε οξαλικά ( πράσινα λαχανικά,σοκολάτα,προϊόντα ολικής αλέσεως, ξηροί καρποί ) – * Εντερική υπεροξαλουρία (Ox ούρων 80 - 140mg/d)  Δυσαπορρόφηση λίπους οιασδήποτε αιτιολογίας: νοσήματα, χειρουργικές εκτομές ή παρακάμψεις λεπτού εντέρου (bariatric surgery) ή εξωκρινική παγκρεατική ανεπάρκεια  Διαταραχή της μικροβιακής χλωρίδας από παρατεταμένη χρήση αντιβιοτικών (oxalobacter formigines) Πρωτοπαθής υπεροξαλουρία ( 100-300 mg/d ) * * Διάρροια με απώλεια HCO3  αφυδάτωση και ίσως οξέωση   όγκος ούρων,  αποβολή κιτρικών, όξινο pH ούρων και χαμηλά κιτρικά ούρων

23 Παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία λίθων Ca …. Γ. Υπερουρικοζουρία ♂♀ ( UA ούρων > 800 mg/d ♂ & >750 mg/d ♀ ) - Κρύσταλλοι ουρικού μπορεί να σχηματίσουν ένα πυρήνα όπου εναποτίθενται κρύσταλλοι CaOx - Ο ασθενής μπορεί να έχει υπέρμετρη αποβολή U.A (διαφοροποίηση από ασθενή με λίθους U.A που έχει αυξημένη αποβολή U.A και επίμονα πολύ χαμηλό δηλ. όξινο pH ούρων)

24 Παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία λίθων Ca …. Δ. Υποκιτρουρία ( κιτρικά ούρων ≤ 320 mg/d ) Η ποσότητα των κιτρικών στα ούρα, εξαρτάται από την σωληναριακή επαναρρόφηση, ↑ με το όξινο φορτίο, ↓ με το αλκαλικό -τα κιτρικά σχηματίζουν ισχυρά διαλυτά συμπλέγματα με το Ca → μειώνοντας τα επίπεδα του ελευθέρου Ca στα ούρα -αναστολή συσσώρευσης κρυστάλλων -μειωμένη αποβολή κιτρικών -- άπω RTA, αναστολείς καρβονικής ανυδράσης, αντι-επιληπτικά φ, διαρροϊκά σ.,υποκαλιαιμία-- διουρητικά, ιδιοπαθής

25 Παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία λίθων Ca …. Ε. RTA-1 - Σχετίζεται με το 3-4% των λίθων Ca - Άπω RTA: μεταβολική οξέωση χωρίς AG, με πολύ ↑ pH ούρων, υποκαλιαιμία --- ↑ απορρόφηση κιτρικών, υπερασβεστιουρία, και υπερφωσφατουρία Ζ. Ανατομικές ανωμαλίες ουροποιητικού - Μείωση ροής ούρων/στάση…. ↑ δημιουργία λίθων

26 Λ ίθοι Ca σε Λ ίθοι Ca σε RTA-1

27 Λ ίθοι CaP CaO x CaPO 4 (απατίτης) ή CaHPO4 (μπρουσίτης) Το CaO x είναι το κύριο συστατικό στην πλειονότητα των νεφρικών λίθων ενώ το CaPO 4 (απατίτης) ή CaHPO4 (μπρουσίτης) βρίσκεται σε ποσότητα από 1-10% CaPO 4 ή CaHPO 4 CaP Όταν το CaPO 4 ή CaHPO 4 αποτελεί >50% της σύστασης του λίθου, τότε μιλάμε για λιθίαση CaP  Κύριος παράγοντας κινδύνου: Η  του pH των ούρων (RTA) CaPO 4 Παρόλο που το κιτρικό Κ είναι πολύ αποτελεσματικό στη θεραπεία CaO x λίθίασης με υποκιτρουρία, φαίνεται πως μαζί με την λιθοτριψία έχουν συμβάλλει στην αύξηση της επίπτωσης των λίθων CaPO 4 τα τελευταία 30 χρόνια

28 Λ ίθοι ουρικού οξέος - 5-10% των λίθων (ακτινοδιαπερατοί) - Το ua μπορεί να είναι  σε ασθενείς με  πρόσληψη πουρινών, διάφορα νοσήματα:OΥΡ.A (3-5% ασθενών, υπερουρικαιμία), ΣΔ, παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, Χρόνια διάρροια (απώλεια bic + αφυδάτωση  συμπυκνωμένων & όξινων ούρων, μυελοϋπερπλαστικά, κακοήθειες, φάρμακα. - Πιθανοί σε ασθενείς με ιστορικό  ua και λίθους σε IVP ή U/S όχι σε ΝΟΚ - Μεγαλύτερη σημασία ο  V ούρων και το επίμονα  pH ούρων

29 Νεφρολιθίαση-ουρικό οξύ

30 Λ ίθοι στρουβίτη - ΝΗ 3 PO 4 Mg - 15-20% των λίθων, κύρια αιτία των κοραλλιοειδών λίθων - Δημιουργούνται σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη όπου συνυπάρχει  συγκέντρωσης NH3 με αλκαλικά ούρα και τρισθενή P (βακτήρια με ουρεάση..πρωτέας, κλεμπιέλλα) Αντιμετώπιση: Θεραπεία της λοίμωξης (υποχρεωτική και ίσως μακροχρόνια+αφαίρεση λίθων) Θεραπεία της λοίμωξης (υποχρεωτική και ίσως μακροχρόνια+αφαίρεση λίθων) Ακετοϋδροξαμικό οξύ ( αναστολέας ουρεάσης: αποτελεσματικό στη μείωση κρυστάλλων στουρβίτη, αλλά σημαντικές παρενέργειες μειώνουν τη δυνατότητα χρήσης του ) Ακετοϋδροξαμικό οξύ ( αναστολέας ουρεάσης: αποτελεσματικό στη μείωση κρυστάλλων στουρβίτη, αλλά σημαντικές παρενέργειες μειώνουν τη δυνατότητα χρήσης του )

31

32 Σ υμπτωματολογία κωλικού Αιφνίδιο άλγος με αντανακλάσεις Αιφνίδιο άλγος με αντανακλάσεις Κλιμακούμενο μη σχετιζόμενο με τη στάση σώματος Κλιμακούμενο μη σχετιζόμενο με τη στάση σώματος Αιματουρία, δυσουρία, συχνουρία Αιματουρία, δυσουρία, συχνουρία Εμετός / ναυτία Εμετός / ναυτία

33 Δ.Δ Μυοσκελετικό άλγος Μυοσκελετικό άλγος Πυελονεφρίτιδα Πυελονεφρίτιδα Οξεία σκωληκοειδίτιδα Οξεία σκωληκοειδίτιδα Οξεία χολοκυστίτιδα Οξεία χολοκυστίτιδα Κήλη συστραφείσα Κήλη συστραφείσα Ανεύρυσμα Ανεύρυσμα Γυναικολογικά νοσήματα Γυναικολογικά νοσήματα

34 A NΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ( 3 κύρια σημεία ) Αναγνώριση επείγοντος Επαρκής αναλγησία Επίδραση μεγέθους-θέσης λίθου στην αντιμετώπιση

35 E πείγοντα Σήψη με απόφραξη (λίθοι στρουβίτη?) Ανουρία ΟΝΑ Ουρολογική εκτίμηση

36 Ν οσηλεία? Επείγουσες καταστάσεις Υποτροπιάζοντες έμετοι Καταβολικά άτομα Μεγάλη ηλικία Υποτροπιάζον άλγος

37 A NΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ( 3 κύρια σημεία ) Αναγνώριση επείγοντος Επαρκής αναλγησία Επίδραση μεγέθους-θέσης λίθου στην αντιμετώπιση

38 Μ ηχανισμός του άλγους στη φάση του κολικού Η στέρηση υγρών στη φάση του κολικού είναι ευεργετική αγγειοδιαστολή. … Διούρηση… σπασμός λ.μ.ι … μερική ή πλήρη απόφραξη ροής β διάταση… ενδονεφρική πίεση… τοπική σύνθεση-απελευθέρωση PG…

39 Α ναλγησία NSAID s : (δικλοφενάκη, κετορολάκη) Οπιοειδή: (πεθιδίνη,μορφίνη) Αναστολείς Ca + (νιφεδιπίνη).. α-ανταγωνιστές.. (ταμσουλοσίνη) …  χαλάρωση λ.μ.ι, μειώνουν τη συχνότητα του περισταλτισμού και την ένταση της σύσπασης η

40 A NΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ( 3 κύρια σημεία ) Αναγνώριση επείγοντος Επαρκής αναλγησία Επίδραση μεγέθους-θέσης λίθου στην αντιμετώπιση

41 Πιθανότητα αποβολής λίθου Θέση λίθου και μέγεθοςΠιθανότητα αποβολής (%) Εγγύς ουρητήρας > 5 mm0 5 mm57 < 5mm53 Μέσον τμήμα ουρητήρα > 5 mm0 5 mm20 < 5mm38 Άπω ουρητήρας > 5 mm25 5 mm45 < 5mm74

42 Κ λινικο-εργαστηριακή διερεύνηση Ιστορικό Φυσική Εξέταση Απεικονιστικός έλεγχος Εργ. Έλεγχος / Γ.Ο.

43 Ι στορικό Παρούσα νόσος Ατομικό αναμνηστικό Οικογενειακό Φάρμακα

44 Φ υσική Ε ξέταση Κοιλιά Πύελος Αποκλεισμός μη ουρολογικών νοσημάτων

45 Α πεικονιστικές Μέθοδοι Non-contrasted helical CT scan Μέθοδος εκλογής Μέθοδος εκλογής Ειδικότητα περίπου 100% Ειδικότητα περίπου 100% Αποκαλύπτει αποφρακτικά σημεία Αποκαλύπτει αποφρακτικά σημεία Υπερηχογράφημα Μπορεί να διαφύγουν μικροί λίθοι, ουρητηρικοί Μπορεί να διαφύγουν μικροί λίθοι, ουρητηρικοί Αποκαλύπτει ΠΚ-διάταση Αποκαλύπτει ΠΚ-διάταση Μέθοδος εκλογής σε εγκύους Μέθοδος εκλογής σε εγκύους ΝΟΚ Περιορισμός διαγνωστικής ευκρίνειας, ακτινοσκιεροί λίθοι, φλεβόλιθοι Περιορισμός διαγνωστικής ευκρίνειας, ακτινοσκιεροί λίθοι, φλεβόλιθοι IVP (;)

46

47 Εργ. Έλεγχος / Γ.Ο. (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) Γ. αίματος UA BMP Ca PO 4 3- HCO 3 - Γ.Ο RBCs RBCs pH pH Κρύσταλλοι Κρύσταλλοι Πυουρία / Βακτήρια (συνήθως) Πυουρία / Βακτήρια (συνήθως) Κ.Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ….. μετά το 1 ο επεισόδιο Ο καθορισμός του τύπου της πέτρας και….Ο καθορισμός του τύπου της πέτρας και…. Η αναγνώριση πιθανής παρουσίας παραγόντων που προδιαθέτουν στη δημιουργία της για περαιτέρω εργ. έλεγχο (όπως στις υποτροπές)Η αναγνώριση πιθανής παρουσίας παραγόντων που προδιαθέτουν στη δημιουργία της για περαιτέρω εργ. έλεγχο (όπως στις υποτροπές)

48 ΟΔΗΓΙΕΣ Αποβολή σε 1-2 εβδομάδες (  50-60%) Αναλγησία (P.OS) Γ.Ο-Κ.Ο ΝΟΚ ή U.S / 1-2 εβδομάδες Ουρολογική παραπομπή μετά τις 2… Λίθοι < 5 mm

49 ΟΔΗΓΙΕΣ Ουρολογική εκτίμηση Λίθοι > 5 mm

50 Π ρόληψη (υποτροπών) Ανάλυση σύστασης λίθου Ανάλυση σύστασης λίθου Βασικός εργ. έλεγχος για όλες τις υποτροπές, PTH (↑Ca), HCO 3 - Βασικός εργ. έλεγχος για όλες τις υποτροπές, PTH (↑Ca), HCO 3 - + 24 ωρη συλλογή x 2 : V, pH, Ca 2+, PO 4 3-, Na +, Urate, Oxalate, Citrate + 24 ωρη συλλογή x 2 : V, pH, Ca 2+, PO 4 3-, Na +, Urate, Oxalate, Citrate

51 Λίθοι Ca 1. Σε όλους τους ασθενείς  πρόσληψης υγρών…  2,5 L ούρα/24ωρο 2. Στον ασθενή με υπερασβεστιουρία: - Διαιτητικός περιορισμός λευκώματος (0.8 - 1.0 gm/ημέρα), Ox και Na (2 - 3 gm/ημέρα ) - Φάρμακα: θειαζίδες, συνήθως με κιτρικό Κ + Κανένας περιορισμός στην πρόσληψη Ca ….. Αλλά… προσοχή …. ↓ ….. ↓ πρόσληψης Ca (περίπου 1gm/ημέρα)…. Μόνο σε ασθενείς με υπερασβεστιουρία λόγω αυξημένης πρόσληψης Ca ή σε εκείνους που παραμένουν υπερασβεστιουρικοί παρά τις παρεμβάσεις

52 Λίθοι Ca…. 3. Στον ασθενή με υποκιτρουρία: Διαιτητικός περιορισμός λευκώματος, και Na + Συμπλήρωμα με κιτρικό Κ + (κιτρικό Na + εάν το κιτρικό Κ + προκαλεί δυσανεξία)

53 Λίθοι Ca…. 4. Στον ασθενή με υπεροξαλουρία : Διαιτητικός περιορισμός οξαλικών 5. Στον ασθενή με υπερουρικοζουρία : Διαιτητικός περιορισμός πουρινών (δηλ., πρωτεϊνών) Allopurinol

54 Λ ίθ οι CaP και θειαζιδικά διουρητικά (αν υπάρχει υπερCaουρία). 1.  πρόσληψης υγρών… και θειαζιδικά διουρητικά (αν υπάρχει υπερCaουρία). 2. Επί συνύπαρξης υποκιτρουρίας, μπορεί να διορθωθεί όπως και στο CaOx με κιτρικό Κ + … …. αλλά χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση του pH ούρων …. αλλά χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση του pH ούρων

55 Λίθοι ουρικού οξέος UCa 1. Η  πρόσληψης υγρών είναι λιγότερο σημαντική για την πρόληψη δημιουργίας λίθων U από ότι στη λιθίαση Ca 2. Στον ασθενή με  pH ή/ και υπερουρικοζουρία: - Διαιτητικός περιορισμός λευκώματος και Na (στόχος: UpH >6) - Αλκαλοποίηση των ούρων με κιτρικό Κ + (στόχος: UpH >6) Allopurinol σε επιλεγμένες περιπτώσεις

56 Κ ίνδυνος για νεφρική ανεπάρκεια Κ ίνδυνος για νεφρική ανεπάρκεια Μονήρης νεφρός Κληρονομική νεφρολιθίαση Λίθοι στρουβίτη Λίθοι στρουβίτη Λοίμωξη συνοδευόμενη με απόφραξη Λοίμωξη συνοδευόμενη με απόφραξη Συχνές υποτροπές Συχνές υποτροπές Αριθμός ουρολογικών επεμβάσεων Αριθμός ουρολογικών επεμβάσεων Μέγεθος λίθου - Θέση λίθου Μέγεθος λίθου - Θέση λίθου

57 Σ υμπεράσματα Σ υμπεράσματα Η νεφρολιθίαση είναι συχνή και υποτροπιάζουσα νόσος, Η νεφρολιθίαση είναι συχνή και υποτροπιάζουσα νόσος, αποτέλεσμα πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων διαφόρων παραγόντων, δίαιτας, προσλαμβανομένων υγρών και γενετικής προδιάθεσης αποτέλεσμα πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων διαφόρων παραγόντων, δίαιτας, προσλαμβανομένων υγρών και γενετικής προδιάθεσης Η λιθίαση CaOx είναι η συνηθέστερη μορφή Λιθίαση συνοδευόμενη με λοίμωξη ή με απόφραξη ή σε έδαφος ΧΝΝ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής Λιθίαση συνοδευόμενη με λοίμωξη ή με απόφραξη ή σε έδαφος ΧΝΝ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής Η υποτροπή της μπορεί να αποφευχθεί ή να περιορισθεί, με κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο, φαρμακευτική αγωγή και λογικές παρεμβάσεις στη δίαιτα και τα προσλαμβανόμενα υγρά Η υποτροπή της μπορεί να αποφευχθεί ή να περιορισθεί, με κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο, φαρμακευτική αγωγή και λογικές παρεμβάσεις στη δίαιτα και τα προσλαμβανόμενα υγρά


Κατέβασμα ppt "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google